Nieuw! Era voor uw koffie. De kroon op elke boon. Eenmaal Era voor uw koffie geproefden u bent verkocht' Era voor uw koffie is nieuw. Halfvol. Plantaardig. En handig verpakt. Era voor uw koffie maakt het lekkere van iedere koffieboon wakker. Als u dat eenmaal geproefd heeft, zult u het met ons eens zijn. Vandaar 't gulle aanbod: de eerste kennismaking kost u niets. Uw eerste pak Era voor uw koffie is gratis! Koop dat handige pak Era voor uw koffie. Knip het schenktuitje eraf. En stuur dit, samen met de ingevulde coupon, naar „Era voor uw koffie", Antwoordnummer 1970, 3000 VB Rotterdam. Een postzegel is niet nodig. Na ontvangst wordt de konsu- mentenadviesprijs, ad f 1,69, op uw bank- of girorekening overgemaakt L. 14 \brige week de bon gemist? Maak clan alsnog gratis kennis met nieuwe ERAvoor uw koffie. r~" ■~i Bon voor gratis kennismaking.* Naam: Adres:. Postkode: Plaats: Bank-/gironummer: Knip de rode schenktuit van de verpakking van Era voor uw koffie. Stuur deze samen met de ingevulde coupon naar: „Era voor uw koffie", Antwoordnummer 1970,3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig). U ontvangt dan een bedrag van f 1,69 op uw bank- of girorekening. Deze aktie duurt tot 30 april 1982. Eén aanvraag per huisadres. ZZN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14