deurloo mode Annette Schouls en Erna van der Spek naar turnfinales Sacha Yuyk en Rene Schimmelpennink jeugdbadmintonkampioenen Zierikzee Ruime overwinning tweede team Kerkwerve Kwiek heren winnen na slecht begin: 1-3 (10-0) Seniorenteam Scaldina verslaat MZ met 3-7 Badminton SPECIALE AANBIEDING A. de Feyter uit Axel wint snelschaakkampioenschap Zeeuws rekord 60 m horden Cor de Jonge in Zierikzee 7 Advertentie ZIERIKZEE, 22-3. Tijdens de jeugdbadmintonkampioenschappen van de BC Zierikzee heeft Sacha Vuyk op niet mis te verstane wijze revanche geno men op Marjolein Schimmelpennink. In de finale klopte Sacha Vuyk haar klubgenote met maar liefst 11-0 en 11-2. Tijdens de finale om de Zeeuwse titel had Marjolein Schimmelpennink nog de sterkste getoond. Nu waren de rollen dus duidelijk omgekeerd. Het enkelspel in de sterkste herengroep leverde een klubtitel op voor René Schimmelpennink. Hij troefde in een driekamp zowel Remco Vuyk als Fred Plette af. In de B-kampioenschappen ging de dames- enkeltitel naar Anniek van Anraad, terwijl Antonie van de Zande bij de hfiren het sterkst was. In het A-kampioenschap dames speelden de acht deelneemsters in twee poules van vier voorwedstrij den, waarna de nummers een en twee van iedere poule kruisfinales speel den. In de eerste poule ging de eerste plaats met louter overwinningen naar Sacha Vuyk. Zij klopte Inge Bruggeman, Karin Plette en Claudia Legemaate gedediceerd. Inge Brug geman werd uiteindelijk tweede, waardoor zij het moest opnemen te gen de winnares van de andere poule. Dat werd al even overtuigend als Sacha Vuyk in de eerste poule, Mar jolein Schimmelpennink. Mona Snij ders werd hier tweede, omdat zij net als Marjolein Schimmelpennink won van Conny Huibregtse en Jeanette Neyenhuis. In de kruisfinales moest Mona Snijders het simpel afleggen tegen Sacha Vuyk (11-2, 11-0) en Inge Bruggeman was niet opgewassen te gen Zeeuws kampioene Marjolein Schimmelpennink (11-8, 11-1). Revanche In de strijd om de derde plaats toonde Inge Bruggeman zich op haar beurt weer sterker dan Mona Snij ders. Na de eerste game met 11-3 verlo ren te hebben, wist Mona Snijders de tweede nog wel nipt met 12-11 te win nen, maar toen was het met haar ver weer ook helemaal gebeurd. Inge Bruggeman drukte in de derde game met 11-0 gedecideerd door. De finale tussen Marjolein Schimmelpennink en Sacha Vuyk beloofde eigenlijk veel meer dan dat de uiteindelijke 11- 0,11-2 uitslag in het voordeel van Sa cha Vuyk laat zien. Sacha Vuyk kreeg zodoende evenwel een dikver diende revanche en de BC Zierikzee- klubtitel. In de sterkste herengroep werden eerst in drie poules voorwedstrijden gespeeld. In poule A kwam hierbij René Schimmelpennink als winnaar uit de bus door te winnen van Mark Sayers en Bas van Doom. In poule B waren Mark van Doorne en Dirk Everaers niet opgewassen tegen Remco Vuyk en poule C met vier spe lers werd winnend afgesloten door Fred Plette. Hij klopte in volgorde van opkomst Jan-Edgar Dijkstra, Sa cha van As en Marcel Melieste. De drie poulewinnaars streden vervol gens in een driekamp om de drie eerste plaatsen van het toernooi. Remco Vuyk moest daarin eerst zijn meerdere erkennen in René Schim melpennink en toen deze vervolgens ook won van Fred Plette was de kampioen bekend. Remco Vuyk kon de kampioen nog het meeste partij geven. Na de eerste game met 15-4 overtuigend te hebben ingeleverd werd het in de tweede na verlenging nipt 17-15 voor Schimmel pennink. Fred Plette kreeg met 15-9 en 15-6 ruimer klop, hetgeen er al op wees, dat Remco Vuyk in het afron dende duel, met de tweede plaats als inzet, wel sterker zou zijn, hetgeen ook prompt werd bewaarheid. Plette kwam er via 15-5 en 15-2 niet aan te pas. Dubbelspelen Het herendubbelspel in de sterkste groep leverde een zege op voor René Schimmelpennink en Remco Vuyk. In de finale klopten zij Fred Plette en Jan-Edgar Dijkstra met 15-8 en 15- 10. het verliezende duo had het in de halve finales al bijzonder moeilijk gehad tegen Marcel Melieste en Bas van Doorn: 18-13, 5-15 en 18-15. Schimmelpennink Vuyk had daar in simpel afgerekend met Dirk Eve raers en Sacha van As (15-3,15-1). Da- mesdubbelkampioenen werden na tuurlijk Marjolein Schimmelpen nink en Sacha Vuyk. Inge Brugge man en Conny Huibregtse kwamen veel te kort (15-3,15-1). In de zwakkere groep speelden de dames in drie poules. In poule A ging de zege naar Anniek van Anraad. Zij klopte Manon Dijkstra en Natascha Lupgens. Poule B werd gewonnen door Inge Lupgens door zeges op Ja- nita Glerum, Monique Bergmans en Angelique van de Have. Monique van der Veken won tenslotte poule C, omdat Annemarie Everaers en Chan- tal Schot niet tegen haar waren opge wassen. In een einddriekamp klopte Anniek van Anraad achtereenvol gens Inge Lupgens, zij het met moeite na drie games, en Monique van der Veken, waardoor zij kampioene werd. Monique van der Veken werd uiteindelijk nog tweede door met 11- 5 en 11-2 te winnen van een uitge bluste Inge Lupgens. Het heren enkelspel werd een over winning voor Antonie van der Zande doordat hij in de finale wist te win nen van Hanco de Vos. De Vos won nog wel de eerste game met 13-15, maar kon toen niet veel meer inbren gen tegen het spel van Van der Zan de, zodat deze nog vrij gemakkelijk als kampioen uit de bus kwam via 15- 5 en 15-2. Edwin Eggink eindigde hier als derde door Erik de Vos met 15-11 en 15-4 te kloppen. In de kruisfi nales had Hanco de Vos broer Erik de weg naar de finale versperd door na een verloren eerste game (7-15) als nog via 17-14 en 15-13 te winnen. An tonie van der Zande werd finalist door met 15-6 en 15-6 te winnen van Edwin Eggink. Het damesdubbelspel in groep II werd gewonnen door Manon Dijkstra en Janita Glerum door een drie games-overwinning op Anniek van Anraad en Monique Bergmans (15-4, 17-18, 15-11). Het herendubbelspel was voor Roger van der Veken en An tonie van der Zanden. Zij rekenden gedecideerd af met Edwin Eggink en Erik de Vos via 15-9 en 15-5. Het ge mengd dubbelspel tenslotte ging met twee keer 15-9 naar het duo Antonie van der Zanden en Inge Lupgens. Dit betekende de derde titel voor Anto nie van der Zande. Het verliezende duo was hier Edwin Eggink en Ma non Dijkstra. Tafeltennis KERKWERVE, 22-3. Het tweede team van ttv Kerkwerve heeft maandag op overtuigende wijze de volle winst behaald in de thuiswedstrijd tegen Middel burg-Zuid 13. Jan van Urk had in z'n eerste set een derde game nodig, maar verder werden alle partijen in twee games beslist. Door de thuisploeg werd op vrij eenvoudige wijze de stand behaald. Het eerste seniorenteam speelde afgelopen week de uitwedstrijd te gen Goese Polder 1. Zowel Henk 't Hart als invaller Jaap Huigens kwa men hier niet tot winst. Appie Kroe- zeman speelde een goede wedstrijd en kwam in alle drie zijn sets tot winst, waarvan twee keer een derde game nodig was. De eindstand werd 7-3 voor Polder. Junioren Het eerste jeugdteam ging op be zoek bij St. Laurens 3. De thuisploeg liep aanvankelijk op vlotte wijze naar een 6-0 stand uit. Tot in die fase was Gerard Knol in zijn eerste set en in het dubbel samen met Stoffel v. d. Wekken tot een gamewinst gekomen. In de slotfase wist Stoffel nog in 2 sets tot winst te komen en Gerard kwam eveneens tot winst in een set in 3 games, zodat de eindstand nog 7- 3 werd. Het 2e jeugdteam speelde een wedstrijd zonder veel tegenstand in Kamperland tegen Slagvast. Han v. d. Velde en Jacco Elenbaas moesten slechts elk in een game de winst uit handen geven, maar wonnen beiden de derde beslissende game in die par- Volleybal SPIJKENISSE, 23-3. Het eerste herenteam van Kwiek uit Bruinisse heeft de uitwedstrijd tegen het net boven hen op de ranglijst staande Spivo, on danks verlies in de eerste set, alsnog met 1-3 gewonnen. Er werd ondanks de overwinning niet best gespeeld en het was daarom dan ook geen al te beste ge nerale voor de thuiswedstrijd in de eigen zaal tegen Mevo '80. Kwiek begon in Spijkenisse erg on zeker. In eerste set wérd er ronduit zwak gespeeld, maar ook Spivo bleek niet in haar beste doen. Toch zou de Spijkenisser ploeg deze eerste set nog met 15-13 winnend uit het vuur slepen. In de tweede set wilde het evenwel iets beter lukken voor de Bruinisser formatie, met name door wat taktische tips van coach Tonnie van Breda. Nadat deze set met 10-15 naar Kwiek was gegaan bleek Spivo dui delijk aangeslagen, waardoor de be zoekers konden doordrukken via 7- 15 setwinst. In de vierde en laatste set kwam Spivo nog even op voor sprong bij 6-5, maar toen drukte Kwiek definitief door naar 15-13 set winst en 3-1 winst in totaliteit, waar door een lastige wedstrijd zonder tot goed volleybal te komen toch twee punten opleverde. Zoals reeds gesteld komt zaterdagmiddag om 17.30 uur Mevo '80 op bezoek in de Bruinisser gymnastiekzaal. tijen. Doordat Han en Jan Jaap Landman ook het dubbel wonnen, kon met een 0-10 overwinning de thuisreis worden aanvaard. Een spannende wedstrijd werd za terdag gespeeld tussen Kerkwerve 3 en Wilno 9 uit Vlissingen. Kerkwerve 3 Erik Goudzwaard opende met een winstpartij, welke werd gevolgd door een 3-gamer, die door Elmar Verhage werd gewonnen. Het éerste tegenpunt kon de bezoekende klub scoren in de set van Mariene v. d. Wekken. Door het dubbel te winnen brachten Erik en Elmar de stand op 3-1. In de daarop volgende sets was er winst voor Erik en verlies voor El mar en Marléne, zodat de stand 4-3 werd. In de laatste sets wist Elmar zijn partij winnend af te sluiten. Voor Marléne was de tegenstander duidelijk te sterk. Ze kwam deze middag niet tot winst, zodat de stand 5-4 werd en Erik in zijn laatste set de beslissing in eigen hand had. Hij maakte geen fout en bracht door winst de eindstand op 6-4, waardoor beide puntjes in Kerkwerve bleven. VLISSINGEN. Het Prins Maurits laboratorium van TNO in Rijswijk gaat in de periode april tot half juni met gasexplosies experimenteren op de ..mosselbanken" in Terneuzen. TNO doet dat in opdracht van de olie maatschappij BP, Dow Chemical Ne derland en het ministerie van volks gezondheid. Lederen blouson nu 198,- Motorjack met 7 ritsen, leverbaar in tie maten 44 t/m 58, kleur zwart nu 298,- Mol 5-7, Zierikzee S.v. Zierikzee ZIERIKZEE, 24-3. A. de Feyter uit Axel heeft het open snelschaakkampi oenschap van de schaakvereniging Zierikzee gewonnen. Het toernooi, dat voor de achtste keer werd gehouden, nu in de aula van het RSG-gebouw aan de Manhuisstraat, werd enigszins gedevalueerd door de geringe opkomst. Op dezelfde dag, zaterdag, werd in Zevenbergen het Nederlandse snel schaakkampioenschap georgani seerd, waardoor slechts een dertigtal schakers naar Zierikzee kwam. Favoriet De oud-winnaars van dit toernooi in Zierikzee, ds. Seeleman, de heer v. d. Veeken uit Zierikzee en de Vlissin- ger Wise waren favoriet voor de zege. Eerst werden voorronden gespeeld, waarna de deelnemers in de vier fi- nalegroepen werden geplaatst. Groep 1 In de sterk bezette groep 1 speelden Elzerman, oud-lid en Moerman zo sterk dat Seeleman achterbleef en de A-finale niet haalde. In groep 2 speel den Wise en Van Oorschot zich over tuigend naar de top. In groep 3 won nen De Lange en De Ridder, op korte afstand gevolgd door De Korte uit Bruinisse. In groep 4 waren v. d. Ve ken en A. sterksten. de Feyter duidelijk de Na de middagpauze brandde de strijd goed los. De Feyter bleek de sterkste speler, hij stond slechts een remise toe en won alle overige partij en. Tweede werd Wise, die alleen ver lies tegen De Feyter moest toestaan. De beste Zierikzeese spelers waren v. d. Veken (vierde) en Moerman (vijf de). Uitslagen Finalegroep A: 1. A. de Feyter (6V2 pnt.; 2. M. Wise (6); 3. H. de Ridder (4); 4. R. v. d. Veken (3); 5. R. Moerman, R. van Oorschot, J. de Lange (2V2); 8. Ing. Elzerman (1). Finalegroep B: 1. J. Seeleman (7); 2. J. de Korte (5); 3. J. Scheele (4). Finalegroep C: 1. A. J. Scheele (6); 2. J. v. d. Bos (5); 3. P. Holleman (5). Finalegroep D: 1. K. v. d. Bos (5); 2. C. v. Eldik (4); 3. Reurich en Spiegels (2V2). Weer winst voor handballers Delta Sport Ook in de laatste kompetitie-wed strijd zijn de heren van het handbal team Delta Sport erin geslaagd hun ongeslagen status te handhaven. In de uitwedstrijd tegen EMM werd een 10-28 overwinning behaald. Met name in de tweede helft was EMM geen partij voor het Delta Sport-team. In de eerste helft zag het er echter niet naar uit dat de score voor het Zierikzeese team zo hoog zou oplopen. Na een kwartier spelen stond Delta Sport op een 0-6 voor sprong, maar daarna stokte de aan val. De ruststand was 4-8. In de tweede helft denderde Delta sport echter over EMM heen. Snelle break-outs van Bert Nuyens, Ad de Jonge en Bert de Vos zorgden voor veel treffers. Jacco Vleeshouwer en Frits Verhey scoorden enkele malen vanuit de tweede lijn. Ook vanuit de hoeken wist Wim v. d. Welle, Rinus Nuyens en Cees de Vos het EMM-doel te vinden. In het afgelopen geslaagde seizoen scoor den de spelers van trainer Cor Mol bijna vierhonderd keer in 18 wedstrijden. Heren 2 verloor met 22-19 van het sterke Sluiskil. De meisjes-adspiran- ten speelden een goede partij tegen kampioen Hontenisse, maar verloren met 9-8. Indoorwedstrijden DORDRECHT, 22-3. Tijdens indoorwedstrijden in Dordrecht heeft Delta Sport-atleet Cor de Jonge een nieuw Zeeuws rekord gevestigd op de 60 meter horden. Hij liet de klokken stilstaan op 9.86 sek. Bij de B-meisjes was de sti laan weer terugkerende Jacolies van Gastel nog sneller. Zij liet 9.57 sek. aan tekenen, hetgeen haar winst opleverde in de series. In de finale bleef zijn ste ken op 9.75 sek., wat haar een vierde plaats opleverde. Bij de B-jongens liet Chris Hoek 9.23 sek. noteren, hetgeen goed was voor een nieuwe klubrekord. Op de 60 meter vlak kwam B- meisjes Frederike van Veeren tot een nieuwe persoonlijke beste tijd met 8.67 sek. B-jongen Robert Begemann kwam op de 60 meter tot een nieuw klubrekord door 7.61 sek. te laten af drukken. Bij de heren klokte Jaap van Gastel 7.73 sek. Bij het kogelstoten reikte Jacolies van Gastel naar een tweede plaats met een stoot over 12.17 meter. Anne- mieke'Goedhart werd een goede vijf de met een stoot over 10.65 meter. Bij de dames was Esther Goedhart nog. goed voor eep.zesste plaats met een afstand van 9.84 meter. Zij werd wel eerste veterane. Bij de B-jongens ver beterde Wicher Harmsen het klubre kord bij het kogelstoten tot 11.75 me ter. Bij het verspringen klasseerde Chris Hoek zich als derde met een vaste sprong over 6.10 meter. Bij het hoogspringen noteerde Jacolies van Gastel een hoogte van 1.60 meter. Op de 1500 meter werd A-meisje Marjo lein Hartog vierde in 5.50,23. Ralph Koper behaalde bij de drie kamp, bestaande uit de 40 meter, het verspringen en het kogelstoten, een tweede plaats met 859 punten bij de jongens pupillen-B. Bij het versprin gen betekende de 3.24 meter tevens een nieuwe klubrekord. Bij de jon gens A-pupillen reikte Werner Lode- wijk met 1007 punten over de drie kamp naar de vierde plaats. Bij de meisjes-D noteerde Alexan- Cor de Jonge: een nieuw provinciaal rekordhouder op 60 meter horden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dra Lodewijk 9.21 sek. over de 60 me ter, hetgeen haar een derde plaats opleverde. Bij het verspringen over brugde D-jongen Mark van de Riet 4.70 meter, wat een nieuw klubre kord betekende. Hij eindigde hier mee op de tweede plaats. Op de 60 meter liet hij 8.62 sek. afdrukken, hetgeen goed was voor een vierde plaats. Winst voor heren 2 HSD Slechts drie hockeywedstrijden vonden het afgelopen weekeinde doorgang bij HSD. Jongens C moest zaterdag uitspelen in Zevenbergen en verloor met 6-0. Heren 2 speelde zon dag een uitwedstrijd tegen Zwart Wit 7 in Breda, nummer twee op de rang- ZIERIKZEE, 25-3. Het eerste seniorenteam van de tafeltennisvereniging Scaldina versloeg in de uitwedstrijd Mz met 3-7. Cor Smalheer had weinig moeite met zijn tegenstanders Jan Roone: 9-21 en 12-21. Binnen zeer korte tijd stond dit kampioensteam van Scaldina op een 0-5 voorsprong. SCHAESBERG, 21-3. Tijdens de zondag in het Limburgse Schaesberg ver werkte halve finales turnen hebben zich zowel bij de jeugdturnsters als bij de turnsters een Delta Sportlid wüt'enTJTdasseren voor <je finales, die op 1 mei in Den Helder worden afgewerkt. Bij de jeugdturnsters kwam Erna van der Spek weer eens als beste van de Schouwen-Duivelandse vereniging uit de bus, terwijl Annette Schouls bij de turnsters toch weer op haar routine een finale plaats wist af te dwingen. Boone maakte 1-5, via een 21-18 en 21-13 zege op Ad de Graaf. Scaldina kwam op 1 -6 door een 8-21 stan'd in de derde game in zijn partij tegen Fran sen. Ad de Graaf leed zijn tweede ne derlaag tegen Jan van Toor, 21-17 en 21-16. Smalheer kende weinige pro blemen met zijn partij, 1-7 en Michel Holm ging eervol ten onder in drie games tegen Boone. Smalheer en Holm brachten ook het dubbel op hun naam. Derde team In de uitwedstrijd tegen Mz 18 ver loor het derde team met 7-3. Vijf we ken geleden vond de eerste ontmoe ting plaats. Scaldina was in de re- tumwedstrijd beter op dreef, maar moest toch een nederlaag toestaan. Koos van Neck won twee sets en ver loor zijn derde partij in de beslissen de game. Harry Koper en Joke Verspeek kwamen tegen de kampioenen van de vijfde klas niet tot winst. Koper verloor slechts met gering verschil: 23-25, 21-19 en 21-19. Het dubbel Van Neck en Koper speelden een goede wedstrijd en wonnen met 16-21 en 17- 21. Erna van der Spek draaide een zeer verdienstelijke wedstrijd, waarin zij op balk, vrije oefening en sprong weer zoveel wist goed te maken, dat haar wat mindere brugoefeningen duidelijk werd gekompenseerd. Met een totaal van 30.75 punten klasseer de zij zich als zeven. De eerste drie plaats in de eindklassering waren voor pupillen van de eerzuchtige Eindhovense trainster Ans Smul ders. Vivi Kersch, Ester Kivits en Il se Meier werden overtuigend medail lewinnaars. Astrid en Monique van der Spek bleven buiten de eerste tien met een dertiende en een vijftiende plaats, waardoor zij de familieeer toch weer aan de oudste zus moesten laten. Zeeuwse kampioene Hennie Kloet kon zich in Schaesberg evenmin plaatsen voor de finale in Den Hel der. Zij eindigde als veertiende. Ber- tine Klink eindigde na een ver dienstelijk geturnde wedstrijd als negentiende. Bij de turnsters eiste Annette Schouls een zeer knappe vierde plaats op. Zij bleef slechts 0.15 punt van een medaille verwijderd. Goud en zilver waren ook hier voor turnsters van het Eindhovense ASTT-Cemsto. Karin van de Ven ging Marjolijn Laagland vooraf. De derde plaats werd opgeëist door Vera Bevers van V K Udcn. Jolanda Stoutjesdijk en Bianca Vermeulen bleven nipt van een finaleplaats ver wijderd met een elfde en een dertien de plaats. Jeugdturnsters 1. Vivi Kersch, ASTT, 34.65; 2. Ester Kivits, ASTT, 33.40; 3. Ilse Mei er, ASTT, 32.45; 7. Erna van der Spek, Delta Sport, 30.75; 13. Astrid van der Spek. Delta Sport, 29.45; Hennie Kloet, Delta Sport, 29.40; 15. Monique van der Spek, Delta Sport, 29.00; 18. Bertine Klink, Delta Sport, 28.30. Erna van der Spek (l.) en Bianca Ver meulen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Turnsters 1. Karin van de Ven, ASTT, 33.05; 2. Marjolijn Laagland, ASTT, 32.35; 3. Vera Bevers V K Uden, 31.70; 4. Annette Schouls, Deltasport, 31.55; 4. Tanja van de Schoor. Hazekamp, 31.55; 11. Jolanda Stoutjesdijk, Delta Sport, 29.60; 13. Bianca Vermeulen, Delta Sport, 29.15. lijst en behaalde een knappe 0-1 over winning. In de eerste tien minuten probeer de Zwart Wit een doelpunt te force ren, maar de verdediging van HSD ving de aanvallen goed op. Voor rust miste Tim Terowgt de kans om HSD op 0-1 te brengen door het niet benut ten van een strafbal. Na rust twee aan elkaar gewaagde ploegen, die el kaar in evenwicht hielden. De twee toegekende strafbal werd nu wel be nut, via Tim Terwogt, 0-1. Zwart Wit deed er van alles aan om de gelijkma ker te scoren, maar HSD hield de cir kel goed gesloten. Heren 3 speelde thuis tegen Zwart Wit 10 en verloor een beetje onnodig met 1-2. Na een 0-1 achterstand scoor de Nas Huisson de gelijkmaker, waarna Zwart Wit in de tweede helft 1-2 kon maken. De veterinnen verlo ren met 3-1 in de uitwedstrijd tegen Middelburg B. Hengelwedstrijd De Krabbe Hengelsportvereniging ,,Dc Krab be" hield de vijfde kompetitie wedstrijd, ditmaal aan dc Schelp- hoek. Het aantal deelnemers bedroeg 33, de vangst was matig. Er werden slechts 54 bovenmaatse vissen gevan gen. De uitslag luidt: 1. F. Broekhuij- zen, 2600 gr.; 2. J. Hart, 1874 gr.; 3. M. Plandsoen, 1534 gr.; 4. A. J. Deurloo, 1367 gr.; 5. P. de Rijke, 1180 gr.; 6. B. Nelisse, 994 gr.; 7. M. A. v. d. Wielen, 910 gr.; 8. A. Bouwman, 690 gr.; 9. G. Kruithof, 664 gr.; 10. A. de Rijke, 510 gr.; 11. T. Klepkc, 470 gr.; 12. J. v. d. Bos, 450 gr.; 13. A. v. d. Bos, 350 gr.; 14. P. Kouwen, 320 gr.; 15. M. Wes- sels, 291 gr.; 16. J. A. Wandel, 110 gr.; 17. H. Boekestijn, 95 gr.; 18. C. de Graa, 22 gr. Junioren: Adrie v. Leeuwen, 250 gr.; 2. Zion Raap, 200 gr.; 3. Arjan v. d. Zande, 180 gr. De volgende wedstrijd is op 4 april aan de Punt te Westenschouwen. links van de brug.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7