Ouwerkerk stunt ook tegen Middelburg V Zierikzee na slechte opening naar 6-0 zege op Terneuzen KeneSSe Ot) lnZCt) lens's De winnende getallen zijn:4 -5 -14- matig Corn Boys (2-0) Ad Versluys woedend TOTO Xj X X X X x x X X x x ZIERIKZEE, 14-3. De reakties van de beide trainers Ad Versluys en Bas de Zeeuw spraken boekdelen na afloop van de kompetitie-wedstrijd tussen Zie rikzee en Terneuzen op het Zierikzeese sportpark Bannink, een wedstrijd die door de Schouwenaren met maar liefst 6-0 werd gewonnen. Bas de Zeeuw he lemaal door het dolle, dit als schril kontrast met de beide vorige thuis wedstrijden toen de Zierikzee-trainer zich nauwelijks raad wist met de prestaties die zijn ploeg had neergezet en Ad Versluys weer eens ouderwets verbolgen. ,,Die 6-0 zegt me niks", brieste de Terneuzen-oefenmeester, „maar wat er bij 0-0 allemaal gebeurde, daar heb ik geen woorden voor. Het is een pure schande, dat zo'n scheidsrechter überhaupt een staP OP een voetbalveld mag zetten. We scoren een glaszuiver doelpunt en dat keurt hij zomaar af, juist in een fase, dat we Zierikzee finaal onderuit kunnen regelen, als de bal naar de middenstip gaat". Wat was er gebeurd, waardoor Versluys weer eens een van zijn befaamde woede-uitbarstingen naar boven haalde. De situatie leek als twee druppels water op het voorval, waardoor Zierikzee veertien da- gem eerder tegen Sluiskil voor schut ging, toen Wim van der Maas een glaszui ver doelpunt zag afgekeurd. Na afloop van het dule tegen Terneuzen was de spelvreugde hij Zierikzee- laatste man Marcel van Grunsven weer aanmerkelijk, aangescherpt, nadat de ze een week eerder tot een nulpunt was gedaald. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het begon allemaal toen Rik Wou- terse vrij mocht oprukken tot nage noeg aan de achterlijn, waarna hij een venijnige pass in de doelmond prikte, waar Ronald Lievense het leer onderschepte, maar niet klem- vast kon pakken, waardoor de bal voor de voeten van centrumspits Jan Huysman belandde, die feilloos in schoot. Op het moment van inschie ten lag Jack Begijn nog op de doel lijn, zonder evenwel aan het spel deel te nemen. De Tilburgse scheidsrech ter Hutten was echter een andere me ning toegedaan, waardoor buitenspel zijn oordeel werd. Evenals zijn kolle- ga Koeyvoets in het treffen met Sluiskil stond ook Hutten helemaal alleen in zijn oordeel, zeer tot onge noegen van trainer Ad Versluys en aanvoerder Frank Boogaard, het geen vooral de oefenmeester al tij dens de rustperiode in niet geringe mate trachtte om scheidsrechter Hut ten duidelijk te maken. De Tilburge- naar werd evenwel niet warm of koud van de argumenten van Ver- luys. Verontwaardiging ,,Naar mijn mening was mijn be oordeling juist, maar ik kan me zijn verontwaardiging wel indenken", stelde Hutten. ,,Ik dacht daartegenover, dat de Terneuzen-trainer helemaal niet mag mopperen, dat ik hem niet minimaal een fikse vermaning geef, want zijn optreden tijdens de rust was aller minst korrekt en ook na de wedstrijd loosde jij een aantal uitspraken, die op een voetbalveld niet thuishoren. Maar ja, zand erover", zongetwijfeld zullen velen het met de argumentatie van Versluys eens geweest zijn. Zelfs de Zierikzee-trainer moest onderken nen, dat Zierikzee op dat moment slofde. ,,Ook ik had de bal op de mid denstip gelegd, als ik scheidsrechter was geweest", stelde Bas de Zeeuw, „maar je moet als p/loeg ook eens een keer geluk hebben". Het voorval betekende wel de tota le ommekeer in een wedstrijd, die ge durende het eerste half uur volledig was beheerst door een fris van de le ver voetballend Ternezuen. Het mocht een wonder heten, dat het tot een half uur0-0- bleef, want zonderal te veel problemen hadden de mannen van Ad Verluys twee of drie keer kunnen scoren, als de vizieren van Jan Huysman, Gerard Maas en Geor ge de Bloch op zuiver hadden gestaan. Verder dan een met de hand in het doel geslagen bal van Jan Huysman en de veelbesproken tref fer van dzelfde speler, die echter in de ogen van scheidsrechter Hutten geen genade kon vinden, kwam de ploeg niet. Maar wat speelde Terneuzen in Öie periode een voortreffelijk spelletje, waartegen Zierikzee niets wist te zet ten. Terneuzens grote man George de Block bediende zijn veel jonge team- maats met subtiele pasjes en Gerard Maas - net achttien jaar - slalomde voortdurend als een La Ling in de no- tedop voorbij zijn direkte opponent Han van de Sande, die evenwel later in de wedstrijd zijn sportieve gram kwam halen op de jonge spitsspeler. In de 32e minuut kwam er plotse ling een puke direkte aanval van Zierikzee-zijde en waarachtig: suk- ses was er onmiddellijk. Rini Stout- jesdijk bediende de doorlopend swit chende Jan-Leen Boot met een subtie balletje, waarna de danig onderge waardeerde spits (ddor het publiek) zich langs drie Terneuzenspelers wriemelde en ook doelman Wim Ver- poorte kansloos liet (1-0). Schutteren Amper vijf minuten later was de kogel al definitief door de kerk, toen andermaal Boot attent ter plaatse was, nadat een scherpe pass van Wim Overweel driegde voorlangs te gaan. Op de huid gezeten door de acht tienjarige laatste man Hans Menu gleed Jan-Leen Boot de bal in de ver re hoek (2-0). Twee minuten hierna was het andermaal prijs, toen Kees Verkaart het leer ontfutselde aan Chris Edwards van Muijen en hij simpel de volkomen vrijgelaten Rini Stoutjesdijk bediende, die attent zijn eerste Zierikzee-kompetitiedoelpunt achter de verbouwereerde doelman Wim Verpoorte deponeerde. ,,JIet was in die fase werkelijk verbluf fend, hoe de verdediging stond te schutteren", meende de ontmoedigde Wim Verpoorte halverwege. ,,Ik ge loof dat ik in de eerste helft vijf bal len op doel heb gekregen en drie keer moet ik vissen, dat is toch te gek". Ongetwijfeld zat het grote manko aan Terneuzen-zijde in de verdedi ging, waarin iedere organisatie ver was te zoeken. Peter Vasseur en Chris Edwards van Muijen zijn dui delijk twee noodgrepen bij gebrek aan beter van Ad Versluys. Laatste man Hans Menu is een uitstekende voetballer, maar heeft nog niet de macht om organisatie in de laatste li nie te brengen. ,,A1 onze betere voet ballers zijn naar elders vetrokken en dan is het vechten tegen de bierkaai", stelde Versluys al voor de wedstrijd. ,,Ik zal al blij zijn als we ons dit jaar kunnen handhaven. We missen gewoon kwaliteit. Aanstaan de zondag moeten we tegen Sluiskil voetballen en eigenlijk speelt dan Terneuzen één tegen Terneuzen twee, waarbij wij Terneuzen twee zijn. Dus tel uit je winst". Overigens had Versluys ook nogal moeite met de derde treffer van Zie rikzee. ..Dat was meters buitenspel", kankerde hij tegen scheidsrechter Hutten. ..Wat denk je. een glaszuiver doelpunt van ons afgekeurd en een buitenspeldoelpunt aan de andere kant wel tellen. Als dat dan geen thuisfluiter is. dan weet ik het niet meer". De tweede helft werd natuurlijk slechts een farce. Wat wil je anders bij een 3-0 achterstand en een gek nakt moreel aan Terneuzen-zijde. Wel probeerde de jonge Zeeuws- vlaamse ploeg nog even de bakens de verzetten, maar de wilskracht uit het eerste half uur was toch duidelijk in de kleedkamer achtergebleven. Onverzorgd Via doelpunten van Kees Verkaart - een klasse-doelpunt - Jan-Leen Boot - zijn derde - en Martin Quist werd het uiteindelijk 6-0, een uitslag die met gemak nog hoger had kunnen zijn, als 'Boot en Quist wat zuiniger met de kansen hadden omgesprongen, maar de vreugde was er niet minder om. In een klap waren de drie opeen volgende nederlagen vergeten, het geen evenwel niet helemaal terecht was, want zo fameus was het alle maal niet. Akkoord, wer werd weer gescoord, maar het veldspel was gro te delen van de wedstrijd werg on verzorgd. Zierikzee kreeg van de te genstander alle gelegenheid om het geknakte moreel weer wat op te poetsen. „Kom-an, Steen dat gaat er an", werd er luidkeels in de kleedka mer gezongen, met het oog op aan staande zondag, dat er dan beslist va naf de eerste minuut geknokt zal moeten worden, want het lijkt niet zeker, dat Steen even nonchalant zal omspringen met kansen als dat de Technische begaafde Terneuzenaren dat op sportpark Bannink deden. „Natturlijk moeten we niet doen, alsof we nu plotseling iedere ploeg aankunnen", stelde een breedlachen- de Bas de Zeeuw na afloop, „maar voorlopig zijn we wel weer iets van die fatale plaatsen vandaan. Aan het eind van de kompetitie gaan we de punten optellen. Wie de meeste heeft is kampioen en wie de minste heeft degradeert. In geen van beide geval len zal de naam van Zierikzee inge vuld hoeven te worden. Vanuit deze stelling zijn we aan het seizoen be gonnen. Als dat lukt, ben ik tevre den". Overigens kan ook de atletiek vereniging Delta Sport de hoop opge ven Marcel van Grunsven op de leen- lijst te krijgen. Nadat hij na( de wedstrijd tegen Divo te kennen gaf de voetbalsport te gaan verruilen voor de atletiek, omdat er voor hem geen lol meer aan was, deelde hij na de ontmoeting tegen Terneuzen mee er alsnog maar vanaf te zien. „Zoals het vandaag ging blijf ik toch maar liéver voetballen", legde hij lako- niek uit. Renesse II wint vierpunten duel tegen Goes IV: 0-2 GOES, 14-3. Nadat de reserves van Renesse vorige week in de uit wedstrijd tegen rodelantaarndrager Dreischor II haar eerste winstpuntje had moeten inleveren hebben de ko plopers in de 4e klasse E zich in de uitwedstrijd tegen Goes IV keurig weten te herstellen. Met 2-0 wisten de Renessenaren aan het langste eind te trekken waar mee het Goese-team zich met nu vijf punten achterstand wel als uitge schakeld mag beschouwen. De bezoekers wisten in deze voor hen belangrijke ontmoeting het spel goed in handen te houden waarbij de verdiging de aanvallers van de thuis- klub weinig gelegenheid gaf om ge vaarlijk te worden. Met een fraai vleugelschot kon Marco de Feiter Re nesse in de eerste helft een 1-0 voor sprong geven. Nadat hij eerst een doelpunt van hem geanuleerd had gezien zorgde Piet Berrevoets na de hervatting voor de 0-2 eindstand. Renesse IV pakt zege in tweede speelhelft: 2-1 RENESSE, 14-3. Renesse IV wist in de thuiswedstrijd tegen Patrijzen III een kleine maar verdiende 2-1 over winning te boeken. De eerste helft gaf een gelijkopgaande strijd te zien welke de bezoekers met een 1-0 voor sprong wisten af te sluiten. Na de hervatting slaagde Renesse erin het spel op het middenveld in handen te nemen. Na goed voorbereidend werk van Jan Quist en Piet Verweel wist Arie van der Roest de stand in evenwicht te brengen (1-1). Aanvallend bleef Renesse hierna gevaarlijker opereren. Met een fraaie rush vanaf de mid dellijn, waarbij hij de jeugd zijn hie len liet zien, zorgde Piet Verweel voor de beslissende treffer (2-1). Zierikzee IV stelt in tweede helft orde op zaken: 6-1 ZIERIKZEE. 14-3. Met een rume 6-1 overwinning in de thuiswedstrijd te gen Volharding III blijft Zierikzee IV koploper Renesse II in de 4e klasse E op de hielen volgen. Gedurende de eerste 45 minuten liep het nog aller minst naar wens bij de thuisklub. Volharding, die allerminst de min dere waren konden zelfs de eerste speelhelft met een 1-0 voorsprong af sluiten. Na de rust zorgde Gerard Olyhoek uit een benutte strafschop weer voor een gelijke stand (1-1). In het laatste half uur kwam Rinus Pankow bij de thuisklub binnen de lijnen waarmee de aanvalslinie aan kracht bleek te winnen. Met een onvervalste hat trick kon Pankow Zierikzee een 4-1 voorsprong geven. "Jf. Vg^i "HM Tijdritzege voor Gerrie Knetemann ZIERIKZEE, 14-3. Na de teleurstel lende prestaties vorig jaar van de ploeg van Peter Post in de Italiaanse etappewedstrijd Tirreno-Adriatico heeft Gerrie Knetemann zaterdag in de verreden proloog-tijdrit weer eens voor een stunt gezorgd door de we reldtop te kloppen. De 7.7. km raasde Knetemann af met een gemiddelde van 48.972 km in een tijd van 9.26 min. waarmee hij 7 seconden sneller bleek dan de Italiaanse vedette Gui- seppe Saronnien 8 seconden op Fran cesco Moser. Een goede prestatie werd ook gele verd door Jan Raas die met 18 secon den achterstand op de vijfde plaats eindigde en Theo de Rooy die op 20 seconden beslag legde op de 6e plaats. Met een achterstand van 29 seconden eindigde Bernard Hinault op de 14e plaats. De zondag verreden eerste etappe over 199 km eindigde in een sprintze ge voor Saroni, Jan Raas is 4e op 18 sec.; Theo de Rooy 5e op 20 sec. en Henk Lubberding op een gedeelde 8e plaats op 28 seconden. In de etappewedstrijd Parijs-Nice heeft de Ier Sean Kelly de leiding van zijn ploeggenoot de Fransman Chaurin overgenomen. De zaterdag verreden etappe leverde een over winning op voor de Zweed Sven Ake Nilsson met Joop Zoetemelk als best geplaatste Nederlander in dezelfde tijd op de 5e plaats. Zondag klopte Kelly een peloton van veertig renners in de spurt. In het al gemeen klassement heeft Kelly nu 1 sekonde voorsprong op de Fransman Duclos-Lassale; 3e is Zoetemelk op 15 sec.; 4e Bert Oosterbosch o 19 sec. en 10e Hennie Kuiper op 31 sec. De zaterdag in België verreden Omloop van de Grensstreek leverde een overwinning op voor de Belg Dirk Heirwegh die de 203 km aflegde in 4.00.55. Op 10 sec. eindigde de Nederlander Hans Langerijs op de 2e plaats, ter wijl Jos Lammertink in dezelfde tijd op de 7e plaats eindigde. De zondag verreden Omloop van de Vlaamse Ardennen leverde voor Heirwegh zijn tweede overwinning op. Gerrie van Gerwen werd met een 6e plaats, op 1.25 min. de best ge plaatste Nederlander. Johnny Broers eindigde als 7e op 1.40 min. De amateurklassieker de Ronde van Zuid-Holland leverde zaterdag een overwinning op voor Ron Snij ders, die de 172 km aflegde in 4.04.30. Toon van der Steen uit Bruinisse ein digde zondag in het in Nieu w-Borg - vliet verreden creterium voor ama teurs op de 3e plaats. Winnaar werd Theo Appeldoorn die de 80 km afleg de in 1.58.12 met op de 2e plaats John de Crom. Met een goede bezetting op het middenveld, waar Rick de Haan en Jaap van Oeveren weer een nuttige partij speelden, slaagde Renesse erin het spel in handen te nemen en een aantal goede kombinaties op te zet ten. De 1-0 vorsprong waarmee Renesse de eerste helft kom afsluiten was ei genlijk een aar zwakke afspiegeling van de krachtsverhouding in het veld. Met wat meer lef en schotvaar digheid in de voorste linie van de roodwitten had de voorsprong zeker al ruimer zijn geweest. Na een half uur spelen kon Renesse voorsprong nemen door Leen Rade maker die een pass van Rick de Haan wist te verzilveren (1-0). De tweede helft gaf een gelijkop gaande strijd te zien waarbij Corn Boys er niet en slaagde tegen de goed sluitende verdediging van Renesse veel gevaar te scheppen voor de veste van de thuisklub. Zonder al te veel problemen wist de als laatste man opcrende Dick Hart, goed gesteund door zijn vleu gelverdedigers Rinus Verseput en Bert van Keulen, de Zeeuwsvlaamse aanval in bedwang te houden. Veel moeilijk werk kreeg doelman Dick Fierens dan ook niet te verrichten. Twintig minuten na dc hervatting slaagde Renesse erin de voorsprong tot 2-0 op te voeren door Sjaak Vas seur die een hoekshop met een ach- Uit een door Gerard Olyhoek geno men hoekschop kopte de mee naar voren gekomen Zierikzee-doelman Onno Holkers de stand naar 5-1 waarna tenslotte Martin Vogelzang uit een dieptepass van Rinus Pan kow de eindstand op 6-1 bepaalde. OUWERKERK, 14-3. Met met veel inzet spelend Ouwerkerk heeft zon dagmiddag weer een uitstekende prestatie geleverd door nummer twee op de ranglijst Middelburg V (een team samengesteld uit in hoofd zaak oud-le elftal spelers) met 3-1 te kloppen. Aan de overwinning van de Ouwerkerkers viel niets door de hoofdstedelingen af te dingen. Mede door de enorme inzet welke aan de dag werd gelegd hadden de Ouwerkerkers overwegend het beste van het spel en wisten zij zich ook de beste scoringskansen te scheppen. Al in de 4e minuut kregen zij een belangrijke ruggesteun toen een door Chris van den Bosche genomen hoek schop rechtstreeks in het Middel burgse doel belandde (1-0). In de 20e minuut kwam de stand weer in evenwicht doe een vrijetrap van de Middelburgers via een verde diger in het Ouwerkerkse doel ver dween (1-1). De tweede helft gaf een aanvallend Ouwerkerk te zien. Na een kwartier spelen kon Willi am Remeeus op aangeven van Jakkie Bezemer weer voorsprong geven (2-1). Zierikzee V boekt ruime zege (0-3) GOES, 14-3. Door Goes V in eigen huis met 3-0 te kloppen heeft Zierik zee V de thuisklub nog wat vaster op de laatste plaats gedrukt. Zierikzee, dat een ruim veldoverwicht had, heeft nog een groot aantal mogelijk heden laten liggen om dit overwichtt in nog duidelijker cijfers tot uitdruk king te brengen. Door een doelpunt van Huib Pan- nekoek kon Zierikzee de eerste helft met een 1-0 voorsprong afsluiten. Na de rust gaf Ko Hoogerheide de doelman van Goes voor de tweede keer het nakijken waarna 5 minuten voor tijd Huib Pannekoek nummer drie in het doel van de thuisklub de poneerde (0-3). KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND BOTTERDAM. Het Centraal Be- drijfsgroepsbestuur Havens van de vervoersbond FNV vindt het over grote deel van de voorstellen die de havenwerkgevers voor de nieuwe c.a.o. hebben gedaan, onbespreek baar. Vooral de voorstellen met be trekking tot de werktijden en de in zetbaarheid van de havenwerkers zijn voor de vervoersbond onaan vaardbaar. EMMEN. Distriktsbestuurder van de industriebond FNV, I. J. Kievit, heeft felle kritiek geuit op de hou ding van de Noordelijke Ontwikke ling Maatschappij in Groningen. De FNV-bestuurder vindt het „onvoor stelbaar" dat NOM geen extra geld wil steken in het noodlijdend bedrijf de Verenigde Metaalbedrijven Noord, dat bedrijven heeft in Gro ningen en Drenthe. UTRECHT. De dood van vijf baby's in Hardenberg en omgeving houdt geen verband met de vaccina tie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). Onderzoek heeft dat uitgewezen. Een woordvoerder van het ministerie van volksgezond heid deelde dit mee. terwaartse kopbal in het doel van Corn Boys liet verdwijnen. In feite speelde Renesse hierna een gewonnen wedstrijd waarbij een aantal spelers zich wel bezondigden tot een beetje te veel individueel speel waardoor de bezoekers de kans kregen de schade tot 2-0 te beperken. Na twee achtereenvolgende over winningen staat Renesse zondag a.s. de belangrijke vierpunten wedstrijd, uit tegen Volharding, te wachten. Zonnemaire gelijk tegen Robur (1-1) GOES, 14-3. Robur III en Zonne maire deelden zondagmiddag in Goes de puntjes broederlijk (1-1), een uit slag waarmee beide partijen vreden konden hebben. Mede doordat dc scheidsrechter zich niet verder wenste te verplaat sen dan de middencirkel van het ter rein werd het een wat rommelige wedstrijd daar de goede man de ge maakte overtredingen ontgingen. De eerste verliep zonder dat cr werd ge scoord (0-0). Al na 2 minuten spelen na de her vatting was er balverlies in de verde diging van Zonnemaire waarvan de thuisklub wist te profiteren (1-0). Vijf minuten later was de stand echter alweer gelijk toen Peter de Munnik goe doorging op een diepte pass en na een paar verdedigers te zijn gepasseerd de doelman van Ro bur kansloos liet (1-1). Beide ploegen werkten hierna nog hard voor de winnende treffer maar gescoord werd er niet meer. Hoewel Middelburg alles in het werk stelde om de stand weer in evenwicht te brengen wist de Ouwer kerkse verdediging door goed in te grijpen hen het scoren te beletten. Zes minuten voor tijd besliste Wil liam Remeeus de wedstrijd definitief in het voordeel van de thuisklub door een voorzet van Johny de Jonge met een treffer af te ronden (3-1). DEN HAAG. Het Nederlands Ge nootschap van Hoofdredacteuren heeft in een telegram de tussenkomst van regeringsleider Bouterse van Su riname ingeroepen om voor drie Ne derlandse journalisten toegang tot zijn land te krijgen. APELDOORN. Een brand in het verpleegtehuis „Randerode" in Apeldoorn heeft voor enkele tonnen schade gezorgd. Volgens een woord voerder van het tehuis raakte een ne gentigjarige bewoner licht gewond door rookontwikkeling. STRIJEN. De Rijkspolitie heeft ter hoogte van het dorp Strijen het stof felijk overschot van een naar schat ting dertig a veertigjarige vrouw uit het Hollandsch Diep gehaald. Vol gens de Rijkspolitie moet de vrouw al geruimte tijd in het water hebben gelegen. DEN HAAG. In het schooljaar 1980-1981 hebben ruim 13.000 meisjes onderwijs gevolgd aan een lagere of middelbare technische school. Dat is tien procent meer dan het schooljaar daarvoor. Dit blijkt uit statistieken van het ministerie van ekonomische zaken. ZWOLLE. De werkgelegenheid in de Overijsselse industrie is de afgelo pen vijf jaar sterker teruggelopen dan landelijk. Het Economisch Tech nologisch Instituut Overijssel (ETIO) heeft dit in samenwerking met de ar beidsvoorziening in Overijssel bere kend. Roda JC-AZ'67 Utrecht-Haarlem GA Eagles-NEC PSV-Feyenoord NAC-Willem II Sparta-PEC Groningen-Twente Den Haag-Graafschap Cambuur-Amsterdam Excelsior-Den Bosch Fortuna S-Vitesse Telstar-Heerenveen De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 2-1-3-2-2-3-1-1-3 - 1 - 1 - 1. Inleg: 368.421,-. Aantal deelnemers: bijna 91.968. Beschikbaar voor prijzen: 174.999. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 1 - 5 - 16 - 22 -25. Toegevoegde wedstrijd: 19. Inleg: 46.338,00. Aantal deelnemers: ruim 10.288. Beschikbaar voor prijzen: 22.011,00. Eredivisie Roda JC-AZ'67 1-2; FC Utrecht- Haarlem 2-0; Go Ahead Eagles-NEC 0-0; PSV-Feyenoord 1-2; NAC-Willem II 1-4; Sparta-PEC Zwolle 1-1; Gro- ningen-FC Twente 3-0; FC Den Haag- De Graafschap 2-1; Ajax-MW 2-0. PSV 23 17 2 4 36 58-23 Ajax 23 16 3 4 35 78-33 AZ'67 23 14 4 5 32 48-28 FC Utrecht 23 13 4 6 30 40-27 Feyenoord 23 10 9 4 29 45-39 Sparta 23 8 9 6 25 40-33 Haarlem 23 9 9 7 25 35-33 GA Eagles 23 9 6 8 24 39-33 Groningen 23 8 8 7 24 43-42 Roda JC 23 9 5 9 23 37-37 NAC 23 8 6 9 22 34-32 FC Twente 23 9 2 12 20 38-43 Willem II 23 7 4 12 18 35-48 NEC 23 6 6 11 18 24-41 MW 23 5 6 12 16 28-46 PEC Zwolle 23 4 7 12 15 30-54 Den Haag 23 4 4 15 12 24-45 Graafschap 23 3 4 16 10 21-60 Eerste divisie SC Cambuur-FC Amsterdam 1-1; Heracles-FC VW 2-0; Wageningen- Veendam 0-1; Amersfoort-SW 1-0; DS'79-Helmond Sport 1-1; Excelsior- FC Den Bosch 2-1; Fortuna S-Vitesse 2-0; Telstar-Heerenveen 2-1; Volen- dam-Eindhoven 4-0. Fortuna S 23 15 2 6 32 45-26 Helmond Sport 23 11 10 2 32 35-19 FC VVV 23 10 9 4 29 46-33 Excelsior 23 11 5 7 27 41-34 Telstar 23 9 9 5 27 29-25 Heerenveen 23 9 9 7 25 40-33 Cambuur 23 8 9 6 25 19-19 Den Bosch 23 10 4 9 24 37-28 Vitesse 23 8 7 8 23 34-30 Heracles 23 8 6 9 22 38-38 Veendam 23 7 7 9 21 30-38 Amsterdam 23 7 7 9 21 26-35 Volendam 23 7 6 10 20 28-29 SW 23 7 6 10 20 29-32 DS'79 23 4 9 10 17 35-44 Wageningen 23 3 11 9 17 25-35 Amersfoort 23 5 7 11 17 27-43 Eindhoven 23 5 5 13 15 22-45 Helmond Sport (le) en FC VW (2e) periodekampioenen TT"* J Lotto Xr 21 - 34 -37; en het reservegetal is: 38. 1 /C\ t\\. Inleê: 3.847.297,00. RENESSE, 14-3. Door de thuiswedstrijd tegen Corn Boys met 2-0 in winst om te zetten heeft Renesse haar kanse behouden van het le klasserschap vol ledig in eigen hand gehouden. In een vooral goed gespeelde eerste helft be haalde Renesse een verdiende overwinning op de klub uit Sas van Gent die vorige week nog Zeelandia met 5-1 had geklopt. De met veel inzet spelende thuisklub toonde zich voor de rust duidelijk de beter ploeg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6