Ton Moerkens nieuwe kampioen na finalewinst op Michel Holm m H.H. LANDBOUWERS R0MB0UTS - Zierikzee SUCCESJES ROMBOUTS ERIC DE NOORMAN Cor Smalheer onttroond rund- en schapevlees Motto puntdraad Ursusgaas Gecreosoteerde palen vierde regionale verzamelbeurs H.H. ADVERTEERDERS 6 De drie seniorenkampioenen van de TTV Scaldina op rij. V.l.n.r. B-kampioen Hieu Due Huynh, A-kampioen Ton Moerkens en C-kampioene Joke Verspeek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 20-3. Ton Moerkens uit Roosendaal is uitermate verrassend de nieuwe klubkampioen van tafeltennisvereniging Scaldina uit Zierikzee ge worden. In de finale klopte hij Michel Holm in vier games. Het was een bij zonder gelijkopgaande finale, waarin Holm het tegen de wat vaster spelende Brabander nipt af moest leggen (21-16,16-21, 21-18, 21-19). Ad de Graaf werd al even verrassend derde en titelverdediger Cor Smalheer moest genoegen ne men met de vierde plaats, ondanks het feit, dat hij gedurende het hele toer nooi slechts één nederlaag leed. De latere kampioen Ton Moerkens klopte Smalheer met 21-17,19-21, 19-21. De drie juniorenkampioenen poseerden eveneens voor de fotograaf van de Zierikzeesche Nieuwsbode. V.l.n.r. C-kampioen Danny Magito, A-kampioen Martijn Bruel en B-kampioen Alfred Koster. Cor Smalheer was voor de klub- kampioenschappen als eerste ge plaatst, hetgeen meteen impliceerde, dat de eerste de beste nederlaag hem minimaal naar de vierde plaats zou Kompetitiewedstrijd h.s.v. Oosterschelde ZIERIKZEE. 20-3. Zestig henge laars waren aanwezig voor de vijfde kompetitiewedstrijd van de h.s.v. „Oosterschelde". Er werd gevist bij het Pikgat en de vangst viel enigs zins tegen. De uitslag van deze wedstrijd luidt als volgt: 1. E. W. Smit 1166 punten; 2. A. Bouman 1100 punten; 3. C. Hil- leman; 1061 punten; 4. A. Oole 981 punten; 5. J. C. Berrevoets jr. 860 punten; 6. A. J. Verwest 801 punten; 7. R. van Genderen 775 punten; 8. T. de Vlieger 726 punten; 9. M. P. J. Ra- via 700 punten; 10. C. J. Schot 621 punten; 11. C. Seybel 595 punten; 12. W. Dekker 540 punten; 13. mevrouw M. Geluk 510 punten; 14. J. Vijfwin kel 500 punten; en 15. J. Bolle 495 punten. De volgende wedstrijd staat voor 3 april op het programma. Kampioenschap kusthengelen ZIERIKZEE. 20-3. Op zaterdag 17 april zal er voor de zeehengelaars de selekticwedstrijd kusthengelen ray on „Zuid" 1982 plaats vinden op he strand bij Oostkapelle. De geplaatsten van deze wedstrijd kunnen dan meedoen aan de finale wedstrijd op het strand bij Rockanje. De leden van de h.s.v. „Oosterschel de" die aan deze wedstrijd willen deelnemen en zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit nog doen tot aan de sluitingsdatum van 31 maart. Voor deze wedstrijd worden tevens nog hengelaars gevraagd die mee willen gaan als controleur. SCHEEPVAART Acila, 21-3 te Chittagong verw. Atlantic Star, 18-3 te Halifax Macoma, 19-3 te Kharg. isl. Vitrea, 19-3 van Dubai naar Karachi doen zakken. In totaal namen negen senioren deel in hat A-kampioen schap, waarbij het negental werd verdeeld over drie poules van ieder drie spelers. In poule A moest Cor Smalheer het opnemen tegen Ad de Graaf en Rita van de Zande, waaruit zij ook in deze volgorde te voorschijn kwamen. Poule B leverde een zege op voor Hans Volkeri, voor Ton Moer kens en Leo de Ruiter. Volkeri had in de poulewedstrijden gewonnen van Moerkens. Herkansingen Poule C leverde een zege op voor Jaap Huigens, doordat hij wist te winnen van Michel Holm. Jan Kik sloot hier de rij. In de hiernavolgen de herkansingen klopte Ad de Graaf Leo de Ruiter, bleef Ton Moerkens Jan Kik de baas en elimineerde Mi chel Holm Rita van de Zande. Door deze zege kwam Ton Moer kens tegen Cor Smalheer te staan voor een plaats in de finale. Het re sultaat van dit titanengevecht werd reeds gememoreerd. Michel Hol klopte vervolgens Hans Volkeri en Ad de Graaf zorgde voor een knappe prestatie door Jaap Huigens de weg te versperren. In een extra duel moesten De Graaf en Holm nu strij den om de tweede finaleplaats naast Ton Moerkens. Nadat de eerste twee games nog vrij gelijk waren opgegaan (21-18 en 17-21) drukte Holm in de derde en beslissende game feilloos door (21-9). In de finale ging het er vervolgens bijzonder spannend aan toe, waarbij voor ieder punt met overgave werd gestreden. Holm kwam echter kwa beheersing iets te kort tegen de 20- jarige Roosendaler, die voorheen al landelijk speelde bij de Roosendaal- se vereniging DESO. Vanwege vriendschappelijke betrekkingen KERKNIEUWS Gereformeerde Gemeente ZIERIKZEE. Woensdag 24 maart a.s.: ds. J. de Groot uit Rijssen. 19.30 uur. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te IJsselmonde en te Ter- wolde de Vecht: L. Blok, Nunspeet. Bedankt voor Herkingen: J. Ka rens, Opheusden; voor Borssele: J. J. van Eckeveld, Zeist. met senioren-C-kampioene Joke Ver speek is Moerkens sinds enige tijd lid van de TTV Scaldina. Bij de senioren-B werd in twe pou les van ieder vijf spelers begonnen, die ieder een halve kompetitie tegen elkaar speelden. Na het opmaken van de eindstand beslisten vervol gens kruisfinales over de uiteindelij ke finalisten. In poule I ging de over winning naar Renée Boot, terwijl de Vietnamees Duoc Nguyen Ngoc als tweede uit de strijd kwam. In poule II werd het geheel gewonnen door een andere Vietnamees met de welsprekende naam Hieu Due Huynh. De tweede plaats was hier voor Gerry Schanssema. Zodoende kwam er een Nederlandse halve fina le en een Vietnamese. Overtuigend Renee Boot was hierin te sterk voor Gerry Schanssema en Hieu Due Huynh klopte zijn landgenoot over tuigend. In de finales eiste Schanssema de derde plaats op door met 21-18 en 21-7 korte metten te maken met Duoc Nguyen Ngoc, terwijl Renée Boot veel te kort kwam tegen Hieu Dug Huynh (21-10, 21-3), waardoor deze Vietnamees dus de nieuwe B-kam- pioen werd. De senioren-C speelden met z'n vijven een regulaire vijf kamp, die werd gewonnen door Joke Verspeek, omdat zij alle vier haar te genstanders aftroefde. Thea Bin werd met een nederlaag tweede, Pe ter Andernach eindigde als derde en Wil de Graaf en Jan Heinen sloten de rij. Bij de A-junioren was er geen kruid gewassen tegen de 11-jarige Martijn Bruel. Zowel in de voor wedstrijden, als in de finalewedstrij den was hij ongenaakbaar. Roeland van der Wekken, die tót dat moment ook nog ongeslagen was, moest het in de finale gedecideerd afleggen met 21-10 en 21-9. In de strijd om de derde en vierde plaats klopte Rob van Pinxteren André Romijn. De vijfde plaats was voor Cor van der Wekken, de zesde voor Camile Faber en Men- no Boeschoten en Michel van de Berg sloten in die volgorde de rij. De junioren-B speelden een zes kamp, die ongeslagen werd gewon nen door Alfred Koster voor Jaap Germing, die een keer aan het kortste eind trok. Henry Koster werd een goede derde, Rens Smit klasseerde zich als vierde en de rij werd hier gesloten door Mario de Vlieger en Christian Schot. De C- jeugd tenslotte werd na een vijfkamp een overwinning voor Danny Magito, die ongeslagen bleef. Peter van de Schraaf werd hier tweede, Patrick van Wijk derde en Frank Kaper en Xander van de Steen sloten hier de rij. De wedstrijdleiding van het Scal- dina-klubkampioenschap was in handen van Marijke van de Borght. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broertje MATTHIJS ARNOLD, PUCK, MIRIAM en KARIN VAN DER WEES 20 maart 1982 Kreeftstraat 40 4301 ZD Zierikzee Het tijdelijk adres van moe der en kind is: Ziekenhuis ,De Bevelanden" Rei gerstraat 5, Goes. DINSDAG 13.00 uur in de Hém WIM M.EERDINK LEO 1JZELENBERG MARIE-JOSÉ MEEUWSEN geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, hetwelk voltrokken zal worden op D.V. 26 maart 1982 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Krui- ningen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14.45 uur in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Krabben- dijke door de weleerwaarde heer ds. A. Hoogerland. Gelegenheid tot feliciteren wordt u geboden van 19.30 tot 21.00 uur in „De Vroone", C. D. Vereekestraat 74 te Kapelle- Biezelinge. Bruinisse, Dorpsweg 12 Krabbendijke, Doelstraat 17 Toekomstig adres: Kerkstraat 10, 4311 BC Bruinisse. Hierbij zeggen wij allen die onze huwelijksdag tot een on vergetelijke hebben gemaakt, hartelijk dank. NIC-JAN en CARLA SCHRIER Maart 1982 Beatrixstraat 19 4328 BN Burgh-Haamstede In plaats van kaarten Na 20 jaar liefdevol te zijn verzorgd in het verpleeghuis „der Boede" te Koudekerke is van ons heengegaan onze tante en oud-tante NEELTJE MANNI op de leeftijd van 98 jaar. Uit aller naam: N. VAN KOOTEN Koudekerke, 20 maart 1982 Correspondentie-adres: Walcherseweg 193, 4334 NA Middelburg De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „der Boede", gelegenheid tot afscheid nemen van 16.30 tot 17.00 uur. De rouwdienst geleid door ds. Q. van de Vrie zal worden gehouden woensdag 24 maart a.s. om 13.00 uur in „der Boede", waarna de begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de begraafplaats te Koudekerke Hoge kortingen Alles franco huis a contant Telefoon (01110) 2475 Verrenieuwstraat 46-48 Zaterdag 27 maart 1982 van 10.00 tot 17.00 uur Zierikzee, Verenigingsgebouw, 't Vrije 2 Voor alle obiekten Voor alle verzamelaars Dus ook voor UI Te koop: Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Deurbellen en gongen zowel op batterij als lichtnet. Hubo-Renesse. Voor uw uienzaad: goed en voordelig, Fa. C. Bij de Vaate, Boerenweg 2, Zierik zee, 01110-2804. Binnen- en buitendeuren, in vele modellen bij Bouw markt Zierikzee, tel. 01110- 2033. H.H. Landbouwers! Uien zaad in depót voorradig. Cees Goudzwaard, Lange Ram- pertseweg 18, Oosterland, tel. 01114-2009. Nieuw! Oplaadbare Philisha- ve, met dubbele scheertech- niek 209,-, levering en repa ratie. Radio v. d. Berge, Ze venhuisstraat 6, tel. 2962, Zierikzee. Binnen een dag of 10: 300 m2 zo goed als nieuwe dak- en zolderplanken. Saman, St. Domusstr. 88, tel. 2004, Zie rikzee. Kawasaki Z 500, b.j. 1980, kmst. 10.000, tel. 01115-1554. Gekombineerde metaalboor en frase machine, F. C. Deur- loo, Schipperslaan 18, Brui nisse, tel. 01113-2280. Bij iedere Levisbroek een gratis aparte schoudertas, bij Deurloo kleding. Mol 5-7, Zie rikzee. Elke dag volop tweedehands balken en planken. Ook nog mooie huis-buitendeuren. Sa- man, St. Domusstr. 88, Zie rikzee, tel. 01110-2004. Te koop gevraagd: I.g.st.v. bromfiets, merk Kreidler of Zündapp, tel. 01115-1303. Te huur: Boerderij in Drenthe, omg. Dwingeloo.van 31-7 tot 7-8, tel. 01110-3231. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Slaplanten Krotenplanten Spitskoolplanten Violenplanten Primulaplanten Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Gemeente Middenschouwen De burgemeester van de ge meente Middenschouwen maakt bekend, dat Gedepu teerde Staten van Zeeland bij hun besluit van 16 februari 1982, no. 1220/313, afd. 4, bur. R.O. en bij hun besluit van 23 februari 1982, no. 1474/290, afd. 4, bur. R.O. respectieve lijk aan de volgende bestem mingsplannen goedkeuring hebben verleend: 1. bestemmingsplan „Riool- waterzuiveringsbedrijf Verseputseweg", vast gesteld bij raadsbesluit van 25 juni 1981; 2. bestemmingsplan Elle- meet, gedeelte „Mool- weg", vastgesteld bij raadsbesluit van 23 sep tember 1981. Bovengenoemde besluiten liggen met de bestem mingsplannen met ingang van 25 maart 1982 gedurende een maand ter gemeentese cretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter in zage. Zij, die zich in een eerder sta dium met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Ge deputeerde Staten hebben ge wend, de gemeenteraad en de inspecteur van de Ruimtelij ke Ordening, zijn bevoegd binnen de hierboven vermel de termijn van een maand be roep in te stellen bij de Kroon. Het beroepschrift dient te worden gericht aan H.M. de Koningin en te worden inge diend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Binnen hof 1 te 's-Gravenhage. De burgemeester voornoemd, W. DEN BOER Scharendijke, 18 maart 1982 Vriendschaps- en verlovingsringen Diverse merken:* A.S. - CONSTANT DESIREÈ TMÖMP Dam 10. Zierikzee Tel. 01110-2443 In de straat v. d. apotheek Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Wigberths wraak 44. De zon staat al laag, als drie ruiters in vliegende galop langs een stoffig pad zuid waarts stormen. Eric heeft geen minuut meer verloren laten gaan. Het is nu wel duidelijk, dat Wigberth een of ander duister plan heeft uitgebroed, waarvan Vortigern, de koning der Britten het slachtoffer dreigt te worden. Op Eric's aanraden heeft Artor een aantal verspieders naar de Cromleghheide gestuurd, terwijl de Noorman met zijn twee beproefde makkers, Svein en Bolan, op zich heeft geno men Vortigern te waarschuwen. Dat zal geen gemakkelijke taak zijn, want het is Vortigerns eigen broeder, die hier zijn gemeen spel speelt en bovendien weet Eric bij lange na niet, het fijne van de zaak. De dodelij ke gewonde boodschapper was op zichzelf al een raadsel. Door wie werd de man gezonden? Wigberth kan hier niet achter zitten, want het was een bede om Vortigern bij te staan, terwijl het er Wigberth er juist om te doen moet zijn de vorst en zijn leger onschadelijk te maken. Deze en talloze verontrustende vragen spo ken door Eric's hoofd, als ze na een vermoeien de rit ten langen leste in de verte de Britten burcht in het oog krijgen. Alles is daar rustig, is Eric's eerste indruk. Te rustig, bijna. Zullen ze te laat komen? i 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6