Morgen vrijdag 12 maart MODE-PRESENTATIE van de VOORJAARS-COLLECTIE bij Gratis bij'n krat Amstel Bier 'n echt koperen onderzetter. Spaar ze alle vier. 1111 hEtGEsdiEnkEnhuis om 10.00 uur om 13.30 uur om 15.30 uur (iedereen hartelijk welkom!) H.H. LANDBOUWERS R0MB0UTS - Zierikzee GEMEENTE DUIVELAND KoBWtttRV^^pQRTkS SUCCESJES Deze echt koperen onderzetter krijgt u tijdelijk cadeau bij een krat, 20 monoflesjes of 24 blikjes Amstel Bier Er zijn vier verschillende onderzetters: de brouwer, de keldermeester, de bottelaar en de kastelein. GEMEENTE BRUINISSE Motto puntdraad Ursusgaas Gecreosoteerde palen Uit onze afdeling hobbyhoeken TE HUUR GEVRAAGD SAMAN SAMAN 8 HOLTY MODE De burgemeester van Duiveland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend dat met ingang van 12 maart 1982 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de le herzie ning van het bestemmingsplan Sirjansland, met de daarbij behorende voorschriften en toelichting. Gedurende de termijn van de ter visie-legging kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ontwerp plan bij de gemeenteraad. De burgemeester voornoemd, J. VAN BOMMEL Nieuwerkerk, 9 maart 1982 Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één de iHfcü gereed. Kfcl™ Bel meteen even op! Of vraag informatiemateriaal Alleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg. Spijkenisse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland PORTAS-VakbedrIJf INNOVATIE-Servlce PORTkS® Dijkstraat 34,3231 CB Brielle Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedlven overal in Nederland en in vele Europese landen Adverteren doet verkopen! Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Zitdag te Brouwershaven, 15 maart in 'het wijkgebouw. Pedicure-Podologe A. G. Steendijk, tel.afspr. 01110- 4440. Er kunnen omstandigheden zijn, dat men werkelijk af stand moet doen van zijn huisdier. Neem dan kontakt op met: Sophia-Dierenbe- scherming, Esdoornstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. U weet toch dat wij auto's wassen: uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- }373, 's Maandags gesloten. Burgemeester en wethou ders van Bruinisse, maken, gelét op artikel 24, lid 2, on der c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van Machinefabriek Maaskant b.v., Meester Snijderweg 40 te Stellendam voor een ver gunning ingevolge de Hin derwet voor het wijzigen van een metaalbewerkingsbe- drijf c.q. instrumentenfa briek en een diepvries- en koelruimte voor het bewer ken, invriezen en bewaren van aan bederf onderhave producten in de ruimste zin, gelegen op het perceel In dustrieweg 10, kadastraal be kend gemeente Bruinisse, sectie G, nummer 681 positief te beschikken onder voor schriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, als mede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, lig gen van 12 maart tot 13 april 1982 op de gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken ter inzage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na te lefonische afspraak buiten de kantooruren. De aanvrager, alsmede dege nen die bezwaren hebben in gebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe niet in staat is geweest, kunnen tot 13 april 1982 gemotiveer de schriftelijke bezwaren in brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met hel bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht en gezonden aan het college van burge meester en wethouders van Bruinisse, Molenstraat 65, 4311 EB Bruinisse. Beroep tegen het op het ver zoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn bezwaren heeft ingebracht tegen de aanvraag en ontwerp-be schikking, tenzij wordt aan getoond dat hij redelijker wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die nen. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse. 11 maart 1982 Hoge Kortingen Alles franco huis a contant Telefoon (01110) 2475 Verrenieuwstraat 46-48 LANDMAN - Model- en portrettekenen f 38,50 LORENZI - Hoe teken ik dierenMO,50 Hoe teken ik mensenf 10,50 Hoe teken ik in perspectief, f 10,50 V. D. VORST - Portret en figuur boetseren M9,50 (SERIE) SCHILDEREN ALS HOBBY o.a. Olieverf - Portrettenf 18,90 Akwarel-Algemene techniek 18,90 Acrylverf - Zeegezichten f 18,90 ZUIDEMA - Ned. volksschilderkunstf 18,50 Deze en nog vele andere zijn verkrijgbaar bij: FA. W. J. GOUDZWAARD ZN NOORDSTRAAT 33-35 HAAMSTEDE TEL. 01115-1331 HOOGERHUIS B.V. HOOGEZOOM 194-200 RENESSE TEL 01116-1343 Voor langere tijd Op Schouwen-Duiveland riant gemeubileerd huis met garage Brieven onder nr. 4662 Groente en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 1 Hollandse komkommervoor 0,95 1 Vi kilo geschrapte worteltjesvoor 0,65 15 vol sap sinaasappelen voor 2,95 10 zoete mandarijnen voor 2,50 10 gele Grape Fruit voor 1,95 Onze reklame voor dinsdag en woensdag: 5 kilo AARDAPPELEN voor 1,95 Er zijn nu ook weer NIEUWE AAR DAPPELEN, aardbeien, peultjes, pruimen, Hollandse asperges, ijs bergsla, kiwi's. Nieuwe oogst hand- peren. Maar natuurlijk hebben wij ook: verse sla, andijvie, bloemkool, witlof, spruiten, spercieboontjes. Cox's Orange, Jonagold, Golden De licious, Granny Smith en alle andere soorten groenten en fruit en dit alles tegen voordeel prijzen. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8