L. J. Korstanje benoemd als ere-voorzitter Delta Sport Heroïnedode Waarom patentkali Voor onze rommelmarkt Legobouwers opgelet Verhage's SUCCESJES ERIC DE NOORMAN K 8 BRUINISSE, 23-3. De schaaksport leeft in Bruinisse. Waren de senioren al kampioen geworden in de klasse II Noord van de K.N.S.B. afdeling Zeeland, de jeugdigen doen niet voor de senioren onder. Onlangs behaalde een aantal een diploma: 10 pionnen- en 5 toren-diploma's. De grootmeesters in spé krij gen les van de ouderen (kampioenen dus) en het is dan ook niet verwonderlijk dat de jeugd in het voetspoor van de senioren treedt! Op de foto de jeugd van T.O.G. tijdens de wekelijkse les. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Atletiek ZIERIKZEE, 19-3. De atletiekvereniging Delta Sport hield vrijdag 19 maart haar jaarlijkse ledenvergadering, die in het teken stond van het afscheid van de heer L. J. Korstanje, die 27 jaar het voorzitterschap heeft vervuld. Hij werd benoemd tot ere-voorzitter van Delta Sport. De heer Korstanje werd toegesproken door de heer Vuyk, voorzitter KNAU, afdeling Zeeland. Hij prees de heer Korstanje voor zijn lange staat van dienst in Zierik-. zee, maar ook daarbuiten. Hij be noemde heer Korstanje tot ere-Iid van de afdeling Zeeland, waarna hij een beker met inskriptie overhandig de. UTRECHT. De stakingsakties in de Grafische sektor hebben Druk en Papier, de Grafische Bond van de FNV, bij elkaar ongeveer anderhalf miljoen gulden gekost. AMSTERDAM, 22-3. In een woning aan de Van Ostadestraat in Amster dam heeft de politie zondag het stof felijk overschot gevonden van de 29- jarige R. M. R. De man zou volgens de politie overleden zijn na gebruik van een te grote hoeveelheid verdovende middelen. Er waren nog veel meer kado's voor de scheidende voorzitter. De jongste jeugd gaf hem een kado, de 7 oudère jeugd overhandigde hem een kado en hij ontving van de trainers en trainsters 'een presentje. De heer H. Mouthaan en John de Rek van at letiekvereniging Flakkee voerden .nog het woord, waarna ook zij nog een kadootje gaven. De heer Korstanje dankte iedereen voor de aanwezigheid en wenste de vereni ging een goede toekomst toe onder voorzitterschap van Wim Schot. Delta Sporter 1981 De heer Schot werd tijdens de ver gadering bij akklamatie als nieuwe vorzitter gekozen. Als eerste daad richtte hij het woord tot de scheiden de voorzitter. Mevr. Jansen-de Waal en Willem Welmer werden als nieuwe bestuursleden gekozen. Hans en Annemarie van Elzelingen werden beiden de Delta Sporter van het jaar 1981. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Lemelerveld (toez.) en te Beerzerveld (toez.): H. Poot, kand., Doeveren; te Rotterdam-Zuid: A. de Reuver, Capelle aan de IJssel; te Vlagtwedde (toez.): H. A. van de Pol, Wierden; te Arnhem: J. Schipper, Winterswijk; te Eist (Gld.) (toez.): H. Frijling, Nijmegen. Aangenomen naar Apeldoorn: M. C. van der Meer, Sassenheim. Bedankt voor Dokkum: B. van 't Veld. Nunspeet; voor Rotterdam- Zuid: H. Kwakkelstein, Beverwijk- Heemskerk. Gereformeerde Kerken Beroepen te Halfweg-Zwanenburg: D. J. Claassen, Marknesse; te Oppen huizen: R. Roukema, kand., Uit hoorn. Aangenomen naar Buitenpost: drs. H. Linde. Bergentheim, die bedankte voor Winterswijk. Beroepbaarstelling: R. Roukema, Heyermanslaan 29, 1422 GT Uit hoorn; J. P. van Riessen, Oude Vlie 34, 8303 XB Emmeloord. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Oldehove: R. Hoogsteen, Roodeschool. Bedankt voor Assen-Zuid: P. Groe-, nenberg. Stadskanaal. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Hengelo: A. Hilbers, Hilversum. Aangenomen naar Midwilda: J. Sijtsma, kand., Emmen. Bedankt voor Aldergrove (B.C. Ca nada) (Free Ref. Church): J. Weste rink, Urk. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Alblasserdam: J. van Haaren, Amersfoort; voor Bos koop en IJsselmonde: L. Blok, Nunspeet; voor Scherpenzeei en Rock Valley (USA): A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland; voor Doetinchem en Katwijk in kombinatie met do- venzorg: C. Harinck. Dordrecht. Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Rijssen: M. Pronk, Dordrecht. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Stavoren: G. P. den Hollander, kand., Bunnik. Bedankt voor Dedemsvaart en voor 's-Gravenzande: B. van 't Veld, Nunspeet; voor Raamsdonk: E. Hol- trigter, Apeldoorn. Aangenomen naar Lekkerkerk: dr. G. H. Plantinga, Naarden. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Kaapstad (Zuid- Afrika): C. J. de Ruijter, Rotterdam- centrum. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Hattem: H. van Om men, Spakenburg. Interkerkelijke Werkgroep Zierikzee Zondag 11 april, Paaszangdienst, met als voorganger ds. P. Blokland, het B.K. Kerkkoor verleent mede werking, met solozang van mevr. Kouijzer en Reimo Faber speelt dwarsfluit. Het orgel wordt door de heer T. Faber bespeeld. Aanvang: 17.00 uur. SCHEEPVAART Abida, 19-3 140noord noordoost Mid way naar Yokohama Acila, 22-3 te Chittagong Acteon, 21-3 van Chittagong naar Singapore Aldabi, 21-3 van Le Havre naar Rou- aan Atlancic Star, 21-3 van New York naar Portsmouth Macoma, 21-3 van Kharg isl. naar Mi na al fahal Nedlloyd Adelaide, 22-3 te Welling ton verwacht Nedlloyd Rockanje, 21-3 te Char leston Nedlloyd Tasman, 21-3 van Melbour ne naar Sydney MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 22-3. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 308 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2050 - 2750; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 325 - 675. Prijzen per kg geslacht gewicht: Jonge slachtpaarden 6,70 - 8,60; oude slachtpaarden 6,55 - 8,40. De handel in slaohtpaarden was lui en vast, en die in pony's stroef met iets hogere prijzen. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 22-3. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm f 33,00 - 34,50; Bintje 50 mm opw. 46,00 - 47,00; Bintje 35-55 mm opw. 37,00 -ƒ 38,00; Irene 35 mm opw. in zakken 28,00 - 30,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 30,00 - 32,00; Bintje 50 mm opw. 38,00 - 40,00. Export: Bintje 45 mm opw. in zak ken 45,00 - 46,00. Voeraardappelen tot 8,00 10,00. Stemming: rustig. LAND- EN TUINBOUW In de regel kennen wij kalium als zout in verbinding met chloor. Sa men met o.a. natrium en magnesium vinden wij het in zeewater of als zoutafzetting meer of minder diep in de grond. Ruw kalizout is in hoofd zaak niet anders dan een mengSel van keukenzout en kalizout. Middels zuivering, in de eerste plaats verwij dering van natrium-chloride, kan men het kaliumgehalte opvoeren tot 40 en maximaal 60%. In enkele kali- mijnen vindt men echter ook zout waarin de plaats van chloor wordt ingenomen door sulfaat. Het belan grijkste in dit verband is magnesi umsulfaat, beter bekend als kiese- riet. Door nu gezuiverd chloorkalium in een oplossing van kieseriet te brengen wordt het chloor vervangen door sulfaat. Uit chloorkalium ont staat zwavelzure kali en uiteindelijk na toevoeging van extra kieseriet pa tentkali. De hoofdbestanddelen van patent kali zijn kalium- en magnesiumsul faat overeenkomend met 30% K2 en 10% MgO. Het is een chloorarme meststof met hoogstens 3% chloor en derhalve bij uitstek geschikt voor de bemesting van chloorgevoelige ge wassen zoals aardappelen, fruit, de meeste groentesoorten alsmede bloe men en heesters. De combinatie van kalium en mag nesium werkt bijzonder gunstig bij aardappelen, die veelal geteeld worden op zandgrond en lichtere kleigronden waar een regelmatige aanvulling met kalium én magnesi um gewenst is. In de pootaardappel- teelt gebruikt men voor de kalibe mesting reeds vanouds uitsluitend patentkali. Hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor fabrieksaardappe len. Bij consumptieaardappelen, in het bijzonder als deze bestemd zijn voor de verwerking, verdient ook pa tentkali de voorkeur. Een chloorar me bemesting geeft namelijk een ho ger drogestofgehalte en daarmee een betere kwaliteit, Boeken en brochures Vakantie en sociale verzekering Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft zojuist weer de ge heel herziene folder „Vakantie en so ciale verzekering" uitgegeven. In deze folder wordt er op gewezen dat wie zijn vakantie voorbereidt, er verstandig aan doet te overwegen of er op het terrein van de sociale verze kering nog iets te regelen valt. Vooral ziekenfondsverzekerden en zij die een uitkering ingevolge de Ziektewet, de Wet op de arbeidsonge schiktheidsverzekering, de Algeme ne Arbeidsongeschiktheidswet of de Werkloosheidswet ontvangen, kun nen daarmee voorkomen dat zij in hun belangen worden geschaad. De folder is gratis te verkrijgen bij het V.S.V., Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam, telefoon 020- 92 74 74. Alleen als het om wat grotere aan tallen gaat, wordt een stuksprijs van 0,16 berekend. D.V. 24 maart 1982 zijn onze geliefde ouders en grootouders W. FONTEINE A. FONTEINE-VAN DE SANDE 45 jaar getrouwd. Wij willen dit vieren op vrijdag 26 maart a.s.. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00-20.00 uur in het hervormd verenigingsgebouw te Zonnemaire. Hun jlankbare kinderen en kleinkinderen Maart 1982 Beatrixstraat 14 4316 AC Zonnemaire Plotseling overleed onze geliefde broer, zwager en oom JOHAN J. VAN WINGEN op de leeftijd van 61 jaar. H. BIJKERK-VAN WINGEN J. C. BIJKERK B. S. DE VRIEZE-VAN WINGEN J. DE VRIEZE Nichten en neven Oosterland, 19 maart 1982 Correspondentie-adres Kerkstraat 17, 4328 LH Burgh-Haamstede De crematie heeft in stilte plaatsgevonden. Burgh-Haamstede: Swifterbant: Bedroefd maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan geven wij u kennis van het plotseling over lijden van onze geliefde broer ADRIAAN KEUVELAAR op de leeftijd van 66 jaar. A. A. KEUVELAAR P. M. KEUVELAAR 4316 AD Zonnemaire, 22 maart 1982 Bernhardstraat 4 De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 26 maart a.s. om 14.00 uur te Middelburg, Westelijke Oudehavendijk 3. Diegenen die deze crematieplechtigheid wensen bij te wo nen worden beleefd verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn. Met ontsteltenis vernamen wij het zo plotseling overlij den van onze goede vriend ADRIAAN KEUVELAAR op de leeftijd van 66 jaar. FAMILIE W. DUINHOUWER Zonnemaire, maart 1982 Heden is onverwachts van ons heengegaan onze buurman ARJAN KEUVELAAR op de leeftijd van 66 jaar. RINUS en TON Zonnemaire, 22 maart 1982 Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het zo plotseling overlijden van onze lieve moeder en oma MAATJE WILLEMINA STEENDAM-QUAAK betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder het personeel van het bejaardencentrum „Borrendamme" voor de liefdevolle verzorging. Uit aller naam, Terneuzen: M. J. H. STEENDAM Zierikzee, maart 1982 heeft u spullen groot of klein dan moet u bij Zangver. NU MET HOPE zijn Bel onderstaande nummers en wij ko men zaterdag 27 maart bij u ophalen. Ónze telefoonnummers zijn: 01115-3160 01115-1935 01115-1971 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Je kunt je model de hele week al inleveren in de win kel of zaterdag 27 maart a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur in de bovenzaal van de Geref. Kerk t.o. de winkel. Veel succes. speelgoed en hobby St. Domusstraat 54 Zierikzee Tel. 01110-2123 Te koop: De beitsen van Ceta Bever voor binnen- en buitenwerk vindt U bij Bouwmarkt Zie rikzee, tel. 01110-2033. Teak-houten broeiramen. A. Leeuwe, Noordwelle. Tel. 01116-1768. Bloeienmde orchideeplantjes a 9,75. Voorts alle mogelij ke soorten bloeiende en groe ne kamerplanten. Bloemen en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Prima tafelzeil, leuke des sins, 10,- per meter. Bij J. v. d. Bos, Molenstraat 10, Brui nisse. Oplaadbare Philishave met dubbel scheertechniek 209,- Levering en reparatie. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Geheel vrijstaande woning met grote tuin te Noordgou- we. Direkt leeg te aanvaar den. Tel. 010-352361. Vloerkleed 2 x3 mtr. (pas nieuw), avondjaponnen, maat 38-40. Tel. 01110-6540. Hooi; 4,- per pak. Tel.: 01115-1473. Groente-, bloemen- en krui denzaden, potaarde, koe mest, tuinturf en kompost. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Slagerlij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588. 1 kg magere speklappen 8,50; 1 kg fijne riblappen 16,60; woensdag: 1 kg gehakt 8,80. Weerbestendige plakletters in verschillende groottes en kleuren bij Hubo-karwei- shop Renesse. Bankstel, i.g.st. Korte St. Janstraat 21, Zierikzee. Eerste soort Dahliaknollen, bolbegonia's, fresia, gladio len, anemonen, lelietjes der dalen, montbretia enz. enz. enz. Bloemen- en tuincen trum C. W. Jonker, Hoge zoom 20, Haamstede, tel. .01115-1383. Antiek Hollands ladenkastje met 3 laden. Vraagpr. 550,-. Tel. 01115-2556. Z.g.a.n. massief eiken bankstel wegens overkom pleet. Tel. 01113-1510. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn.,1 Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires; Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Suikervrije paaseitjes met D.V.N. zegel, zakje 1(00 gram 3,35. Reform Dieethuis Joppe, Zierikzee. Pracht bloeiende vióolplan- ten, tuin primula's in alle kleuren, vergeet mij 'nietjes, duizendschoon. Bloemen- en tuncentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haaihstede, tel. 01115-1383. Stalen kantoormeubelen in opslag. Fa. Pikaart, Oude Landseweg 61, Ouddofp, tel. 01878-1601 en 1721. 6 eh 3 la den buro's; hangmapkasten (folio); tafels; kantoor- en draaistoelen v.a. 60,-i-, ook met wielen, opnieuw)- ge- stoff.; 2 direktieburo's en 2 L- buro's; 2 wandmeubeld v. massief hout; schuifdeu|rkas- ten en div. opbergkajsten, enz. enz. Te huur: Huur uw bioscoopfilm ofc> vi deoband bij Videokring j,,De Eilanden". De grootste sorte ring films op V.H.S., tevens verhuur Betamax en V.C. 2000. Gratis gehaald en; ge bracht 15,— per film per week. Vraag lijst 01873-2^25. Wigberths wraak 45. De mannen staan op het punt hun paar den de sporen te geven voor de laatste etappe, als Eric's oog getroffen wordt door een glinste ring terzijde van het pad. „Wacht eens", roept hij uit. Snel stijgt hij af en Svein gromt teleurgesteld, als hij ziet, dat de Noorman een pijl in de hand houdt. „Wat is dat voor bijzonders. Laten we op schieten. De een of andere jager kan die pijl verschoten hebben „Een jager is zuiniger op zijn pijlen", geeft Eric ten antwoord, terwijl hij peinzend in de richting kijkt, vanwaar de pijl geschoten moet zijn. „En deze pijl ligt hier nog niet lang. Geen spoortje roest, geen verkleuring aan de onder zijde, waar het ding op de grond heeft gelegen. De schutter heeft vermoedelijk in gindse bos jes gezeten", wijst hij en met grote stappen beent hij erheen. „Zoek jij eens in de tegenovergestelde rich ting", roept hij de lange Sakser toe. „Net wat ik dacht," zegt hij zacht tot Bolan. „Kijk hier deze sporen wijzen op een ge vecht." Zijn scherpe ogen ontdekken nog meer. Paardesporen. Stukje afgerukte kle ding. „Je zou zo zeggen, dat de ruiter, die dit pad volgde, hier besprongen werd door iemand, waarschijnlijk een struikrover", mompelt Bo lan, „maar wat hebben wij daaraan? „Ja dat gebeurt toch zeker dagelijks!" Eric knikt peinzend, zijn verstand moet Bo lan gelijk geven, zijn gevoel echter niet, en op dat moment klinkt van de overzijde van het smalle pad de stem van Svein opgewonden. „Kom eens hier. Noorman Hier, hier ligt iemand een dode

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8