VAN HARTE GEFELICITEERD! KONINKLIJKE TUINEN GARAGE DIJKMAN 8 Aanvoer en prijs mosselen INGEZONDEN STUKKEN Totaalweigeraar vrij Er is voldoende rundvlees H.H. ADVERTEERDERS „van oeveren" touringcar SUCCESJES De AEG energie-bewuste stofzuigers. RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE B.V. RUITERSPORT DE VRIEZE ROTTERDAM. De Rotterdamse po litie heeft zaterdag in het warenhuis van V en D in de binnenstad negen jongelui wegens vernielingen aange houden. VISSERIJBERICHTEN De in Yerseke in de week van 1 tot 5 maart aangevoerde mosselen, wa ren voor een zeer groot deel van infe rieure kwaliteit en verdwenen dan ook regelrecht in het mosselfonds, wat ook de bedoeling van de aanvoe rende kwekers was. Anderen die serieus probeerden voor een wat betere kwaliteit een ko per te vinden, slaagden daar in enke le gevallen wel in, maar dan wel te gen een prijs die maar enkele centen of dubbeltjes boven de minimum prijs uitkwam. Alleen de wat grotere mosselen maakten een iets betere prijs, maar hoger dan 25,— tot 30,— per ton kwam men meestal niet. Enkele weken geleden kon men daarvoor nog het dubbele beuren. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 8-3. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 317 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2000 - 2750; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 325 - 650. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,55 - 8,40; jonge slachtpaarden 6,70 - 8,60. De handel in slachtpaarden was stug, duur en prijshoudend en in po ny's rustig. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 8-3. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, prijzen per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 31,00 - 33,00; Bintje 50 mm opw. 46,50 - 48,00; Bintje 35-55 mm opw. 37,00 -ƒ 38,00; Irene 35 mm opw. in zakken 26,00 - 29,00 en Eigenheimer 35 mm opw. in zakken 30,00 - 34,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 26,00 - 28,00; Bintje 50 mm opw. 38,00 - 40,00. Export: Bintje 45 mm opw. in zak ken bestemd voor Italië 44,00 - 46,00. Voeraardappelen tot 8,00 10,00. Stemming: rustig. Veemarkt Leiden LEIDEN, 8-3. Aanvoer totaal 1404, waarvan: slachtrunderen 1025, scha pen en lammeren 379. Prijzen per kg: Stieren le 8,95 - 9,40, 2e 8,35 - 8,90; vaarzen le 8,65 - 8,90, 2e 7,45 - 8,00; koeien le 8,00 - 8,90, 2e 7,60 - 8,00, 3e 7,20 - 7,60; worstkoeien 6,20 -ƒ 7,30; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 215 - 290; lammeren 235 - 335. Overzicht: slachtrunderen: aan voer redelijk, handel vlot, en prijzen stieren stabiel, overige ruim prijs houdend; schapen en lammeren: aan voer redelijk, handel vlot, en prijzen iets lager voor schapen en iets hoger voor lammeren. Vandaag (maandag) komt totaal- weigeraar Jan de Reu uit Arnemui- den vrij uit de gevangenis van Breda. Vrij na een jaar gevangenschap. Jan de Reu is totaalweigeraar. Dat wil zeggen dat hij geweigerd heeft in mi litaire dienst te gaan, zonder een be roep te doen op de wet gewetensbe zwaren. Totaalweigeraars willen niet in dienst omdat zij geen deel uit willen maken van het militaire apparaat dat door hen wordt gezien als een middel om het kapitalisme te be schermen. Kapitalisme dat mensen onderdrukt. Jaarlijks worden er mil jarden uitgegeven aan leger, bewape ning, onderzoek naar nieuw wapen tuig, terwijl tegelijkertijd miljoenen mensen niet genoeg hebben om zelfs maar in hun belangrijkste levensbe hoefte (voedsel) te kunnen voprzien. De bewapening dient slechts ten behoeve van een klein groepje machthebbers. De bevolking wordt voorgehouden dat het leger hen be schermt tegen een vijand. In Vietnam werden miljoenen mensen uitge moord om „het oprukkende commu nisme een halt toe te roepen". En zo is er altijd wel een denkbeeldige vij and te vinden. Een totaalweigeraar wil op geen enkele manier meewerken aan het militaire apparaat, en wil dus ook geen vervangende dienstplicht ver vullen. Wie wel vervangende dienst plicht vervult moet zich tegenover één of meerdere kommissies verant woorden. Zij geweten wordt ter dis- kussie gesteld, en niet het militai risme. Een totaalweigeraar wil dat niet. Hij wil op geen enkele manier meewerken aan het militairisme. Jan de Reu is nu weer vrij, maar andere totaalweigeraars zitten nog in de gevangenis. Het is voor hen heel belangrijk dat ze weten dat er mensen achter hen staan. Stuur daar om een steunbetuiging naar: Jan van Herp, Huis van bewaring. Noordsingel 115, 3035 EM Rotter dam; Joost Duinhof, Jeugdhuis van bewaring „De Sprang", Stevinstraat 405, 2587 EK Den Haag; Michel Niesten, Huis van bewaring „De- mersluis", HJE Wenckenbachweg 48. 1096 AN Amsterdam. Reakties naar: Werkgroep Anti-Militarisme Schouwen-Duiveland Postburs 63, 4300 AB Zierikzee WIM, INEKE en ANNE v. d. VATE-SCHERPENISSE zijn erg blij met de geboorte van hun dochter en zusje THONA LEVINA GERTRUIDA (Esme) 6 maart 1982 Reigersweg 1 4306 NR Nieuwerkerk Tijdelijk- Zweedse Kruis Ziekenhuis. Rode Donderdagmiddag 1 uur WIM MEERDINK Hem Met grote droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve broeder en zwager LAMBERTUS-HAGE op de leeftijd van 69 jaar en 6 maanden. Zierikzee: B. P. VAN DONGEN-HAGE Noordgouwe: A. HAGE Haamstede: A. HAGE-DEN BOER 7 maart 1982 Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante L. HOOGERHEIDE-DE WAAL op de leeftijd van 72 jaar. Bruinisse: P. MULLER-HOOGERHE1DE T. VAN DEN BERGE-HOOGERHEIDE Rotterdam: C. LAGENDIJK-HOOGERHEIDE A. LAGENDIJK Neven en nichten 8 maart 1982 Rectificatie De teraardebestelling van JOHANNA VLIEGER weduwe van JOOS STROO zal plaatsvinden woensdag 10 maart a.s. om 11.45 uur in plaats van 12.45 uur. Zeer veel familieleden, vrienden en bekenden hebben ons van hun medeleven doen blijken na het overlijden van onze vader en grootvader CORNELIS TEUNIS POLS Hiermede willen wij iedereen danken voor dit medeleven. Het heeft ons ontroerd en getroost. Namens ons allen: C. P. POLS Zierikzee, maart 1982 De Wittestraat 8 Bij plaatsing in deZierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook 'wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Koopt bij onze adverteerders Per (bij voldoende deelname) naar de te Brussel, stadsrondrit gelegenheid voor winkelen op zaterdag, 8 mei a.s. Vertrek Zierikzee 7.30 uur, prijs p.p. I 27,50 (kinderen t/m 12 jaar: t 22,50). deelnemers op Schouwen-Duiveland worden opgehaald en thuisgebracht. Voor informatie en opgave: postbus 18 4300 aa zierikzee reisburo: appelmarkt 21 tel 01110-5036 touringcarbedrijf: watermolen 17-19 tel. 01110-2319/4348 Te koop: Dames- en heren jeansbroek, maten 26 t/m 40. Speciaal- prijs 49,—. M. J. Stouten, Groenendaal 21, Oosterland, tel. 01114-1410. Plusm. 100 a 125 m2 asbest golfplaten, in prima staat. Koopje. Ook in gedeelten verkrijgbaar. Saman, St. Do- musstr. 88, Zierikzee, tel. 2004. Crossfietsen - sterk - leuke kleuren - niet te duur. HEMO tweewielers, Zierikzee, Westsstraat. Antieke Hollandse laden- kast, eiken 650,Bieder- meyer sofa 1250,—. Tel. 01115-2556. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Pick-up zelfklevende letters en cijfers in pakjes en los in diverse kleuren en formaten bij Het Geschenkenhuis in Renesse en Haamstede. Ruime sortering elektrotech nisch en sanitair installatie materiaal. Hubo Karweishop Renesse. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Uit voorraad te leveren: vroege en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, van de noor delijke kleigronden. Firma D. v. Tuijl, Bruinisse, tel. 01113-1465. Antieke Jugendstil klok, apart model 550,—. Tel. 01115-2556. Eetzitje, teakhout, met uit- schuiftafel. Tel. 4402, Zierik zee. Goedkope merkstofzuigers voor de schoonmaak. Radio v. d. Berge, tel. 2962, Zierik zee. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. De AEG slede-stolzuigeis zijn voorzien van een energie-spaar automaat, voor energie-bewuster zuigen1 De AEG stofzuigers zijn van de bekende AEG-kwaliteit Nu met 3 jaar garantie op de motor dat is niet gering' Vraag demonstratie f*a"144" AEG laat je niet in de steek. Deze maand met gratis stofzakken ter waarde van 1 9,15. Ook voor reparatie (24 uurs service) en onderdelen, zoals slangen, stofzakken, zuigmonden enz. WELTEVREDEN Uw vakhandelaar voor de eilanden met zijn bekende nazorg. Korte St Janstraat 12-20, Zierikzee, tel. 01110-2805 Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu voor een geboorte danwel verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag. Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit! DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN BV POSTBUS 1 4300 AA ZIERIKZEE JANNEWEKKEN 11 TELEFOON (01110) 6551 DeGoedNie Prijzen iricl BTW af depof Wijzigingen m prifs en uitvoering voorbehouden Toyota brengt dit jaar alwéér het best denkbare auto-nieuws. Met 'n hele serie gloednieuwe, schitterende modellen. Voor onwaarschijnlijk bescheiden prijzen. Hier ziet u alvast 3 ijzersterke voorbeelden. Maar uw Toyota-dealer laat u óók graag de vele andere modellen zien. Welkom dus. Bij de GoedNieuws Show van dit weekeinde! Bij ons is Voordeel Heel Gewoon Zuidstraat 10, Haamstede Telefoon: 01115-1446, b.g.g. 1533

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8