Nieuw: voor slechts 2000 punten+f44,50 zet u lekkere koffie met de unieke Compact'8 van Douwe Egberts. Tieleman keukens, als advies en service u lief is. FA. VOLKERI BON. (of voor1000 punten+f53,50) Douwe Egberts koffie... lekkere koffie. 'n eerlijke zaak.| Bestelbon. tegels voor 't hele huis vindt u in 't kijkhuis louwerse de priester Mededelingen Gemeente Zierikzee Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) Adverteren doet verkopen! ,,Theo Voorzaat, schilderijen" 27,50 Productverbetering begint met grondverbetering Advies, Service en Kwaliteit. keukencentrum sS&tieleman bv melissant sss&s 10 U kunt nu snel in het bezit komen van een uniek Douwe Egberts koffiezetapparaat. De nieuwe Compact-8 heeft een hangend filter, dat rustig op z'n plaats blijft wanneer u de schenkkan weg neemt. Omdat het een speciaal no- drip filter is, valt er geen druppel koffie op het warmhoudplaatje. Handig is ook, dat de afsluitkap boven het apparaat en het deksel van de koffiekan scharnierend zijn gemaakt. Gescheiden warmtebronnen voor water en warmhoudplaatje zorgen ervoor dat de koffie precies op de juiste temperatuur gezet wordt. U kunt de Compact-8 meteen afhalen bij één van de Douwe Egberts Geschenkencentra, of de bestelbon gebruiken. De Douwe Egberts Geschenkencentra vindt u in: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Enschede, Eindhoven, Heerlen, Joure. Stuur mij s.v.p. de nieuwe Compact-8 voor: 2000 waardepunten 4- f 44,50 bijbetaling. 1000 waardepunten 4-1 53,50 bijbetaling, (uw keuze aankruisen). Bijgaand mijn D.E. waarde punten (graag gebundeld per 1000 punten). Tevens heb ik bijgevoegd mijn ingevulde en ondertekende (t.n.v. Douwe Egberts Compact-8, gironummer 79900, Utrecht); □giro-betaalkaart bank- of Eurocheque giro-overschrijvingskaart (s.v.p. aan kruisen). Het ingevulde bedrag op het betaalmiddel is f Naam: Adres: Postcode: Pla; Indien u deze bestelbon, her betaalmiddel en de D.E. waardepunten samen in een aan getekende enveloppe stuurt aan: Douwe Egberts, Compact-8, Postbus 2076, 3500 GB Utrecht, krijgt u na enkele weken de Compact-8 thuisgestuurd. u ziet tal van tegel-toepassingen in het smaakvol ingerichte kijkhuis kom tegels kopen bij: Waldammeweg 2 - Middelburg industrieterrein ..Arnestein" - tel. 25055 Internationale jeugduitwisseling 1982 In het kader van de contacten met buitenlandse gemeenten vindt er sinds 1954 jaarlijks een jeugduitwis seling plaats met de Franse zusterge- meente Saint Hilaire-du-Harcouët. Deze jeugduitwisseling houdt in dat het ene jaar 15 jongelui uit Saint- Hilaire gedurende 14 dagen een be zoek brengen aan Zierikzee en het volgende jaar 15 Zierikzeese jonge ren een veertiendaags bezoek bren gen aan de Franse zusterstad. De leeftijd van de deelnemende jonge ren is in het algemeen 15-16 jaar. Tij dens deze bezoeken vinden er zowel in Zierikzee als in Saint Hilaire de nodige aktiviteiten en excursies plaats. Dit jaar zullen de Franse kinderen te gast zijn in Zierikzee en wel in de pe riode van 5-19 juli 1982. Zij die deel willen nemen aan deze jeugduitwis seling en gedurende 14 dagen een Frans kind kunnen huisvesten kun nen zich - met vermelding van naam, adres, woonplaats, leeftijd en geslacht - schriftelijk opgeven bij het kollege van B W van Zierikzee, Postbus 5003, 4300 KA Zierikzee. De deelnemers van dit jaar hebben auto matisch voorrang om in 1983 een be zoek te brengen aan Saint-Hilaire. Van iedere deelnemer wordt in ver band met te maken excursies een bij drage van 50,— verlangd in de kosten. Voor eventuele nadere informatie be treffende deze jeugduitwisseling kunt u zich wenden tot het bureau voorlichting der gemeente. Bekendmaking commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor publieke werken ver gadert 22 maart aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: brief FNV-Distriktsbestuur en CNV-Distriktsraad van 15 okto ber 1981 inzake het weren van malafide aannemers onderzoek mogelijkheden tot besparing op energie bij openba re verlichting busstation aan het Sas onderzoek naar mogelijkheden en kosten aanleg van een voet fietspad langs Engelse Kade schetsontwerp voor bouw toilet accommodatie voor gebruikers haven op achtererf van het pand Oude Haven 54 aanvullend krediet voor restau ratie molen ,,De Hoop" mogelijke oplossingen voor ver keersproblematiek in Hoofd poortstraat doorvoeren bezuinigingen in be groting 1982 dienst gemeentewer ken toekomstige bestemming grond voormalig schoolgebouw aan de Nieuwe Bogerdstraat iWfloegBBgggeegQeBooeeeoeeQi Het boek uit voorraad leverbaar Havenplein 5 - Zierikzee - Telefoon 01110-2439 aoc»ow»opgm>flQ&poQooooow Dit verkrijgt men o.a. door: DRAINAGE MENGFREZEN Tevens vezorgen wij ook het onderhoud van zowel bestaande als nieuwe drainage. B.V. DRAINAGE BEDRIJF SCALDIS 4454 AA BORSSELE (HOLLAND) MONSTERWEG 47 - TELEFOON (01105) 2207 van zijn dat u een keuken koopt zonder hoofdpijn. Een keuken waar u over vijf, tien jaar nog Een nieuwe keuken koop je niet zomaar even, het is geen halfje brood. Het gaat om een fors bedrag en wikken en wegen is dan ook geboden. U heeft zich al een voorstelling gemaakt van hoe die keuken eruit zou moeten zien. U heeft uw wensen, eisen, ideeën en u heeft al zo'n beetje een bedrag in uw hoofd dat u ervoor wilt uitgeven. U wilt er wel zeker OPENINGSTIJDEN SHOWROOM dinsdag t - m vrijdag 9 30 12.00 uur en 13.00 - 17 00 uur vnjdagavond 18 30 - 21 00 uur zaterdag 10.00 - 15.00 uur Maandag de gehele dag gesloten. Melissant ligt op Goeree Overflakkee. tussen Middelharnis en Ouddorp goede en vlotte Service als er toch 'ns wat hapert, zonder dat dan meteen de voorrijkosten u om de oren vliegen. U verwacht een eerlijk en deskundig Advies, een duidelijke prijs (zonder onverwachte addertjes onder 't gras). U verwacht Kwaliteit en dan niet alleen van kastjes en apparatuur, maar van de hele behandeling en afwikkeling. U zoekt een keuken zonder kater. Keukencentrum Tieleman is in 15 jaar uit gegroeid tot een van de grootste keuken zaken van 't land en kan bogen op duizenden tevreden klanten. Advies, Service en Kwaliteit worden bij Tieleman met hoofdletters geschreven. Dat levert voor u een keuken op om jaren lang plezier van te hebben. Zonder gezeur en voor een prijs die na het lezen van deze advertentie alleen nog maar mee kan vallen even gelukkig mee bent. Ook wilt u rekenen op een Ik ben geïnteresseerd m Keukens Kasten Vouwdeuren Zedka kastdeuren Buitendeuren Binnendeuren Trappen Zonwering Ik wil graag een afspraak maken om daarover thuis 'ns (geheel vrijblijvend) met u te praten Stuur mij vrijblijvend meer informatie 1 naam I adres l postcode plaats 1 évt telefoon Invullen en opsturen naar 1 Keukencentrum Tieleman, 1 Postbus 2. 3248 ZG Melissant

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10