SHOE-SHOP BALLERINA „PRIVÉ" HINDERWET Verton's schoenen antiek HAB0 RENESSE B.V HAB0 RENESSE B.V NOTENSHOP- CHOCOLATERIE Q&van Basko-Camp: Residentie Mannenkoor VEILING SUCCESJES m.i.- finöP 8 Voor uw kornplete Rij opleiding. Losprijs: Gratis halen en brengen. ini, J. F. v. UDEN Manhuisstr. 29, Zierikzee Tel. 01110-5511 4328 GB Burgh-Haamstede, 18 maart 1982 Rusthuis ..Duinoord", Kloosterweg 18 Correspondentie-adres: L. C. Giljam, Noordzeedijk 109, 4761 TL Dinteloord De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 22 maart a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Haamstede. Voorafgaande is er een rouwdienst in de zaal van Rusthuis „Duinoord", welke aanvangt om 13.30 uur. Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen, die nen om 13.15 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in bovengenoemd rusthuis. Scheepstimmerdijk 17 4301 LR Zierikzee Hij houdt de allerkleinste ba by in Zijn hand; Hij houdt ons allen in Zijn machtige hand. Wij rusten van 1 tot 3. ft Morgen zijn opa en oma QUIST (ft 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd 0 ft van MARK en CINDY g ft MARCO, ARJAN en (ft 2 JAN IT A g Uniek kerkconcert met ca. 400 medewerkenden in de Chr. Geref. Kerk, Zevengetijstraat 11 op D.V. vrijdag 26 maart te Zierikzee. Aanvang 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door het: Chr. Geref. koor „de Lofstem" o.l.v. J. Schouls; Chr. Geref. jeugdkoor „Sjaloom" o.l.v. Art de Jonge; Chr, Geref kinderkoor „de Sjofar" o.l.v. Mar v. d. Veer, en als gastkoor: het Met blijdschap en dankbaar heid geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje PIETER HENDRIK We noemen hem Peter SJAAK en RIA FLIKWEERT JACCO Weth. v. Klinkenstraat 3 4306 CT Nieuwerkerk Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Plotseling is uit ons midden weggegaan onze medewerker en collega, de heer J. J. VAN WINGEN oud 61 jaar. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en zacht moedig mens. Bestuur, direkteur en personeel van het Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek te Zierikzee Zierikzee, 19 maart 1982 uit 's-Gravenhage o.l.v. Anne Posthumus. Nog kaarten voor dit concert zijn a 7,50 verkrijgbaar bij: Sigarenhandel „de Pupekop", Appelmarkt 27, Zierikzee. Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 7, Zierikzee, en in de hal van de Chr. Geref. Kerk op de do.avonden: 11, 18 en 25 maart van 19.30-21.00 uur, en de za.middag 13 en 20 maart van 15.00-16.00 uur. U kunt ook een giro-betaalkaart op sturen aan Mevr. Heijboer, Mastgatstraat 10, 4301 WG Zierikzee. U krijgt dan uw kaart thuisgestuurd. Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en vele kado's die wij kregen na de geboorte van ons zoontje NICO. LEO en SJAAN VAN DONGEN Haamstede, maart 1982 W. Alexanderstraat 10 Met verslagenheid hebben wij het bericht vernomen dat uit onze kring is weggegaan de heer J. J. VAN WINGEN Hij ruste in vrede. Personeelsvereniging Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek te Zierikzee Zierikzee, 19 maart 1982 Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken die hun medeleven en belangstelling hebben getoond in verlerlei vormen tijdens mijn verblijf in het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis. ARCO KOETSIER Kapelle, maart 1982 Camp-korset. Miljoenen vrouwen dragen een Camp korset Omdat het perfect past. figuurproblemen oplost en ook comfortabel zit. Dankzij het vermaarde vetersysteem is elk Camp korset heel makkelijk verstelbaar en past dus altijd - op elk uur van de dag. In vele maten en uitvoeringen. >2 Zondag 21 maart zijn wij 25 jaar getrouwd. v (ft Wij hopen dit te herdenken vrijdag 26 maart in het Herv. ver.gebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. vj w Gelegenheid tot feliciteren vanaf 's avonds half 8. ?<f (ft W. HAECK \i g J. HAECK-BAL ié (ft Maart 1982 x g Slabberswerf 20 (ft 4301 GP Zierikzee x Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze geliefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOB VAN DEN BERGE betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder zusters van het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam: T. VAN DEN BERGE-HOOGERHEIDE Bruinisse, maart 1982 Verkrijgbaar bij: KNOPSLOTEN Herman Jansen Nieuwerkerk Het domein voor de vrouw CORSETTERIE LINGERIE SMIU.EGANGE NIEUW Katoenbouclé met Lurex gouddraad in de nieuwste kleuren. Heeft u ééndagskatjes en kunt u niet zelf naar de dok ter om ze pijnloos af te laten maken? Bel dan de Ned. Ver. tot Bescherm, van Dieren en wij komen ze gratis bij u op halen. Zierikzee 01110-4826, 5391 en 6120; Brouwershaven 01119-1982; Oosterland Ólll|- 2591; Bruinisse 01113-1906. Diversen: Wie reist er elke dag Z'zee- Goes v.v.. Vertrek Z'zee 7.30 uur. vertrek Goes 16.45 uur. Tel. 01119-1466. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Lijstenmaker Zwart, Kre- pelstraat 25. Tel. (01110) 4842. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Uw riool verstopt? A.S.D. bellen. 01110-3951. Terrein en wegverharding aan rengen? A.S.D. het juiste adres. Tel. 01110-3951. Vergeet voor al uw spiltslijt- laag niet! Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Laat u niet wijs maken dat het stofferen van uw meube len het niet waard zouden zijn voordat u deskundig ad vies gevraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meubelstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 29, Zie rikzee, tel. 2491. Ons advies is uw voordeel. Verhard en onverhard opslagterrein, afsluitbaar. J. P. Boogert, tel. 01114-2682, Oosterland. Te huur gevraagd: Per 1-5-1982 Zierikzee of om geving: kamer of gedeelte van woning. Tel. 033-644263 (zaak); 033-750807 (privé). Jong echtpaar zoekt kleine vakantiewoning of gemeub. kamer met kookgelegenheid. In de buurt van Renesse of omgeving. Voor de weeken den van april '82 tot okt. '82. Brieven aan Herr Vulker, Künigsallee 64, 4000 Düssel- dorf. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. 8 mei Rommelmarkt, Ned. Ver. tot Besch. van Dieren, in de Beuze. Heeft u nog spullen voor ons, wij komens ze op halen. Bel dan: J. Struyk, 01110-5391. M. Snijders, 01110-4826. Op D.V. 28 maart 1982 zijn onze lieve ouders C. M. PADMOS Functionele foundation Katoen frotté ft C. PADMOS-HAECK (ft ft 25 jaar getrouwd. >2 z Wij willen dit vieren op zaterdag 27 maart a.s. (ft ft Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in >2 2 het Hervormd Verenigingsgebouw, Deestraat 5 te (ft ft Bruinisse. >2 ft MARIAN (ft ft ELS ft Slingerbos 3 (ft ft 4318 AK Brouwershaven >2 in beige en vele andere nieu we wol. TREKHAKEN Ans Bienefelt vanaf f 230, Inkl. montage en B.T.W. Heuvelsweg 7 - Kerkwerve Telefoon 01110-2179 Havenplein 13 - Zierikzee - Tel. 01110-2488 Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. Het Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Pr. Irenestr. 1 - Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 A.s. zaterdag 20 maart bij Op 29 maart 1982 hopen wij R. POELMAN Ook zaterdags geopend AANBIEDING: Schaarhek, 30 cm hoog, 2 meter lang, kompleet met 2 halve regels E. J. POELMAN-VAN LEEUWEN de dag te herdenken dat wij 25 jaar geleden in het hu welijk zijn getreden. Wij hopen receptie te houden D.V. maandag 29 maart van 18.30-20.00 uur in het dorpshuis „Oosterhof" te Oosterland. Maart 1982 Kerkstraat 22 4307 AP OOsterland Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. - Recht op hek nu 10% KORTING PLANTEN: Prachtige Laulier STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES BUREAU DE RAAF-LANSER 1^4 Volkerakstraat 39 - Zierikzee - Tel. (01110) 3534 Grote berken, hoogte 3 meter Voor attente behartiging van uw belangen. VERZEKERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN HYPOTHEKEN Alle soorten fruitbomen, zwarte- en rode bessen, bramen enz. kontai- nerplanten. Diep ontroerd vernamen wij het zo plotseling overlijden van ANNET BIL Onze deelneming gaat uit naar de ouders en familie. Namens*de Oudercommissie van de Beatrixschool 17 maart 1982 Prachtige bielzen en tuinhuisjes op ons tuin centrum: HOGEZOOM 100 - RENESSE Telefoon 01116-1248 - 01114-2191 in geel, rood en blauw suède Hierbij geven wij kennis van het overlijden van onze ge liefde zuster en tante KAATJE LAURINA GILJAM geboren VAN DE ZANDE Burgh-Haamstede: J. L. VAN DE ZANDE L. JONGEPIER-MARKUSSE Kruiningen: E. M. DE LOOFF-VAN DE ZANDE Noordwelle: L. C. LOKKER-VAN DE ZANDE Neven en nichten 59,90 4^^ Ei-ei wat een eieren Het staat er bij ons ei-vol mee. Kom alvast eens kijken en eventueel kiezen nu er nog keus genoeg is, want het is al snel weer PASEN. NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op vrijdag 2 april 1982 te 11.00 uur v.m. in het café-restaurant „Het Wapen van Zeeland", Korte Re- ke 1, Renesse, krachtens artikel 1223 BW PUBLIEK TE VERKOPEN: HAVENPLEIN 9 Burgh-Haamstede, 18 maart 1982 Rusthuis Duinoord Het woonhuis met schuren, zomerhuis, erf en tuin te Noordwelle, Hakenwekken 1, kad. bek. gem. Mid- denschouwen sectie F nr. 295, groot 44.80 aren. Eventuele ontruiming komt voor rekening van de koper. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten, welke koopsom uiterlijk 30 april 1982 dient te wor den betaald. Bezichtiging in overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris (tel. 01110-5051). EN DAN NOG EEN FIJN NIEUWTJE: Door een meevaller in de aankoop kunnen onze vers-gebrande PINDA'S weer aanzienlijk in prijs OMLAAG! Mangels. Tel. 01116-1695. Piano. Tel. 01195-568. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Te huur: Magazijn- en scheepskontai ners. A.S.D. Zierikzee. Tel. 01110-2040. MAKELAAR P.KORSTENBROEK ONZE WEEKENDREKLAME IS DAAROM: 250 gram PINDA'S voor slechts 2,45 Tapijtreiniger 5.— per uur. W. Stouten, Oosterland. Tel. 01114-1752. HÈT adres voor eetbare gezelligheid en leuke-lekkere-kadootjes: APPELMARKT 5 ZIERIKZEE Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg Ia, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 Vakantie-bungalow met veel comf. in part. bosterrein te Diever (Drenthe). Tel. 01110- 3642. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter ESTHER op: 17 maart om: 16.10 uur gewicht: 3870 gr. lengte: 53 cm PAUL en MARIANNE GLERUM Daar het door mijn oogopera tie niet mogelijk is u te schrijven dank ik u heel har telijk voor de attenties die ik mocht ontvangen. Met vriendelijke groeten, M. J. ROËLL-CRAMER Haamstede, maart 1982 Heden overleed zacht en kalm, onze lieve moeder en oma, KAATJE LAURINE VAN DE ZANDE weduwe van LEENDERT PIETER GILJAM op de leeftijd van 86 jaar. Dinteloord: L. C. GILJAM J. J. GILJAM-HANSE MARJO en PETER AUTORIJSCHOOL Goedkoop en toch goed, dan naar \yico. Wico meubelocca- sions.ineubelstof, polyether, sisal Aylberbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkeij;. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Wij verzorgen snel en korrekt uw aanvraag Door onze snelheid, maakten wij ruim 6Q aanvragen Telefoon 01114-1754-1716 - 01110-3489

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8