SSr-7 I Duiveland aanvallend onmachtig door gemis spelbepalers (1-2) Thoolse ploeg heeft geen enkele moeite met karakterloos Mevo: 1-3 Bruse Boys stunt tegen titelkandidaat RVVH: 1-2 Irene Meuldijk winnares van spannend dames-Lentetoernooi Smerdiek klasse beter SKNWK naar puntendeling in gezapig partijtje: 1-1 Ouwerkerk in tweede helft nog langs Heinkenszand: 2-2 i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 22 maart 1982 Nr. 23085 5 ZIERIKZEE, 20-3. Wie Mevo in de twee recente thuiswedstrijden tegen SKNWK en Smerdiek heeft beziggezien, gaat zich toch beslist afvragen hoe het mogelijk is geweest dat de uitwedstrijd tegen Yerseke daartussenin ge wonnen is kunnen worden. Zowel tegen de Nieuwerkerkse als de Thoolse ploeg gaf de oranje formatie de indruk ook maar een greintje vertrouwen te hebben in eigen kunnen. Mogelijk dat de identieke shirts van de twee oppo nenten daarbij een rol speelden, feit is, dat het ook afgelopen zaterdag niet om aan te zien was wat de elf van trainer Toon van Tiggelhoven op de mat legden. Alles bij elkaar mocht de thuisklub zeker niet mopperen, dat Smerdiek slechts drie keer wist te skoren, want zonder problemen had er een dubbele skore uit kunnen komen. Voor een niet gering deel debet aan de afgang was de allerminst overtuigende manier, waarop de Mevo-verdediging zich van zijn taak kweet. Aan alle drie de Smerdiek-treffers gingen grove verdedigingsfou- ten vooraf. Dat Mevo in de allerlaatste minuut via Jan van Bemden nog kon tegenskoren was nauwelijks verdiend. De onderlinge verhoudingen lagen beslist anders dan de 1-3 suggereert. In het eerste kwartier van deze vooral van Mevo erg nerveuze wedstrijd kon de thuisploeg nog aar dig gelijke tred houden met de bezoe kers, maar meer en meer werd het duidelijk, dat Smerdiek toch aan- Mevo II in tweede helft door DFS II weggezet: 1-5 ZIERIKZEE, 20-3. Gedurende ruim een halve wedstrijd heeft Mevo II ge lijke tred kunnen houden met de re serves van DFS, maar toen de inge vallen Simon Hart er na een kwar tier in de tweede helft 1-2 van had ge maakt was het hek van de dam en boekte de Burghse ploeg alsnog een ruime 5-1 zege. Halverwege de eerste helft van de zeker het eerste uur gelijk opgaande partij voetbal bepaalde Jaap Rijn berg nogal fortuinlijk de stand op 0-1 met de onvrijwillige medewerking van één van de Mevo-verdedigers. Na ruim tien minuten in de tweede helft, in een fase dat Mevo volledig het wedstrijdbeeld bepaalde, was het Martin Timmerman die de beide par tijen op gelijke hoogte bracht (1-1). Na een klein kwartier kwam aan DFS-zijde Simon Hart binnen de lij nen en dat zette duidelijk meer pres sie op de Mevo-veste. Amper drie mi nuten na zijn binnenkomst was het Simon Hart zelf, die voor 1-2 zorgde en omdat Mevo hierna te gretig bleef aanvallen en de verdediging totaal verwaarloosde konden achtereenvol gens Marcel van de Berg, Simon Hart en Kees Oostdijk de eindstand op 1-5 bepalen uit counters. Produktieve bui Jaap van Maaren goed voor twee punten: 3-4 NIEUWERKERK, 20-3. SKNWK III en Duiveland II zorgden zaterdag middag te Nieuwerkerk voor een spannende partij voetbal waarbij de bezoekers als winnaar (3-4) uit te voorschijn kwamen. Nadat Jaap van Maaren Duiveland voorsprong had weten te geven (0-1) bracht Laurens Kik de stand weer in evenwicht (1-1). Nog voor het verstrijken van de eerste helft wist Jaap van Maaren de bezoekers weer voorsprong te geven (1-2). Na de hervatting werd het door Van Maaren 1-3 waarna Rein van Klinken de achterstand tot 2-3 wist te reduceren. Van Maarén, deze middag in een bi zonder produktieve bui bracht de stand op 2-4. SKNWK kwam door Charel Sloot- maker terug tot 3-4 maar slaagde er in de resterende tijd niet meer in nog een puntenverdeling uit het vuur te slepen. merkelijk meer klasse in de ploeg had. Vrij kort achter elkaar kregen Wim Scherpenisse en Marien Vroeg- op redelijke kansen, maar Jan van der Linde en Rini de Looze konden toen nog rechtplooien. De eerste ech te Mevo-kans kwam op slag van rust, maar Martin Quist was niet erg for tuinlijk, toen hij oog in oog met doel man Jan Guiljam precies tegen zijn arm aan speelde en Guiljam alsnog kon redden. Tandje bij ,,Het is onbegrijpelijk, dat deze ploeg bij Yerseke heeft kunnen win nen", meende Smerdiek-trainer Jan Meesters halverwege. ,,Er gaat in het geheel geen drei ging van uit. Ik denk als we in de tweede helft een tandje bijzetten Me vo vrij simpel op de knieën zal gaan". Inderdaad was er vanuit de voorwaartse lijn van de Zierikzeese ploeg bijzonder weinig inventiviteit gekomen in de eerste 45 minuten. Zo op het oog werkten spelers als Kees- Jan de Oude, Mart Koopman en René Verwijs wel hard, maar iets opbou- wends kwam er nauwelijks uit. Aan de andere kant daarentegen waren de getruckte Wim Scherpenisse en de aalvlugge Marien Vroegop levensge vaarlijk, terwijl Smerdieks grote or ganisator Jaap Moerland weer eens een eksellente partij speelde op het Zierikzeese sportpark Bannink. In de tweede helft werd Kees-Jan de Oude aan Mevo-zijde vervangen door Peter van der Linde, maar ook dat zette nauwelijks zoden aan de dijk. In de derde minuut kwamen de bezoekers al bijna op voorsprong, maar omdat Wim Scherpenisse net iets te lang aarzelde, kon Jan van der Linde nog reddend ingrijpen. Zeven minuten later was het toch zo ver, toen Scherpenisse in een melée van benen intikte, nadat Jaap Moerland een hoekschop precies buiten bereik van Jan van der Linde in de doel- mond had geprikt. Twee minuten hierna was het andermaal prijs, toen Scherpenisse met een schitterend hakje een al even schitterende solo van Marien Vroegop afrondde. Scherpenisse zou evenwel in bui tenspelpositie hebben gestaan. In de 20e minuut werd bij Smer diek Wim Vroegop vervangen door Wim Westerhuis, een speler uit Zwol le, die over enkele weken op Tholen komt wonen, maar nu alvast meespeelt in de ploeg van trainer Jan Meesters. Westerhuis was nauwe lijks drie minuten in het veld of hij bekroonde zijn debuut met een puik doelpunt, al lag een foutje van Tonny Schults aan de basis van de treffer. Schults, die weer was teruggekeerd na een aantal weken geblesseerd te zijn geweest, kreeg een simpel ballet je niet goed onder kontrole, waarna de scherp opgestelde Westerhuis in zijn eentje op doelman Jan van der Linde af kon. Met een diagonale schuiver stond het even later 0-2. Monsternederlaag Oog in oog met Van der Linde bleef de Mevo-doelman Westerhuis even later de baas, maar tegen een schitte rende lob van Marien Vroegop had de veel te ver voor zijn doel staande Van der Linde toch geen verweer (0-3). Hierna leek het er even op alsof Mevo op een monsternederlaag zou worden getrakteerd, maar de Smerdiek-voorwaartsen bleken toch niet meer attent genoeg om de skore op te voeren. In de slotminuut mocht de thuisploeg nog de eer redden, toen Jan van Bemden uit een scrimmage voor het doel van Jan Guiljam kon skoren. „Dit is de zwakste ploeg, die ik in de vierde klas heb gezien", stelde Meesters na afloop. „Ik zou me be hoorlijk zorgen maken als ik trainer was, want ik denk als wij volledig hadden gestaan, dat het werkelijk een katastrofe was geworden voor Mevo. Ik heb Apollo'69 een paar keer zien spelen, maar die ploeg zal zich vast en zeker nog redden". Meesters' woorden werden vrij kort na zijn uit spraak bewaarheid, toen bekend werd dat Apollo'69 met 4-2 had ge wonnen van Wolfaartsdijk. Mevo krijgt het in de vierde klas ongetwij feld nog bijzonder zwaar, daar doet een enkele uitschieter als vorige week bij Yerseke wel erg weinig aan af. park met 4-1 de baas gebleven over SKNWK IV. Gedurende het eerste half uur ga ven de Nieuwerkerkers de thuisklub nog goed partij. Nadat Jan de Jonge Duiveland uit een strafschop voorsprong had weten te geven (1-0) wist André Koster de stand weer in evenwicht te brengen (1-1). Door weer een doelpunt van Jan de Jonge kon Duiveland de eerste helft met een 2-1 voorsprong afsluiten. Na de rust had Duiveland overwe gend het beste van het spel en moest SKNWK zich in hoofdzaak bepalen tot de counter zonder daarbij de ver dediging van Duiveland voor ern stige problemen te kunnen stellen. Door Jaap Geelhoed kon Duiveland de voorsprong opvoeren tot 3-1 waar na Hans de Jonge voor een 4-1 eindstand zorgde. Eigen doelpunt kost WIK III beide punten: 1-0 WISSENKERKE, 20-3. In een ge- lijkopgaande wedstrijd heeft WIK III, koploper in de 3e klasse A, beide puntjes bij de reserves van Wissen- kerke moeten achterlaten. Het enige en beslissende doelpunt viel reeds in de 35e minuut van de eerste helft toen Kees Hart de pech had om met een sliding de bal in ei gen doel te werken (1-0). Hoewel WIK er hierna alles aan heeft gedaan om de balans weer in evenwicht te brengen zagen de aan vallers geen kans om de doelman van de thuisklub te verschalken. DEN HAAG. Duizend tot vijftien honderd Surinamers hebben in Den Haag meegedaan aan een demonstra tie voor het herstel van de demokra- tie in Suriname. Bowling RIDDERKERK, 20-3. Bruse Boy heeft zaterdag in Ridderkerk laten zien, dat het voortdurend in Bruinisse levende idee, dat men slechts een meeloper is in de tweede klas, volledig misplaatst is. RVVH werd volkomen regulair naar een 1-2 nederlaag gespeeld, een nederlaag die zonder blikken of blozen aanmerkelijke groter had kunnen uitvallen, als de te gretig met hun kansen omspringende Bruse Boys-voorwaartsten allerter hadden afgewerkt. Deson danks blijft het resultaat natuurlijk bijzonder knap en moet je er eigenlijk maar niet aan denken, waar Burse Boys op de ranglijst had kunnen staan als er niet een aantal keren een puntje knullig was weggegeven. In Ridderkerk kwam RVVH na een sterke openingsfase met 1-0 aan de leiding door een doelpunt van Hans Bezuien, maar hierna was Bruse' Boys konstant heer en meester op de goed bespeelbare grasmat. Nadat Ed dy Schild alleen voor de RVVH-doel- man had gefaald was het Tonny van de Berge die de partijen op gelijke hoogte bracht. Een te lakonieke ak- tie van RVVH-verdediging werd door de aalvlugge spitsspeler attent afgestraft (1-1). NIEUWERKERK, 20-3. Met een 1-1 gelijkspel tegen PTT-Breda heeft SKNWK uit de laatste vier wedstijden zeven puntjes vergaard en bezet het nu een goede plaats bij de middenmoters. De thuiswedstrijd tegen de Bredase ploeg was zeker niet een van de besten van de Nieuwerkerkers. Vooral in de aanval draaide het deze middag niet naar wens en werd er onnodig veel bal verlies geleden. Ludo van der Poel legt aan voor een schot, dat doelman Toon Wandel kansloos zal laten. Later zou Jan Tierie de partijen weer op gelijke voet zetten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Gezien het spelbeeld gaf de punten verdeling de krachtsverhouding in het veld toch vrij goed weer daar ook de bezoekers niet uitblonken in pro- duktiviteit. Het grootste gedeelte van de strijd speelde zich dan ook af op het mid denveld waar de krachten elkaar weinig ontliepen. In de 25e minuut kon Ludo van der Poel het PTT-team voorsprong geven toen hij op de rand van het straf schopgebied ongehinderd kon aan leggen en doelman Toon Wandel met een fraai schot kansloos klopte (0-1). Na de hervatting bleef het een ge- lijkopgaande strijd waarin Jan Tie rie in de 22e minuut de gelijkmaker wist te scoren (1-1). In de resterende tijd wisten beide verenigingen hier na meester van hun terrein te blij ven. In de tweede helft drukte Bruse Boys nog meer een stempel op de wedstrijd, maar de vele kansen wer den vaak onnodig om zeep geholpen. Pas toen Eddy Schild na een goedlo pende aanval in het strafschopgebied werd neergelegd, ontstond een unie ke situatie om de veldmeerderheid ook in doelpunten ook uit te druk ken. Eddy Schild plaatste zichzelf achter de elf metertrap en in tegen stelling tot een week eeerder prikte de weer voortreffelijke skorende Schild het leer achter de RVVH-doel- man. Ook na de voorsprong bleef Bruse Boys de betere kansen krijgen, maar geskoord werd er niet meer. Dat deed evenwel ook RVVH niet, ondanks een alles-of-niets-slotoffensief, waar bij Fred van de Berge nog een keer van de doellijn moest redden om er ger te voorkomen. Bruse Boys is door deze 2-1 zege danig opgerukt naar de kop van het klassement en kan moge lijk nog verder doorstoten wanneer achtereenvolgens thuis tegen SHO en uit tegen SSC'55 suksesvol wordt af gesloten. Verdienstelijk gelijkspel voor WIK II (2-2) KERKWERVE, 20-3. Na de zware 6- 2 nederlaag van vorige week tegen koploper Kapelle II heeft WIK II zich in eigen omgeving in het treffen te gen Arnemuiden III goed weten te herstellen. Het uiteindelijke 2-2 ge lijkspel tegen nummer drie van de ranglijst gaf de krachtsverhouding in het veld vrij goed weer. Voor de rust, met de wind in de rug, had WIK overwegend het beste van het spel, terwijl na de hervatting de rollen waren omgekeerd. Door twee doelpunten van Joost Mannie kon de thuisklub de eerste speelhelft met een 2-0 voorsprong af sluiten. Na de rust wist Arnemuiden de stand weer in evenwicht te brengen maar verder liet WIK het niet ko men. Ruime zege voor Duiveland III: 4-1 OOSTERLAND, 20-3. Zonder al te veel problemen is Duiveland III za terdagmiddag op het Oostersport- NIEUWERKERK, 21-3. In de ontmoeting te Nieuwerkerk zag het er in de eerste helft zeker niet naar uit dat Ouwerkerk het bezoekende Heinkenszand de helft van de inzet (2-2) afhandig zou weten te maken. De bezoekers hadden overwegend het initiatief in handen, terwijl Ouwerkerk zich in hoofdzaak moest bepalen tot enige spaarzame aanvallen welke weinig gevaar inhielden. Eugene Totté (geheel links half verscholen achter een tegenstander) haalt uit, maar de bal vliegt rakelings over het doel van Heinkenszand. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na de rust werden de zaken bij Ou werkerk beter aangepakt waarmee het erin slaagde de stand nog recht te trekken. De eerste goede kans was voor Ou werkerk toen William Remeebs in het centrum door de verdediging wist te breken maar zijn boogschot over de uitlopende doelman kwam naast in plaats van in het doel. Twee kapitale fouten in de Ouwer- kerkse verdediging leverden Hein kenszand evenzovele doelpunten op (0-2) een stand waarmee zij de eerste helft konden afsluiten, nadat de lat de thuisklub nog een keer redding had gebracht. De twee winnaars van het Lentetoemooi bowling, dat werd afgewerkt in het Renesser bowling-centrum. Links Irene Meuldijk en rechts Joost van der Zande. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 21-3. In het „Bowling Centrum" te Renesse werd zondag het „Lentetoemooi" georganiseerd waarvoor van de zijde zowel van de dames als de heren grote belangstelling bestond. Niet minder dan 48 deelnemers(sters) streden om de hoogste eer. Bij de heren startte Joost van der Zande uit Brou wershaven met een game van 231 punten waardoor hij reeds bij de start een beslissende voorsprong op zijn naaste konkurrenten kon nemen en praktisch niet meer werd bedreigd. Met een voorsprong van 77 punten op Jan Stoel eindigde hij als winnaar van het toernooi. Meer spanning was er bij de dames. Na twee gespeelde games zag het er naar uit dat Janni Bal op de overwin ning beslag zou gaan leggen. In de laatste game slaagde Irene Meuldijk er met een score van 210 punten in haar nog van de eerste plaats te ver dringen en met 17 punten verschil beslag op de eerste plaats te leggen. De meeste strikes van het toernooi, 13 in totaal, werden ook door Irene Meuldijk gescoord. Aan het slot van het uitstekend geslaagde toernooi werden de prijzen door de heer E. M. Rijstenbil uitge reikt. Het vólgende bowlingtoernooi is vastgesteld op 18 april a.s.. De uitslag: Dames. 1. Irene Meul dijk, 499 pnt. (13); Janni Bal, 483 pnt. (12); 3. Yvonne Vasseur, 439 (4); 4. Jopie Meuldijk, 434 pnt. (6); 5. Paula Vasseur, 403 pnt. (3); 6. Els Frank, 398 pnt. (6); 7. Riet Rijstenbil, 389 pnt. (4); 8. Marjon Matthijsse, 382 pnt. (5); 9. mevrouw Keuzekamp, 381 pnt. (3); 10. Fransca Troost, 380 pnt. (2); 11. Miep Voskuylen, 366 pnt. (2); 12. Con- ny Warringa, 363 pnt. (3); 13. Barry Rijstenbil, 354 pnt. (4); 14. An Druy- ve, 334 pnt. (4); 15. Effi Warringa, 306 pnt. (1). Heren. 1. Joost van der Zande, 555 pnt. (10); 2. Jan Stoel, 478 pnt, (9); 3. Toon Stoel, 467 pnt. (10); 4. Gerard Keuzekamp, 459 pnt. (11); 5. Martin Krijger, 459 pnt. (9); 6. Jan Romph, 456 pnt. (8); 7. Rini Hendrikse, 441 pnt. (8); 8. Lammert van Wagten- donk, 441 pnt. (7); 9. Robo Heijst, 435 pnt. (7); 10. Jacob Stoel, 428 pnt. (11); 11. Gerard Keuzekamp, 428 pnt. (4); 12. John Brusselaars, 419 pnt. (8); 13. Koos Gudde, 411 pnt. (7); 14. Jan Druyve, 408 pnt. (4); 15. Rjan Korstense, 394 pnt. (9). Zoals reeds gezegd pakte Ouwer kerk na de rust de zaken beter aan en gaf de verdediging de aanvallers van de bezoekers niet veel kans meer om gevaarlijk te worden. Uit een door William Remeeus ge nomen vrije trap wist Kees den Boer de achterstand terug te brengen tot 1- 2. William Remeeus zorgde hierna voor de gelijkmaker toen een van de verdedigers van Heinkenszand bin nen de beruchte lijnen hands maakte en hij de strafschop in een doelpunt omzette (2-2). AMSTERDAM. Cirka tweeduizend Marokkanen hebben in Amsterdam een demonstratie gehouden in het ka der van de internationale dag tegen de diskriminatie die door de Verenig de Naties is uitgeroepen. De betogers trokken met spandoeken van het Mu seumplein naar de Westermarkt war een slotbijeenkomst werd gehouden. De demonstratie was georganiseerd door het „Kwan". OOSTERLAND, 20-3. Cees Zwager kan nog altijd niet gemist worden in de aanvalslinie van Duiveland. Dat bleek zaterdagmiddag duidelijk in de thuis wedstrijd tegen SVD welke in een 2-1 nederlaag voor Duiveland eindigde. Het ontbrak nu bij de Oosterlanders aan enige vaart in de aanval dat Zwager er ander nog wel weet in te brengen. Henk van de Werf kopt in. maar de SVD-doelman kan nog net redden. In de doelmond staat Cees Stouten klaar om alsnog af te ronden. Het leer gaat even wel over het doel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Doordat de aanvallen nu in een veel te laag tempo werden uitge voerd kreeg de verdediging van SVD het eingenlijk niet eens zo moeilijk deze middag. De thuisklub had ver der nog de pech dat zij het ook nog moesten stellen zonder Wim Bolle en Jan Stouten. Vooral in de eerste helft kon Dui veland aanvallend geen vuist maken. Uit een door Kees Goeman genomen vrijetrap, welke nog wel door doel man Wim Matthijsse werd aange raakt, konden de bezoekers voor sprong nemen (0-1). Door Ruud Slab- bekoom kon SVD zelf nog voor de rust uitlopen tot 0-2. Na de rust kreeg Duiveland wel een licht veldover- wicht. Nadat enige goede reddingen van de SVD-doelman een treffer in de weg had gestaan wist Hans van der Werf na een kwartier spelen na de hervatting met een kopbal uit een voorzet van Hans Rotte de achter stand tot 1-2 terug te brengen. In het nog resterende half uur bleef Duiveland wel een veldoverwicht be houden maar wat het ook probeerde gescoord werd er niet meer. Kort voor tijd moest Marco van der Have nog met een open wenkbrauw, opge lopen bij en kopduel, het speelveld verlaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5