Tuincentrum Renesse VAN VRIJDAG 12T/M ZATERDAG 20 MAART HINDERWET een bril doet veel... QJ f99999- aanbesteden Vogelvereniging „Zang en Kleur" Zierikzee jaarlijkse koekaktie NU VOLOP PLANTTIJD Gemeente Westerschouwen P. BOER RUITERSPORT DE VRIEZE A De Gestaalde Perfektie op een speciale Show: 12 SAPPORO Representatief voor zaken, praktisch voor privé: de Galant Stationwagon. Gastank kan onder de vloer. Nieuw: de Galant 1600 met rijfversnellingsbakSpec taculair: de Galant 2300 Turbo Diesel. Mitsubishi staat bekend als De Gestaalde Perfektie. Na deze Show weetu precies waarom! De Vijfmaal Voordeel-Show duurt geen eeuwen, dus laat uw kans niet voorbij gaan: Het dagelijks bestuur van het WATERSCHAP SCHOU- WEN-DUIVELAND zal oj5 donderdag 15 april 1982 om 10.00 uur v.m. in 's Landskamer, Havenpark 40 te Zie- rikzee, in het openbaar bestek no. 2072, betreffende het verbeteren van de Hoogenboomsweg, in distrik 1 van het waterschap Schouwen-Duiveland, gelegen in de gemeenten Midden- schouwen en Brouwershaven. Aanwijzing op donderdag 1 aprii 1982 om 10.00 uur v.m. in 's Landskamer, Havenpark 40 te Zierikzee. Het bestek ligt ter inzage op 's Landskamer van heden Het bestek met tekeningen is verkrijgbaar ten kantore van het waterschap Schouwen-Duiveland te Zierikzee tegen betaling van 50,— en wordt na ontvangst van 52,— op postrekening 52973 ten name van genoemd waterschap toegezonden. Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland, M. J. STEUR, wnd. dijkgraaf. J. A. ROTTE, griffier. Zierikzee, 11 maart 1982 Wij verzorgen snel en korrekt uw aanvraag Door onze snelheid, maakten wij ruim 60 aanvragen Telefoon 01114-1754-1716 - 01110-3489 houdt van 15-27 maart haar bekende met de echte Friesche kruidkoek Steunt u deze aktie s.v.p. Bij voorbaat dank! i iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJt/IAAAAAAAAAMJI cupressocyparis, laurier, liguster, elzen voor hagen. Plant eens een mooie boom: berk, sierkers, gouden regen, tulpen boom, walnoot. tamme kastanje, druif, kiwi, bosbes, Sering, vlinderstruik, ribes, prunus triloba, brem. Vaste planten in pot met kleuren- etiket, meer dan 200 soorten. schaaldelen, rietmatten en platen, palissaden, minibiels, tuinscher men. hobbyschuurtjes, blokhutten, tuin- koof showmodellen staan op het tuincentrum. nieuwe oogst groente- en bloem zaden. Er is een katalogus op aan vraag. losse tuinturf, potgrond, compost per m' verkrijgbaar. Het best gesorteerde groencentrum in Zeeland Bloeiende violen 5MKS1.K» TUINCENTRUM RENESSE BRABER GROENVOORZIENING BV. LAONE 2Ó TEL.01116 -1820 Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat door L. C. Bom b.v. te Burgh vergun ning is gevraagd voor de bouw en aanleg van een sport complex op het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie E no. 739, gelegen nabij de Kraijesteinweg/Daleboutsweg. Deze plannen zijn niet in overeenstemming met het gel dende bestemmingsplan voor genoemd perceel. Een herziening van het bestemmingsplan is echter in voorbereiding en het voornemen bestaat om de gevraag de vergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eventuele bezwaren hiertegen kunnen tot 27 maart 1982 schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan ons kollege. De bouw- en inrichtingsplannen liggen ter gemeentese cretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, wnd.. J. C. DE FEITER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 12 maart 1982 OPTIEK Burghserlng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten Bruinisse Automobielbedrijf Brokx B.V.. Nieuwstraat 12, tel. 01113-17 59 Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard RENESSE prijs f 330.000,- k.k. Schitterende bungalow, luxe materialen. In pandig zwembad (Jetstreamer), paardebox. Prachtige tuin. J.C.A. RIBBENS, MAKELAARONR. GOEDEREN EN ASSURANTIËN ELKERZEESEWEG 23. 4322 AH SCHARENDIJKE DE VIJFMAAL VOORDEEL-SHOW ll BIJ Over prijzen valt te praten. Ook als 't om de Lancer gaat: de auto die Totale Ekonomie tot een begrip heeft gemaakt. De kompakte Colt is er nu met drie verschillende versnel lingsbakken. Om te beginnen: een soepele, sterke vierbak Nog steeds revolutionair: de dubbele vierbak. Met Spaar- stand en Sportstand. Nieuw: op de 3-deurs Colt GLS een echte volautc maat, voor extra ont spannen rijden. Bijzon der zuinig in z'ns 3-Deurs Colt Automaat: de betaalbaarste in zijn klasse. h\ Elke Mitsubishi is goed voor uw banksaldo, best voor uw beurs. Kijk maar: Vergeleken met andere merken krijgt u zeer veel auto voor 1 uw geld. Dat is voordeel één. Zodra u gaat rijden, merkt u, hoe ekonomisch Mitsubishi's zijn. Dat is voordeel twee. Na een tijdje merkt u in uw portemonnee bovendien, dat er 20.000 km tussen de beurten zit. En dat u tussendoor de garage ook niet of nauwelijks ziet. Dat is voordeel drie. Ruilt u uw Mitsubishi ooit weer in, dan zult u zien dat u er een heel mooie prijs voor terugkrijgt. Dat is voordeel vier. En als u op de Show over de aankoopprijs gaat praten, zult u merken dat daar best wat ruimte in zit. Dat is voordeel vijf. Kom dus naar de Vijfmaal Voordeel- Show en doe er uw voordeel mee! De Sapporo: een echte Gran Turismo. Kom gezellig metz'n tweetjes, de koffie staat klaar! Imp. Hart Nibbrig Greeve B.V. Sassenheim NIEUW: SAPPORO IN 1,6 LITER-VERSIE. SNEL, ZUINIG, SPORTIEF EN EXTRA BETAALBAAR.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12