Zomervakantie? Uw eigen Provincie - uw eigen stem s&p Boeken we voor de zekerheid eer bij de Rabobank m HARTE GEFELICITEERD! SCHOENMODE VAN OEVEREN JAN BOUWMAN iemand die voor ons de Duitse vertaling wil verzorgen De elektronische Piedro voetmeting... 'n goed begin. VERTON'S SCHOENEN Inlichtingen kiezersregister W eekendreklame MOTEL' DE ZEEUWSE STROMEN Leerling barkeeper 21 jaar Medewerker/ster voor de bediening Nachtwaker (voor enkele avonden per week) STEMMING WONING Verhage's speelgoed en hobby Reparaties SUCCESJES Wi Pil£i>ftO Lichterverteerbaar en gezonder eten: koken met SIGG. Laat daarom uw stem doorklinken voor het behoud van het Christelijk volkskarakter in uw provincie. Leef daadwerkelijk mee: stem S.G.P. 8 Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad De burgemeester van Brouwershaven, Bruinisse, Dui- veland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierik- zee brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder kosteloos inlichtin gen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daar in al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder be voegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders ver betering van het kiezersregister te vragen. De burgemeesters voornoemd. 18 maart1982 Comfortabel en toch elegant De gemaksschoen bij uitstek Ideaal voor IE losse steunzool Melkmarkt 8, Zierikzee, 01110-5727 IJOOOOOOOQQOQfltt 3 ABRIKOZEN SLOFFEN voor2,59 Warme bakker O O SfERL AN D is een uiterst modern en com fortabel motel/congrescentrum, gelegen in een unieke omge ving op slechts 300 m afstand van zee en duinen. Wij vragen op korte termijn: vanaf 18 jaar Voornoemde funkties op basis van jaarbetrekking Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij: de heer J. M. G. BRONGERS, telefoon 01116-2040 Verkiezing van de leden van de provinciale staten De burgemeester van de gemeente Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschou wen en van Zierikzee brengt ingevolge artikel I 8 der kieswet ter openbare kennis, dat op woensdag 24 maart 1982 van des morgens acht tot des avonds zeven uur de stemming ter verkiezing van de leden van provinciale staten zal plaats hebben. Hij wijst op het bepaalde in artikel 128 van het wetboek van strafrecht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uit geschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De burgemeesters voornoemd. 18 maart 1982 Koopt bij onze adverteerders! Gezien het toenemende aantal buitenlandse rekreanten op ons park zoeken wij Nederlands-Duits (M.O.-akte) Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: 01113- 1940, vragen naar de heer Hoogenraad. (Direkt te aanvaarden) goed onderhouden Indeling: gang, grote woon kamer, keuken, wc, berging. Ie verdieping: 3 slaapka mers, douche met wastafel. 2e verdieping: 1 slaapkamer en zolder, achteruitgang. P. A. WARRENS Hoofdpoortstraat 15 Zierikzee LEGOBOUWERS OPGELET! Modellen inleveren saterdag 27 maart a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur in de bovenzaal van de Ger. Kerk in de St. Domusstraat te genover de winkel. St. Domusstraat 54 - Zierikzee Telefoon 01110-2123 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- 1 harnis, tel. 01870-3665. i Struytsehoek 88. Helle- 1 voetsluis, tel. 01883- i 18566. Havenplein 1, Zie- i rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re- paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Te koop: Houtblokken voor de open haard en alles-branders, on gezaagd of gezaagd en ge kloofd te leveren v.a. 70,— per m3. A. Leeuwe, Noord- welle, 01116-1768. Te koop gevraagd: Houten kinder bijzettafel - stoel en tweeling kinderwa gen. Tel. 01110-4767. Schildersezel. Tel. 01116- 1435. T||huijr gevraagd: In Zierikzee: klein huisje met tuintje, permanente bewo ning. Brieven onder nummer 4666 aan buro van dit blad. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Havo-scholier, 18 j. zoekt weekend-vakantiewerk, eventueel ook kinderoppas. Tel. 01114-1300. Diversen: Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Zitdag te Bruinisse in het jeugdgebouw, 22 maart. Pe dicure Podologe A. G. Steen- dijk. Tel.afspr. 01110-4440. Tapijt reinigen ondeT hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Zwarte Woud per bus: 8 dagen Simmersfeld v.a. 595,-. Volpension en inclusief excursies. (Snel Reizen) Tirol per bus: 10 dagen Lech v.a. 780,-. Volpension en inclusief excursies. (Snel Reizen). Zwitserland per bus: 10 dagen Davos v.a. 850,-. Volpension en inclusief excursies. (Snel Reizen). Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu voor een geboorte danwel verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag. Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alie rust uit! LAKENMAN OCHTMAN BV POSTBUS 1 - 4300 AA ZIERIKZEE JANNEWEKKEN 11 TELEFOON (01110) 6551 Om risiko's te vermijden meten wij elektronisch, Zo'n meting geeft snel en nauwkeurig de juiste lengte- en breedtemaat, 'n eerste belangrijke stap om Uw kind de juiste maat te verkopen. Alleen meten is echter niet voldoende, wij als Piedro winkelier weten 't nodige van voeten in de groei en werken uitsluitend met geschoold personeel. Met 'n paar Piedro's koopt U niet alleen schoenen maar 'n kompleet systeem van meten, passen en 'n uitstekende nazorg. groeiende voeten zijn 't waard Havenplein 13, Zierikzee, tel. 01110-2488 Bij ons krijgt u de nieuwe SIGG brochure. Met veel wetenswaar digheden over de gezonde keu ken, de moderne methoden van koken en het kookgerei van SIGG Dat mag u niet missen! JOH. DE VRIES fRIES# t ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Op D.V. 24 maart is het weer zover: dan worden alle Nederlandse kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen voor de afgevaardigden die 4 jaar lang zitting zullen nemen in de colleges der Provinciale Staten. En de leden hiervan kiezen op hun beurt de Eerste Kamer-leden, die in de Nederlandse democratie zo'n verantwoordelijke taak vervullen. Immers, de senatoren geven er herhaaldelijk blijk van afstand te kunnen nemen van overhaaste besluiten of wetsvoorstellen die de toets der kritiek niet vol doende kunnen doorstaan. De statenleden van de provincies moeten over een veelheid van zaken die uw eigen omgeving betreffen beslissen. Bijvoorbeeld over: het vaststellen van streekplannen; het bevorderen van regionale activiteiten; aanpak van milieu problemen; de verkeersveiligheid, ruilverkaveling, recreatie en vooral ook het kritisch volgen van de financiële mogelijkheden. De afgevaardigden van de SGP willen niets liever dan een positieve en opbouwende bijdrage leveren aan het bestuur van levenskrachtige provincies. Zij zullen zich bij de standpuntbepalingen en activi teiten door Gods Woord, de bron voor alle wijsheid en kracht, laten leiden. Uw provincie heeft uw stem nodig. Help ons een halt toe te roepen aan de toenemende gezagsondermijning. Help ons en steun ons bij het nemen van verantwoorde maatregelen en nieuwe activiteiten, om manmoedig voort te kunnen gaan. ^^^^Staatkundig IH Gereformeerde Partij Voor inlichtingen: Voorlichtingscentrum SGP, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ 's Gravenhage. Tel. 070-468688.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8