SKNWK veegt de vloer aan met weinig overtuigend Mevo: 2-4 Goed gelijkspel voor DFS bij mede-kandidaat SSV Overtuigende revanche Kerkdiensten voor Biddag- INGEZONDEN STUKKEN Aktie ééndagskatjes Herboren WIK wint opnieuw van. eerste klasse topper Angstig Brouwershaven drukt in tweede helft pas door: 1-4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maand8 maart 1982 Nr. 23077 7 ZIERIKZEE, 6-3. Dat de uitslag van het Schouvven-Duivelandse treffen tussen Mevo en SKNWK uiteindelijk slechts 2-4 werd, zat hem voornamelijk in de onwil van de Nieuwerkerkse formatie om een monstersore te boeken. Immers, de oppositie van de oranje formatie van trainer Toon van Tiggelhoven bakte er werkelijk gedurende veruit het grootste deel van de wedstrijd helemaal niks van. Zonder ook maar een greintje overtuiging in eigen kunnen rommelde de ploeg maar wat aan en de 2-4 is dan ook slechts een schamele afspiegeling van het grote technische en taktische verschil tussen de twee ploegen, althans in de ontmoeting van zaterdagmiddag, want de inside-man moet zich er toch van bewust zijn, dat Mevo we degelijk meer moet kunnen, dan dat het - in breder verband - de laatste weken ten toon spereidt. „Het is voornamelijk een cronisch gebrek aan zelfvertrouwen", meende Martin Quist al voor de wedstrijd. „We scoren al weken bijzonder moeilijk en dat is meer en meer aan de ploeg gaan knagen. Bovendien zijn we niet gespaard gebleven van geblesseerden en ook dat speelt mee". Een spelmoment voor het doel van de Nieuw erkerkers, waarbij het gebrek aan mankracht van de MEVO-aanval duidelijk tot uiting komt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zonder enige twijfel heeft Quist af gelopen zaterdag een ongewilde hoofdrol gespeeld in het duel van zijn ploeg tegen de Nieuwerkerkse oppo nent Doordat hij tien minuten te laat op sportpark Bannink arriveerde be sloot trainer Toon van Tiggelhoven hem naar de reservebank te verwijzen, waardoor de toch al niet van vetrou- wen blakende ploeg nog een extra deuk kreeg toegediend. Na ruim twin tig minuten spelen evenwel was Van Tiggelhoven genoodzaakt de situatie terug te draaien en Quist alsnog in te brengen. Toen echter leidde SKNWK na een overdonderend begin al met 0-2 en speelde Mevo al een verloren partij. Organisatie Aan dit desastreus begin was onge twijfeld de verrassende omzetting, waarbij Dirk van Sleen naar het mid denveld verhuisde en' Rinus van de Neut als laatste man ging fungeren voor een niet onbelangrijk deel debet In verdedigend opzicht was bij Mevo de organisatie totaal zoek, waardoor de snelle spitsen René van de Zande en Jan Tierie doorlopend door de verdedigingsgordel konden flitsen. Al na amper een minuut spe len had dit sukses. Leo Wandel zette diagonaal voor en de volkomen vrij gelaten René van de Zande kon in een keer doeltreffend uithalen (0-1). Dat het daarna al niet binnen vijf minuten 0-2 of 0-3 werd zat hem voor namelijk in het goede keeperswerk van Jan van de Linde. Eerst plukte hij het leer van de voet van de alleen op ZSC naar laatste plaats na 0-2 verlies tegen VCK SCHARENDIJKE. 6-3. Door een 2- 0 nederlaag in de thuiswedstrijd te gen VCK is ZSC in het bezit van de rode lantaarn gekomen. Bij de thuis- klub wil het in aanvallend opzicht nog steeds niet naar wens vlotten. Het team uit Koudekerke wist reeds in de eerste tien minuten de wedstrijd in haar voordeel te beslis sen. Eerst schoot Henk Patty raak (0- 1) warna kort hierna Michel Dek voor 0-2 zorgde. ZSC kwam wel goed terug, waar door het een gelijkopgaande wedstrijd werd, waarbij beide verde digingen echter domineerden. Hoe wel de met veel inzet spelende ZSC- ers er alles aan deden om in de stand nog verandering te brengen slaagde het er niet in om de verdediging van VCK op de knieën te krijgen en de stand een beter aanzicht te geven. Een belangrijk pluspunt was het. dat de thuisklub. zoals het de laatste tijd te doen gebruikelijk was, in de tweede helft niet terug viel. Doordat de scheidsrechter nu niet bepaald de teugels strak in de hand hield was het een tamelijk harde ontmoeting waarin de spelers gelukkig niet zich zelf te buiten gingen. Over het geheel genomen domi neerden beide verdedigingen en speelde de strijd zich voor het groot ste gedeelte op het middenveld af. hem afkomende Jan Tierie en even later reageerde hij papent op een inzet van Arie Kristaleijn. Bijzonder veel gevaar kwam er steeds van de kant van Jan Tierie, die de nieuwe Mevo-man Dek Lunenburg nou bepald niet zijn leukst denkbare Bannink-debuut be zorgde. Vooral op snelheid kwam Lu nenburg doorlopend te kort en het was dan ook niet vreemd, dat juist hij na ruim twintig minuten het veld moest ruimen voor Martin Quist, en Van de Neut de bewaking van Tierie kreeg op gelegd, terwijl Dirk van Sleen zijn ver trouwde post weer kwam innemen. In de negende minuut evenwel was de formatie van trainer Ed van Dalen, die het volgend seizoen als oefenmees- ter gaat fungeren van afdelings-hoofd klasser Strijen en bij SKNWK wordt opgevolgd door de huidige Heinkéns- zand-trainer Van der: Linde, al op 0-2 gekomen toen Arie Kristaleijn een door René van de Zande genomen hoekschop in een keer rustig mocht inkoppen. Temidden van een kluwen van Mevo-spelers kreeg hij alle tijd om zijn hoek uit te zoeken en hij deed dat voortreffelijk, zodat ook doelman Van de Linde geen antwoord meer in huis had. Doelkansen Door de terugkeer van Martin Quist en Dirk van der Sleen op hun vertrouw de stek kwam er iets meer organisatie in het oranje team, maar imposant was de vertoning van de thuisploeg aller minst Vrijwel de hele eerste helft zat 0-3 er veel meer in dan 1-2, maar geluk kig voor de thuisploeg bleef hen dit bespaard. Aanvallend probeerde Me vo alles door het centrum te spelen, zodat er van tijd tot tijd vijftien spe lers in het zestien metergebied voor het doel van Toon Wandel stonden. Echter doelrijpe kansen kwamen er evenwel niet uit, terwijl de tegensto ten van SKNWK voortdurend erg veel gevaar in zich hadden. In de 21 e minuut liftte Jan Tierie een vrije kans na voorbereidend werk van Arie Folmer over het doel en na een half uur moest Rini de Looze in een laatste wanhoopspoging Arie Folmer van scoren afhouden. Bij deze aktie vloog de bal bijna in eigen doel. Naar gelang de eerste helf vorderde liep het niveau van het treffen zienderogen terug, omdat SKNWK voor een belang rijk deel konsolideercle, terwijl Mevo voortdurend fantasieloos, maar vooral ook krachteloos bleef akteren. In de zesde minuut van het tweede bedrijf leek de wedstrijd beslist, toen Arie Folmer alleen moch doorgaan op een dieptepass van Tierie. Binnen het strafschopgebied werd hij evenwel door Rini de Looze onderuitgehaald, Met blanke stand werd de eerste speelhelft afgesloten. Na de rust bleef het een spannende strijd waarin met volledige inzet voor de puntjes werd gestreden. Een kwartier voor tijd besliste Ad den Boer de strijd in het voordeel van de thuisklub U-0) met een schit terend schot van de rand van het strafschopgebied dat onhoudbaar voor de doelman van SVD in de tou wen verdween. maar de arbiter weigerde pertinent de dikverdiende strafschop toe te kennen. In de 27e minuut verdween Leo Wandel - met afstand de beste man van het veld - in het boekje van dezelfde matige arbiter na wat al te heftige aanmerkingen op zijn leiding, maar amper een minuut hierna na Wandel op een grootse wijze revanche door meteen sublieme aktie Arie Folmer de geegenheid te bieden simpel voor 0-3 te zorgea Vijf minuten hierna was het andermaal prijs via René van de Zan de, nadat drie SKNWK-ers in onder ling overleg mochten uitmaken wie het vonnis zou vellen (0-4). Dat het tenslotte in de laatste vier minuten door Rudy Verkruysse en Kees-jan de Oude nog 2-4 kon worden was eigenlijk min of meer een smetje op een voortreffelijk gespeelde SKNWK-wedstrijd, maar dat deerde nauwelijks iemand. Beste team „We hebben vandaag weer bewe zen, dat we waarschijnlijk het beste team van de vierde klas hebben", meende Ed van Dalen na afloop. „Het is jammer, dat we in een paar wedstrijden geen mogelijkheid tot scoren konden komen, anders had den we koploper geweest. De meeste ploegen hebben één sterke linie. By Wolfaartsdijk bijvoorbeeld zit de kracht in de aanval en bij Smerdiek in de verdediging. Bij ons evenwel wordt met een heel team gelijkwaar dig gespeeld. Er zijn geen echte uit blinkende delen in het alftal. Dat is onze kracht". Misschien valt er voor de bewoordingen van Van Dalen wel iets te zeggen, maar in dit beeld beke ken lykt het toch erg jammer, dat hij juist nu vertrekt bij de Nieuwerker- kers. Het heeft er namelijk alle schijn van dat hij een onvoltooide klus achterlaat Verder moet ook onderkend worden, dat het team wel degelijk door een paar knappe spelers gedragen wordt Op het middenveld is het driemanschap Arie Kristaleijn, Arie Folmer en vooral Leo Wandel tot zeer grootste daden in staat waardoor de ploeg tot een voor treffelijke totaalprestatie kan komen. Bovendien zijn de beide spitsen Jan Tierie en René van de Zande kapabel om gemakkelijk te scoren en daar gaat het bij voetbal toch nog altijd om. Mevo daarentege.n heeft normaal gesproken ook een aantal puike voetballers, maar momenteel delen ook Dirk van der Sleen. Peter van de Linde, Mart Koop man en Martin Quist in de malaise. Strafschop zet ZSC II op winst bij Duiveland ÖOSTERLAND, 6-3. Op het Oostersportpark te Oosterland wa ren de reserves van Duiveland en ZSC na aan elkaar gewaagd. Door een kleine maar kostbare 2-1 over winning heeft ZSC II zich op de twee de plaats van de ranglijst in de 3e klasse A weten te handhaven. Door Piet van der Horst kwam het team uit Scharendijke op voorsprong (0-1) met welke stand ook de eerste speelhelft werd afgesloten. Een kwartier voor tijd slaagde Duiveland erin de stand in even wicht te brengen (1-1) waarna het er naar uitzag dat dit ook de eindstand zou worden. Drie minuten voor tijd veroorzaak te een van de verdedigers van Duive land echter een strafschop welke door Kees Dogger werd benut (1-2). Knappe zege voor DFS II op belager BURGH-HAAMSTEDE, 6-3. In de ontmoeting tegen Serooskerke III toonden de reserves van DFS zich za terdagmiddag op het sportpark Van Zuijen duidelijk de betere ploeg. Doordat Terneuzense Boys III thuis tegen Heinkenszand II niet ver der kwam dan een 1-1 puntenverde ling konden de oranjehemden weer één puntje op de leiders inlopen. Voor de rust zorgde Simon Hart voor een 1-0 voorsprong voor de thuisklub. Na de hervatting kon Hart de voor sprong tot 2-0 opvoeren, waarna Jaap Rijnberg met een afstanschot de eindstand op 3-0 bepaalde. WIK IV in tweede helft onderuit (2-4) KERKWERVE, 6-3. WIK IV zag zich zaterdagmiddag in eigenhuis met 4-2 door ZSC III geklopt Voorde rust zag het er nog niet naar uit dat de groenwitten aan het kortste eind zou den gaan trekken. Door twee doelpunten van Adrie Noordijke konden zij zelfs een 2-0 voorsprong nemen waarna Jaap de Jonge voor een 2-1 ruststand zorgde. Daar Noordijke zich naar elders moest begeven en WIK niet de be schikking had over een wisselspeler meosten zij na de hervatting met 10 spelers aantreden. ZSC wist deze nu merieke meerderheid uit te buiten en het spel in handen te nemen. Door Arne Huibregtse kwam het op gelijke voet (2-2) waarna Jaap de Jong met twee treffers (de laatste uit een strafschop) de eindstand op 2-4 be paalde. CANBERRA. Meer dan 45.000 be woners van de Tonga-eilandengroep zijn dakloos geraakt na het voorbij trekken van de wervelstorm Isaac". ROTTERDAM. De Rotterdamse ziekenhuizen hebben vrijdag een dringend beroep op het stakingsko- mité van de Rotterdamse vuilophaal dienst Roteb gedaan om de zieken huizen niet bij de staking van volgen de week te betrekken. De ziekenhui zen vrezen voor de gezondheid van hun personeel en ook van die van de Rotterdammers als het vuil bijna een week lang niet wordt opgehaald. HILVERSUM. De P.v.d.A.-fraktie in de Tweede Kamer zal deze week, bij de behandeling van de begroting van onderwijs en wetenschappen, voorstellen om bij het lager- en voor tgezet onderwijs in de komende drie jaar arbijdstijdverkorting door te voeren. Ledenvergadering z.v. Onderdak Op dinsdag 16 maart houdt de zwemvereniging Onderdak in het ,,Huis van Nassau" de algemene le denvergadering. Op de agenda staat onder meer de vaststelling van de be groting en de vaststelling van de kontributies, jaarverslagen van en kele kommissies en de bestuursver kiezing. Voor tijd: zie agenda. Klubmatch Kynologenklub Zeeland De Kynologenklub Zeeland organi seert voor zaterdag 13 maart in de Zeelandhallen te Goes haar jaarlijk se klubmatch voor rashonden. Op deze klubmatch zal ook een Kind-Hond show worden gehouden. Het kind draagt dan bij het honden ras passende kledij en toont de hond aan de keurmeester en het publiek. Voor de wisseltrofee, behorend bij de veste G en G hond van de K.C. Zee land, vinden er Gedrag- en Gehoor zaamheidswedstrijden plaats. De klubmatch begint om 9.30 uur. Uit een voorzet van Flip Bokelaar zorgde René Rhóon voor de ope ningstreffer (0-1) met welke stand de eerste helft ook werd afgesloten. Na de rust kwam er meer lijn in de Brouwse aanvallen en slaagde men er ook in zich betere doelrijpe kansen te scheppen. Uit een pass van René Rhoon kon Joop Krips de voorsprong tot 2-0 opvoeren. In feitè speelden de Brouwenaren hierna een gewonnen wedstrijd. Toen Joop Krips bij een solo-aktie na twee tegenstanders te zijn gepas seerd in het strafschopgebied onde ruit werd gehaald kreeg het een GOES, 6-3. DFS, nog volop in de strijd gewikkeld voor het bezetten van de belangrijke tweede plaats op de ranglijst welke recht geeft op pro motie, heeft in Goes bij mede kandidaat SSV een verdienstelijk 0-0 gelijkspel wetén te boeken. In de eerste helft, toen het team uit de Westhoek overwegend het beste van het spel had, heeft het zelfs de kans gehad om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen. Standen bridgeklub Zierikzee Na twaalf kompetitiewedstrijden van de Zierikzeese bridgeklub is de stand als volgt. 1. ep. v. d. Berg 687,35 7c, 2. hrn. Nolet-Teerlink 651,06, 3. hrn. Blonck- v. d. Hengsten 649,91, 4. hrn. v. d. Mark-De Wit 636,27, 5. dames Does- Hendrikse 623,41, 6. ep. Kloet 618,11, 7. dames Kops-Tuinman 605,84, 8. hrn. Becu-v. d. Post 601,72, 9. dames Goedhart-Nolet 598,55, 10. hrn. Besa- musca-Meulstee 598,08, 11. ep. Ver schoor 595,26, 12. dames Born-Sluiter 594,96, 13. dames v. d. Valk-v. d. Zan de 594,08, 14. ep. Pomper 593,83, 15. hrn. Goedhart-De Vlieger 593,13, 16. hrn. Eekman-Van Geesbergen 592,92, 17. dames Eekman-Van Geesbergen 591,77, 18. hrn. Sweere-Hendrikse 586,43, 19. dames Becu-v. d. Post 583,06, 20. dames Geluk-v. d. Zande 582,40, 21. mw. Heuser-hr. Boot 579,98, 22. dames De Graag-Schiette- katte 579,56, 23. dames Haas- Melieste 576,79, 24. hrn. Timmer- Turel 574,26, 25. hrn. Hommersen- Viergever 573,72, 26. hrn. Pos-Schot 572,65, 27. mw. v. d. Berger, De Vries 570,01, 28. dames Gaanderse- Klompe 560,00, 29. ep. Schults 546,03, 30. dames van Oeveren-Tennekes 537,84, 31. dames Hoets-Weber 534,72, 32. dames v. d. Duyn-Van Kooten 531,24. SCHIPHOL. De Surinaamse am bassadeur in ons land, Hans Prade, behoudt voorlopig zijn funktie. Dit heeft prade zaterdagmorgen meege deeld bij aankomst op de luchthaven Schiphol. WAGENINGEN. Ongeveer veertig procent van de intensieve veehoude rijbedrijven in het oosten en zuid oosten van het land kan niet uitbrei den tengevolge van hinderwetnor men. strafschop toegewezen welke door Peter Bolkenbaas in een doelpunt werd omgezet (0-3). Kats kon, ook uit een strafschop, de eer redden (1-3). Brouwershaven bleef ook hierna de toon aangeven. Toen de verdediging van Kats bleef staan voor vermeend bui- tezispel kon Joop Krips vrij naar het doel opstikken en scoren (1-4).; Kort voor (tivd ',wist Krips hog een fraai doelpunt té scoren, Peter Bol kenbaas trok de bal terug van de ach terlijn, maar om onbegrijpelijke re den werd deze treffer door de scheidsrechter geannuleerd. Enkele goede kansen welke men zich toen wist te scheppen werden on benut galaten. Na de rust wist SSV zich te herstel len in deze toch wel tamelijk hard gespeelde wedstrijd waarin de scheidsrechter te veel toeliet. Mede door het voortreffelijke werk van doelman Robbie van Dijke slaag de DFS er in de nul op het scorebord te houden waarmee het haar aan spraken op de tweede plaats op de ranglijst bleef behouden. DEN BOSCH. Een wet gelijke be handeling zoals die onlangs als voor ontwerp is gepubliceerd is als wet al leen niet genoeg. Er moet duidelijk heid komen over de sanktiemogelijk- heden zodat de wet meer wordt dan een symbool. Dit zegt het platform van organisaties van alleenstaanden in Den Bosch in een reaktie op het voorontwerp. DEN HAAG. Minimaal veertig procent van de af te geven beschik kingen voor nieuwbouw moet in 1982 bestaan uit kleine woningen. Dat geldt voor woningwetwoningen, pre- miekorporatie A en premiehuurwo ningen, volgens minister Van Dam. woensdag 10 maart Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 19.00 uur ds. C. L. de Rooij. Haamstede: 10.00 uur ds. J. G. Barnhoorn, Kapelie; 19.00 uur Kennismakingsbezoek ds. en mevrouw Van Roon. Sirjansland: 10.00 uur ds. Van der Valk, 19.00 uur ds. Quist, Middelharnis. Bruinisse: 10.00 en 19.00 uur ds. W. F. Teekens. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 19.30 uur ds. P. Blokland. Haamstede: 19.30 uur ds. J. Eikel boom. Scharendijke: 14.30 en 19.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Brouwershaven/Zonnemaire: 19.30 uur ds. Stutvoet. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. H. G. Verhagen, Slikkerveer; 19.00 uur ds. G. v. d. Vrie, Middel burg. Bruinisse: 10.00 uur ds. I. van Loo, Heerjansdam; 17.00 uur ds. A. C. Verhulst. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. Meijer; 18.30 uur ds. Blokland, Rotterdam. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 19.30 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 19.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 19.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 19.00 uur ds. G. Mouw. Nieuwerkerk: 9.30, 15.30 en 19.30 uur ds. M. J. van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur student T. M. van Dijk, Dirksland. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 14.30 uur ds. Pronk, Dordrecht. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. A. van der Meer, St. Philipsland. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Huizen: J. J. W. Mou- thaan, Nunspeet. Bedankt voor Oosterwolde (Gld.): H. Harkema, Brakel. Gereformeerde Kerken Beroepen te Wezep: drs. P. J. Hof land, luchtmachtpredikant, wonende te Zoetermeer. Beroepbaar: mevr. H. H. Muns, Zuidereind 17, 1243 KJ 's-Grave- land, tel. 035-61321. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Maassluis: A. H. Al- gra, Sliedrecht. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Middelharnis: J. Vee- nendaal, kand., Driebergen. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Tricht-Geldermal- sen: J. van Haaren, Amersfoort; te Leerdam: L. Blok, Nunspeet; te Zwijndrecht: N. W. Schreuder, Goes. SCHEEPVAART Abida, 4-3 van Balbao naar Yokoha ma Amersfoort, 4-3 T.A. Rede Marseille Atlantic Star, 4-3 450 west West Landsend naar Southampton Nedlloyd Tasman, 4-3 700 noord noord oost Seychellen naar Fremant- le Vitrea, 4-3 T.A. Rede Dubai Wist u dat er jaarlijks 30.000 katjes afgemaakt moeten worden, omdat er voor hen geen plaats is? Het wordt binnenkort weer do tijd dat er velen geboren worden, die niet gewenst zijn. Ze worden dan buiten gezet om als zwerfkat verder te le ven, of ze worden op een gruwelijke manier om het leven gebracht d.m.v. verdrinking e.d. Meestal gebeurt dit niet doeltreffend genoeg, zodat ze lang moeten lijden. Wij willen dit af schuwelijk sollen met leven voorko men. Belt u de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren. De leden van de werkgroep komen dan gratis de één-dag-oude nestjes bij u opha len, en zorgen ervoor dat ze bij de dierenarts een pijnloze dood krijgen. Maar nog beter is het om alle ellen de te voorkomen d.m.v. steriliseren of castreren. Informeert u eens bij uw dierenarts. Het is een éénmalige ingreep en het bespaart u en uw kat veel ellende, ook helpt u het zwerf- kattenprobleem mee bestrijden. Als uw kat jongen heeft en u weet er geen plaats voor BEL DAN: J. Struyk, 01110-5391; M. Snijders 01110-4826; R. Stoffels 01110-6120 voor Zierikzee en omstreken. I. Lu- kus 01119-1982 voor Brouwershaven; N. van Leeuwen 01114-2591 voor Oosterland; F. Silvius 01113-1906 voor Bruinisse en omstreken. Ned. Ver. tot Bescherming van Die ren Werkgroep Schouwen-Duiveland Doelman Robbie van Dijke keepte een schitterende wedstrijd voor DFS in de uitwedstrijd tegen SSV (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKW ERVE, 6-3. WIK schijnt de goede weg tc hebben terug gevonden. Na de uitstekende overwinning vorige week te Koudekerke op VCK slaagde de klub uit Kerkwerve er zaterdag in eigen omgeving in het bezoekende SVD, nummer vier op de ranglijst, met 1-0 te kloppen. Een kleine maar toch wel verdiende overwinning voor het weer hard werkende team van WIK, dat met deze twee opeenvolgende overwinningen plotseling weer perspektief heeft gekregen om zich in de le klasse te kunnen handhaven. KATS, 6-3. Met een 4-1 overwinning in de uitwedstrijd tegen Kats heeft Brouwershaven zich in de kopgroep van de 2e klas weten te handhaven. Mede door een gebrek aan voldoende zelfvertrouwen - de Brouwenaren hebben juist altijd tegen een zwakke tegenstander angst om een misstap te doen - liep het in de eerste speelhelft nog niet naar wenst. De verdediging slaagde er wel in om de aanvallers van Kats in bedwang te houden maar in de aanval liep het nog allerminst groots. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7