DEURLOO VOOR KAMERBREED: RH f17,90 HALVE PRIJS 12 dagen Wenen' tweezits bank f 491,— <8 voor al uw drukwerk B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman Wij gaan gewoon door! SCHOENEN 25% korting BOEKEE - kwaliteitsstomerij T A PIJ TEN GORDIJNEN VIT R AGE'S SUCCESJES Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Drukkerij L 0 Katoen Ans Bienefelt Krantenreklame is niet te vervangen! per „van oeveren" touringcar SCHAAKVERENIGING ZIERIKZEE RECEPTIE intermeubel deurloo CorUruijri Omnibus PRIJSBOEK IrctGEsdiEnkEiiliuis Jeansboetiek Paljas Voorjaarsaanbieding witte katoenen broek electra - water - sanitair VERTON's SCHOENEN Nieuwbouw - verbouw reparatie en onderhoud ra MAN ALLEEN Wij reinigen en persen ieder 2e kledingstuk voor de hEtGEsdiEnkEnhuis 1 Renesse Geschenkenhuis Hoogerhuis BV Drukkerij Lakenman Ochtman 8 Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en broertje. Wij noemen hem CORMELIS MARTIN US JOHANNES (Martin) LENIE, PIET en ROBERT-JAN BERMAN 12 maart 1981 St. Domusstraat 64 4301 CR Zierikzee Lenie en Martin rusten van 13.00-15.00 uur. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Voor de grote belangstelling tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis wil ik een ieder die aan mij heeft gedacht middels kaarten, brieven, fruit, bezoek en de attenties bij mijn thuis komst, bloemen, fruit hartelijk danken. De dokter, kamer 24, alle personeel hartelijk dank voor de zeer goede verzorging. J. M. v. d. BOS-SCHILPEROORT Renesse, maart 1982 Zeeanemoonweg 12. Dankbetuiging Met deze enkele regels, willen wij iedereen van harte bedan ken, die hun medeleven en belangstelling hebben betoond in velerlei vormen, zowel tijdens mijn verblijf in het Acade misch Ziekenhuis te Leiden, maar in het bijzonder bij mijn thuiskomst. A. VANE' Bruinisse, maart 1982 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij Ps. 139 5 Bevorderd tot heerlijkheid. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg gespaard is gebleven geven wij u kennis van het zo plotseling overlijden van onze geliefde moe der, behuwd- en grootmoeder MARIA PIETERNELLA DE KOK op de leeftijd van 87 jaar. Zierikzee: B. LOKERSE Haarlem: C. M. LOKERSE H. G. LOKERSE-BRABER en kleinkinderen Zierikzee, 13 maart 1982 Scheldestraat 36 Correspondentie-adres: B. Lokerse, Krepelstraat 29, 4301 AL Zierikzee De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 17 maart a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een uitvaartdienst in het gebouw van het Leger des Heils, Poststraat 37, welke aanvangt om 13.15 uur. Dinsdag 16 maart a.s. is er gelegenheid om afscheid te ne men van de overledene en de familie te condoleren van 19.00 uur tot 20.00 uur in de groene zaal van bejaardencen trum ..Borrendamme". Na een liefdevolle verzorging in Rusthuis „Duinoord" is overleden, onze moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA VAN DER MAAS weduwe van KORNELIS GILIJAMSE op de leeftijd van 91 jaar. Haamstede, 14 maart 1982 Rusthuis „Duinoord" W. GILIJAMSE F. GILIJAMSE-STEUR Bergambacht: W. GILIJAMSE-NAGEL Kinderen en kleinkinderen Condoleantie-adres: Kloosterweg 46, 4328 GC Haamstede De teraardebestelling zal op woensdag 17 maart a.s. in al le stilte plaatsvinden om 11.00 uur op de algemene be graafplaats te Haamstede. Na de teraardebestelling gelegenheid tot condoleren in de zaal van Rusthuis „Duinoord". Te koop: Hubo-Renesse voor karwei- klare doe-het-zelf machines, zoals schuur-, zaag- en decou- peermachines van Bosch en Black en Decker: Altijd aan biedingen. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Elek. kachels voor bij-ver warming. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Fort Dunlop-tennisballen, clubprijs 22,75 per 6 stuks. Zentrasport, Schuithaven 2- 4, Zierikzee. Sanitair in 10 kleuren bij Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. H.H. Landbouwers! Uien zaad in depot voorradig. Cees Goudzwaard, Lange Ram- pertseweg 18, Oostërland, tel. 01114-2009. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Te huur: Tapijtreiniger 5,— per uur. W. Stouten, Oostërland. Tel. 01114-1752. Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Sponsors en clubs, haal uw voordeel. Vraag eerst prijs opgaaf bij Zentrasport, Schuithaven 2-4, Zierikzee. Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 Weekaanbieding: f 3,— per bol van 110 gr. In vele kleuren Heuvelsweg 7 - Kerkwerve Telefoon 01110-2179 HOSTELLER IE SCHÜDDEBEÜRS Donkereweg 35, Schuddebeurs (tel. 01110-5651) (3 km van Zierikzee) Verse koffie met appelbol of bavaroisgebak Met de lunch ook gezellige kleine kaart Nieuw: MENU DU JOUR f 35,- (Familie-menu). Dagelijks wisselend drie-gan genmenu Kinderen tot 12 jaar halve prijs (eventueel aangepast). Te bestellen tot 18.30 uur. Wegens enorm sukses gehandhaafd: ROMANTISCH MENU f 49,50 (vier gangenmenu) met keuze in voorgerecht en hoofdschotel. Op aanvraag zenden wij u dit maandelijks wisselend menu gaarne toe. Uitgebreide menukaart met seizoenschotels en regionale specialiteiten. Op maandag zijn wij gesloten. en omgeving, vertrek 03 mei a.s. Hoogtepunten: Bezoek Schönnbrunn, Wienerwald, Burgenland, de Wachau, Stift Göttweig, Staatsopera, Donauturm etc. Reissom p.p. f 995,— volledig verzorgd, kamers met douche/toilet Velen maakten reeds deze reis, en op veler aan vraag nu eens in de mooie maand mei!! Reis gaat definitief door. Wacht niet te lang meer met boeken. Voor nadere informatie en reserveringen: postbus 18 4300 aa zierikzee reisburo: appelmarkt 21 - tel.01110-5036 touringcarbedrijf: watermolen 17-19 tel. 01110-2319/4348 Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze vereniging en het afscheid van de heer J. J. van den Ende als voorzitter, welke funktie hij vanaf 1945 heeft bekleed, houden wij op zaterdagavond 20 maart a.s. in de bovenzaal van „De Zeeuwsche Herberghe" aan het Havenplein (in gang Visstraat) te Zierikzee van 19.00-20.00 uur. HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN in mooie bloemstof normaal f 695,- Zolang de voorraad strekt Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee Telefoon (01110) 2946 Tel. 01110-2885 U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MET GROTE KENNIS GEVEN WIJ VREUGDE ONZE EERSTE COR'BRUUN Ve vogels von Mijnheer Vuponl Simon en Johannes 442 bladzijden inbond met stofomslag zolang de voorraad strekt in uw boekhandel voor slechts na 30 opril '82 wofdtdepnjsl24 50 Uitgeverij G.F Callenbach bv HOOGERHUISO Mijn vrouw was toch boos. want ik was vorige week met het naar bed gaan verge ten m'n schoenen uit te trekken. Maar gisterenavond kon ik lachen want mijn vrouw is precies hetzelfde overkomen Zij had ook een paar nieuwe ,,Greve" schoenen gekocht, maar ja, zij wist ook nog met dat die schoenen van Greve zo lekker zitten, dat je vergeet om ze uit te doen Wordt vervolgd1 P.S Wat goed is wordt nagemaakt let daarom altijd op onze merken en op ons metalen Geldig t/m 20 maart van59,- VOOT 39,95 VISSTRAAT 8 - ZIERIKZEE ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOCOOOOOOOCOOOOOOOOOO> Installatiebedrijf Havenplein 13 Zierikzee Tel. 01110-2488 Billijke prijzen zonder voorrijkosten TEL. 01112-1267 DONDERDAG 18 MAART - 20.00 uur CONCERTZAAL ZIERIKZEE (ZVU) one-man show door JAN BLAAS ER met aan de piano Albert-Jan Zeylemaker. Kaarten 16,50; CJP/Pas 65 9,50 uitsluitend telefo nisch te bestellen op woensdag 17 maart van 19.00-20.00 uur onder nr. 01110-2192 en indien voorra dig verkrijgbaar aan de zaal. Jannewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 Wegens enorm sukses tot 31 maart op alle uitgez. sportschoenen en laarzen RENESSE /ddoooeoooooaosooooooooow; (laagst geprijsde) of 10% op één stuk drukt de Telefoon 01865-3817 - Telefoon B. Keyzer 01879-2570 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8