Rinus Lems kampioen, maar ook winnaar van toernooi BC Zierikzee stelt kandidatuur voor sportploegver kiezing 1982 Zierikzeese A-junioren op karakter naar zege Mevo klopt koploper Yerseke op inzet: 1-3 Extra klas libre Vier gepromoveerde teams 6 ZIERIKZEE, 13-3. Rinus Lems van Biljartvereniging Bommenede is zater dagavond verdiend kampioen geworden in de extra-klas libre van het distrikt Schouwen-Duiveland, maar wat veel belangrijker is, de Bruënaar kwam ook als winnaar uit het toernooi. Kampioen worden was immers niet zo moeilijk voor Rinus Lems, omdat hij als enige extra-klasser deelnam aan het toernooi, dat verder was aangevuld met een hoofdklasser en vier eerste klassers. Hier door moest Lems iedere partij weer een fikse handikap overwinnen. Om als winnaar te worden afgevlagd moest Lems 300 karamboles totaliseren, terwijl zijn tegenstanders respektievelijk 220 en 170 punten moesten vergaren. Rinus Lems werd. in het Huis van Nassau niet alleen kampioen van de extra- klas libre, maar werd ook toemooiwinnaar na een povere start. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Slechts twee keer hoefde Lems aan het korste eind te trekken. In de ope ningsronde klopte Joop Koot van bil jartvereniging De Wig Lems overtui gend, waarbij Lems niet eens gelijk- op kon spelen met zijn opponent... Toen Koot bij zijn 170 punten arri veerde bleef Lems op 130 punten staan na 28 beurten. ,,We hadden in de eerste ronde allemaal nog duide lijk moeite met het materiaal", stel de de kampioen. „Dat is geen eks- kuus, maar het speelt natuurlijk wel mee. De overstap van de ene naar de andere moet je natuurlijk beter kun nen verwerken, maar het zat er in dit geval niet in". YERSEKE, 13-3. De afstraffing, die SKNWK uitdeelde aan het Zie rikzeese Mevo zeven dagen eerder heeft ongetwijfeld opvoedend ge werkt voor de formatie van trainer Toon van Tiggelhoven. Dat heeft koploper Yerseke zaterdagmiddag aan den lijve moeten ondervinden, want een geladen Zierikzeese ploeg verraste de op eigen terrein spelende Yersekenaren met maar liefst 1-3, na dat het halverwege al 0-2 in Zierik- zees voordeel had gestaan. „Dat we er de afgelopen week flink de zweep over hebben gegooid is mis schien wat te zwart-wit gesteld", vertelde Toon van Tiggelhoven. „Feit is echter wel, dat we alles eens duidelijk op een rijtje hebben gezet, waarbij we er van uit zijn gegaan, dat er tegen SKNWK een wanpresta tie was geleverd, die zo vlug moge lijk moest worden rechtgezet. Welnu, de eerste de beste gelegenheid heb ben ze te baat genomen. Tegen Yerse ke werd vreselijk hard gewerkt en er werd van de eerste tot de laatste mi nuut met volle inzet geknokt. Op zo'n moment blijkt dan toch weer, dat Mevo wel degelijk kan voetbal len". Het eerste kwartier was nog wel voor de thuisploeg, maar meer en meer trok Mevo het initiatief naar zich toe, hetgeen na 20 minuten resul teerde in de openingstreffer van Ri nus de Neut, die goed doorging op een dieptepass van Martin Quist (1-0). Amper tien minuten later was het weer raak en dit keer werd het von nis beslecht door Rudy Verkruysse, die vanaf de rand van het strafschop gebied feilloos uithaalde en het leer in de verre hoek liet verdwijnen. Met deze 0-2 stand werd ook gerust. In de tweede periode hield Mevo voornamelijk het initiatief, maar vrij ongelukkig kwam men toch als nog in de problemen, toen een Yersëke-man kon profiteren van een aantal ongelukkige karambolages voor de veste van doelman Jan van der Linde. Yerseke ging na deze in de 30c minuut geskoorde treffer fana tiek in de aanval, maar vijf minuten later was de marge toch andermaal twee doelpunten, toen een vrije trap van Martin Quist door de Yerseke- A Ook in de tweede ronde^wilde het met Lems nog allerminst lukken en kwam hij tegen good-old Jan Berre- voets van bv Renesse na 37 beurten andermaal verliezend uit de strijd, nu slechts nipt. De beide slechte ope ningsronden hadden er evenwel voor gezorgd, dat Lems voor de niet gerin ge opgave stond om in de laatste vier ronden flink door te gaan om niet het risiko te lopen te moeten degraderen. Hij slaagde daar uiteindelijk nog ruimschoots in want bij de afreke ning kreeg hij een toernooigemiddel- de van 11.44 op zijn konto, hetgeen weliswaar niet wereldschokkend te noemen is, maar in het licht van de doelman niet goed werd beoordeeld en het leer tussen zijn benen door in de touwen verdween (1-3). Hierna kwamen de bezoekers nog wel even onder druk, maar echte kansen kon de thuisploeg zich niet meer schep pen. Mevo heeft door deze zege, de span ning weer helemaal teruggebracht in de vierde klasse, want het verschil tussen de nummer één - Yerseke - en de nummer voorlaast - Mevo - be draagt nu nog slechts zes punten, ter wijl Apollo '69 toch aardig op weg lijkt het kind van de rekening te wor den met al zes punten achterstand op Mevo. De Zierikzeese ploeg zag over igens wel Rini de Looze en Mart Koopman geblesseerd het veld verla ten. Dick Lunenburg en Peter van der Linde namen hun plaatsen in. Het is voor Toon van Tiggelhoven te hopen, dat beide spelers aanstaande zaterdag weer op het appèl zijn, wan neer Smerdiek - de oude ploeg van Mart Koopman - op bezoek komt op Bannink. DFS II blijft na 2-1 zege op de tweede plaats KAPELLE. 14-3. Door Kapelle III met 2-1 in eigen omgeving te kloppen heeft DFS II zich keurig op de tweede plaats van de reserve 2e klasse weten te handhaven. In de eerste helft hadden de oranje hemden overwegend het beste van het spel. Na een kwartier spelen kon het team uit de Westhoek voorsprong ne men door Simon Hart die uit een pass van Koos Endlich de bal keihard on der de lat knalde (0-1). In de 25e minuut kon DFS de voor sprong opvoeren tot 2-0 toen Hart op aangeven van Marcel van de Berge de doelman van Kapelle voor de tweede keer het nakijken wist te geven. Na een kwartier spelen in de twee de helft slaagde Kapelle erin de ach terstand tot 1-2 te reduceren maar verder liet de verdediging van DFS het in de resterende tijd niet meer ko men. I beide eerste ronden alleszins bevre digend mag worden genoemd. Finalepartij In de finalepartij tegen Bertus Ver steeg van biljartvereniging OKK verbruikte de toemooiwinnaar twaalf beurten met in de slotbeurt een puike serie van 169, hetgeen met een ook de hoogste serie van het hele toernooi werd. In de eindklassering eindigde Lems met acht punten een punt voor Berry Berrevoets en Bertus Ver steeg, de beide OKK-ploegmaats. Berrevoets legde beslag op de tweede plaats, omdat hij zijn ploegmakker in toernooigemiddelde net voor bleef. Ger Monster van de bv DOS eindigde als vierde met zes punten en een algemeen gemiddelde van 7.85, waarmee hij zijn debuut op hoofd klasse-niveau suksesvol voltooide. In het onlangs verspeelde eerste klassekampioenschap promoveerde Rinus Lems, bv Bommenede Berry Berrevoets, bv OKK. Bertus Versteeg, bv OKK Ger Monster, bv DOS Jan Berrevoets, bv Renesse Joop Koot, bv De Wig Reserves SKNWK kloppen Yerseke III NIEUWERKERK, 13-3. Door een nuttige 2-0 overwinning op het bezoe kende Yerseke III hebben de reserves van SKNWK nog de kans behouden om de dreigende degradatie te ontlo pen. Gezien het spelbeeld wat het een verdiende overwinning voor de in ei gen omgeving spelende Nieuwerker kers die met een wat schotvaardiger aanvalslinie zelfs nog met ruimere cijfers hadden kunnen winnen. Beide doelpunten werden reeds in de eerste helft gescoord. Rini Matthijsse wist de score te openen (1-0) waarna Charel Slootma- ker de doelman van de bezoekers voor de tweede keer liet vissen. Na de rust kreeg de thuisklub nog de beste mogelijkheden maar gescoord werd er niet meer. Tiende zege voor Bruse Boys III (3-0) BRUINISSE, 13-3. Zonder al te veel problemen heeft Bruse Boys III in de thuiswedstrijd tegen WIK IV haar tiende overwinning (3-0) in suk- sessie kunnen laten noteren. Het spel van de bezoekers kon de thuisklub maar moeilijk inspireren waardoor het een gesapige vertoning werd. Nadat een van de WIK verdedigers zijn eigen doelman het nakijken had gegeven werd al voor de rust door Chris en Herman Knop de 3-0 eindstand genoteerd. Na de rust geloofde men het wel bij de Boys, terwijl het bij WIK aan kracht ontbrak om hier wat tegeno ver te stellen. Een wedstrijd om snel te vergeten. WIK III blijft goede koploper na 1-0 overwinning KERKWERVE, 13-3. Met een klei- ne maar dik verdiende 1-0 overwin ning op het bezoekende Apollo IV heeft WIK III de leiding in de 3e klas se A nog altijd stevig in handen. Hoewel de thuisklub een groot veldoverwicht aan de dag legde bleek de aanvalslinie, welke reeds 49 doelpunten heeft gescoord, niet be paald een produktieve dag te heb ben. Mede hierdoor kon het team uit 's Gravenpolder tot een treffer be perkt houden. De enige en beslissende treffer viel reeds na 12 minuten spelen in de eerste helft toen Dany de Vos met een kopbal uit een door Hans Kesteloo genomen hoekschop de doelman van de gasten kansloos liet (1-0). Overtuigende zege voor Brouwershaven II tegen SKNWK IV: 0-4 NIEUWERKERK, 13-3. Met een 4-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen SKNWK IV hebben de reserves van Brouwershaven zich nog wat vaster op de tweede plaats weten te neste len van de 4e klasse I., Voor de rust gaven de Nieuwerker- kers uitstekend partij en wisten zij de schade tot een treffer van Robbie Hazenak te beperken (0-1). Na de her vatting nam Brouwershaven defini tief afstand. Eerst voerde Rien de Boer de voorsprong op tot 2-0 waarna een van de verdedigers van de thuis klub de pech had om het leder in ei gen doel te deponeren (0-3). Ten slotte was het Jos van As die voor een 0-4 eindstand zorgde. Bruse Boys IV blijft met moeite overeind (2-3) BROUWERSHAVEN. 13-3. Bruse Boys IV, dat aanvankelijk in de uit wedstrijd tegen Brouwershaven op een ruime overwinning scheen af te gaan, heeft in de slotfase nog alle zei len moeten bijzetten om beide punt jes mee naar huis te kunnen nemen. Monster naar de hoofdklasse. Op de beide laatste plaatsen legde respak- tievelijk Jan Berrevoets en Joop Koot beslag met ieder vier wedstrijd- punten. Het toernooigemiddelde over het hele toernooi was met 6.97 zeer redelijk. „Als er op snelle tafels was gespeeld was dit zeker hoger uit gekomen", was Lems van mening, „maar ik moet zeggen, dat het niveau op Schouwen-Duiveland vooral in de breedte duidelijk aantrekt. Boven dien mag gerust gezegd worden, dat er over het algemeen wat opener wordt gespeeld, waardoor dit voor een belangrijk deel valt te verklaren". Rinus Lems, die het volgend sei zoen ook nationaal weer wil gaan proberen om wat potten te breken door het in eerste instantie spelen van voorwedstrijden in de derde klas driebanden groot en extra-klas libre klein biljart, mocht de kampioensbe ker en -medaille in ontvangst nemen uit handen van Janus Smits, die deze handeling verrichtte namens het bestuur van het distrikt Schouwen- Duiveland. Namens de spelers be dankte Lems biljartvereniging Entre Nous voor de goede organisatie in het Zierikzeese Huis van Nassau. Na afloop werd de navolgende eindstand vrijgegeven (achtereenvol gens het aantal geskoorde karambo les, het daarvoor benodigde aantal beurten, de hoogste serie, het alge meen gemiddelde en het aantal wedstrijdpunten): 1625 142 169 11.44 8 946 145 43 6.52 7 883 147 49 6.00 7 997 127 125 7.85 6 928 160 38 5.80 4 740 157 58 4.71 4 Door Adrie de Jonge en Han Gil- jam namen de Boys in de le helft een 2-0 voorsprong. Toen Huib Hirdes na de thee voor 0-3 had gezorgd leek de strijd beslist. De Brouwenaren legden zich echter niet bij deze achterstand neer en na dat zij eerst een strafschop hadden benut (1-3) en daarna de achterstand tot 2-3 hadden weten te verkleinen, keerde de spanning weer volledig te rug. Hoewel de thuisklub nog alles in het werk stelde om nog een punten verdeling uit het vuur te slepen gaf de verdediging van Bruse Boys de winst niet meer uit handen. De afgelopen week behaalden twee ploegen van de BC Zierikzee de dik verdiende promotie na extra promo tiewedstrijden, die werden afge werkt in het sport- en tenniscentrum Schelde International in Goes. Het meest tot de verbeelding spreekt na tuurlijk de promotie van het eerste team van de BC Zierikzee naar de eerste klas van het Zeeuwse badmin- tongebeuren, waardoor men ook pro vinciaal weer danig aan de weg tim mert. TERNEUZEN, 13-3. Precies een et maal voordat het eerste senioren team van Terneuzen op sportpark Bannink de strijd aan zou gaan bin den met Zierikzee, ontmoetten de beide A-juniorenploegen van deze verenigingen elkaar in Terneuzen. Een blik op de ranglijst zou kunnen impliceren, dat Zierikzee hier op een been een zege zou kunnen be werkstelligen, maar niets bleek min der waar. Dat het tenslotte een zwaarbevochten 2-3 werd had de ploeg van trainer Jaap Goudt louter te danken aan de tomeloze inzet, waarmee in Terneuzen werd gestre den. Simon Blom vierde in stratenloop KAPELLE, 13-3. De Goese atle tiekvereniging AV'56 organiseerde het afgelopen weekeinde voor de 14e keer een Stratenloop in Kapelle over een afstand van tien kilometer. De zege bij de heren ging bijzonder over tuigend naar AV'56-atleet Huib Dale bout. Hij bleef al zijn opponenten mi nimaal 40 sekonden voor. Zijn klubgenoot Ad Courtin eindig de als tweede en derde werd ander maal een AV '56-er in de persoon van Jaap Oele. Op de vierde plaats legde Delta Sport-atleet Simon Blom beslag met een achterstand van ruim een minuut. Van de overige Delta Sporters werd Arie Hollaar zeventiende en Kees Groen klasseerde zich net nog bij de eerste twintig. Ad Coolbergen werd 24e, Hans van Elzelingen 34e, Martien Moermond 37e, Johan van de Hoek 47e en Wim Schot eiste de 48e plaats voor zich op. Bij de heren vete ranen was de eerste plaats voor Frans Krijnssen van AV '56. DEN HAAG. Premier Van Agt heeft van zijn reis naar Zuidoost- Azië gebruik gemaakt om tijdens een tussenlanding in Abu Dhabi, aan de Perzische Golf, de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven te behar tigen. Zierikzee I boekte in haar tweede promotieduel een knappe 5-3 zege op het bijzonder lastige Sinar I. In de openingspartij verloor Dave Clarke van Ton Hoff met 15-8 en 15-11, maar Harry Koster zette vervolgens de partijen weer op gelijke hoogte door met 8-15 en 6-15 gedecideerd af te re kenen met Fer de Coninck. De beide dames-enkels leverden hierna even zoveel overwinningen op voor BC Zierikzee. Corry Keizer klopte Betty van Esch met 2-11 en 0-11 en Petra Na amper acht minuten spelen leid de de thuisploeg al met 2-0 door een eigen doelpunt van Zierikzee- verdediger Weisman en een keurig doelpunt van Gerad Maas uit een hoekschop. Een vijftal minuten voor het rustsignaal kon Zierikzee hierna weer aansluiten door een treffer van Paulo de Spit (2-1). Al in de eerste helft was te merken, dat Ternezuen niets te veel was om Zierikzee op een nederlaag te trakte ren. Met het nodige trek- en duw- werk en in niet mindere mate schop- werk werd het aanvalsspel van de bezoekers ontregeld. Dit werd ook in de tweede helft zo doorgezet, maar nadat Rini Verwest de partijen op gelijke hoogte had ge zet mocht een van de Terneuzense spelers vroegtijdig de kleedkamers opzoeken. In de 38e minuut kwam de volle winst tenslotte toch nog bij de ploeg die daar gezien de neergezette prestatie het meeste aanspraak mocht dooen gelden. Andermaal Rini Verwest bepaalde de eindstand op 2- 3, waardoor Zierikzee zijn woordje blijft meespreken in de hoofdklasse. ARNHEM. De Rijkspolitie van Zaltbommel heeft in samenwerking met de distriktsrecherche van de Rijkspolitie in Nijmegen de twee da ders van een gewapende overval op de eigenaars van een supermarkt in Zaltbommel aangehouden. BEDRIJFSVOLLEYBAL Poule A: Reisburo van Oeveren- Big „S" 2-1; de Putters-PJZ 2-1. Poule B: Chr. Scholen Gemeenschap-Opel Team 2-1; WIK II- Onderdak 2-1; MEVO IV-CPJ 1-2. Poule C: Reisburo van Oeveren II- ZWN 0-3; Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis II-Rabobank 3-0; Brogum- Cluzona 0-3. Poule Dl: MEVO DIII-DFS DII 3-0; Renesse Ill-Cluzona 1-2. Poule DII: WIK DII-Kwiek 2-1; ME VO DI-Zweedse Rode Kruis Zieken huis IV 2-1. Poule E: Fiscus-Schouwenoord 3-0; Fiscus II-PTT 2-1; D.T.S.-Zeelandia II 2-1. Krello bleek te sterk voor Marijke van BijleveldtlO-12, 7-12). Bevrijdend Zierikzee leidde zodoende met 1-3 maar het gemengd dubbelspel van Conny Cashoek en Dave Clarke ging na een spannende ontmoeting met 15- 11, 10-15, 15-10 verloren, zodat Sinair weer terug was in de race. Corry Keizer en Harry Koster de den het in hun dubbel evenwel beter (2-15, 9-15) en het herendubbel Clarke en Koster skoorde vervolgens het be vrijdende vijfde punt, zodat de nipte nederlaag van Petra Krello en Conny Cashoek in het damesdubbel er niet meer toe deed. Zierikzee zat in de eerste klas, een klas, waaruit men in het seizoen '73-'74 was gedegradeerd, nadat Ger den Reyer, Dick Quartel, Boy Lupgens, Ona Simmers en Anne ke Berrevoets er een jaar eerder in gekomen waren. Ook het derde team promoveerde de afgelopen week door een 4-4 ge lijkspel tegen Nieuwland I. De ge wonnen games bleken uiteindelijk in het voordeel van Zierikzee III te wer- j ken, zodat Hans Rijbering, Ger Kops, Erika Vuyk en Karin de Vos het komende seizoen in de tweede klas mogen aantreden. Eerder pro-l moveerden het vierde en vijfde team al naar de derde klas, waardoor al leen het tweede een status quo door maakt in de tweede klas. Al bij al na tuurlijk een enorme progressie voor een vereniging, die qua ledenbestand nagenoeg aan haar plafond zit. „Het eerste team is zoveel sterker geworden, doordat we Corrie Keizer er bij hebben gekregen", vertelde Frans Vuyk. „Zij is in Schuddebeurs komen wonen, maar speelde in haar aanvankelijke woonplaats Utrecht in de landelijke kompetitie en zij is een B-speelster, waarvan we er in Zeeland niet zoveel hebben. Verder heeft ook Harry Koster zich dit jaar helemaal op het badminton gestort en heeft hij het indoortennis gelaten voor wat het was. Dat scheelt natuur lijk ook een hele slok op een borrel. Als tennisser weet hij natuurlijk hoe je hard moet slaan en dat geeft hem aardig wat respijt. Samen met Petra Krello, Conny Cashoek, Dave Clarke en André Koster vormen zij een sterk team". De promotic van het derde team is ook vrij logisch, omdat deze ploeg al een paar keer tegen promotie aan- hikt, maar steeds nipt te kort kwam. Het vierde en vijfde team tenslotte hebben door wat aanwas wat in kracht gewonnen. Nu de kompetitie is afgelopen gaan de spelers en speelsters van de BC Zierikzee zich opmaken voor de klubkampioen- schappen. Zaterdag 20 maart gaan om en nabij de veertig jeugdleden spelen om de titels bij de jeugd en ze ven dagen later, 27 maart dus. binden ongeveer 50 senioren met elkaar de strijd aan. Bij de dames zijn Corrie Keizer en Petra Krello de getikte fi nalisten, terwijl Harry Koster en Da ve Clarke de geplaatste heren zijn. Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal Onderdak in Zierikzee. Het eerste team van badmintonklub Zierikzee, dat na ongeslagen te zijn ge bleven in de kompetitie ook de beide extra promotiewedstrijden in winst wist om te zetten en daardoor naar de eerste klas van het Zeeuwse badmintonge- beuren promoveert. Gehurkt de dames Corrie Keizer. Conny Cashoek en Pe tra Krello (v.l.n.r.) en in dezelfde volgorde staand de heren André Koster. Harry Koster en Dave Clarke. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 13-3. Amper enkele dagen, nadat voetbalvereniging Mevo de prijs voor de beste sportploeg van 1981 in ontvangst heeft mogen nemen, heeft badmintonvereniging Zierikzee op niet mis te verstane wijze haar kandida tuur gesteld om de opvolger van Mevo te worden. Immers, welke vereniging kan zich erop beroemen in een seizoen vier van de vijf seniorenploegen, die uitkomen in kompetitieverband te zien promoveren. Daarnaast staan ook nog juniorenploegen te trappelen om die nominatie af te dwingen en onlangs wer den vijf jeugdspelers en -speelsters van de BC Zierikzee kampioen van Zee land in hun leeftijdsgroepen. Voorwaar een niet geringe lijst van sportieve suksessen, die ongetwijfeld tot de verbeelding moet spreken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6