PIEK FIJN MAAKT T JE MAKKELIJK. '116 Tieleman keukens, als u van duidelijkheid houdt. DANSEN MOETJE LEREN, MET GELD OMGAAN OOK. NIEUWE FIETSEN GARAGE RIDO sriljanL ENCYCLOPEDIE VAN ZEELAND PIEK-FIJN, ONZE JONGSTE SPAAR- BETAALREKENINGEN. NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE EN 'n eerlijke zaak.| Nog meer duidelijkheid BON. START GEMEENTE DUIVELAND M. de Looze keukencentrum ^Ss tieleman bv melissant 12 Ttevsf&'> dinsdag Alles moetje leren: dansen, maar ook sparen, betalen en ontvangen. Daarom heeft de Bonds spaarbank speciaal het Piek-fijn Pakket ontwikkeld, waarmee je vanzelf leert omgaan met geld- en bankzaken. Hoge rente, extra premie, gratis spaarboek. Het Piek fijn Pakket begint met de Piek-fijn Spaarrekening: rente 8 plus nog een extra premie! Met het gratis prima Piek fijn Spaarboek wordt alles piekfijn- bijgehouden. De Op Af Rekening: zelf geldzaken regelen met de BankBox. Vanaf 11 jaar kan je boven dien een Op Af Rekening openen, om na overleg met je ouders zélf geld over te maken, of te ontvangen. Met een eigen pasje kun je ook nog zelf geld opnemen. Met de gratis BankBox hou je 't handig bij. Piek-fijn; alleen bij de Bonds spaarbank. Alleen de Bondsspaarbank heeft het Piek fijn Pakket. Kom dus naar de Bondsspaarbank en vraag erom. Want jóng geleerd is gped gedaan. Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 De burgemeester van Duiveland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend dat met ingang van 12 maart 1982 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de 2e herzie ning van het bestemmingsplan Ouwerkerk, met de daarbij behorende voorschriften en toelichting. Gedurende de termijn van de ter visie-legging kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ontwerp plan bij de gemeenteraad. De burgemeester voornoemd, J. VAN BOMMEL Nieuwerkerk, 9 maart 1982 Het eerste deel van de ENCYCLOPEDIE VAN ZEE LAND zal 24 maart a.s. 's middags in de handel ko men. In verband hiermee sluit de voorintekening met vooruitbetaling van 375,— bij lidmaatschap van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen op 20 maart a.s. De ledenprijs van 140,— per deel blijft tot het ver schijnen van het derde deel van kracht. De niet-leden prijs bedraagt 175,— per deel. Reeds meer dan 1000 Encyclopedieën werden besteld. Voorintekening of bestelling kan geschieden door in zending van onderstaande bon bij: Administratie Encyclopedie van Zeeland Bleek 5 4331 EK Middelburg tel. 01180-13570 Ondergetekende (straat) (postc.woonpl.) (handtekening) bestelt hierbij de Encyclopedie van Zeeland a 175,— per deel. meldt zich aan als lid van het Genootschap en bestelt hierbij de Encyclopedie bij vooruitbeta ling van 375,— voor de drie delen. meldt zich aan als lid van het Genootschap en bestelt hierbij de Encyclopedie voor 140,— per deel. Voor sportprijzen Middelharnis telefoon 01870-3665 Hellevoetsluis telefoon 01883-18566 Zlerikzee telefoon 01110-5900 Plaatje graveren gratis H.H. Landbouwers Evenals vorige jaren houden wij ons gaarne aanbevolen voor het zaaien van uien Joh. Pannekoek Korte Blokweg 2 Zierikzee - Tel. 01110-3113 Autorijschool VAMOR- M.I. kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 Burgh-Haamstede Zaterdag 13 maart haalt de muziek weer oud papier op Wilt u het om 8.30 uur gebun deld langs de weg zetten. Dank u! Kon. Muziekvi „Witte van Haemstede" Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Krantenreklame is niet te vervangen! m ËOSfc*®1*'6 *na$tr33 pasvo«-m rn8l|-% katoety "n\/ tvll Als u Tieleman om een offerte vraagt voor een nieuwe keuken, dan krijgt u die. Uitvoerig gespecificeerd, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Bij die offerte zit bovendien een platte grond-tekening van uw keuken en een tekening van het front. U weet dan hoe uw keuken eruit gaat zien en elk misverstand is daarmee OPENINGSTIJDEN SHOWROOM dinsdag t/m vrijdag 9 30 - 12.00 uur en 13.00 - 17 00 uur vrijdagavond 18.30 - 21.00 uur zaterdag 10.00 -15.00 uur Maandag de gehele dag gesloten. Melissant ligt op Goefee Overflakkee, tussen Middelharnis en Ouddorp uitgesloten. Kijk, dat bedoelen we met duidelijkheid. Bij Tieleman vinden we dat heel normaal. Net zo normaal als de 'maatcontrole'Voordat een keuken wordt besteld, komt Tieleman bij u thuis nog even de precieze maat opnemen.Voor alle zekerheid. Daarmee komt bovendien de verantwoordelijkheid bij Tieleman te liggen. En als u nu denkt dat Tieleman daardoor duur is, dan wacht u een plezierige verrassing als u een offerte laat maken. Aan de keuze van een keuken gaan talloze beslissingen vooraf. Welk materiaal, welke kleur, welk blad, welke ap paratuur enzovoort. Bij Tieleman heeft u alle keuze en bovendien een uitstekend, vakkundig advies. Bovendien zijn vrijwel alle keuzemogelijk heden wel in één van de ruim 40 opgestelde kwaliteits keukens te zien. En is zien niet duidelijker dan horen? Zedka 3innendeuren Ik ben geïnteresseerd in: I Keukens Kasten Vouwdeuren I kastdeuren Buitendeuren I l Trappen Zonwering I Ik wil graag een afspraak maken om daarover thuis j 'ns (geheel vrijblijvend) met u te praten Stuur mi| vrijblijvend meer informatie i naam I adres I postcode plaats evt. telefoon Invullen en opsturen naar Keukencentrum Tieleman, Postbus 2, 3248 ZG Melissant A.s. zaterdag stuntverkoop van nieuwe fietsen van bekend (Ned. fabr.) met 5 jaar garantie. Vele modellen en kleuren in voorraad. Kompleet met verlichting, standaard, sierbeugel en snelbinders. Terugtrapremf 340,— 3 versnelling velgremf 440,— 3 versnelling trommelrem roestvrijstaalf 640,— Tevens grote inruilaktie, uw oude fiets is altijd f 25, of meer waard. OUDE NOORDSTRAAT 11 - NIEUWERKERK TELEFOON 01114-3032

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12