St. Jan ®Si BUURTSUPER BOUWMAN KLOET ORNÉE.... Oost West Buurt Super-best- ^Versmarkt Legemaate H.H. LANDBOUWERS! VIERGEVER m lijst 6 KABELJAUWFILLET <Êk Presentatie van de voorjaarskinderkleding (//ppeii èlezÊy M *4» -Wipe O&fT/S h/J/WCy Adverteren doet verkopen! JJ Schouder- carbonaden f 5,65 500 gram Slavinken 4 halen 3 betalen Leverkaas f 0,98 Loon- en sproeibedrijf Constant van Waterschoot 24 MAART STATENVERKIEZINGEN Doe uw voordeel, doe wat in uw diepvries SAMAN'S Gemeente Westerschouwen SUCCESJES Kinderspeciaalzaak VERTON'S SCHOENEN - VAIM DER GRAAF vleeswaren am JIM WAARDE BON extra voordelig Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh cv Waardebon- \)°u aktie bij Versmarkt Legemaate WAARDEBON WAARDEBON DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN Uw slager voor vers vlees! DEZE WEEK: 9 aooooooeoooooocooooceoaoooooaoooeopffl Wij hebben voor u beschikbaar: Uienplantmachines Precisiezaaimachine voor uien Precisiezaaimachine voor bieten Pootmachine voor aarsappeis Machines om uw land poot- en zaaiklaar te maken Pieumatische zaaimachine voor o.a. uw witlof en winterwortelen Pootmachines voor het planten van o.a. knol selderij, spruiten en prei Opschepmachines Transportbanden Heftrucks om ailes voor u te tillen of te ver zetten Spuitmachines voor al uw spuitwerk (volleveld- en rijen spuiten) van o.a. bieten en aardappels Veegmachine voor het boven het gewas uit stekend onkruid Verder willen we graag al uw ander loonwerk met u bespreken! Beleefd aanbevolen HEUVELSWEG 11 4321 TE KERKWERVE Telefoon Johan Viergever: 01119-1306 3.g.g. Roel Bienefelt: 01110-2179 PPR eri EVP vragen uw stem Enkele punten uit ons programma: Kernenergie-opwekking blijft te gevaarlijk en is bovendien onnodig, mede op grond van onze ekonomische visie. Daarom zijn PPR en EVP voor een snelle sluiting van de kerncentrale in Borssele. Wij zijn natuurlijk ook tegen de opslag van radio-aktief afval en kernwapens In de provin cie Zeeland. PPR en EVP vinden dat er streng op gelet moet worden, dat het unieke Oosterschelde-natuurgebied geen afbreuk wordt gedaan door de Deltawerken en rekreatieve ontwik kelingen. Verder vinden wij dat de Grevelingen een schone, visrijke, zoute zee-arm moet blijven. Suksesvolle buurtbusprojekten zoals op Schouwen moe ten voor andere regio's worden nagevolgd. De Zeelandbrug moet spoedig tolvrij worden. Heeft u nog vragen. Alle inlichtingen telefoon 01180-16304 Grote reklame van zeeverse Nu een heel kilo voor slechts 8,00 5 kilo voor37,50 Volop schar, schol wijting, tong Verder hebben wij vers gebakken iekkerbekjes, schol, bakharing, spiering, schardijn, poon Vis- en Palinghandel Visstraat 13 - Zierikzee - Telefoon 3296 Zo van de vismijn van Colijnsplaat De voorzitter van de commissie voor openbare werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 25 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeen tehuis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehouden. De op deze vergadering betrekking hebbende agenda stukken liggen voor belangstellenden ter inzage gedu rende een half uur voor de vergadering. De voorzitter, P. M. v. d. AARSEN Te koop: Voor de caravan: 51 cm Grun- dig TV, witte kast, pracht beeld 275,-. Inruil mogelijk. Tel. 01115-2556. Rozenstruiken, heesters en coniferen, zwarte-, witte-, rode- en kruisbessen, bra men, hazelaar en nog vee meer. Ook in kadoverpak king. Bloemen- en tuincen trum C. W. Jonker, Hoge zoom 20, Haamstede, tel 01115-1383. Korte Sint Janstraat 8 - ZIERIKZEE Telefoon (01110) 5506 op dinsdagavond 19.30 uur in de bovenzaal van „Mondragon", Oude Haven, Zierikzee. Met medewerking van Toegangskaarten 13,50 aan de zaal. Voor al uw boeken, bijbels, boekenbonnen \cr Ds. P. Blok het geloofsleven van Ruth, gebonden in pracht band, prijs 39.50 na 15 april 198244.50 Al de werken van John Bunyan compleet in 4 delen, van 230.- voor140.— Ds. H. van Gilsl de Heidelbergse Catechismus 540 blz. van 69.00 voor 29.50 Laat zich 't Orgel overal van Rik Valkenburg, ca. 500 blz. met 200 foto's, groot formaat, van 75.00 voor39.50 Van Will em I lot Beatrix de 30e april 1980, paperback, 94 blz. 10 zwart-wlt foto's, van 10.50 voor3.95 BRUINISSE KERKSTRAAT 14 - TELEFOON (01113) 1379 Spinnewiel „Delft", komple- te doka inrichting, incl. ver- groter, wieg (modern groot model), ombouw Sony hi-fi- toren; winkelrol inpakpapier houder. Inlichtingen: 01110-4358 (na 18.00 uur). Diversen: Schilderstukken, litho's, et sen, reprodukties e.d. Kunsth. en lijstenmaker J. v. d. Vén, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Ge opend: di, do, vr, van 13.00- 17.00 uur en do-avond. Voor fotocopieën en stencil- werk naar Het Geschenken huis in Haamstede. Laat u niet wijs maken dat het stofferen van uw meube len het niet waard zouden zijn voordat u deskundig ad vies gevraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meubelstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 29, Zie rikzee, tel. 2491. Ons advies is uw voordeel. kPFFB M/ZPS& tfavwr w cfjxe of Wïse /t -ThS=S> mm /oof? (V Tegen inlevering van deze bon woensdag 24 maart Roodkorst komijne kaas 1 kilo voor f 7,95 Tegen inlevering van deze bon donderdag 25 maart Haagse leverworst 250 gram voor f 1,00 .•fr'rJï V. Voor deze aktie geldt op op Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 l»OQOOQOQW Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk {BCQBoaQBeBeoeBcegBOwmBgcf 100 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9