Uw eigen Provincie - uw eigen stem 1 STREEKNIEUWS Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk SUCCESJES ij BORST- BIEF- "JESSS' 'N LAPPEN LAPPEN GHJAKT ƒ11198 875 748 ROMBOUTS 1 1 1 1 1 M 1 fü m 1 Gesloten van 16 t/m 20 maart D0E-HET-ZELF VAN Z0EST UZAGVEROSOLOPTV Zonwering „De Nobelpoort" vero/ol Piet Pieper - Oosterland Laat daarom uw stem doorklinken voor het behoud van het Christelijk volkskarakter in uw provincie. Leef daadwerkelijk mee: stem S. G.P. I Met vreugde geven wij ken nis van de geboorte van onze zoon JULIEN EUGÈNE en DINY TOTTË 11 maart 1982 Burg. Romeynstraat 1 4305 AD Ouwerkerk Tijdelijk adres: kraamafd. Zweedse Rode Kruis Zieken huis, Zierikzee. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Langs deze weg wil ik allen zeer hartelijk bedanken, ook na mens mijn kinderen, voor de vele attenties, bloemen, fruit en kaarten die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. A. TANIS-TANIS Nieuwerkerk, maart 1982 Weststraat 42 ZIERIKZEE Winkelwagen opengebroken In de nacht van woensdag op don derdag tussen 18.00 en 07.00 uur is een schuur aan de Oudeweg openge broken, waarin de winkelwagen van P. C. v. d. S. uit Zierikzee. Uit de eveneens opengebroken winkelwa gen werd onder andere koffie, rookwaren en wisselgeld ontvreemd. Een totaal bedrag is nog niet bekend. RENESSE Voorjaarsvergadering V.V.V. Op dinsdag 16 maart wordt in „De Zeeuwse Stromen" te Renesse, de al gemene voorjaarsvergadering gehou den van V.V.V.-Renesse. Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Benoemd worden een lid en een reserve-lid van de kaskommissie. De rekeningen 1981 worden behandeld. Van het bestuur zijn aftrédend en herkies baar de heren L. C. Hoogerhuis en E. Troost. Het voorlopig verslag van de evenementen in 1982 wordt uitge bracht. Na afloop van de vergadering wordt een film vertoond over de non stop-solo-wereldzeiler Pleun van der Lugt. MIDDENSCHOUWEN CDA De kandidatenlijst, die dinsdag in de Zierikzeesche Nieuwsbode stond, betreft die van het CDA. Raadslid, de heer L. den Boer keert niet terug in de raad wegens zijn leeftijd. BROUWERSHAVEN Schoorsteenbrandje Bij de fam. C. P. v. d. V. uit Brou wershaven ontstond woensdag 10.10 uur een schoorsteenbrandje in de Zuiddijkstraat. De brandweer van Brouwershaven bluste het brandje en maakte de schoorsteen schoon. Het bovenste deel van de schoorsteen moest verwijderd worden. De woon kamer liep rookschade op. ZONNEMAIRE Ophalen oud papier Zaterdagochtend hoopt de harmo nievereniging ,,Nut en Uitspanning" oud papier te verzamelen. Men start om negen uur. Graag zoveel mogelijk alles gebundeld gereed zetten. NIEUWERKERK Aktie „Mensen in Nood" De kledingaktie voor „Mensen in Nood" is in Nieuwerkerk een groot sukses geworden. Ruim 800 kg kle ding werd binnengebracht. De totale opbrengst van Schouwen-Duiveland was 5 ton. Namens de stichting wor den alle gevers en geefsters dank ge zegd. SIMAVI-kollekte In de week van 15 tot 21 maart wordt te Nieuwerkerk de landelijke inzamelingsaktie voor SIMAVI ge houden. BRUINISSE Mosselkotter verkocht De heer Joh. Steketee heeft zijn mosselkotter, Maria YE 70 verkocht aan de firma C. en J. Zoeteweij te Yerseke. De kotter is in 1970 bij de gebr. Van Duyvendijk gebouwd. De YE 70 gaat de YE 94 vervangen, waarvan het casco in 1911 is ge bouwd, zodat dit schip zijn 71e ver jaardag viert. Voor de heer Steketee zal een nieuw schip worden gebouw, dat is besteld bij de firma Padmos b.v. te Bruinisse. Tijdrede Op D.V. woensdag 17 maart hoopt de heer L. M. P. Scholen uit Capelle aan de IJssel, een tijdrede voor de S.G.P. te houden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan de Schoolstraat 13. Belangstellenden zijn van harte wel kom. Vergadering V.V.V. Op woensdag 17 maart 1982 houdt de V.V.V. afdeling Bruinisse haar al gemene ledenvergadering in café-res taurant ,,'t Centrum", Korte Ring 5, Bruinisse. Bij de bestuursverkiezing zijn af tredend en niet herkiesbaar me vrouw I. de Ronde-Hoek en de heer A. v. d. Graaf. Door het bestuur wor den voorgedragen T. C. Gebraad en J. M. A. van Velthuizen. Na het officië le gedeelte wordt een film vertoond over de schetpdierenkultuur, waar bij diverse Bruse mosselschippers aan het werk worden gezien. Voor tijd: zie agenda. Na een langdurige ziekte is overleden onze geliefde zuster en schoonzuster HELENA HOOGERHEIDE-DE WAAL op de leeftijd van 72 jaar. J. DE WAAL A. DE WAAL-VAN ENGELEN M. DE WAAL J. DE WAAL-DE WAAL en kinderen Bruinisse, 8 maart 1982 Met deze geven wij kennis dat op 9 maart na een geduldig gedragen lijden overleed onze schoonzuster en tante, me vrouw JOHANNA MARIA BEI JE weduwe van P. J. LEENDERTSE op de leeftijd van 86 jaar. Namens de familie LEENDERTSE Eikerzee, 9 maart 1982 Voor de vele blijken van medeleven, betoond na het overlij den van onze geliefde moeder, behuwd, groot- en overgroot moeder LEENTJE VAN SCHOUWEN weduwe van JOZEF RIDDERHOF betuigen wij onze oprechte dank. Zierikzee: Familie MAIJS-RIDDERHOF Noordgouwe: Familie MOELIJKER-RIDDERHOF Maart 1982 Voor de vele blijken van deelneming met het overlijden van onze beste vriend LEENDERT VAN DER HAVE zeggen wij u hartelijk dank. P. M. KRIJGER W. C. KRIJGER-VAN POPERING Haamstede, maart 1982 Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedan ken, willen wij bij deze onze hartelijke dank betuigen voor de grote belangstelling na het overlijden van mijn man en onze vader, behuwd- en grootvader J. L. BOM Inzonderheid directie en personeel van rusthuis „Duinoord" voor de goede zorgen. Uit aller naam, N. A. BOM-v. d. VAATE Haamstede, maart 1982 rusthuis „Duinoord", Kloosterweg 18 Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ont vangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en °pa CORNELIS N. VAN DER WEKKEN betuigen wij onze oprechte dank. H. VAN DER WEKKEN-STOUTEN Kinderen en kleinkinderen Creil, maart 1982 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Te koop: Tuinliefhebbers: a.s. Zater dag 3 maart van 9.00 tot 15.00 uur weer vele soorten vroege en late pootaardappelen te koop. Alles contant. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei- schor. Wandmeubel, d.bruin-wit, 2.50 br. x 1.95 h.; aquarium volglas, 40x40x1.25; 2 st. Eheim filters voor 200 1. A. Timmer, Vlakestr. 20, tel. 01110-2014. Houtblokken voor de open haard en alles-branders, on gezaagd of gezaagd en ge kloofd te leveren v.a. 70,— per m3. A. Leeuwe, Noord- welle, 01116-1768. Pootaardappelen, sla andij vie, kroten, spitskool alles in perskluit. Tuincentrum Re nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid- wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Ford Taunus, 1.6 liter, stati oncar op gas, b.j. 1976, p.n.o.t.k. Tel. 01110-6145. Alfa Sud PI, 1976, 78.000 km 1000,-. Tel. 01110-5935. Peuterledikantje met ma tras, donsdek en 2 overtrek ken/75,-. Tel. 01110-5070. I MALSE RUNDER- MAG. MALSE NU NU NU 'ff I 500 GR. i 9 9 KILO ■^wwwwwwwwwwwwwwwwww Ruil nü uw oude KTV in voor zo'n mooie Philips of Graetz KTV. Prijzen na inruil vanaf 1395,— (66 cm). Wij hebben ook weer inruil KTV met en zonder garantie in diverse prijzen. Techn. Bureau Christiaanse, Renesse, 01116- 1694-2048. Dijkman „De Vlijt", Burgh, 01115-1895. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Philishave met dubbele scheertechniek. Voor leve ring, nazorg en reparatie. Ra dio v. d. Berge, Zevenhuisstr. 6, Zierikzee. Peugeot 304 GLD, bouwjaar 1977. Tel. 01110-4231. Zand en grond. Fa. IJzelen- berg en Zn. Tel. 01113-1489- 1226. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kilo magere speklap 8,50; 500 gram saucijsjes of braad worstjes 4,78; woensdag 1 kilo gehakt 8,80. R.vr. stalen aanrechtblad met kraan, br. 60 cm, 1. 2.13 cm, z.g.a.n., pr. 100,zilv. guldens 13 st. 13,50; vogel kooi toebeh. 45,—; radia tor kachel kl. mod, 50,—; 4 pits gascomf. 50,-^-. Te bevr. 's-Gravenstr. 9, Zierikzee. - Voor de groentuin: losse tuin turf, potgrond en compost per m3 voordelig. Tuincen trum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. 1 Broedstel Bleekkopros. Te bevr.: Zevengetijstr. 7, Zie rikzee, tel. 01110-3457. Motor Honda 550 F2, bouw jaar 1980, km-stand 55.000 km. Vraagprijs 3500,—. Tel. 01114-2874. Mini 1000, blauw met., magn. velgen, br. banden spoi lers, b.j. '73 1200,—. Tel. 01114-1955, na 17.00 uur. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Slaplanten Krotenplanten Spitskoolplanten Violenplanten Primulaplanten Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Yamaha brommer, IV2 j. oud, i.z.g.st. Tel. 01110-4325. Opel Kadett, b.j. 1973, i.p.st. Tel. 01113-1916. Fles-lammeren bij M. den Boer. Hove Levenstrijd, Zie rikzee, tel. 01110-2821. Honda tuinfraisen, vele aan- bouwmogelijkheden, laat u vakkundig voorlichten. Hon da dealer voor Schouwen- Duiveland. Tuincentrum Re nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Plusm. 100 a 125 m2 asbest golfplaten, in prima staat. Koopje. Ook in gedeelten verkrijgbaar. Saman, St. Do- musstr. 88, Zierikzee, tel. 2004. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering „De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot- verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedselw, gxtra, voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Te huur gevraagd: In Zierikzee: stalling voor pers. auto. I. P. A. Vlinker- vleugel,' Wandeling 9, tel. 01110-2262. Woon-slaapkamer, liefst ge meubileerd, in of omgeving van Zierikzee. Brieven onder no. 4663 buro van dit blad. Personeel gevraagd: Wij zoeken een part-time af- wasdame voor avonduren en het weekend. Auberge Mari time, tel. 01110-2156. Personeel aangeboden: Huishoudster, 60 goede ref. Brieven onder nr. 4664 aan buro van dit blad. Huisdieren: Opgevangen Nieuwerkerk: slank poesje, kleur: zwart met wit; poes, kleur: gecy- perd met wit. Goed tehuis ge zocht voor: Duitse Herder, teef; wit dwergpoedeltje, teef. Sophia-Dierenbescher- ming, Esdoornstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Hairstylingshop „New Wave", wegens vakantie gesloten van 13 t/m 27 maart. Visstraat 10, Zierikzee, tel. 01110-6380. y -JA St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Telef. 01110-3395 Bekijk deze unieke zonwering (die ook isoleert!) nu eens in werkelijkheid. Fa. W. GOUDSWAARD EN ZN. Korte Nobelstraat 2, Zierikzee, tel. 01110-2497 Weekendreklame Mooie grote bloemkoolf 2,50 V2 kg Hollandse tomatenf 2,95 Rose Grape fruit 5 voorf 2,95 10 voorf 5,00 Vol sap sinaasappelen 10 voorf 2,50 25 voorf 5,00 Volle doos a 125 stuksf 22,50 Bosje narcissen Bij een bos bloemen of plant f 2,50 f 1,50 TELEFOON (01114) 2028 Op D.V. 24 maart is het weer zover: dan worden alle Nederlandse kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen voor de afgevaardigden die 4 jaar lang zitting zullen nemen in de colleges der Provinciale Staten. En de leden hiervan kiezen op hun beurt de Eerste Kamer-leden, die in de Nederlandse democratie zo'n verantwoordelijke taak vervullen. Immers, de senatoren geven er herhaaldelijk blijk van afstand te kunnen nemen van overhaaste besluiten of wetsvoorstellen die de toets der kritiek niet vol doende kunnen doorstaan. De statenleden van de provincies moeten over een veelheid van zaken die uw eigen omgeving betreffen beslissen. Bijvoorbeeld over: het vaststellen van streekplannen; het bevorderen van regionale activiteiten; aanpak van milieu-problemen; de verkeersveiligheid, ruilverkaveling, recreatie en vooral ook het kritisch volgen van de financiële mogelijkheden. De afgevaardigden van de SGP willen niets liever dan een positieve en opbouwende bijdrage leveren aan het bestuur van levenskrachtige provincies. Zij zullen zich bij de standpuntbepalingen en activi teiten door Gods Woord, de bron voor alle wijsheid en kracht, laten leiden. Uw provincie heeft uw stem nodig. Help ons een halt toe te roepen aan de toenemende gezagsondermijning. Help ons en steun ons bij het nemen van verantwoorde maatregelen en nieuwe activiteiten, om manmoedig voort te kunnen gaan. S®P Staatkundig 1H Gereformeerde Partij Voor inlichtingen: Voorlichtingscentrum SGP, Laan van Meerdervoort 165. 2517 AZ 's Gravenhage. Tel 070-468688.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7