rrari GROTE ORGELSHOW TE BRUINISSE KLASSIEKE ORGELS NMS wi antiek m DEURLOO VOOR KAMERBREED* gordijnen RADEMAKER Shellstation Saman SPECIALISTEN IN SPAREN HUUR OF KOOP EEN VIDEOFILM een bril doet veel... P. BOER DE NIEUWSTE MODELLEN TAPIJTEN VIT B AGE'S Complete verhuizingen TANKSTATION weer op zondag geopend Waardebon- aktie bij Versmarkt Legemaate ^Versmarkt Legemaate Nederlandsche Middenstands Spaarbank NIEUWERKERK PUBLIEKE VERKOOP VEILING makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE op zaterdag 27 maart 1982 van 10.00 tot 16.00 uur, Kerkstraat 14 Nieuw!!! Eminent Omegan 8000 Nieuw!!! Viscount Domus 4 Kathedral Nieuw!!! Johannus Opus 220 Nieuw!!! Johannus Opus 230 Nieuw!!! Viscount Domus 5 Kathedral Nieuw!!! Eminent Omegan 8100 Nieuw!!! 2, 3 en 4-kanaals akoestie- ken vanaf f 1.295,- VAN DER GRAAF orgels - piano's Extra voordelige inruilorgels: Speciale introduktie voordeelprijzen (op 27 maart 1982) Doorlopende demonstraties door vak-organisten Extra hoge inruilprijzen voor uw oude orgel Er is nu reeds een Viscount Domus orgel voor f 5950,- WAARDEBON 12 Advies Verpakken Takelen Transport Vraag vrijblijvend onze offerte VERHUIZINGEN TRANSPORTEN Zandweg 20 Haamstede Telefoon 01115-1237 Vanaf 28 maart is ons van 9.30 uur tot 20.00 uur Burghseweg 58 - Haamstede $P'~' o°°Y i i t: v-:i- 1 WAARDEBON I Tegen inlevering van deze bon I zaterdag 27 maart 1 kilo witlof f 2,25 i Voor deze aktie geldt op op JJ Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon 10111012884 BROUWERSHAVEN Mevr. M. Hoogenboom-Moelker Haven Zuidzijde 18 BRUINISSE S. de Koning Oudestraat 13 HAAMSTEDE Mevr. J. Mes-Zwolle Bernhardstraat 10 Adm.- en Ass.knt. „De Baak" Muijeweg 13 OOSTERLAND J. Stuy Koninginneplein 1-3 TE KOOP Geh. gerenov. woning RING, OUWERKERK Ind.: gang met plav., woonk. (8x4 m), balken plaf. en openh. Open keuk. (4 x 2Vi m). Douche wc. Ie verd.: 2 slaapk. Schuur en tuin met achteruit. Geh. is geïsol. en voorz. van cv. Prijs 84.000 Tel. 01114-2909 of 01110-4298 eeseeesoeeoeeiHeeooeeeeeGg Keuze uit groot assortiment Ie klasse speelfilms Frank Gilijamse Lange Reke 1 Renesse 01116-2124 NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens op vrijdag 2 april 1982 des namiddags 3 uur in cafetaria ,,Neffen d'Eule" an de Sint Joostdijk 2 te Oosterland, krachtens artikel 1223 van het Bur gerlijk Wetboek PUBLIEK TE VERKOPEN: Het huis met erf te Oosterland, gemeente Duiveland, aan de Sint Joostdijk 17, ka dastraal bekend gemeente Duiveland sectie B num mer 87, groot 85 centiaren. De koper kan op zijn kosten de ontruiming be werkstelligen aan de hand van de grosse der akte van veiling. Betaling der koopsom uiterlijk 30 april 1982. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris Klaas- sen, Oude Haven 16 te Zierikzee (tel. 01110-6451), al waar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op vrijdag 2 april 1982 te 11.00 uur v.m. in het café-restaurant ,,Het Wapen van Zeeland", Korte Re ke 1, Renesse, krachtens artikel 1223 BW PUBLIEK TE VERKOPEN: Het woonhuis met schuren, zomerhuis, erf en tuin te Noordwelle, Hakenwekken 1, kad. bek. gem. Mid- denschouwen sectie F nr. 295, groot 44.80 aren. Eventuele ontruiming komt voor rekening van de koper. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten, welke koopsom uiterlijk 30 april 1982 dient te wor den betaald. Bezichtiging in overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris (tel. 01110-5051). OPTIEK Burghserlng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTÖ-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten Makelaar in onroerende goederen en assurantieën m Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES SMALLEG VOETVERZ DAM ZIERIK Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. Het Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 BRUINISSE, Kerkstraat 14, telefoon 01113-1379 Wij zijn ook gevestigd te Capelle aan den IJssel, Scherpenisse, Waddinxveen en Urk. Viscount C 180 Grande Classe, nu slechts7 2.750,- Thomas Classic met 25-tonig pedaal, voordeelprijs f 950,- Solina SL met 27-tonig pedaal en leslie, nuf 1.750,- Viscount CL 30 Kathedrale, z.g.a.n., nu slechtsf 3.450,- enz. enz. enz. VOLLEDIGE GARANTIE Uw aanwezigheid tijdens deze show wordt zeer door ons op prijs gesteld. Dit willen wij waarderen door u in de gele genheid te stellen om tegen inlevering van bijgaande bon de L.P. „Geliefde or gelwerken" door Jan van Weelden te ko pen voor slechts 15,95 i.p.v. f 22,90. De koffie staat klaar! Naam: Adres: Woonplaats: Ik bezit wekniet een orgel. Merk:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12