Boetiek „St. Jan" presenteerde zomerkollektie kindermode Oranjevereniging presenteerde zeer gevarieerd programma „Dag van hoop" in N.H. kerk te Haamstede Er is aleen Adria lichtgewicht voor f.4.995/ 5 Annet en Bas stalen de show Intensieve inzameling glas Energiebeleid en woonlasten Hasjvondst in Amsterdam Er is heel wat haring STREEKNIEÜWS Specialisten bezorgd over wegvallen röntgenonderzoek „Breng eens een zonnetje Muziek en toneel in Oosterland De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DESM0KKELH0EK' ZIERIKZEE, 23-3. Natuurlijk ging het in de eerste plaats om die fraaie kinderkleding uit de kollektie van de kinderboetiek „Sint-Jan" te Zierikzee, maar de rijk gevulde modeshow dinsdagavond in de bovenzaal van restaurant „Mondragon" werd toch vooral ook een suk- ses door de medewerking van al die vertederende mini- mannequins en -dressmen. ming van al hun modellen te geven, want er waren natuurlijk nog vele andere mannequins en dressmen. In de jongenskleding bleek, dat men het komend voorjaar vrijwel niet om de Engelse broek of bermuda heen kan. Dit kledingstuk heeft zich een duidelijke plaats in de huidige trend veroverd. Vooral in die jon gensmode bleek ook, dat de suède- schoen niet alleen sportief, maar ook heel netjes kan staan. Ook de wat oudere meisjes of jonge vrouwen (met wat kleinere maten) kunnen terecht bij „Sint Jan". Mooie voorbeelden waren een witte panta lon in marinestijl gekombineerd met badstof sweater met ingeweven an ker. Witte college-schoenen met kwastje maakten de zaak kompleet. Helemaal af Helemaal af was ook de kombina- tie waar dressman Henk-Jan in ver scheen: grijze flannel broek, blauw blazer, licht-blauw overhemd en gele pullover. Hij droeg daarbij zacht le ren disco-schoenen. Tal van polo shirts werden tijdens deze show ook getoond. „Ze zijn simpel en zeer soli de", aldus de lady-speaker. Silvia en Martine toonden dat de meisjes de komende zomer ook heel fijn-chic, maar ook sportief - gekleed kunnen gaan. Vermeldenswaardig was zeker het groene pak met knie broek waar Silvia in verscheen. Ze droeg daar een tienerschoentje van het merk Climax bij. De salopetbroek hoort er dit voor jaar ook helemaal bij. Andrea toonde dat met een model van jeansstof met spijkers in rood en geel. Jacqueline was onder meer te zien in een romantisch rose jurkje met smockrandje, pofmouwtjes en grote strik op de rug. De fraaie zwarte lak schoentjes pasten daar uitstekend bij. Hard geel is in de voorjaarskollek- tie een niet weg te denken kleur. Men ziet het bij jacks, maar vooral bij de broekrokken. Verder mogen bij de meisjes die lieve witte laarsjes eigen lijk niet in de kollektie ontbreken. Verder kan men natuurlijk nog al tijd een keus maken in klassieke pantalonmodellen. Zo toonde Kên- neth zich in een hele mooie rode rib fluwelen broek met rechte pijp. Voor wie echt eens wat anders durft te dragen zijn er nog de pof broeken. Petra toonde een fraai geel model; Heieen verscheen in turquoise. Niet overheersend, maar toch herkenbaar in de kollektie verder ook de jung lestijl, zoals die mooie velours swea ter met tijgermotief, ingeweven met gouddraad. Deze suksesvolle modeshow werd afgerond met een vrolijke finale tij dens welke alle modellen zich nog eenmaal toonden. Boetiek „Sint Jan" had voor alle mannequins en dressmen een leuke attentie. Topmodel Bas was inmiddels afge haakt, op schoot bij z'n moeder be keek hij de drukte om zich heen nog wat slaperig. Heel vermoeiend hoor, zo'n modeshow, zeker als je nog maar net twee jaar bent. Annette, de jongste vrouwelijke mannequin, showde in haar enthou siasme ook haar plastic luier- broekje Kinderboetiek „Sint Jan" gaf tij dens deze presentatie, waar opmer kelijk veel belangstelling voor bestond, een duidelijke indruk van haar voorjaarskollektie. Merken waar veel aandacht aan werd besteed waren o.m.: Jean le Bourget, Kic kers/ Conja, Petit Diable en Saspel. Verdere medewerking aan deze modeshow werd verleend door Ver ton's Schoenen, Zeilmakerij ,,'t Loef- je" en firma De Jong (met speelgoed). De taak van lady-speaker werd op zich genomen door Janny Hendrikse jr., die het voor elkaar kreeg de hele show - zonder microfoon - aan elkaar te praten en tevens een duidelijke uitleg te geven bij de talloze model len. Marinestijl De kollektie van „Sint Jan" wordt vooral gekenmerkt door de klassieke stijl, zonder al te veel moderne uit schieters en felle kleuren. Vooral, in de marinestijl zal men er volop keus kunnen maken. Beetje afwijkend van de klassieke modellen is de kol lektie van het merk Kickers, waar toch wel heel wat pittige tinten en ei gentijdse trends in te vinden zijn. Voor elk wat wils dus, zoals ook dui delijk bleek tijdens deze show. Topmodellen waren Annet en Bas, beiden amper twee lentes tellend en totaal niet gebukt gaand onder gêne voor het publiek. Integendeel ze von den het prachtig en toonden dan ook dol enthousiast hun mooie kleertjes. Dressman Wilco op chique, met stropdas, blazer en bermuda. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG. Minister Van Mierlo van defensie ziet geen mogelijkheden om het verstrekken van financiële uitkeringen door Nederland aan Su rinaamse militairen stop te zetten. VARSSEVELD. Het kabinet met zijn regeerakkoord uitvoeren, dat kan alleen als het de koppeling van inkomens in de kollektieve en de marktsektor loslaat. Dit heeft Chris van Veen, voorzitter van de grootste werkgeverscentrale VNO, donder dag gezegd in een spreekbeurt voor een afdeling van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in het Gelderse Varsseveld. AMSTERDAM. Enkele tientallen Turken en Koerden hebben woens dag de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam bezet uit protest tegen de exekuties in Turkije en Koer- distan. De bezettingsaktie geschiedt met instemming van het kerk bestuur. VAASSEN. Aluminium Vaassen, een dochteronderneming van Estel- Hoogovens, gaat donderdag bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een ont slagaanvraag voor 66 van de 450 werknemers indienen. Dit is het ge volg van de slechte marktpositie van het bedrijf. DEN HAAG, 24-3. Samen met het bedrijfsleven begint het ministerie van volksgezondheid en milieuhygië ne op 31 maart aanstaande een lande lijke campagne voor de inzameling van glas tijdens de drie maanden du rende aktie willen zij de konsument ertoe bewegen vaker gebruikt te ma ken van de glasbak. Het doel.is op korte termijn te komen tot eerf jaar lijkse inzameling van 200 miljoen ki lo wegwerpglas. Dit is de helft van wat er per jaar in de huishoudens om gaat. Op het ogenblik komt jaarlijks 75 miljoen kilo in glasbakken te recht. DE BILT, 24-3. In het toekomstige energiebeleid van de regering, waarover op het ogenblik de zoge naamde brede maatschappelijke dis- kussie wordt gevoerd, moeten de woonlasten een belangrijke plaats krijgen. Dit heeft het Nederlands Christelijk Instituut voor volkshuis vesting (NCIV) geschreven aan de stuurgroep van jhr. mr. M. de Brauw, die deze landelijke diskussie leidt. Dit blijkt uit een artikel in het blad van het NCIV. Zaterdag 27 maart HAAMSTEDE, 24-3. Massaal werd de afgelopen weken het magazine „Er is hoop" verspreid. Dit blad is één van de onderdelen van de grote, landelijke evangelisatie aktie in het kader van Projekt'82. Ook radio en t.v. speelden op het thema in. Inmiddels is het weer wat rustig geworden rond deze aktie, vinden de teamleden van het projekt'82 te Haamstede. „De mensen hebben het magazine in de bus gekregen en er zal zeker behoefte bestaan over dit on derwerp te praten. Mensen willen waarschijnlijk weten wat die christe lijke hoop eigenlijk inhoudt". Om het thema „Er is hoop" verder uit te werken, wordt op zaterdag 27 maart een Dag van Hoop gehouden in de N.H.-kerk te Haamstede. Van half tien af is de kerk geopend. Informatie Er zal een klankbeeld over dit on derwerp worden vertoond. Voor de kinderen zal er een apart speelhoekje wórden ingericht en verder staat voor hen een poppenkastvoorstelling op het programma. De gehele dag kan naar gitaar- en orgelmuziek en zang worden geluisterd. AMSTERDAM. Aangezien de Vere nigde Staten het bewind in El Salva dor politiek en militalir volledig steunen zal bij de besteding van uni versitaire kredieten de Amerikaanse markt zoveel mogelijk gemeden moe ten worden. DEN HAAG. De Nederlandse rege ring „betreurt dat in Bangla Desh de jonge demokratie door militairen is opzij geschoven en dat de grondwet is geschorst", aldus heeft een wooi-d- voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken woensdag in Den Haag verklaard. DEN HAAG. Organisaties van Tur ken en Koerden in Nederland hebben woensdag in Den Haag geprotesteerd tegen exekuties in Turkije. Gehoopt wordt dat door een breed internatio naal protest verdere doodvonnissen in dat land kunnen worden verhin derd. DEN HAAG. In aansluiting op de bijeenkomst van de Nuclear Plan ning Group van de NAVO die woens dag in het Amerikaanse plaatsje Co lorado Springs wordt besloten, zal minister van defensie, Hans van Mierlo, een bezoek aan de Nederland se Antillen brengen. Op de lagere scholen is ook aan dacht geschonken aan het thema „Er is nog hoop". Aan de hand van kin dertekeningen kan men zien wat dé jongeren van de toekomst verwach ten. Tevens is er in de kerk een koffie- en praathoek ingericht. HENGELO. De Hengelose politie heeft in overleg met de officier van justitie negen zeer giftige slangen in beslag genomen die een 27-jarige Hengeloër zonder toestemming als huisdier hield. AMSTERDAM, 24-3. In Amster dam heeft de politie woensdag drie mannen aangehouden, die in het be zit waren van vier kilo hasj. Het drie tal - de 25-jarige H.K., de 49-jarige R. N. en de 25-jarige B. E. B., allen uit Amsterdam - werden gearresteerd op de Johan van Hasseltweg. De waarde van de hasj is ongeveer 20.000 gul den, aldus de politie donderdagoch- ténd. DEN HAAG, 24-3. Het overgrote deel van de haringen uit 1978 heeft zich in het zuiden van de Noordzee verzameld. De haringstand heeft daar dan ook alle verwachtingen overtroffen. Dit heeft minister De Koning (landbouw en visserij) de Tweede Kamer geantwoord op vra gen hierover. Nederlandse vissers mogen sinds kort nauwelijks nog haring vangen. Zij vinden dat ronduit belachelijk, omdat zij maanden geleden al wisten dat er in het zuiden van de Noordzee relatief veel van deze vissoort zwemt. Overigens zit er volgens de mi nister in de gehele Noordzee nog niet de helft aan haring van de hoeveel heid die er in de jaren zestig was. HAAMSTEDE Antennes vernield .ixi. Topmodel Bas zocht het vaak in de matrozen-sfeer, waarvan hier een voorbeeld. Absoluut hoogtepunt in hun optre den was de presentatie van twee zeer fraaie marine-modelletjes. Annet droeg een wit met donkerblauw afge- biest overgooiertje met bijpassend blousje en Bas verscheen in een mari nepakje herinnerend aan de heren badpakken van tientallen jaren gele den. Velourspakjes De kleintjes waren zeer veelvuldig te aanschouwen; grote bewondering oogstten zij verder in hun ve- lourspakken: Annet in kobaltblauw, Bas in donkerblauw. Het zou echter te ver voeren een volledige opsom- Van zeven auto's die geparkeerd stonden aan de Beatrixstraat, wer den gisteren de antennes gesloopt. De dader is niet bekend, de schade is aanzienlijk. Ledenvergadering Rode Kruis Dinsdag 30 maart vergadert de af deling Schouwen-Westhoek van het Rode Kruis in de Beatrixschool. Op de agenda, naast de huishoudelijke zaken zoals verslagen e.d., de uitrei king van insignes voor vijf jaar bloed geven en bestuursverkiezing. Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Doorgereden na aanrijding Woensdag dee F. J. van A. uit Zie rikzee aangifte van een aanrijding, waarbij de dader is doorgereden zon der zich bekend te maken. Van A. had zijn motorfiets geparkeerd aan de Ring in Dreischor en de onbeken de automobilist richtte flink wat schade aan. Een onderzoek wordt in gesteld. BRUINISSE Kollekte kinderbescherming De Sakor-kollekte voor nationale kinderbescherming zal in Bruinisse van 29 maart tot en met 4 april wor den gehouden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DIEMEN. In Diemen (bij Amster dam) hebben 35 burgers een eigen be wakingsdienst in het leven geroepen om zo het stijgende aantal inbraken tegen te gaan. Dit heeft de politie van Diemen bekend gemaakt. DEN HAAG. Het ministerie van buitenlandse zaken onderzoekt'of de veiligheid van vertegenwoordigers van Nederlandse persmedia en El Salvador voldoende kan worden ge waarborgd. EINDHOVEN. Als de ekonomie zich ontwikkelt zoals nu wordt ver- Ondersteld..voorziet Philips in 1982 en volgende, jaren een geleidelijke ver betering van de resultaten. DEN HAAG. Nederland is niet van plan de ontwikkelingen in Suriname aan de orde te stellen op de Europese topkonferentie die maandag en dins dag in Brussel wordt gehouden. Dit heeft minister Van der Stoel woens dag in de tweede-kamerkommissie voor buitenlandse zaken meege deeld. DEN HAAG, 24-3. De Nederlandse, Belgische en Deense organisaties van het visserijbedrijfsleven hebben in een gezamenlijke brief aan de voor zitter van Europese raad van visse rijministers - op dit ogenblik een Belg - krachtig gepleit voor afschaf fing van het quotasysteem. De stich ting van de Nederlandse visserij heeft dit dinsdag meegedeeld. GRONINGEN, 24-3. „Bij het weg vallen van het röntgenologisch on derzoek, zoals dat door de minister van volksgezondheid en milieuhygië ne wordt voorgesteld, zal het aantal sterfgevallen door longkanker jaar lijks met minstens enkele honderden stijgen". Dat zeggen de gezamenlijke oplei ders aan de diverse universiteiten en academische ziekenhuizen voor de specialismen longziekten en tubercu lose in een brief die ze dinsdag heb ben gestuurd aan de vaste kamer kommissie voor volksgezondheid. In die brief uitten de zestien long artsen en hoogleraren hun teleurstel ling en zorg over de beslissing van de minister om geen geregeld bevol kingsonderzoek te houden. De long artsen stellen dat de röntgenfoto de enige mogelijkheid is om op grote schaal en in een vroeg stadium long kanker aan te tonen. „Voorzichtige schattingen doen vermoeden dat daarvoor tenminste 600 tot 700 le vens kunnen worden gered en dat bij een goed opgezet bevolkingsonder zoek dat aantal nog zal stijgen. 99 OOSTERLAND, 23-3. Er bestond op dinsdagavond 23 maart weer goede belangstelling voor de ontspanningsa vond die onder auspiciën van het bestuur van de Oranje vereniging in het dorpshuis werd gehouden onder het motto „Breng eens een zonnetje, onder de mensen". Voorzitter van de Oranjevereniging, de heer Mach. Dale bout, sprak een welkomstwoord tot de vele aanwezigen onder wie b. en w. van de gemeente Duiveland, terwijl ook de bejaardensoos uit Sirjansland met een twaalftal personen aanwezig was. Advertentie De komfortabelc 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met2-bckken gasvuuren watervoorziening. Vee) kast- cn bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wcgligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij ons zien! 'incl I1TW cn .iflcvcnngskoMcn Kapelle-Biezelinge - Rijksweg 3 - Tel. 01102-1623 Verder werden het „Schelde-trio" en de heer S. Zwart, die accordeon bespeelde, welkom geheten. De voor zitter wees nog op het feit dat deze mensen belangeloos deze avond ver zorgen, zowel de heer Zwart mét zijn accordeon, als het „Schelde-trio". Na de opstelling op het podium van de medewerkenden en het bestuur van de Oranjevereniging, speelde het trio een viertal nummers. Vervolgens kwam het optreden van „Moeder Creolien" met haar 5 dochters, dat zeer komisch was. Hier na een optreden van de heer Zwart (accordeon) met begeleiding van de heer Kees van den Berge, slagwerk. Jaren '30 Vervolgens werd de éénacter „Opa is een vrouw" ten tonele gevoerd, door een zevental dames die hun rol len goed speelden. De nabootsing van de „Bonte Dins- dagavondtrein", een herinnering aan de jaren '30, viel zeer in de smaak. Ook het komische spel „In de antieke scheerwinkel" werd met elan gespeeld, en ook hier waren de lach salvo's niet van de lucht. Vooral de „barbier" de heer H. de Jong, speel de zijn rol voortreffelijk. Hierna werd de aanwezigen een drankje aangeboden wat men zich goed liet smaken onder de vrolijke tonen van het „Schelde-trio". Het spel, dat hierop volgde, kreeg aller aandacht en was vol humor. Jannie Ista in de hoofdrol deed het voortreffelijk. Ze deed weer eens wat anders dan iedereen naar de mond praten. De grote hoedenkollektie vond veel bijval. Een daverend suk- ses was ook het slotstuk dat door Henk de Jong ten tonele gevoerd werd als „Jantje Kleijn". Na gezamenlijk zingen van „Breng eens een zonnetje" kwam een einde aan het programma. Onder uitrei king van een bloempje, c.q. een drankje, bedankte de voorzitter alle medewerkenden. Mevrouw S. P. op 't Hof-de Rijke deed dit namens de be jaardensociëteit van Sirjansland en sprak een dankwoord uit voor de uit nodiging. Tenslotte dankte burgemeester Van Bommel alle medewerkenden voor deze zeer geslaagde ontspan ningsavond. De voorzitter besloot de avond, waarna nog een zakelijke medede ling volgde namelijk, dat het in de bedoeling ligt van de Oranjevereni ging de vanouds bekende bejaarden- reis te gaan vervangen door een „Oranjereis" die men dan wil hou den in het najaar, b.v. in september van dit jaar. Deelnemers hiervoor kunnen zich opgeven bij een bestuurslid van de Oranjevereni ging. Uiteraard kan iedereen zich hiervoor inschrijven. OOSTERLAND. Onderdeel van het programma tijdens de ontspanningsa vond was het zeer komische optreden van moeder Carolien" met haar vijf dochters. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5