Jori Verburg en Rapid maken sterk debuut in Z-klasse Land- en tuinbouw roepen steeds luider om zoet water Nederlands elftal maakt goede indruk ERIC DE NOORMAN Dressuurwedstrijden Vrouw schoot tasjesrover dood Kring Schouwen-Duiveland CBTB INGEZONDEN STUKKEN Wigberths wraak 8 RENESSE, 20-3. Op zaterdag 20 maart organiseerde de LR Westelijk Schou wen het laatste indoorkonkoers van deze winter, voordat men het groensei- zoen weer in gaat. Aan de start kwamen 25 ruiters en amazones. De jurering werd gedaan door de heren J. K. Munters en J. Dane, die zich voortreffelijk van hun taak kweten. In de B-klasse was het oranje rozet voor Mari Kristaleijn met Coura- geux, die 128 punten vergaarde, ter wijl Petra Bakker met Rilana met 125 punten goede tweede werd. In de klasse L gingen de beide eerste prij zen naar amazones van de Gouwe Reyers. Marjan Maljaars met Odinda en Trudy de Nooyer met Mona Lisa waren met 129 en 128 punten de oppo sitie veel te taaehtig. Schaakvereniging „Zierikzee" In de 26ste ronde van de huishoude lijke kompetitie werden maandag, 22 maart jl.12 partijen gespeeld. De uitslagen: R. v. d. Veken-J. J. v. d. Ende lh-xh\ M. M. Krijger-R. Moer man 0-1; A. J. Scheele-J. M. C. Zwarts lh-lh\ P. M. Bouwens-J. A. J. v. d. Ma de 1-0; J. L. Bom-L. Oosse 0-1; J. J. Hoogstrate-J. Verkerk 0-1; P. Wiebols-P. van Baarle 0-1; P. J. Legerstee-C. van Eldik 1-0; A. Louws-P. C. v. d. Schee 1-0; H. L. H. Timmermans-B. S. Spiegels 1-0; C. P. Polderman-A. Waaijers 1-0; J. Vos-S. J. Stoel 1-0. In de M-klasse was Jan van der Bijl met 127 punten veel te sterk. Samen met Scoobidoo bleef de Westelijk Schouwen-ruiter een straat voor op Arnold- Kriens en Ocanan en Ingrid Krabbe met Osgar. In de Z-klasse tenslotte slechts een kombinatie in de bak, maar wat voor een. Westelijk Schouwen-amazone Jori Verburg kwam hierin voor de eerste keer uit in de zware klasse met haar paard Rapid. Zij behaalde in haar debuutwedstrijd met 121 pun ten meteen een winstpunt, hetgeen voor de amazone uit Dreischor een puike prestatie te noemen is. Haar vele trainingsarbeid wordt zodoende nu al beloond. Dan nu de voornaamste uitslagen: Individuele dressuur B klasse: 1. Ma ri Kristalijn met Courageux, 128 pt. (West. Schouwen); 2. Petra Mosterd met Rilana 125 pt. (West. Schouwen); 3. Hilene Tanis met Tarzan 118 pt. (Renesseruiters). In div. dressuur L-klasse: 1. Marjon Maljaars met Odinda 129 pt. (Gouwe Reyers); 2. Trudy de Nooyer met Mo na Lisa 128 pt. (Gouwe Reyers); 3. Sil via Schlink met Santana, 127 pt. (Re nesseruiters). Ondanks 2-1 verlies GLASGOW, 24-3. Het verjongde Nederlandse voetbalelftal heeft bij haar eerste optreden, na de uitschakeling van het wereldkampioenschap, in het Hampden Park in Glasgow ondanks de 2-1 nederlaag tegen de nationale elf van Schotland een uitstekende indruk gemaakt. Alleen gedurende de eerste 20 minuten konden de Schotten, die met een onstuimig offensief waren gestart, de oranjehemden overtroeven. Naarmate de strijd vorderde kreeg het Nederlandse elftal echter meer greep op het spel, waarna zij zelf in de 2e helft konden dpmineren. Uit een door Spelbos veroorzaakte strafschop (hands) konden de Schot- Zierikzeese Bridge Club De uitslag van de op de jongste vrije bridge-avond gespeelde onder linge wedstrijden luidt als volgt: Groep groene boards 1. hm. Blonck-v. d. Hengstum, 143 punten; 2. hm. Karstens-Kloet, 129 punten; 3. dames Kops-Tuinman, 117 punten; 4. dames v. d. Valk-v. d. Zan- de, 115 punten; 5. hm. Becu-v. d. Post, 100 punten; 6. dames Van Oeve- ren-Tennekes en hm. Hendrikse- Sweere, 98 punten; 8. echtpaar Pom- per en hm. Besamusca-Meulstee, 93 punten; 10. echtp. Verschoor, 92 pun ten (108 is 50 Groep bruine boards Noord-zuidlijn: 1. dames De Haas- Melieste en echtpaar v. d. Berg, 142 punten; 3. hm. v. d. Mark-De Wit, 132 punten; 4. dames Van Groningen- Schaalje, 107 punten; 5. dames Lege- maate-Van 't Leven, 106 punten; 6. hm. Pos-Schot, 91 (120 is 50 Oost-westlijn: 1. mw. Heuser-hr. Boot, 136 punten; 2. echtpaar Eek man, 131 punten; 3. dames Goedhart - Nolet, 126 punten; 4. dames Becu-v. d. Post, 119 punten; 5. dames Does- Hendriksen, 106 punten; 6. mw. v. d. Berg-hr. De Vries, 102 punten. (120 is 50 Aanstaande dinsdag wordt het zo genaamde ruitenboertoemooi gespeeld, een voorwedstrijd op een uiteindelijk landelijke finale. Dressuur wedstrijden SEROÖSKERKE (W), 22-3. Tijdens dressuurwedstrijden georganiseerd door de Gouwe Reyers in Seroosker- ke (W) heeft Esther Borsboom een vierde prijs behaald in de B-klasse pony's. Met Dandy behaalde deze amazone van de LR en PC De Schouwse Ruiters 122 punten. Haar klubgenote Petra Remeeus behaalde met Patrick een punt min der en zij eindigde op de vijfde plaats. Eveneens in de B-klasse, maar dan van de paarden, waren er 106 punten weggelegd voor Anja van Dijke, ook al lid van De Schouwse Ruiters. Zij bereed Urmanda. Als ju ryleden traden in Serooskerke de he ren Moerland en Schillemans op. Programma bedrijfsvolleybal Vrijdag 26 maart Sporthal Onderdak 19.00 uur: de Putters-BIG S; Zweedse Rode Kruis l-CPJ; Brouw Kwiek; ZWN-Willibrordus. 19.50 uur: Opel Team-Onderdak Fiscus 1-PTT; MEVO D3-Renesse 3 WIK 3-Reisburo van Oeveren 2. 20.45 uur: PJZ 1-Kwiek; Fiscus 2 Schouwenoord; MEVO Dl-WIK D2 Zweedse Rode Kruis 2-PJZ 2. 21.40 uur: Havenpark-MEVO 2 Chr.S.Gem.-Mevo 4; WIK DI-DFS 2 SAZ-DTS. In div. dressuur M-klasse: 1. J. v. d. Bijl met Scoobidoo 127 pt. (West- Schouwen); 2. Arnold Kriens met Ocanan 109 pt. (West. Schouwen); 3.1. Krabbe-Fiersen met Osgar 107 pt. (Sch. ruiters). In div. dressuur Z-klasse: 1. Jori Verburg met Rapid, 121 pt. (West. Schouwen). Programma Scaldina Donderdag 25-3. Scaldina 2-Wester- zicht 4, 20.15 uur; Scaldina 3-PNL 2, 20.15 uur. Zaterdag 27-3. Kerkwerve 1- Scaldina 1, 13.30 uur; Scaldina 2-'t Zand 9, 09.00 uur. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. TNO heeft voor dit jaar 13 miljoen gulden beschikbaaT voor het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van het bedrijfsleven. De financiële steun maakt deel uit van een herzie ne stimuleringsregeling die binnen kort van kracht wordt. UTRECHT. Van de ongeveer 800 ziektewetbeambten bij het Gemeen schappelijk administratiekantoor (GAK) moeten er 190 naar een hogere loongroep gaan. Tegenover de „pro motie" van een kleine 200 ervaren werknemers staat dat nieuwe werk nemers in een lagere loonschaal dan nu worden aangenomen. DEN HAAG. De werknemers van de vestiging van de koninlijke Ne derlandse papierfabriek in Maastricht zijn bereid om minder te gaan verdienen bij een kortere werk^- week, indien als gevolg van dat kor ter werken het dreigende ontslag van 340 werknemers in Maastricht kan worden afgewend. DEN HAAG. Er moeten snel meer en betere mogelijkheden komen voor samenwerking tussen de dertien uni versiteiten en hogescholen en de 400 instellingen voor hoger beroepson derwijs (HBO). Er kan niet gewacht worden tot de kaderwet hoger onder wijs (HO) van kracht is. KLAZIENAVEEN. De explosieven opruimingsdienst uit Culemborg en de luchtmacht bergingsdienst van de fensie zijn dinsdag in Klazienaveen begonnen met de berging van een neergeschoten Engels vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Omwonenden hadden de wrakstukken van het toestel maandag ontdekt. RENKUM. De veiling van het ma chinepark van de failliette papierfa briek Van Gelder in Renkum heeft de gemeente Renkum, de eigenaar van het komplex en de inboedel, slechts de schrootwaarde van de machines, ongeveer vier ton, opgeleverd. DEN HAAG. Een tiental organisa ties heeft in Den Haag gede monstreerd tegen een voortdurende onderdrukking in Argentinië door de militaire Junta, die zes jaar aan het bewind is. RECHTSZAKEN AMSTERDAM, 24-3. De officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam, mr. Ch. Fehmers, heeft ontslag van rechtsvervolging ge vraagd in de zaak tegen een 34-jarige vrouw, die in september 1980 een 17- jarige tasjesrover heeft doodgescho ten in de flat Kruithof in de Bijlmer meer. De officier was van oordeel dat de vrouw uit zelfverdediging heeft gehandeld. Hij volstond daarom met een eis van zes weken onvoorwaarde lijke gevangenisstraf wegens verbo den wapenbezit. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Zeist: drs. A. de Reu ver, Capelle a/d IJssel; te Oolt- gensplaat: T. J. Kamerbeek, Hoeve laken; te Zeist (toez.): G. Zonneberg, Amstelveen-Buitenveldert; te Am- stelveen-Buitenveldert (toez.): P. Masmeijer, Zunderdorp; te Hinde- loopen: mevr. Fr. Zeldenrust, Hilver sum; te Vaassen: J. Pronk, Marken; te 's-Gravenhage tot predikant voor bijzonder werkzaamheden (toez.): C. W. Schlingemann, 's-Gravenhage; door de Generale Synode der Neder landse Hervormde Kerk tot predi kant voor bijzondere werkzaamhe den (geestelijke verzorging Neder landse schippers in Duis- burg/Ruhrort en Nederlanders in Duisburg en omgeving): H. Gort, eer vol ontheven predikant met de be voegdheid van emeritus (direkteur rekreatiecentrum De Roggeberg) te Appelscha. Bedankt voor Drempt en Olden- keppel (toez.): R. F. J. Beltman, 11. zendingspredikant (Chr. Kerk van Bolaang Mongondow, Indonesia) te Oegstgeest. Rektifikatie: Het beroep van kand. H. Poot te Doeveren van de Neder landse Hervormde Kerk te Lemeler- veld is onjuist. Gereformeerde Kerken Beroepen te Stiens (2e predi kantsplaats): J. P. van Riessen, kand., te Emmeloord, die dit beroep heeft aangenomen; te Hoogeveen: J. W. Zijlstra, 's-Gravenzande; te Vlaar- dingen: drs. C. A. de Bildt, Zwaag- westeinde. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te De Bilt-Bilthoven: W. Tiekstra, Blija-Holwerd; te Grams- bergen: drs. A. de Ruiter, kand., Aduard; te Ferwerd en Hallum: W. M. van Wijk, kand., Middelburg. Beroepbaar: de classis Grootegast heeft beroepbaar verklaard: A. de Ruiter, Burg. Seinenstraat 50, 9831 PX Aduard, tel. 05903-2013. Christelijke Gereformeerde Kerken Hooi en stro MARKTBERICHTE^ Beursbericht Markt Goes van dinsdag 23 maart 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,50 - 54,50; voergerst, basis 16 48,50 - 49,00; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bonen (vrij van grond en hal ve bonen; 18 vocht) 178,50 - 183,50; karwij (boerenschoon) 241,00 - 258,50; karwij (prima- doorsnee kwaliteit) 278,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 34,00 - 37,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 35,00 - 38,00 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 22 maart 1982: Bintje 35-50 mm 33,00 - 34,50 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 46,00 - 47,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,20 - 0,26 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Beroepen te Nieuwkoop: J. Vee- nendaal, kand., Driebergen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Clifton (USA): J. J. van Eckeveld, Zeist, die bedankte voor Kalamazoo (USA); te Sprang- Capelle in kombinatie met doven- zorg: R. Boogaard, Leiden. SCHEEPVAART Abida, 23-3 1150 oost Yokohama naar Yokohama Atlantic Star, 23-3 te Baltimore Nedlloyd Rockanje, 24-3 te Newport News Onoba, 23-3 te Lymebay Vitrea, 23-3 T.A. Karachi ten in de 12e minuut door Gray de lei ding nemen. Na een een-twee kombi natie met Jordan kon Kenny Dalgish in de 20e minuut de voorsprong op voeren tot 2-0. Uit een voorzet van Simon Taha- mata, die een uitstekende wedstrijd speelde maar voor de rust te weinig in het spel werdbetrokken, wist Johnny Metgod in dë$2e minuut met een kopbal te skoreri. Op advies van de grensrechter werd het doelpunt echter door de scheidsrechter geannuleerd. Kieft Na een voortreffelijke aktie van Frank Rijkaard was het in de 29e mi nuut wel raak toen Wim Kieft uit de voorzet van Rijkaard de bal loepzui ver inkopte (2-1). In de 2e helft speelde de strijd zich voor het grootste gedeelte op de helft van de Schotten af. Rijkaard en Spelbos kregen beiden een goede mogelijkheid om de stand recht te trekken, maar Rijkaard raakte de bal niet goed met het hoofd, terwijl Spelbos het leder voor het verkeerde been kreeg. Jong Oranje speelde in Wrexham met 2-2 gelijk tegen Jong Wales, na bij het afsluiten van de le helft nog een 2-1 voorsprong te hebben gehad. Jurie Koolhaf (ex Vitesse) de nieu we aanwinst van PSV was de absolu te uitblinker in het Nederlandse team met twee treffers. Visma Ahoy '82 ROTTERDAM, 23-3. Op de nationa le hengelsporttentoonstelling Visma Ahoy'82, die op donderdag 25 maart in het Rotterdamse Ahoy' Complex van start gaat en tot en met 30 maart dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur (zaterdag en zondagavond gesloten) te bezoeken is, draait alles om de hengel. Zo zullen manshoge tekeningen presies laten zien wat de belang rijkste eigenschappen zijn van de match-hengel, de karperhengel, hen gels voor op strand en op zee, spin- hengels, de vaste hengel en de vlie- genhengel. Gratis folders van de Nederlandse vereniging van Sportvissersfedera ties (NWS) informeren de bezoeker waar hij op moet letten als hij zo'n hengel wil kopen en hoe hij hem moet hanteren. Bovendien verstrekt de NWs een serie folders waarin een 18-tal vissoorten en de daarbij beho rende vangtechnieken wordeh be schreven. De meeste standhouders haken in op voorlichting over dit belangrijke attribuut in de sport visserij. Hoe in de fabriek een hengel gemaakt wordt, zal getoond worden op grote fotopanelen en aan de hand van pro- duktcn in de verschillende verwer kingstadia van het ruwe hengelmate- riaal. Hengelbouwer Peter den Hol lander zal in een speciale Visma- stand laten zien hoe je zelf een hengel kunt maken en zodoende kunt bezui nigen op de vissporthobby. In de inloopbioscoop zullen o.a. een" aantal films over de produktie van hengelmateriaal getoond worden. MIDDELBURG. De kantonrechter in Middelburg heeft woensdag negen leden van de anti-kernenergiegroe pen uit Zeeland, Brabant en België veroordeeld tot 51 gulden boete. ZIERIKZEE, 19-3. De kring Schouwen-Duiveland van de C.B.T.B. hield de jaarlijkse algemene vergadering in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. In zijn openingswoord ging de voorzitter van de kring, de heer R. J. v. d. Wekken wat dieper in op enkele zaken. Het is voor de land en tuinbouw in de regio hoognodig dat beschikt kan worden over voldoende zoet water, andere gebieden die dit wel kunnen zullen de regio voorbijstreven. Vooral in de dro ge jaren is de schade door het gemis aan goed zoet water groot. De landbouw export is de laatste jaren op een zeer hoog peil gekomen. Nederland is op één na de grootste exporteur ter wereld van landbouwprodukten. Daarmee is de landbouw één van de peilers van onze ekonomie. Öm déze voorsprong te behouden en uit te bouwen is zeker voor dit ge bied zoet water een eerste vereiste. Fel viel de voorzitter uit naar de G.S. van Zuid-Holland. Deze stellen dat de kwaliteit van het water niet goed genoeg is. Waarom is wat voor het Westland goed genoeg is niet goed voor hier? Ook de drinkwatervoorziening zal gemakkelijker zijn als de Grevelin- gen zoet wordt. De verdroging van de Westhoek zal ook beter kunnen wor den tegengegaan. De hele werkgelegenheid in dit ge bied zal een stimulans ondervinden door de zich intensiverende land bouw, wie trouwens zal deze effek- ten kunnen berekenen? De sterke positie van landbouwex- port wekt jaloezie op bij de andere E.E.G.-leden. Op alle mogelijke ma nier wordt getracht de Nederlanders de voet dwars te zetten. Naar de mening van de voorzitter wordt het tijd dat wij ook eens gaan kijken wat andere landen aan kon- kurrentievervalscnde maatregelen nemen en deze ook eens aan de kaak te gaan stellen. De bezuinigingen van de overheid op de landbouwvoorlichtingsdienst is ook een zeer kwalijke zaak. Op dingen die het erg goed doen moet juist niet bezuinigd worden. Je bent dan bezig de kip met de gouden eie ren te slachten. Aan het eind van zijn betoog vestigde de voorzitter er de aandacht op dat ook de dames volwaardig lid kunnen worden van de organisatie, en dat voor het luttele bedrag van 15,-. Hij vond dit van groot belang, als men immers samen een bedrijf leidt waarom dan ook niet samen lid. Ook jongeren kunnen lid woTden. Kleine bedrijven Na een verder vlotte afwerking van het huishoudelijke gedeelte was het woord aan de heer H. J. Vlee- ming, hoofd van de S.E.V. van de C.B.T.B. Deze viel in voor de heer A. Stokkers die wegens ziekte verhin derd was te komen. Het probleem van de kleine bedrijven spitst zich volgens spreker voornamelijk toe op de te kleine inkomens. Ook in de dis- kussie komt dit steeds weer naar vo ren. De onderliggende teneur is steeds dat men vraagt om betere prij zen en of steunmaatregelen voor zwakke of Jkahsarme bedrijven om het inkomen op peil te houden. Dit is eigenlijk in bedekte termen vragen om een garantie om onbepaal de tijd boer te kunnen blijven waar bij men de risiko's hiervan afwen- teld op anderen. Wie kiest, en iedereen is daarin vrij, voor het vrije ondernemers schap mag die garantie niet vragen en zal hem ook niet krijgen. Een groot probleem is dat er veel land bouwers zijn die om de één of andere reden landbouwer zijn geworden maar die eigenlijk geen ondernemer zijn of willen zijn. Dit kan leiden en leidt in veel gevallen tot grote men selijke drama's. Via sociale maatre gelen zou men iets aan die problemen kunnen doen. Tijdig aanpassen In het betoog van de heer Vleeming werd dan ook duidelijk gesteld dat wie zich niet tijdig aanpast en de zaak zijn beloop laat spoedig op de nominatie staat om te verdwijnen als vrije ondernemer. Wie eenmaal ach terop raakt zal het extra moeilijk krijgen. Daarom wordt er voortdu rend op het belang van een zoete Gre- velingen gewezen. Een heel gebied dreigt immers achterop te raken. Er blijkt overigens hier en daar wel te worden getwijfeld of het wel moge lijk is dat het gehele gebied zoet kan worden. In de rondvraag deelde de voorzit ter nogmaals ten overvloede mee, dat op 12 mei a.s. de verschillende rap porten over de zoete Grevelingen, of de zoute, zullen worden openbaar ge maakt in een speciaal hiervoor beleg de vergadering. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,- 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,gerstestro 135,—; tar- westro 100,- 105,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,— - 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD, 24-3. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.170.800 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,50 - 11,45; 51-52 gram 13,85; 60-61 gram 14,70; 65-66 gram 14,90 - 15,50. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 24-3. Aanvoer: totaal 7864, runderen 2815, graskalveren 685, vette kalveren 29, nuchtere kal veren 2391, schapen 1164; lammeren 79; geiten 36, slachtvarkens 665, slachtrunderen 1364. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3200; guiste koeien 1700 - 2300; kalfvaarzen roodbont 2250 - 3150; zwartbont J2050 - 2625; klamvaarzen 1850 - 2300; guiste vaarzen 1800 - 2200; pinken 950 - 1850; graskalveren 700 - 1250; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 200 - 500; zwartbont 150 - 330; weidescha- pen 90 -ƒ 200; lammeren 90 - 185; vette schapen 210 - 270; zuiglam- meren 150 - 210 en overhouders 240 - 340. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,60 - 9,10, 2e 8,10 - 8,60; vaarzen le 8L00 - 8,80, 2e 7,30 - 8,00; koeidn le 8,00 - 8,80, 2e 7,40 - 8,00, 3e 7,00 - 7,40; worstkoeien 5.60 - 7,00; en dikbillen extra kw. 9,60 - 14,00. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,85 - 7,00, 2e 6,70 - 6,85, 3e 6,55 -ƒ 6,70; slachtzeugen le 3,02 - jf 3,12, 2e 2,92 - 3,02, 3e 2,50 - 2,?2. V ara-gespreksavbnd Brouwershaven Op woensdag 31 maart a.s.,organi- seert de VARA-afdeling „Schouwen- Duiveland" een gespreksavond in zaal Ringelberg, Markt 4 té Brou wershaven. De onderwerpen voor dezë avond zijn ten eerste: de VARA-vefeniging en ten tweede: de VARA-jt.v.-pro gramma's op maandagavond. Be langstellenden worden hierbij uitge nodigd deze avond bij te wonen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij het secretariaat: tel. 01117-1713. 20.00 uur. VARA-afeling „Schouwen-Duiveland" 46. Gehaast voegen Eric en Bolan zich bij Svein, die gehurkt bij een vooroverliggende gedaante zit. „Een pijl," gromt de Sakser vrij overbodig, „heeft hem gedood". Zwijgend monstert Eric de kleding van de ongelukkige; zijn lederen pantser, en gelubte met ijzerbeslag versterkte schouderstukken kenmerken de man als krij ger. Dan knikt de Noorman met een grimmig lachje. „Ik geloof dat ik er niet ver naast ben. als ik zeg, dat dit de boodschapper des konings is de wapenrusting van deze krijger is vrij kostbaar. Een landedelman kan zich dat niet veroorloven Begrijpt ge, wat er gebeurt is?" Bolan knikt langzaam, alleen Svein staart met een nietszeggend gezicht van de een naar de ander. „Er was een boodschap onderweg van de ko ning naar Artor waarschijnlijk Een van Wigberth's mannen onderschepte deze ke rel, hier, maar werd daarbij zelf zwaar ge wond de boodschapper, die in Artor's kamp gestorven is moet een handlanger van Wigberth geweest zijn." „Snap ik niet", valt Svein droog in, „je zei zelf, Noorman, dat Wigberth nooit zo een bood schap zou zenden „Eerlijk gezegd is dat het enige wat ik ook niet begrijp," moet Eric toegeven, „vriend Wigberth gaat wel uitermate sluw te werk. maar daar komen we wel achter." Hij springt op en wendt zich tot Bolan. „Wc moeten nu verder, en wel heel snel maar jij keert spoorslags terug naar Artor's kamp. Als Artor aan die valse boodschap gevolg geeft, doet hij precies waar Wigberth op hoopt en jij Bolan zult rijden als de weerlicht, om dat te voorkomen!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8