Dressuurwedstrijden bijzonder spannend in Renesser manege ■rn VELDKAMPIOENSCHAP VOOR HOCKEYTEAM MEISJES A Delta Sport-heren na 28-6 winst officieel kampioen 7 Promotiewedstrijden Dames Kwiek blijven in de race voor de titel Zonder puntenverlies TTV Kerkwerve II speelt 5-5 in belangrijk toptreffen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdae ie maart 1982 Nr. 23082 De prijsuitreiking in de B-lichtklasse. Jan Bal (links) van de organiserende vereniging Renesse werd winnaar en Jasper Ouwenbroek kijkt lachend toe hoe hij het oranje lint krijgt overhandigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 14-3. De dressuur-promotiewedstrijden, die zondag werden af gewerkt in manege Grol in Renesse hebben veel spanning en strijd opgele verd, waarbij de onderlinge verschillen bijzonder klein waren. In de klasse L- zwaar ging de zege naar Henny van de Graaf met P. Tamora van Marfleet Ba- rendrecht. Met twee punten achterstand werd Wibe van de Klei van Duin zoom Rockanje tweede. Hij bereed Onassis. De eerste Schouwen-Duivelandse klassering kwam op naam van Catherine Butler, die met Gipsy Queen in de bak kwam. De PPC Schouwen-Duiveland-amazone totaliseerde 114 punten. Silvia Schlinck van de organiserende vereniging RV Renesse klasseerde zich met Santana als vijfde en Erika Butler op Ramessus werd zesde. Verlies voor heren BRUINISSE, 13-3. Het damesteam van Kwiek heeft zaterdag thuis tegen TOP uit Brielle twee belangrijke punten binnengesleept. Alle punten zijn hard nodig voor het kampioenschap, waardoor de wedstrijden wat gespannen verlopen. De Bruse dames wonnen met 3-0 en blijven in de race. In de klasse L-licht deelde jury W. J. Luyendijk de meeste punten uit aan de kombinatie Catherine Butler met Gipsy Queen. De amazone van de PPC Schouwen-Duiveland bleef haar naaste rivale Henny van de Graaf een luttel punt voor: 123 om 122 punten. Op eerbiedige afstand werd Annemarie van Goudoever van de RV Renesse met Casanova Boys derde. Zij verzamelde 111 punten. Corrine Popering met Nora van de PPC Schouwen-Duiveland werd vierde en de vijfde plaats was voor Wibe van de Klei van Duinzuim Roc kanje. Bijeenkomst jeugd ltc Zierikzee Voor de jeugdleden van ltc Zierik zee is zondagochtend in sporthal On derdak te Zierikzee een kennisma kingsbijeenkomst. Doel van de bij eenkomst is de jeugd wegwijs te ma ken in de vereniging. Dit jaar wordt de jeugd begeleid door Karin van der Borght, Wilma Kooman, Roxane Speelman en Feiko Postma. Laatst genoemde heeft voor de jeugd zitting in het bestuur. Voor tijd: zie agenda. „Flitsen" uit het buitenland PARAMARIBO. De nationale voorlichtingsdienst van Suriname heeft maandagochtend (Surinaamse tijd) bekendgemaakt dat prof. dr. Baal Oemrawsingh dood in Nickerie in het westen van het land is gevon den. Dit heeft het Surinaamse pers bureau SNA meegedeeld. BEIROET. Iran is bereid Syrië olie te leveren om dat land minder afhan kelijk te maken van Irak. Een over eenkomst van die strekking is tij dens het weekeinde gesloten in Tehe ran, zo is gezegd in een uitzending van radio Teheran die in Beiroet is opgevangen. De betrekkingen tussen Syrië en Irak zijn de laatste tijd weer erg slecht. NEW YORK. De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Alexander Haig heeft met zijn mexi- caanse ambtgenoot, Jorge Castane- da, een voorstel van vijf punten inza ke Midden-Amerika besproken dat zou kunnen dienen als basis voor re geling van het geschil van de Vere nigde Staten met Nicaragua. Handbal De dames van Delta Sport speelden in Souburg met II-II gelijk tegen Ma rathon in een van de mindere wedstrijden van de tweede kompeti tie helft, waarbij de Zierikzeese da mes vooral in de slotfase aardig te rug knokten door een achterstand van drie treffers alsnog ongedaan te maken. Bij de jeugdteams speelden de aspiranten met 17-17 gelijk tegen In de beide B-kategorieën ging de strijd om de zege tussen Jan Bal van de RV Renesse en Jasper Ouwen- broek van de PPC Schouwen-Duive land. Na een spannende affaire slaag den beide ruiters erin om een keer met het oranje lint te gaan strijken. Jan Bal werd eerste met Tarzan in de B-lichtklasse, terwijl Jasper Ou-' wenbroek met Roeska nipt als win naar uit de bus kwam in de B- zwaarklasse. Beiden pakten ook een tweede plaats mee. In beide gevallen ook was de derde plaats voor PPC Schouwen-Duiveland-amazone An- nelies de Koning met Tamagra, ter wijl Erika de Jong met Ponderosa steeds vierde eindigde. Uitslagen van de promotie wedstrijden dressuur in manege Grol in Renesse: Klasse L-zwaar: 1. Henny van de Graaf met P. Tamora, Marfleet Ba- rendrecht, 122 punten; 2. Wibe van de Klei met Onassis, Duinzoom Rockan je, 120 punten; 3. Catherine Butler met Gipsey Queen, PPC Schouwen- Duiveland, 114 punten; 4. Peggy Ver- maat met Nancy van Gelre, Rockan je, 112 punten; 5. Silvia Schlinck met Santana, RV Renesse, 105 punten; 6. Erika Butler met Ramessus, PPC Schouwen-Duiveland, 104 punten. Klasse L-licht: 1. Catherine Butler met Gipsy Queen, PPC Schouwen- Duiveland, 123 punten; 2. Henny van de Graaf met P. Tamora, Marfleet Barendrecht, 122 punten; 3. Annema rie van Goudoever met Casanova Boy, RV Renesse, 111 punten; 4. Cor rine Popering met Nora, PPC Schou wen-Duiveland, 106 punten; 5. Wibe van de Klei met Onassis, Duinzoom Rockanje, 106 punten; 6. Erika But ler met Ramessus, PPC Schouwen- Duiveland, 103 punten; 7. Annelies de Koning met Andreas, PPC Schou wen-Duiveland, 102 punten; 8. Silvia van Tilborg met Silvia, RV Renesse, 97 punten; 9. Monique van Sintmaar tensdijk met Tabor, Sint Joris Rid derkerk, 96 punten; 10. Diana Lu- chies met Red devi, PPC Schouwen- Duiveland, 89 punten. Klasse B-zwaar: 1. Jasper Ouwen- broek met Roeska, PPC Schouwen- Duiveland, 120 punten; 2. Jan Bal met Tarzan, RV Renesse, 118 punten; 3. Annelies de Koning met Tamagra, PPC Schouwen-Duiveland, 116 pun ten; 4. Erika de Jong met Onderosa, PPC Schouwen-Duiveland, 105 pun ten; 5. Cora Beider met Waltstar, PPC Schouwen-Duiveland, 100 pun ten; 6. Silvia van Maren met Pando ra. PPC Schouwen-Duiveland, 96 punten; 7. Marijke de Jong met Pon derosa, 94 punten. operatie '71, terwijl de meisjes aspiranten met 11-3 ruim van GSC wonnen. Op donderdag 8 april spelen de her en van Delta Sport en GSC I om de Zeeuwse handbalbeker. Het vorig jaar toonde Delta Sport zich een wa re cupfighter en ook nu zijn de ver wachtingen bijzonder hoog gespan nen. Klasse B-licht: 1. Jan Bal met Tar zan, RV Renesse, 116 punten; 2. Jasper Ouwenbroek met Roeska, PPC Schouwen-Duiveland, 108 pun ten; 3. Annelies de Koning met Tama gra, PPC Schouwen-Duiveland, 106 punten; 4. Erika de Jong met Ponde rosa, PPC Schouwen-Duiveland, 102 punten; 5. Silvia van Maren met Pan dora, PPC Schouwen-Duiveland, 98 punten; 6. Marijke de Jong met Pon derosa, PPC Schouwen-Duiveland, 98 punten; 7. Cora Beider met Waltstar, PPC Schouwen-Duiveland, 96 punten. Flitsen uit het buitenland MUNCHEN. Irak is bereid West- Duitsland meer olie te leveren als de bondsrepubliek hulp biedt bij de eko- nomische ontwikkeling van Irak en de export van technologie, met inbegrip van wapens, vergemakkelijkt WASHINGTON. In de komende ja ren zal in de Verenigde Staten de bouw van negentien al in aanbouw zijnde kerncentrales definitief op voor onbe paalde tijd worden gestaakt ZIERIKZEE, 13-3. Behaalde het meisjes A-team van de hockeyklub HSD op 21 februari het zaalhockey- kampioenschap in distrikt Zeeland, zaterdag 13 maart bewees het team haar supprematie in de veldkompeti- tie. Na elf wedstrijden, in totaal moe ten er veertien worden afgewerkt, kon HSD, tot nu toe ongeslagen, de titel opstrijken. De uitwedstrijd' tegen Tempo 3 BONN. Met grote opluchting heb ben de Westduitse sociaal-democraten kennis genomen van het voornemen van bondskanselier Helmut Schmidt zich ook in 1984 weer beschikbaar te stellen als lijsttrekker van de SPD en daarmee voor het ambt van bondskan- sier. BUENOS AIRES. Organisaties voor de rechten van de mens in Argentinië hebben een toezegging van de regering informatie over het grote aantal vermisten te versnellen van de hand gewezen als een misleiding. KAAPSTAD. Tien Zuidafrikaanse parlementsleden zijn uit de nationale partij gestoten omdat zij weigeren de politiek vaii premier P. W. Botha, die aan niet-blanken meer politieke macht wil geven, te steunen. ISTANBUL. Tijdens het proces te gen 428 militanten van de extreem linkse organisatie „DEV-SOL" voor de militaire rechtbank in Istanbul heb ben zich heftige incidenten voorge daan. De militaire politie kwam tus senbeide door de wapenstok te ge bruiken tegen beklaagden en toe schouwers. ROME. Sedert 17 december vorig jaar, de datum van de ontvoering van de amerikaanse generaal James Lee Dozier door de „Rode Brigades", zijn in Italië 385 terroristen gearresteerd. Dit heeft de Italiaanse staatssekretaris van binnenlandse zaken, Francesco Spinelli, onthuld. BONN. Een Amerikaanse afvaardi ging heeft in Bonn besprekingen ge voerd met de regering van de bondsre publiek als begin van een reis door West-Europa waarop de Amerikaanse bondgenoten moeten worden overge haald een strakkere handels- en kre- dietpolitiek tegenover het Sowjetblok te voeren. MANAGUA. De regering van Nica ragua heeft de Amerikaanse inlichtin gendienst CIA ervan beschuldigd ver antwoordelijk te zijn voor sabotageda den in haar land. PARIJS. Frankrijk heeft Libië de eerste van tien raket-patrouilleboten geleverd die vijf jaar geleden waren besteld. Met het omstreden kontraktis een bedrag van omgerekend 1,5 mil jard gulden gemoeid. PRETORIA. Vijf blanke communis ten hebben de op 12 augustus vorig jaar door Guerrillastrijders van het verboden Afrikaans Nationaal Con gres (ANC) gepleegde raketaanval op een Zuidafrikaanse militaire basis ge organiseerd. Zij waren daarvoor uit Engeland naar Zuid-Afrika gekomen. NAIROBI. In Kampala in Oeganda zijn circa 250 mensen opgepakt, onder wie een parlementslid De aktie werd uitgevoerd door een politie- en lucht macht van enige honderden leden. Zij \yas gericht tegerf belastingontdui kers,: ^ldus inwoners van de stad. LUCHTMACHTBASIS ED WARDS. Californie, door zware re genval is een gedeelte van de voormali ge meerbodem in Californie waarop de luchtmachtbasis Edwards ligt onder gelopen. Aangezien het ruimteveer Columbia daar op 29 maart moet lan den bestaat de mogelijkheid dat deze vlucht moet worden uitgesteld werd met 0-6 gewonnen, zodat num mer twee op de ranglijst, Push 4, op zes punten achterstand werd gehou den. Het eerste kwartier van de wedstrijd verliep wat rommelig, waarbij nogal eens sprake was van ..kluitjeshockey". Tempo, dat over heel weinig techniek en slagkracht beschikte, trok zich bijna massaal te rug in de eigen cirkel. Dat maakte het voor HSD bijzonder moeilijk om te scoren. Toch vielen voor de rust Met een matige stop en te scherp aangegeven set-up's kwam Kwiek de eerste set door, die op het nippertje met 15-13 werd gewonnen, na een 13- 13 gelijke stand. Door veel fouten van de tegenpartij kon Kwiek de tweede set ook winnen, 15-8. Het begin van de derde set werd ge kenmerkt door enkele misverstan den tussen de Bruse dames, dat niet bevordelijk was voor het spel. Tot 6-6 ging het gelijk op. Daarna werd er door hard werken toch beter gespeeld. Heren Het eerste herenteam van Kwiek moest thuis aantreden tegen het als derde geplaatste TOP. Kwiek begon de eerste set goed en kwam al snel met 5-0 voor te staan. TOP was hier door flink aangeslagen, maar kon toch terugkomen tot een 14-12 voor sprong. Een goed spelend Kwiek wist deze set toch verdiend met 17-15 te winnen. De tweede set begon Kwiek weer sterk en kwam via een 5-1 en 12-9 voorsprong aan een 15-10 winst. Door deze tweede set winst was TOP in elk geval 1 punt kwijt. Waar schijnlijk was dit voor sommigen een grote teleurstelling. De derde set toonde ook zeer onsportief gedrag van een van de TOP-spelers. Deze kreeg dan ook terecht een officiële waarschuwing van de scheidsrech ter. Mogelijk werd Kwiek door al dat gerommel uit z'n spel gebracht. Tafeltennis Huigens startte overtuigend en won de eerste partij in twee games. Buddy Mathehy was tijdens deze wedstrijd niet bijzonder op dreef. Zijn eerste-paCrij ging via 19-21 in de derde game nipt verloren. Door Jan van Urk kwam Kerkwerve weer op voorsprong en door winst van Jaap Huigens en Buddy Matehy in het dubbelspel werd deze voorsprong zelfs nog uitgebouwd. Matehy verloor vervolgens ook zijn tweede enkelspel in opnieuw drie games, maar door Jaap Huigens leek Kerkwerve toch op de totaal winst af te stevenen, doordat hij zijn twee doelpunten het eerste van Jo- landa Kraayeveld en nummer twee van Natasja Alkemade. Na de rust was Tempo niet langer tegen de druk bestand en moest kapi- tuleren, voor een goed spelend HSD. Rechterspits Karen van der Borght speelde samen met rechtermidden velder Liesbeth Hekking een grandi oze wedstrijd, waardoor de achter hoede van de thuisklub het goed be- r. y 1 I JJ !r De derde set werd met 15-9 door TOP gewonnen. Ook de vierde set gaf nog wat schermutselingen te zien. Kwiek gaf na een 6-2 voor sprong deze set onnodig uit handen met 13-15. Door dit gelijke spel valt TOP waarschijnlijk uit de promotiekan sen. Deze wedstrijd toonde vooral in de 2 eerste sets een goed verdedigend spelend Kwiek. Misschien brengt dit gelijkspel Kwiek terug op het spel peil van het begin van de kompetitie. Heren 2 Het tweede herenteam van Kwiek speelde een uitwedstrijd tegen Inter mezzo V in Middelharnis. Kwiek speelde een erg matige wedstrijd met ongekoncentreerd spel en veel opslagfouten. Zeker in het be gin werd er ook slecht gestopt. De bal werd te kort op het net geslagen zo dat men aanvallend weinig kon uit richten. De eerste twee sets gingen verloren met 15-10 en 16-14. Naarmate de strijd vorderde had Kwiek wat meer kontrole over de wedstrijd. Met soms fraai aanval lend spel en een goed blok kon Kwiek de derde set naar zich toe trekken met 11-15. In de vierde set stond Intermezzo in vrij korte tijd met 11-3 voor. Kwiek gaf zich bij voorbaat nog niet gewon nen en kwam terug tot 11-9. Inter mezzo na daarna het heft weer in handen en won deze laatste set met 15-11 en de wedstrijd met 3-1. tweede enkelspel in wist om te zet ten. Onfortuinlijk was daarna het tweede optreden van Jan van Urk. Hij verloor in de derde game met 25- 27 van zijn Westerzicht-tegenstander. Matehy won vervolgens toch als nog een enkelspel, waardoor Ker- kwerver andermaal met twee punten voorsprong aan de winnende hand bleef. Nederlagen van een sterk spe lende Jan van Urk en Jaap Huigens (waarbij een 27-29 game-nederlaag) bepaalden de eindstand tenslotte op de voor beide partijen verdiende puntendeling: 5-5. nauwd had. In de eerste minuut van de tweede helft benutte Jolanda Kraayeveld een strafbal, enkele mi nuten later gevolgd door een tweede, 0-4. De vijfde goal kwam van Lies beth Hekking en nummer zes was van Natasja Aikemade. HSD heeft nu tweeëntwintig punten uit elf wedstrijden vergaard, met een doel saldo van 70-6. Overduidelijk dat dit team veel te sterk is voor deze klasse. Heren De thuiswedstrijd van heren 1, gespeeld op zaterdag, eindigde zoals begonnen: 0-0. De tegenstander Her cules uit Dussen dat een punt meer had dan HSD en twee wedstrijden minder had gespeeld kon hiervan niet profiteren en mag zelf van geluk spreken dat HSD niet met de winst ging strijken. In een harde en snelle wedstrijd kende HSD in de eerste helft een veldoverwicht, maar kon dat niet uitbuiten, ook niet via de vele straf- corners. De kansen werden onbenut gelaten, zodat met een 0-0 stand de rust aanbrak. In de tweede helft be ter spel van Hercules, maar mede door goed keepwerk van Peter v. d. Berge kon ook de gastploeg niet tot scoren komen. De dames wonnen thuis met 1-0 van het bezoekende Zwart-Wit 5. On danks de overwinning was het een matige wedstrijd, waarin de HSD- voorhoede nogal wat kansen liet lig gen. In de tweede helft maakte HSD via Stella van Zanten 1-0, maar was niet in staat de vele aanvallen op het Zwart-Wit doel te verzilveren. Jongens A verloor thuis met 0-1 van Tempo 2, waardoor de kansen op de titel zijn verkeken en HSD waar schijnlijk met een tweede plaats ge noegen moet nemen. Jongens B, dat afgelopen weekeinde ook het kampi oenschap binnen had kunnen halen, speelde niet, doordat het terrein werd afgekeurd. Uitslagen Jongens A: HSD-Tempo 2 0-1. Jon gens B: Push 4-HSD afgelast. Jon gens C: Etten-Leur 2-HSD 7-3. Jon gens D: HCGO-HSD 3-3. Jongens ED: HSD-Vlissingen 1-2. Meisjes A. Tem po 3-HSD 0-6. Meisjes B. HSD-Etten Leur 3 0-0. Meisjes C: Tempo 2-HSD 0-4. Meisjes C2. Hercules-HSD afge last. Meisjes ED: HSD-Vlissingen 0-5. Heren 1: HSD-Hercules 0-0. Dames: HSD-Zwart Wit 5 1-0. Heren 2: HSD- Goes 3 3-0. Negen van dertien meisjes A, welK team zaterdag kampioen werd in de veldkompetitie. Uiterst links (2e rijzit coach mevr. A. Kooman en naast haar coach mevr. J. Zuiderveld. Daarvoor zit trainer Stella van Zanten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 14-3. In een rommelige partij handbal zijn de Delta Sport her en nu officieel kampioen geworden van de afdeling Zeeland. In Oostburg werd Operatie '71 met maar liefst 28-6 van de vloer geveegd. Als de ploeg ooit de mogelijkheid heeft gehad om de veertig doelpunten te halen, dan was het dit keer wel, maar de schotkracht en de inspiratie ontbraken bij de ploeg van coach Cor Mol. KERKWERVE, 13-3. Het tweede seniorenteam van de TTV Kerkwerve heeft op de eigen tafels een 5-5 gelijkspel geboekt tegen koploper Westerzicht IV. Winst zou Kerkwerve op deze plaats hebben gebracht. In de slotpartij kon Jaap Huijgens net niet tot winst komen. Na een gewonnen eerste game werd het uiteindelijk toch nog 1-2 verlies voor de sterkste Kerkwervnaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7