„La Moustache" een bril doet veel... P.v.d.A. P.v.d.A. P. BOER Adverteren doet verkopen! ,,De Graanhalm" vakantiehulpen Bistro Representatieve medewerkster Nette jongen of meisje AUSTIN 9^ Kon Harm. Kunst en Eer OLIEBOLLEN HET ZEEUWS ORKEST BEKENDMAKING 14, HAVEN N.Z. - BROUWERSHAVEN TELEFOON (01119) 1739 Vraagt voor het a.s, seizoen: voor de bediening (vanaf 18 jaar) voor hulp in openkeuken OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten Gisteren kostte de Familie Metro nog gewoon v.a. f 12.890,-. Maar voor wie tot vandaag de verleiding om 'm te kopen heeft kunnen weerstaan, hebben we goed nieuws. Wie nu namelijk een nieuwe Familie Metro koopt, krijgt 'm standaard van ons afgeleverd met een korting-cheque van f1.000,-(vanaf 8 t/m 31-3-'82). Zodat een snel rekensommetje leert, dat u morgen al in uw eigen Familie Metro kunt rijden v.a. f 11890,-. Ooit voor dat bedrag een andere auto tegengekomen, die 1 op 20,8 rijdt (bij 90 km/u volgens ECE-norm), één keer per 20.000 km een beurt nodig heeft en even opmerkelijk presteert als hij er uitziet. Nee toch? Wie eerst van verbazing wil omvallen en daarna een proefrit maken, gaat snel naar de onderstaande dealer(s). De Familie Metro. Was gisteren standaard al uitzonderlijk kompleet. Is vandaag kom pleet uitzonderlijk. Met standaard een korting-cheque van f 1.000,-. Uw British Leyland dealer geeft u gaarne alle informatie. Oosterland, Automobielbedrijf W.C. Ista &Zn., St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495. Pannekoekenhuis Haamstede vraagt voor paasvakantie en de periode van 30-4 tot 18-9. Minimum leeftijd 16 jaar. Inlichtingen: Pannekoekenhuis, tel. 01115-2415 Mannen en vrouwen, die vervoer nodig heb ben naar de stembus in Zierikzee, Stemmen bij volmacht kan ook op 24 maart. Bel 22 maart of schrijf naar: Hannie Heijboer-v. Almenkerk, Krammerstraat 24, Zierikzee, telefoon 4500 24 maart ZIERIKZEE Zaterdag a.s. zijn ze er weer de van ouds bekende Vanaf de olie 2,— per zak Vanaf 9.00 uur komen wij bij u aan om u de oliebollen aan te bieden voor |pOOOOOOQOOODOOgOBOQQOOQO«| dirigent LOUIS STOTIJN solisten RUUD VAN DER MEER, bariton NELLIE VAN DER SIJDE, sopraan maart 1982 DONDERDAG 25 MAART 20.00 uur ZIERIKZEE CONCERTZAAL Ouverture Entführung aus dem Serail - MOZART 2 aria's en 1 duet uit Figaro's Hochzeit" en uit de „Zauberflöte" - MOZART CARMEN-Suite - BIZET 2 aria's uit „Carmen" en uit de „Parelvissers" - BI- ZET Ouverture Candide - BERNSTEIN 2 aria's en 1 duet uit „Porgy Bess" - GERSHWIN SLAVISCHE DANSEN - DVORAK Kaarten verkrijgbaar a f 11,— (CJP/Pas 65 f 7,50) bij de Fa. Viergever, Havenpark 42, 01110-2273 en op de avond van het concert aan de zaal. bQQOOOQCQOOQOOOQOQOaOQOQd Zomerhuizenterrein Ellemeet Burgemeester en wethouders van Middenschouwen de len mee, dat zij voornemens zijn aan de Vereniging van eigenaars van bungalowpark De Haerde vrijstelling te verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan „Zomerhuizenterrein Ellemeet" tennisbanen met toe behoren aan te leggen. Daarbij zal tevens een bouwvergunning worden ver leend voor het plaatsen van hekwerken. De plannen zijn in strijd met het vigerende bestem mingsplan, doch het op 26 januari 1982 genomen voorbe- reidingsbesluit opent de mogelijkheid het bestem mingsplan te wijzigen. Vooruitlopend op de tot standkoming van die wijziging zal de medewerking worden verleend voor aanleg van de tennisbanen. De plannen liggen met ingang van 22 maart 1982 op de gemeentesecretarie te Scharendijke gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Bezwaren kunnen gedurende genoemde termijn door belanghebbenden worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middenschouwen. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 11 maart 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14