All Ready blijft verdiend in derde klas distriktskorfbal Gerrit van Splunter grote man in fascinerend kompetitieduel Gebruik sporthal niet gedaald Zwemexamens A en B in sporthal „Onderdak" Opnieuw overtuigende winst voor Scaldina ERIC DE NOORMAN 7 Dankzij gelijkspel (6-6) Volleybal Mevo '80 Damesteam HSD lijkt op goede weg terug Jongensjunioren speelden goede wedstrijd: 28-28 Wigberths wraak 4 4 ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag: 9 maart 1982 Nr. 23078 PIJNACKER, 6-3. In de laatste wedstrijd van het mi croseizoen heeft het eerste team van All Ready zich ver zekerd van weer een jaar distriktskorfbal. In de moeilij ke uitwedstrijd tegen Avanti moest minstens een punt worden behaald om handhaving te bewerkstelligen. Dat ene punt kwam er als belóning voor het 6-6 gelijke spel. Logischerwijs speelden de zenuwen een belangrijke rol in dit duel en dat gaf het geheel een rommelig maar uit erst spannend karakter. In de tweede minuut al kwam Avanti op voorsprong, 1-0, tot grote voldoening van het Pijnackerse pu bliek. Zij wisten echter nog niet dat dat gelijk ook voor de laatste maal het geval was. All Ready nam het ini tiatief over en na eerst veel pech ge had te hebben, scoorde Jaap van Gastel toch, na een minuut of 12, de verdiende gelijkmaker uit een vrije worp, 1-1. Leo Fonteine zag zijn af standschot niet zuiver aankomen za- ARNHEM. Door een Westduitse te levisie-uitzending, die leidde tot een tip uit het publiek, heeft de politie van Arnhem zaterdag een 58-jarige Westduitser, die wordt verdacht van internationale zwendel met medica menten, kunnen aanhouden. Tennistoernooi in Onderdak De jeugdkommissie van de tennis vereniging Zierikzee organiseerde voor zondag 7 maart in sporthal On derdak een toernooi voor de jeugdle den. Hieraan konden leden van Zierik zee en Nieuwerkerk meedoen. De deelnemers speelden in willekeurige dubbels". Als winnaar kwam Ernst Pols uit de bus met twaalf punten, de maxi male score. Leen Koster werd tweede en Nini Schot derde, beiden met 10 punten. De poedelprijs was voor Xa- vier Verschuuren, de kleinste en de jongste deelnemer. Alle prijswin naar waren lid van Zierikzee. Het ligt in de bedoeling dat in het zomer seizoen op de buitenbanen meer van dit soort toernooien worden gehou den. terdag, maar onder de korf was hij wel steeds gevaarlijk. Na een kwar tier spelen werd hij vastgehouden bij een omdraaibal, en scoorde gelijk daarop uit de toegekende strafworp, 1-2. Vijf minuten later was het weer raak. Bij een doorloopbal werd Fon teine geblokkeerd en weer ging de bal op de stip. Andermaal wist hij de strafworp te benutten, 1-3. Avanti kwam even terug tot 2-3, maar voor rust wist All Ready een redelijk uit gangspunt voor het vervolg te berei ken. Jaap van Gastel schoot van af stand raak en 2-4 kwam op de bor den. Rustgevend Na de rust kwam Avanti toch te rug. Er werd in die tweede helft aan beide kanten hard en rommelig gespeeld, maar de strijd bleef steeds sportief. De scheidsrechter had de kwaliteit om de belangen van deze wedstrijd volledig aan te voelen en dat leverde hem na de wedstrijd van twee zijden de nodige komplimenten op. Een of fensief van de thuisklub leverde twee doelpunten op en 4-4 was nog steeds voldoende voor All Ready. Na een kwartier scoorde Jaap van Gastel voor de derde maal van af stand en hij zorgde daarmee voor een rust brengende voorsprong, 4-5. Die doeltreffende bal was hoog en loepzuiver, de mand kwam er niet aan te pas. Avanti voelde zich nog steeds niet kansloos en gelijk sloeg de thuisploeg weer terug, 5-5. Nog maals kwam All Ready aan de lei ding, 6-5, via een fraaie doorloopbal van Leo Fonteine, die daarmee ook zijn derde punt liet aantekenen. Met een laatste krachtsinspanning kwam Avanti toch op gelijke hoogte, 6-6. Met Karin den Dekker in de ploeg voor de uitgebluste Hannie Fonteine, was All Ready nog enkele malen dicht bij de eindzege, maar daarte genover stond dat Avanti ook in. die laatste minuten nog even erg gevaar lijk was. Het eindsignaal van de, zo als gezegd, goed leidende scheids rechter zorgde voor verlossing van de hoog opgevoerde spanning. All Rea dy had het weer gered en blijft dus ook volgend jaar weer in de derde klas distrikt spelen. Avanti, dat het gelijkspel toch wel verdiende, had met dit punt nog de laatste strohalm gegrepen. Dit ene puntje bleek uiteindelijk voldoende voor de ploeg uit Pijnacker om nog een beslissingswedstrijd te forceren. Later op die dag verloor namelijk Hoekse SV met 9-7 bij Vrienden schaar. Hoekse SV en Avanti zullen dus volgende week onder elkaar gaan uitmaken wie volgend jaar naar de afdeling afdaalt. Dit spannende microseizoen wordt voor AU Ready afgesloten met een wedstrijd tegen de afdelingsselektie van Zuid-West. Dit aardige duel zal woensdagavond 10 maart a.s. in Sporthal Onderdak gaan plaatsheb ben en wel om 20.30 uur. Over twee weken zal dan de in september ge starte veldkomptitie zijn vervolg gaan krijgen. Het programma daar voor zal pas volgende week bekend gemaakt kunnen worden. Overige uitslagen: Veiocitas I- Oranje Nassau 1 6-7; Mei-wede 1- Fluks I 12-7; Vriendenschaar 1- Hoekse SV I 9-7. Eindstand derde klas A, distrikt Zuid-West Oranje Nassau I 14 12 1 1 25 148 99 Merwede I 14 6 5 3 17 102 89 Veiocitas I 14 5 5 4 15 116 110 Vriendenschaar I 14 5 3 6 13 118 126 Fluks I 14 5 3 6 13 102 115 All Ready I 14 4 3 7 11 102 122 Hoekse SV I 14 3 3 8 9 90 99 Avanti I 14 2 5 7 9 92 110 (Oranje Nassau promoveert naai de 2e klas en Avanti en Hoekse SV spelen om degradatie naar de afde ling.) ZIERIKZEE, 6-3. Als men spelers en leiding van het eerste heren volleybal team van Mevo'80 mag geloven is de promotie van dit team na twee jaar op rij net mislukt te zijn nu eindelijk niet meer te missen. Deze stelling wordt on derstreept door het gemak waarmee zaterdagmiddag de vierde set tegen naaste rivaal Intermezzo werd weggegeven en men duidelijk genoegen nam met een 2-2 puntendeling. Hierdoor bleef de marge met de ploeg uit Middel- harnis drie punten, met nog zes wedstrijden te gaan. Even alle optimisme op zijzettend voor de realiteit mag het duidelijk zijn, dat men wel degelijk moet waken voor al te veel zelfverzekerdheid. Immers, er moet nog worden aange treden tegen TOP, evenmin een te onderschatten opponent en in de slotfase van de kompetitie willen vaak ook ploegen in degradatiegevaar nog wel eens rare bokkesprongen maken, zodat ook tegen deze ploegen winst allerminst gegarandeerd is. De drie punten marge met Intermezzo zouden daarom moge lijk nog wel eens niet toereikend kunnen zijn, als de zaak wordt onderschat. ,,De kogel is nu door de kerk", meende trainer/coach Marco Reedijk toen zijn ploeg met erg veel moeite de derde set naar zich toe had getrok ken. Dat dat ook zo was bleek wel uit de set die daarna volgde, want toen bakten de oranje mannen er ook wer kelijk niets meer van. Intermezzo stoomde toen in een rush naar een 2- 15 setwinst. Hiermee stelde de Midel- harnisser ploeg voor zichzelf de twee de plaats wat meer in veiligheid, om dat deze plaats ook nog recht geeft op promotie/degradatiewedstrijden aan het eind van de rit. In de formatie van Marco Reedijk maakte Tonny Merle na een afwezig heid van bijna drie maanden vanwe ge een fikse handblessure zijn ren tree, maar het mag beslist geen be vreemding wekken, dat zijn optre den nog allerminst het venijn in zich herbergde, dat hem zo vaak de man van de wedstrijd maakte voor zijn blessure. Deze benaming kwam afge lopen zaterdag zonder enige twijfel de amper achttienjarige Gerrit van Splunter toe, want wat dit enorme talent allemaal liet zien was groots. Zenuwen Alle facetten van het volleybal be heerst Van Splunter geweldig en on getwijfeld mag de puntendeling voor een belangrijk deel op zijn konto worden geschreven. Dit wil evenwel niet zeggen, dat de rest van de ploeg zou hebben gefaald, maar door de zenuwen gekweld wer den er zo rechts en links toch wel wat ongebri.jpelijke en onnodige foutjes gemaakt. Vooral in de tweede set werd een zeker lijkende setwinst bij zonder knullig nog verspeeld. Nadat een 0-7 achterstand met echt vechtvolleybal voortreffelijk was weggewerkt door de Mevo'80- mannen en men het heft volledig in handen leek te hebben bij 13-10 volg den een serie onbenullige foutjes waardoor Intermezzo, dat zeker gelijkwaardig was aan de thuisploeg, alsnog kinderlijk een voudig via 13-15 de setwinst kon pak ken en de ploegen opnieuw op gelijke hoogte kwamen, terwijl Mevo'80 een paar minuten eerder in veilige haven leek. De eerste set was - ook al na een gelijkopgaand duel - met 15-12 door de thuisploeg gewonnen. Ook in de derde set leek zich aan vankelijk het in de slotfase van de tweede set ingezet verval door te gaan zetten, maar nadat Intermezzo met 1-4 was voorgekomen werd het via een goede servicebeurt van Eddy de Looff toch weer 6-6 en even later door een keiharde smash van dezelf de speler zelfs 7-6 Mevo'80 voordeel. Nog een keer krabbelde Intermezzo terug tot 7-9 voordeel, maar door goed werk van Van Splunter, Piet Zoon en Tonny Merle kwam de set winst en de begrijpelijke kampi oensstemming de Zierikzeese sport hal binnenwaaien (15-11). Dikverdiend De vierde set werd vervolgens de reeds genoemde farce (2-15). Mevo'80 wordt de dikverdiende kampioen", meende Intermezzo's Kees Bijsterbos. .Eigenlijk hadden ze al een paar jaar geleden moeten promoveren, maar juist op de kardinale momen ten laten ze het afweten. De ploeg weet zich weinig raad met de zenu wen, maar qua spel is het de beste ploeg. Ook vandaag lieten ze zich door ons opportunististische spel re gelmatig overdonderen en dat moet niet kunnen met zoVeel klasse in huis. Voor de rest niets dan lof, maar ik hoop toch aan het eind van de rit mee te kunnen promoveren, daarom was voor ons een gelijkspel ook noodzakelijk". Van de overige teams van Mevo'80 boekte het derde damesteam in sporthal Onderdak een zeer ver dienstelijk, maar zwaarbevochten 2- 2 gelijkspel tegen SVH via de setstanden 16-14, 15-5, 5-15 en 14-16. Dames IV had geen kind aan het zwakke Apollo III getuige de 15-6, 15- 6, 15-0 en 3-0 winst. Ook heren IV boekte een remise. Intermezzo V moest in de vierde set alsnog de hal ve winst in Zierikzee laten. Na 11-15. 15-7, 12-15 trok Mevo'80 deze set met 15-7 naar zich toe. Het eerste damesteam van Mevo'80 zorgde voor een grote zege (0-3) bij Yum in een vooral van Zierikzeese zijde meer dan voortreffelijk gespeelde wedstrijd. Yum, toch niet de eerste de beste, kon in drie sets slechts 19 punten skoren. Na 10-15 en 7-15 denderde Mevo'80 in de derde set met 2-15 over de tegenstandsters heen. Het derde herenteam speelde bij Volley/VdB met 2-2 gelijk in een spannend duel, waarbij Mevo'80 voor ieder punt knokte. Het tweede herenteam was een van de twee Mevo'80 ploegen, die het af gelopen weekeinde een nederlaag aan de broek kregen. Tegen het hoog geplaatste Spivo IV. In Barendrecht werd het een kansloze 3-0 nederlaag tegen een allerminst sterk spelende tegenstander. De meisjesploeg won met 1-3 in Numansdorp van Apollo en houdt daardoor nog steeds kampi oenskansen en dames II verloor bij koploper Spivo II met 3-0 via de setstanden 15-4, 15-9 en 15-7. 1-2 overwinning ZIERIKZEE, 7-3. Het damesteam van HSD lijkt weer op de goede weg terug te zijn. Zondag won het team uit in Oosterhout met 1-2 van Wa rande IV, dat daardoor op de rang lijst een plaats onder HSD krijt Draaide HSD in het begin van dit seizoen goed, de laatste drie wedstrij den voor de winterstop werden verlo ren. Het team zt daardoor een beetje in de malaise, maar lijkt nu de juiste lijn te hebben gevonden. In Oosterhout werd een goede wedstrijd op de gras mat gelegd, die HSD dan ook verdiend winnend mocht afsluiten. Uit een voor zet van Stella van Zanten scoorde Noëlle van Thiel (midvoor) op heel fraaie wijze het eerste doelpunt Nog voor de rust symboliseerde HSD met een tweede goal het verschil in sterkte. Aleid Hoos (linkerspits) kwam via een solo in de cirkel en haalde hard uit, 0-2. Om onduidelijke redenen werd in de rust een C-scheidsrechter gewis seld voor een bondsscheidsrechter, die zich bij de HSD-verdediging sta tioneerde. Warande had verscheide ne kansen om te scoren, maar deed dit maar een keer, 1-2. Goed verdedi gend werk van Arinanne Kraayeveld en Greetje Buytendyk (keepster) hield het aantal tegendoelpunten op 1. Heren I behaalde een magere 1-0 overwinning in de thuiswedstrijd te gen Zundert, heren II speelde 1-1 ge lijk uit tegen Tempo V, die onderaan de ranglijst stond en heren UI boekte een 3-3 gelijkspel tegen het bezoekende Were Dl X. De 3-1 voorsprong werd in de wteede helft uit handen gegeven. Uitslagen Jongens A: Zundert-HSD 0-7; Jon gens B: HSDBreda IV 5-0; Jongens C: HSD-HCGO 1-2; Jongens D: HSD- Warande II 4-2; Jongens ED: HCGO- HSD 0-6. Meisjes A: HSD-Goes 6-0; Meisjes B: Tempo H-HSD 3-2; Meisjes C. HSD-Warande II 1-0; Meisjes CH: HSD-Warande IV 1-6; Meisjes ED: HCGO-HSD 2-0. Basketball Het eerste damesteam van basket ballvereniging Mevo'80 speelde za terdag een kompetitiewedstrijd te gen koploopster Hulst Het Mevo'80- team dat deze wedstrijd verloor met 31-8 maakte toch een aardige indruk tegen dit sterke team uit Hulst Voor al in de verdediging werd de bal goed opgevangen en werden de aanvallen afgebroken voor Hulst echt gevaar lijk kon worden. Alleen missen de Mevo-dames nog wat schotvaardigheid om tegentref fers te scoren. In de eerste helft werd dan ook maar éénmaal raak geschoten en wel door J. Pankow. De Hulste naren namen al een voorsprong van 17-2. Ook in de tweede helft boden de Mevo-dames goed tegenstand, maar konden natuurlijk niet voorkomen dat de Hulstenaren hun voorsprong lang zaam maar zeker uitbouwden. Toch wist Mevo de schade aanmerkelijk be perkter te houden dan in de vorige wedstrijden. Mevo wist zelfs nog drie maal te scoren, twee keer door J. Pan kow en 1 x J. Velders. De eindstand werd uiteindelijk 31-8 voor het team uit Hulst. Jongensjunioren De jongensjunioren maakten een uitstekende indruk in de wedstrijd te gen Voorwaarts, die zaterdag in Axel werd gespeeld. Een eindstand van 28- 28 gaf aan dat beide teams aan elkaar waren gewaagd. Mevo-speler Arthur Tol zorgde voor het openingsdoelpunt en Leo Kouyzer zag direkt hierna zijn kans om te sco ren door middel van een break-out Ook Henk-Jan Molenaar en Steven Braat scoorden en zorgden voor een lichte voorsprong in de eerste helft, 6- 10. In de tweede helft was het Voor waarts, die wat meer tempo in spel ging brengen en langzaam mar zeker op Mevo inliep met een paar prach tige doelpunten. Overugens speelden beide teams een uitstekende wed strijd en werd aan beide zijden goed gekombineerd. Vooral by Mevo-ver- dedigers J. v. d. Meulen en Paul van Westen werd er uitstekend werk ver richt In de tiende minuut van de tweede helft stonden beide teams op gelijke hoogte. Mevo-speler Peter Lobbezoo wist zich nog een aantal keren mooi vrij te spelen en zodoende nog in de laatste minuut van de wedstrijd zijn m een voorsprong te geven van twee punten. Maar de beste speler, M. Wat- tel van Voorwaarts wist nog in de laat ste seconden van de wedstrijd een break-out te maken en zijn team als nog verdiend op een gelijkspel te zet ten. ZIERIKZEE, 8-3. Het gebruik van sporthal „Onderdak" is niet met 20 gedaald. Dat stond ten onrechte vermeld in een artikel in de maan dageditie betreffende de problemen met de stijging van de energiekosten, waar de Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland mee te kampen heeft. Voor de goede orde wordt vermeld, dat de 20 7c daling betrekking had op het verbruik van energie. Ondanks deze daling van energieverbruik moeten de energiekosten voor dit jaar op f 215.000,— worden geraamd. In het eerste jaar van de exploitatie werd f 49.500,— voor energiekosten betaald. Het energieverbruik kon, volgens mededeling van wethouder L. J. van Gastel, verminderd worden door tussentijdse energie-besparende maatregelen. ZIERIKZEE, 6-3. Zaterdag werden in sporthal „Onderdak" met sukses weer vele A. en B. zwemexamens af genomen. De beoordelingskommis sie bestond uit de heren M. den En gelsman en W. ten Haaf. Namens de K.N.Z.B. was mevrouw Timmer-Turel aanwezig. De uitrei king van de diploma's werd verricht door de heer L. J. van Gastel, voorzit ter van de Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland De geslaagden Diploma A meisjes: Heieen Baas, Carla Berrevoets, Cynthia Besling, Bianca Bilius, Angelique de Boer, Sterre Marije Eikelenboom, Isabelle Hamel, Coriena Hart, Angelique Hoek, Linda Karssen, Wendy Kie- vith, Marcia v. d. Kreeke, Bernadette Rivain, Hester van Maanen, Rivka Mechelse, Aritcia v. d. Ouden, Ankie v. d. Panne, Anne Schouls, Sandra Sebel, Annemarie Stigter, Liselotte Spaargaren, Martine v. d. Valk, Al- berdien v. d. Velde, -Sabrina Vogel zang, Ingrid Vos, Chantal de Vries, Sylvia Witkam, Nelleke Zuiderent. Diploma A jongens: Hajo de Bakker, Walter Boer, Johnny Dorreman, Jeff Evertse, Kenneth van Geer, Paul de Graaf, Cor Hart, Simon Hart, André Hasselmeyer, Marcel Hendrikse, Emiel Huijer, Maarten Jongebreur, Oby Kikstra, Martin Klein, Herman Kloet, Jelle v. d. Klooster, Mark Lemson, Werner Lodewijk, Alexan der Lubberhuizen, Michiel Mouw, Martijn de Oude, Martijn Rijbering, Barre Schoute, Jean Paul Simons, Ivo Soetei's, Basjo Stigter, Ronald Vaes, Leon Verhage, Jens Waayers, Peter v. d. Wal, Lars van Zwieten, mevr. v. d. Werf, Gert v. d. Berge, Jan Oosse, Geert v. d. Weide, Remco Poelman. Diploma B meisjes: Miranda Berre voets, Nynke Botterweg, Sonja Dek ker, Diana Fonteine, Jolanda Hanse, Annemieke Heinen, Annet de Jonge, Veerle de Munck, Monique Oostdijk, Esther Pieterman, Hedwig v. d. Steen, Gemma v. d. Vaate, Elien v. d. Velde, Marjolein de Vlieger, Patricia Vijfwinkel, Marika Walraven, Petra Weterings, Lisette Winterswijk, Mi reille Zon. Diploma B jongens: Jos van An- raad, Richard v. d. Berg, Marcus Ber- kelmans, Edwin Berrevoets, Erik Bolier, Martijn Bij de Vaate, Arjan Dorreman, Denny Duinhouwer, Pie- ter Geene, Michael van Geer, Patrick Hartman, Mischa v. d. Hoek, Yvon v. d. Hoek, Benny Jubitana, Leon Kloet, Danny Magito, Arco van Noord, Pardiep Sadhoeram, Dagmar v. d. Salm, Robert Smallegange, Erik Swartz, Pascal van Vliet, Hans Wa- beke. Tafeltennis ZIERIKZEE, 8-3. Zonder enige problemen is het eerste senioren-team van de tafeltennisvereniging Scaldina er te Goes in geslaagd een afgetekende 9-1 overwinning te behalen op Goes IV. Cor Smalheer en Michel Holm bleven ook nü weer ongeslagen, terwijl Ad de Graaf naast een gewonnen partij er ook een moest prijs geVfeti. Het tweede team schoot in de thuiswedstrijd tegen kampi oenskandidaat Kerkwerve duidelijk tekort. De sterkste man in het team van Kerkwerve, Buddy Mathey wist al zijn partijen in winst om te zetten evenals trouwens Jaap Huigens die hiervoor echter steeds pas in de 3e ga me de beslissing kon afdingen. Jan van Urk kwam twee keer tot winst maar moest een keer de eer la ten aan Bram Vroegop die hiermee de eer voor Scaldina wist te redden. Ondanks het feit dat Rita v. d. Zan- de en Jan Kik hard werkten en enke le games wonnen waren de Kerkwer- venaren voor hen uiteindelijk toch te sterk. Daar Kerkwerve ook het dubbel wist te winnen konden zij met een 9-1 overwinning huiswaarts keren. Het derde team van Scaldina speelde een bijzonder sterke wedstrijd tegen Ka- pelle V waarbij het erin slaagde met 6-4 revanche te nemen voor de 7-3 ne derlaag welke het in de uitwedstrijd had geleden. Een weer in een uitstekende vorm verkerende Koos van Neck bleef on geslagen en won zijn partijen op overtuigende wijze. Harry Koper zorgde voor spannende wedstrijden waarbij hij een set winnënd kon af sluiten. Bij een 5-4 voorsprong moest Han Ketting aantreden tegen K. de Jager, waarvan hij reeds drie keer verloren had. Nadat hij de eerste game uit handen had moeten geven (14-21) pakte hij de winst in de tweede game (23-21). In de derde en beslissende game wist Ketting het initiatief naar zicht toe te trekken en deze op overtuigen de wijze te winnen (21-13) waarmee de 6-4 overwinning voor Scaldina een feit was. Het tweede jeugdteam wist een kleine 6-4 overwinning te behalen in de thuiswedstrijd tegen Kerkwerve II. In deze wedstrijd had Scaldina haar sterkste speler. Rob van Pinxte- ren langs de kant gehouden om Mi chel v. d. Berg ervaring op te laten doen. Hij deed dit naar behoren en wist zelfs een set te winnen. Hans Saman was de uitblinker met drie gewonnen partijen, terwijl Camiel Faber, nog hiervoor ongeslagen, duidelijk door de mand viel met twee verloren par tijen. Bij Kerkwerve verrastte Jan Jaap Landman met twee gewonnen sets. Vooral in zijn partij tegen Faber speelde hij erg sterk. Han v. d. Velde en Jacco Elenbaas zorgden ieder voor een overwinning. Het voor het eerst samen spelende Scaldina dubbel Saman-Faber boek te een fraaie overwinning (21-14, 18- 21 en 21-12) op v. d. Velde-Landman. Winst voor Netovertnet 2 De laatste rekreatie-kompeti- tiewedstrijd van het badmintonteam Netovertnet 2 uit Bruinisse werd te gen Torpedo in Brouwershaven gespeeld. Er werd met 1-5 gewonnen. Uitslagen: HE: K. v. d. Made-D. Vleugel 3-15, 8-15; DE: K. v. d. Welle- L. Haeck 11-8, 11-0; GD: K. v. d. Welle /K. v. d. Male-Y. Geluk/D. Vleugel 15-17, 2-15; GD: C. Blom/1, v. d. Male- L. Haeck/E. Korstanje 7-15, 4-15; HD: R. Blom/I. v. d. Male-E. Korstanje 7-15, 4-15; HD: R. Blom/I. v. d. Male-E. Korstanje/D. Vleugel 5- 15, 8-15; DD: M. Bolle/J. Manni-Y. Geluk/L. Haeck 9-15. 2-15. 37. Behoedzaam trekt het kleine groepje ver kenners door het woud en Eric prijst zich ge lukkig met zijn besluit, als hij tegen de avond inderdaad op het kamp van de Pieten stuit. Snel neemt hij alles in zich op, de vijand heeft zich gelegerd op een kleine open vlakte en schijnt van deze zijde geen gevaar te duch ten, want nergens ontwaart hij schildwachten. De Noorman knikt tevreden en met Svein en Bolan keert hij snel naar de hoofdmacht terug. „Met deze troep kunnen we gemakkelijk af rekenen." zegt hij. „Hun verwachten geen aanval in de rug en bovendien hebben wij de meerderheid. Morgenochtend bij dageraad vallen we aan, dat is de beste tijd." Bearon knikt strijdvaardig en in alle stilte betrekken de krijgers hun posten. Als het eerste licht van de morgen over de boomtoppen strijkt en het Pictenkamp in die pe rust ligt, schalt eensklaps een kreet door het woud en met het zwaard in de vuist stormt Eric de Noorman gevolgd door de gehele troep ten aanval.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7