I ■i TIJDELIJK STANDAARD BIJ DE AUSTIN METRO EEN KORTING-CHEQUE VAN F.1000,- VERSMARKT OUDESLUIS MTISNOUVEROSOL 24?s 2455 s 22?5 2 I treffer i Adverteren doet verkopen! Mededelingen Gemeente Zierikzee Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) 1 mmuamwi: PMPü*•C AUSTIN 3®^ ISTA&ZN. 00STERLAND Reparaties VERS VLEES 1 kg hamlappenf 9,98 5 tartaar halen - 4 betalen GROENTE EN FRUIT 1 kilo verse spinazief 1,49 2 kroppen slaf 0,98 2 komkommersf 1,49 BROOD EN BANKET Moorkop f 0,98 ZUIVEL 500 gram belegen kaasf6,15 Liter verse volle melkf 1,23 VLEESWAREN 100 gram boerenmetworstf 1,19 100 gram tongeworstf 0,89 100 gram boterhamworstf 0,98 DIEPVRIES Kilo voorgebakken fritesf 0,98 3 diepvrieskippenf 9,98 WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND V I I s I I s Dit alles in de Nobelslraaf DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN 9 Publikatie ingevolge Wet openbaarheid van bestuur Het college van burgemeester en wet houders van Zierikzee deelt mee, dat de volgende aan hem uitgebrachte adviezen van niet-ambtelijke advies commissies voor een ieder ter inzage liggen in de gemeenschappelijke bi bliotheek aan het Groeneweegje en bij het bureau voorlichting ter secre tarie: Zierikzeese Sportraad d.d. 18 februa ri 1982: verzoek verhoging kwaliteitsfac tor denksporten bij subsidiëring van jeugdsport herschikking jeugdsportsubsidie 1982 commissie voor het welzijnsbeleid, d.d. 22 februari 1982: voorontwerpen van welzijnsplan 1982 t/m 1985 -programma 1982 en subsidie-verordening sociaal- cultureel werk commissie voor het welzijnsbeleid d.d. 1 maart 1982: subsidiëring instellingen, werk zaam op het terrein van de maat schappelijke dienstverlening commissie onderwijs, 24 februari 1982: huisvesting o.l.s. Binnen de Veste Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 9 maart 1982 Herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend, dat voor deze gemeente de herkeuring van maten, gewichten en meet werktui gen zal plaatshebben in de commis siekamer van het stadhuis (ingang Meelstraat 8) op: dinsdag 27 april 1982 van 14.30-16.00 uur; woensdag 28 april 1982 van 9.15-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur. Mede wordt ter kennis gebracht: 1. dat aan de herijkplichtigen door de dienst van het IJkwezen zo veel als mogelijk oproepen zullen worden toegezonden. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, .ook al wordt geen oproep ontvangen; 2. dat de maten, gewichten en meet werktuigen vóór 1 januari 1983 gestempeld moeten zijn met het jaartal 81 of 82 gevat in een vier kant of in een zeshoek; 3. dat bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te ma ken, nog gelegenheid bestaat tot herkeuring aan het IJkkantoor Dordrecht, Hugo de Grootplein 1 te Dordrecht, elke woensdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Herhaalde oproepen zullen niet worden toegezonden; 4. dat voor herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen keurloon en voor de justering van gewichten justeerloon ver schuldigd is, dat bij het weer in ontvangst nemen van de voor werpen moet worden voldaan. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 11 maart 1982 Commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor verkeer vergadert 19 maart aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaande aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. Agenda: plaatsing roodlichtcamera bij lichtinstallatie Laan van St. Hilaire-Nieuwe Kooiweg eventuele herziening verkeers circulatieplan binnenstad 1971 bespreking verkeersproblemen Hoofdpoortstraat n.a.v. proef onderzoek instellen parkeerverbod aan de zuidzijde van het Kerkhof 1 (UW gebouw) doortrekking looproute West- brug-Weststraat-Kerkhof naar Poststraat aanbrengen witte verkeersstre- pen bij Kraanplein Gisteren kostte de Familie Metro nog gewoon v.a. f 12.890,-. Maar voor wie tot vandaag de verleiding om 'm te kopen heeft kunnen weerstaan, hebben we goed nieuws. Wie nu namelijk een nieuwe Familie Metro koopt, krijgt 'm standaard van ons afgeleverd met een korting-cheque van f 1.000,-(vanaf 8 t/m 31-3-'82). Zodat een snel rekensommetje leert, dat u morgen al in uw eigen Familie Metro kunt rijden v.a. f UL890,-. Ooit voor dat bedrag een andere auto tegengekomen, die 1 op 20,8 rijdt (bij 90 km/u volgens ECE-norm), één keer per 20.000 km een beurt nodig heeft en even opmerkelijk presteert als hij er uitziet. Nee toch.7 Wie eerst van verbazing wil omvallen en daarna een proefrit maken, gaat snel naar de onderstaande dealer(s). De Familie Metro. Was. gisteren standaard al uitzonderlijk kompleet. Is vandaag kom pleet uitzonderlijk. Met standaard een korting-cheque van f 1.000,-. St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 Juwelier Briljant v/h Jac Moiirer Westdijk 13-19, Middel- hamis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. |>qCOOOQOQOOOOOOOCOOQOQOOOOOOQQOOOOOOOQOOOOO« JCOOCK DE CRANESTRAAT 4 - ZIERIKZEE - TELEFOON (01110) 3101 Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen- Duiveland maakt bekend dat vanaf heden tot en met 25 maart 1982 op de griffie van 's-Landskamer, Havenpark 40 te Zierikzee voor be langhebbenden ter inzage liggen de plannen: a. verbetering van de Donkereweg, vanaf de Hanen- weg tot de aansluiting met de Schouwsedijk en ver betering van de Schouwsedijk vanaf genoemde aan sluiting tot aan de Provincialeweg, in de gemeente ^Brouwershaven; b. verbetéring van de Helleweg vanaf de Stoofweg (Provincialeweg) tot de aansluiting met de Ramp- weg, in de gemeente Westerschouwen. Tot belanghebbenden worden in het bijzonder gerekend de eigenaren en gebruikers van aanliggende gronden en gebouwen. Eventuele bezwaren tegen genoemd plan sub a en/of b kunnen vóór 1 april 1982 worden ingediend bij voor meld bestuur, postbus 20, 4300 AA Zierikzee. Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland, M. J. STEUR, wnd. dijkgraaf. J. A. ROTTE, griffier. Zierikzee, 11 maart 1982 DfU/ AUTUMN.-TREE ISOLEERKAN 1 Liter inhoud met een fraai bomen- dekor. Om al uw koude en warme dranken langdurig op de juiste temperatuur te houden. Voorjaars- prijs BLOEMSPROEIER Kwaliteit staat bij deze bloemsproeier hoog in't vaandel. Engelse kwaliteit, met verstelbare sproeier. Laat u nooit in de steek. Voorjaarsprijs van 35,- voor- KAASDOOS Een prima robuuste kaasdoos voor 'n ieder die van 'n lekker stuk kaas houdt VOORJAARS PRIJS i 5 TEFAL KOEKEPANNEN Antraciet grijs met de speciale anti-aan baklaag.Voor jaren lang bakplezier. In fraaie kado-doos. 20 en 26 cm d. Voorjaarsprijs van 54,95 voor UWVEROSOL PLISSÉ DEALER WONINGINRICHTING H. DE VLIEGER Meelstr. 21, Zierikzee, tel. 01110-2305 Deze week Trosanjers Chrysanten Freesia's Mimosa 5,95 5,75 4,95 4,25 Begonia 4,75 Azalia 4,50 Potchrysant 3,95 KETEL Deze praktische ketel van 28 cm d en ca 11 liter inhoud, is bijzonder geschikt voor soep. mossels, enz. maar ook als luierwasketel Voorjaars- pri|S GESCHENKENHUIS S HOOGERHUIS B.V. J Renesse 5 Telefoon (01116) 1343 4* l WBaocoaooooeaoennoeooDOQg Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9