Veel titelkandidaten in kampioenschap bandstoten si ERIC DE NOORMAN SottWttRVgtt™ PQRTkS SUCCESJES D. H. DE KUP 7 Biljarten ZIERIKZEE, 17-3. Vanaf vrijdagavond 19 maart 19.00 uur wordt in het Nieuwerkerkse café De Meebaal het misschien wel meest open kampioen schap biljarten van het seizoen in het distrikt Schouwen-Duiveland afge werkt. Zo op het oog heeft titelverdediger Ko Vasseur van de bv Renesse ze ven opponenten, die allemaal stuk voor stuk gezien kunnen worden als kandi daat voor de titel. Het zal er dan ook in de zeven ron den durende finale voortdurend uit zonderlijk spannend aan toe gaan, waarbij het best eens mogelijk zou zijn, dat er bij het ingaan van de laatste ronde nog drie of vier moge lijke toernooiwinnaars zullen zijn. Zondagmiddag omstreeks vijf uur zal er pas duidelijkheid komen in de ze spannende affaire. Het is dan aan Janus Smits om namens het dis- triktsbestuur Schouwen-Duiveland de nieuwe kampioen zijn dikverdien de kampioensbeker en -medaille te overhandigen. Zoals reeds gesteld is distrikts- voorzitter Ko Vasseur in dit toernooi titelverdediger. Naaste belager lijkt zo op het oog Cees Hector van bv De Wig, die het er bijzonder op heeft staan om deze titel voor zich op te ei sen nu hij zijn titel in de eerste klas Schakers Zierikzee 4e in Zeeland Op zaterdag 6 maart werd in Vlis- singen de laatste ronde in de hoofd klas ZSB gespeeld. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de schaakclub aldaar speelden alle hoofdklasseteams gezamelijk in het maritiem hotel Britannia. De tegenstander van Zierikzee heette HWP III uit Sas van Gent. Voor de Schouwenaren stond er wei nig op het spel, HWP III mocht niet verliezen om niet te degraderen. Er werd hard voor de punten ge vochten, maar liefst 5 partijen wer den afgebroken. Nadat deze partijen beslist waren was de stand 5-5, waar mee Zierikzee Terneuzen passeert op de ranglijst en als vierde eindigt. Uitslagen Zierikzee I-HWP III 5-5; M. M. Krijger-L. de Vleesschouwer 1-0; R. v.d. Weken-M. van Kampen 1-0; H. Uil-M. Oosterhout 1-0; R. Moerman-I. Luteijn 1-0; A. v.d. Westen- M. Mar- quinie V2-V2; H. C. Jukkenekke-C. Hindriks 0-1; J. M. C. Zwarts-N. Dub beldam 0-1; A. C. Scheele-M. de Waal %-%; J. Verkerk-M. Andriessen 0-1; P. M. Bouwens-A. van Kampen 0-1; De vermoedelijke eindstand in de hoofdklas ZSB luidt: 1. HWP II 13; 2. Middelburg 12; 3. Vlissingen 11; 4. Zierikzee 5; 5. Terneuzen 4; 6. SVWZV 4; 7. HWP III 4; 8. Goes 3 de gradeert De uitslag HWP II-Vlissingen is hierbij op 5-5 getaxeerd, dit is echter nog niet beslist, dus de kampioen staat nog niet vast. In het kader van de viering van het 70-jarig bestaan van de vereniging speelde maandag, 15 maart jl, de oud- klubkampioen ds. J. A. J. Seeleman achtereenvolgens simultaan tegen 13 jeugdleden (score 100%) en 22 senio ren (score ruim 70%, nl. 15 overwin ningen en 1 remise tegen 6 verliespar- tijen). Gewonnen werd door de heren V.d. Veken, Krijger, Spiegels, Van Baarle, Donker en Moerman, het ge lijkspel werd behaald door Jan de Korte van „T.O.G." Zierikzeese Bridge Club De uitslag van de 13e kompetitiea vond van de ZBC is: Groep 1: 1. hrn. Nolet-Teerlink, 98 pt.; 2. hrn. Blonck-v. d. Hengstum 69 pt.; 3. hrn. v. d. Mark-de Wit, 93 pt.; 4. echtp. Kloet, 86 pt.; 5. echtp. v. d. Berg, 81 pt.6. dames Kops-Tuinam en dames Does-Hendriksen 73 pt.; 8. hrn. Besamusca-Meulstee 72 pt. (84 50%). Groep II: 1. mw. Nolet-hr. de Vlie ger 141 pt; 2. dames Born-Sluijter 126 pt.; 3. echtp. Pomper 116pt.; 4. dames v. d. Valk-v. d. Zande en hrn Hendrikse-Sweere, 109 pt.; 6. echt paar Eekman 102 pt.; 7. dames Becu- v. d. Post en mw. Heuser-hr. Boot, 96 pt.; 9. dames Geluk-v. d. Zande 95 pt.; 10. echtp. Verschoor 90 pt. (108 is 50%). Groep III: 1. dames Gaanderse- Klompe 144 pt.; 2. echtp. Schults 121 pt; 3. dames de Graag-Schiettekatte 1117 pt.; 4. mw. v. d. Berg-hr. de Vries 116 pt.; 5. hrn Timmer-Turel, 115 pt.; 6. dames Hoets-Weber, 105 pt.; 7. hrn. Pos-Schot 104 pt.; 8. mw. van Oeveren-hr. Hommersen 99 pt.; 9. dames Haas-Melieste 94 pt.; 10. N.N., 65 pt. (108 is 50%). D.S.V.F. St. Philipsland Huishoudelijke kompetitie: J. Suurlant-R. Vermaas 0-2; P. Reijngoudt-C. van 't Hof 1-1; J. de Boer-R. Tichem afgebr.; L. v. d. Velde-A. Verwijs 0-2; L. ten Hove-J. Noorthoek 0-2., Met in totaal 22 kompetitie wedstrijden te spelen, 4 deelnemers spelen nml. een halve kompetitie, is er nog volop spanning om de verde ling van de ereprijzen. Tussenstand per 9 maart 1. J. Joppe 19-28; 2. J. v. d. Velde 19- 26; 3. J. Noorthoek 17-25; 4. A. Ver wijs 17-21; 5. R. Vermaas 17-17; 6. L. v. d. Velde 16-14; 7. P. Reijngoudt 20- 13; 8. J. den Braber 12-12; 9. L. ten Hove 13-11; 10. J. Suurlant 18-11; 11. J. de Boer 8-4; 12. R. Tichem 5-3; 13. D. Starkenburg 4-2, 14. C. van 't Hof 3-1. In de bekerkompetitie van de Zeeuwse Dambond werd verloren van Middelburg 2. Uitslagen van deze bekerronde: J. v. d. Velde-P. Tange 1-1; J. Joppe-L. Meulmeester 2-0; A. Verwijs-C. de Jonge 0-2; L. v. d. Velde-J. Grim 1-1; J. Suurlant-H. Meulmeester 0-2. libre niet kon prolongeren. Jaap van der Weijde van de b.v. KVL komt als derde de finale binnen en na hem staat Rinus Lems op de deelne merslijst. De bv Bommenede-speler haalde dit seizoen reeds twee titels binnen en mag natuurlijk ook in dit toernooi niet worden onderschat. Ook Jan Berrevoets van de b.v. Renesse en Barry Berrevoets van de b.v. OKK kwamen het afgelopen weekeinde in aktie tijdens het door eerste klassers aangevulde librekampioenschap extra-klasse. Good-old Jan Berrevoets stelde in dit toernooi enigszins teleur en Barry Berrevoets toonde zich opnieuw net niet regelmatige genoeg om het toer nooi in het Huis van Nassau winnend af te sluiten. Voor het komend week einde gelden beiden als gevaarlijke outsiders. Het veld wordt gekompleteerd door Adrie Geelhoed en Wim Hanse. Geelhoed, lid van de biljartvereni ging DOS uit Nieuwerkerk, speelde dit seizoen een tweetal sterke toer nooien en kan mogelijk ook nu goed voor de dag komen en Wim Hanse van b.v. Bommenede is een man, die van tijd tot tijd ook verrassend kan vlammen en daardoor zeker voor een aantal bepalende uitslagen kan zor gen. In de eerste ronde van dit door de b.v. OKK georganiseerde toernooi ontmoet Lems Jan Berrevoets, treedt Hector in het strijdperk tegen Barry Berrevoets en krijgt verdedigend kampioen Ko Vasseur af te rekenen met Wim Hanse. De partijen hebben een lengte van 75 karamboles en er wordt gespeeld op vrijdagavond, za terdagmiddag en -avond en zondag middag. Vierde plaats voor reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland Van de reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland namen een meisjes- en een jongensgroep deel aan de jaarlijkse distriktswedstrijden voor senioren in Middelburg. De meisjes eindigden op een vierde plaats en de jongens op een der dp plaats. In het eindklassement werd Zierikzee-Duiveland vierde. De meisjesgroep bestond uit: Atie Bouwman, Marja v. d. Have, Josette Neijenhuis, Bianca Tol en Sandra Verwei js. De deelnemende jongens waren: Martin v. d. Berg, Patrick Kouijzer, Jan Willem de Oude, Robert Smaling en Johan v. d. Weel. H.s.v. Oosterschelde De hengelsportverenigingOoster schelde" organiseert voor zaterdag 20 maart een kompetitiewedstrijd. Deze telt mee voor het klubkampi- oenschap. Vertrek naar de visplaats is om 8.00 uur vanaf de Balie te Zie rikzee. Jaarvergadering AV Delta Sport ZIERIKZEE, 17-3. Op vrijdaga vond 19 maart om 20.00 uur houdt at letiekvereniging Delta Sport haar al gemene jaarvergadering in de boven zaal van de Zeeuwschee Herberghe aan het Havenplein in Zierikzee. Zoals gebruikelijk staan de jaar verslagen op de agenda, maar een zeer belangrijk agendapunt is ook het afscheid van de heer L. J. Korstanje als voorzitter van de vere niging. Deze funktie werd door de scheidende voorzitter gedurende bij na 27 jaar vervult. Op de oprichtings vergadering van Delta Sport werd hij in deze funktie gekozen, dus Del ta Sport krijgt nu pas haar tweede voorzitter in haar inmiddels zo suk- sesvolle bestaan. Uitvoering g.v. Delta Sport ZIERIKZEE, 18-3. De gymnastiek vereniging Delta Sport houdt vrijdag 19 maart haar vierde uitvoering en wel in de Concertzaal te Zierikzee. Alle leden, zowel jongens als meis jes, van de vereniging doen mee. Dit jaar is er een nieuwe groep aan het aantal deelnemers toegevoegd, na melijk de selektievaders. Zij brengen het nummer nostalgie. De leden tonen hun kunsten op de evenwichtsbalk, bij de vrije oefe ning, op de brug ongelijk, bij het kastspringen, de minitramp, enz. De entreeprijs voor volwassenen bedraagt 5,- en voor kinderen 2,50. Voor tijd: zie agenda. PARIJS. Er komt een nieuw onder zoek naar de zelfmoord van de direk- teur van het ziekenfonds in Marseil le, Rene Lucet. Bij sektie is gebleken dat er twee kogels in het hoofd zaten. Het is niet duidelijk hoe de man twee maal heeft kunnen schieten. CAIRO. De Egyptische buikdanse res Sahar Hamdi moet wegens het maken van ..wulpse bewegingen" op het toneel een maand in de gevange nis en een boete betalen van 100 Egyptische ponden. Dit beschikte volgens het dagblad Ai Achram een rechtbank in Cairo. Mede namens onze kinderen willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen op onze 25-jarige trouwdag. M. VAN DUKE S. M. VAN DIJKE-DE KOSTER Maart 1982 Voor de grote belangstelling die ik bij mijn 90ste verjaardag mocht ontvangen zeg ik u mede namens mijn kinderen harte lijk dank. L. BROUWER Bruinisse, maart 1982 Bejaardentehuis „In 't Opper", kamer 130 'k Zal eeuwig zingen van Gods goeder- tierenheen. Ps. 89 1 berijmd Voor ons onverwacht, maar op Gods tijd is ingegaan in de vreugde des Heeren, onze innig geliefde dochter en zusje ANTJE JOHANNA BIL op de leeftijd van bijna 13 jaar. Kerkwerve: J. J. BIL N. BIL-BOOT COCKIE ELLA JOSÉ JOLANDA ANNEKE AART JAN 4321 TA Kerkwerve, 17 maart 1982 Zandweg 2 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 20 maart a.s. om 13.45 uur op de algemene begraafplaats te Kerk werve, voorafgegaan door een rouwdienst in de Chr. Ge- refKerk welke geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. M. van der Sluis. Aanvang 13.00 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 12.50 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Chr. Geref kerk, na afloop van de begrafenis. Heden nam de Heere geheel onverwachts uit ons midden weg ons lief kleindochtertje en nichtje ANNET BIL op de leeftijd van 12 jaar. Schuddebeurs: Kerkwerve: Schuddebeurs: Kerkwerve: Vrouwenpolder: Noordgouwe: Schuddebeurs: Breda: C. P. BOOT-PIMMELAAR J. VAN DER WEKKEN-BOOT C. VAN DER WEKKEN J. BOOT M. P. VAN DER SLUIS-BOOT JOH. VAN DER SLUIS C. P. DE WILDE-BOOT J. J. DE WILDE C. BOOT M. E. BOOT-BOLLE F. P. LANGEBEEKE-BOOT FR. LANGEBEEKE A. BIJ DE VAATE-BOOT ST. J. BIJ DE VAATE JOH. BOOT G. BOOT Y. BOOT-VAN DER NOLLE JAC. BOOT BOQT-FASOL Neven en nichten Kerkwerve, 17 maart 1982 Ps. 103 vers 8 Heden is plotseling van ons heengegaan, ons geliefd kleinkind en nichtje ANTJE JOHANNA BIL op de leeftijd van bijna 13 jaar. De Heere sterke haar ouders in dit zware verlies. Zierikzee: Kerkwerve: Zierikzee: Nieuwerkerk: A. BIL A. BIL-LANDMAN J. C. BOOT-BIL M. M. BOOT C. BIL N. W. DE REUS-BIL M. DE REUS JOH. BIL Neven en nichten 17 maart 1982 Ps. 103 vers 8 Heden is plotseling van ons heengegaan, ons geliefd nichtje ANTJE JOHANNA BIL op de leeftijd van bijna 13 jaar. De Heere sterke haar ouders in dit zware verlies. Haamstede: Zierikzee: Rilland Bath: Kerkwerve: D. M. LANDMAN C. VERHAGE-LANDMAN K. FONDSE-LANDMAN M. RINGELBERG 17 maart 1982 Diep ontroerd vernamen wij het zo plotseling overlijden van ANNET BIL Ze was één van onze altijd opgewekte mede inzittende. TAXIBEDRIJF LEMSOM Kerkwerve, 17 maart 1982 Door een ongeluk hebben wij onze leerling ANNET BIL verloren. Het is moeilijk om haar plaatsje in de groep leeg te vin den. We wensen de familie kracht toe om het verlies te verwer ken. Bestuur en personeel Beatrixschool Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen. Want de deuren van mijn huis staan voor kinde ren open, laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen. Dit lied zong ANNET BIL graag met ons. Op 17 maart ging zij, na een ongeval, döor die open deur. Haar klasgenootjes, van de Beatrixschool; ANNERIEKE, MARISKA, AD, CORINE, MARJOLEIN, JOLANDA, JOHN, MARISCA, RENATE, JESSICA, JAN-WILLEM, MARK. De leidsters; HILDA en BEA Hierbij geven wij u kennis van het nog onverwachts over lijden van onze geliefde man, broer, zwager en oom LEENDERT LANDMAN op de leeftijd van 76 jaar. Den Haag: Groot Ammers: Nijmegen: Zierikzee: M. LANDMAN-'T HOEN K. DE OUDE N. DE OUDE-HOLM A. J. LANDMAN A. C. LANDMAN-BEYE L. M. SPEYER-LANDMAN P. M. SPEYER W. A. DE VLIEGER-LANDMAN P. J. DE VLIEGER en kinderen Den Haag, 17 maart 1982 Voor de vele blijken van medeleven, betoond na het overlij den van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder MARIA VAN DER MAAS-TINTEL betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid directrice en personeel van het bejaardente huis ,,In 't Opper" voor de buitengewone goede verzorging en liefdevolle verpleging aan moeder bewezen. Familie D. VAN DER MAAS Familie J. P. VAN DER MAAS Maart 1982 Schagen: Zierikzee: Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag IHM gereed. IRpilvBel meteen even op! <ni|ltl| O' vraag informatiemateriaal Alleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg, Spijkenisse. Hoekse-Waard.Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland PORTAS-VakbedriJf INNOVATIE-Servlce PORTkS' Dijkstraat 34,3231 CB Brlelle Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedrqven overal in Nederland en in vele Europese landen. rv-»KlKo ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! 1 race-sportfiets Motobecane, 10 versn., z.g.a.n. Pr.n.o.t.k. Scheepstimmerdijk 28, Zie rikzee, tel. 01110-4223. Compost voor de groente tuin, los per m3 en in zakken. Tuincentrum Renesse, Laóne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Olietank, 1200 liter; Kreidler 1976, 4 versn. Prijs n.o.t.k. Tel. 01114-1501. Opoe-fietsen v.a. 389,—. Wielersport Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. (Inruil mogelijk). Sportverenigingen opgelet. Betaal voor uw sportprijzen niet te veel. Koop recht streeks bij de importeur. Grote kortingen. Vraag cata logus aan bij de Jong sport- groothandel, Oordeelsestraat 15, Baarle Nassau. Bel 04257- 8165-8090. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Bij iedere Levisbroek een gratis aparte schoudertas, bij Deurloo kleding. Mol 5-7, Zie rikzee. Teak-houten broeiramen. A. Leeuwe, Noordwelle. Tel. 01116-1768. Ruime sortering tuin- en bloemzaden steeds voorra dig. G. J. Wilbrink, Korte St. Janstr. 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot- verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Dames- en herenfietsen v.a. 381,—. Wielersport Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. (Inruil mogelijk). Dolmar motor en elektrische zagen, merk van wereldklas se. Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Plantuitjes en alle soorten ui enzaad, gras- en klaverzaden. J. L. Bodbijl, tel. 01112-1593. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Hubo-karweishop Renesse voor kinder, 1 en 2 persoons ledikanten. Ook gezond- heidsbedbodems. Polyether schuimrubber snijden wij op maat. Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Heeft u onze aanbiedingen van wandtegels en plavuizen al bekeken? Nu 10,— en meer goedkoper per m2. Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Nog enkele merk-stofzuigers met 800 watt motor voor een ongekend lage prijs, 199,—. Radio v. d. Berge, tel. 2962, Zierikzee. Te koop: Compleet 27 MC art. anten nes enz. Als nieuw. Tel. 01116-1435. Kinderfiets, rood, 4 tot 8 jaar 60,-. Francke, den Dornp 12, Ouwerkerk, tel. 01114-2507. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensfrican deau 16,98; 300 gram haché- vlees, met gratis kruiden 4,80; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Boot trailer, 6m motor, 5 pk. Tel. 01114-2716. TANDARTS Vrijdag 19 maart geen spreekuur Wigberths wraak 42. „Wigberth beweerde", zegt Artor lang zaam met een frons, „Wigberth zei, dat gij plannen gesmeed had met de vorst der Pieten voor de aanval, die zij thans ondernomen heb ben Ge waart op' weg nu, om Wigberth bij Vortigern in een kwaad daglicht te stellen, Vortigern valse aanwijzingen te geven over de troepensterkte der Pieten, zodat Vortigerns le ger in de pan gehakt zou worden. Maar omdat ge wezenlijk ook een hekel had aan de Pieten, wilde ge u inmiddels van de hulp verzekeren van mij en mijn troep om - wanneer Vortigern verslagen was - het Picten-ieger weer te ver slaan, dan Vortigern van de troon te stoten om er zelf op te gaan zitten en van het Britse rijk een Noor vazalstaat te maken." Het is te belachelijk om ernstig te nemen, maar de Noorman beseft intuïtief, dat het in wezen bittere ernst is. „Begrijpt ge nu, dat de plannen, die Wig berth mij toedichtte in wezen zijn eigen plan nen moeten zijn geweest?" stoot hij verontrust uit. „Het was eenvoudig en vlug te bedenken, toen hij tegenover u stond „Maar Vortigern is Wigberths eigen broe der brengt Artor in het midden. „Van waar deze wraakzuchtige plannen?" „Daar komen we nog wel achter", valt Eric in, „hoofdzaak is, dat Vortigern ogenblikke lijk gewaarschuwd wordt, voor het te laat is als het inmiddels al niet te laat is Wrevelig haalt de Brit de schouders op en kijkt de Noorman peinzend aan, maar op dat moment komt een krijger snel uit het kampe ment op hen toe. „Heer," roept hij, „er is een krijger van ko ning Vortigern zojuist met een dringende boodschap aangekomen Snel. hij is dode lijk gewond

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7