TIJDELIJK STANDAARD BIJ DE AUSTIN METRO EEN KORTING-CHEQUE VAN F.1000,- SM MODE VOOR KAMERBREED: COB D1JNEN Textielhuis Rianne DEURLOO Intermeubel Deurloo J. v. d. Bos Kapsalon Adriaan ICOD Verton's schoenen 2 3 zitsbank eiken-rundleer f 2218,— DAMESKONFEKTIE Verkoop Aktie VOORJAARSMODE CHARMANT EN BETAALBAAR GEMEENTE BRUINISSE Tafelzeil wegens biddag gesloten Boekenkrant Topslagerij Wielaart Wegens vakantie gesloten SUCCESJES GESLOTEN Adverteren doet verkopen! C.D.A. TAPIJTEN V1TR AGE'S Dinsdag 9 maart Woensdag 10 maart AUSTIN 33^ VOLOP KEUS OP Jeansboetiek Paljas Lord Jeans Lord Jack denim Bij aankoop van ccn nieuwe Austin Metro, in de peril Bit Jiffldjmland een.aktiepremie varyüjm-incl. BT> 1 BIS00!!®! eeiiik^e v^n ijiye: koopkc# BIL^]H#e<!tolaii^!^i3L!ii5riarkotiT^vi^QSf.busi^(^L!3!®^^ |ÉE CfMakibs'ciie nafe&|jj|atuni vSco)-! verEoi®||li;i)|ii|fe' ZoHljiil offici$ö!&ij$$ratiJfffi Ü\v vanaf 8 t/'m 31 maart 1982, ontvangt u van ||i|i|pj|de d&ré|jiin||^ aan: eerd. premit Naam Adres POWoon plaats Mijn bank- ofgjrörel brengt een speciale kollektie GROTE KEUZE KWAUTEIT MODE Dit kan tijdens onze 2 dagen durende f Kom kijken OOK DE GROTE MATEN KUNNEN SLAGEN? Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, ge let op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat zij hebben beslo ten de volgende hinderwetvergunningen te verlenen: 1. aan de heer M. J. Klompe, Langeweg 18 te Bruinis se voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op/in het perceel Langeweg 18 te Bruinisse; 2. aan de heer C. J. Hanse, Langeweg 3 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een land- en tuinbouwbedrijf op/in het perceel Langeweg 3 te Bruinisse; 3. aan de heer L. A. Jonker, Langeweg 7 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een land- en tuinbouwbedrijf op/in het perceel'Langeweg 7 te Bruinisse; 4. aan de heer L. A. Jonker, Langeweg 7 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een land- en tuinbouwbedrijf op/in het perceel Rijksstraatweg 9 te Bruinisse; 5. aan de heer W. de Jonge, Langeweg 1 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouwbedrijf op/in het perceel Langeweg 1 te Bruinisse; 6. aan de heer J. de Jonge, Langeweg 10 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op/in het perceel Langeweg 10 te Bruinisse; 7 aan mevr, W. van den Berge-de Jonge, Langeweg 4 te Bruinisse voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op/in het perceel Langeweg 4 te Bruinisse; 8. aan de heer M. Padmos, Molenweg 20 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouwbedrijf op/in het perceel Molenweg 20 te Bruinisse; 9. aan de heer P. C. Giljam, Langeweg 16 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op/in het perceel Langeweg 16 te Bruinisse; 10. aan de heren A. J. en M. Geluk, Noorddijk 35 te Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en vee teeltbedrijf op/in het perceel Noorddijk 35 te Brui nisse; 11aan de heer A. J. Scheele, Oost weg 4 te Ou werkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een inrichting voor de opslag van landbouwprodukten en de stalling van landbouw werktuigen op/in het perceel Vrieseweg 2 te Brui nisse. De beschikkingen alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 9 maart - 10 april 1982 op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak buiten kantooruren. Beroep tegen deze beschikking kan ingesteld worden door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwjjs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en voor 10 april 1982 worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorrittcr van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhagc. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 8 maart 1982 10,- per meter Molenstraat 10 Bruinisse Woensdag 10 maart Dinsdag en vrijdag knippen wij tot 18.OU uur zonder afspraak. Telefoon 011141602 ligt voor u klaar Boeken Papetene Speelgoed y Herrttati de Vries BRUINISSE van 15 t/m 29 maart Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Woensdag 10 maart a.s. wegens biddag Havenplei'n 13 Zierikzee regiobijeenkomst Sprekers: Drs. H. Eversdijk, lid 2e Kamer Dhr. E, Nieuwkerk, lijsttrekker statenverkiezingen Dhr. H. Schot, statenlid uit Bruinisse Tijd: Dinsdag 9 maart om 20.00 uur. Plaats: De aula van de Chr. Scholengemeen schap L.H.N.O./M.A.V.O. Huybertstraat 35, Zierikzee. ledereen is van harte welkom. Het C.D.A.-Regiobestuur Schouwen-Duiveland a a Kerkring 31 Nieuwerkerk Telefoon 01114-1955 BBi illBI Uw British Leyland dealer geeft u gaarne alle informatie. Oosterland, Automobielbedrijf W.C. Ista &Zn., St. Joostdijk 41, tel, 01114-1495. van 1.000,-(vanaf 8 t/m 3l-3-'82). Zodat een snel rekensommetje leert, dat u morgen al in uw eigen Familie Metro kunt rijden v.a. f 1L890,-. Ooit voor dat bedrag ccn andere auto tegengekomen, die 1 op 20,8 rijdt (bij 90 km/u volgens ECE-norm), één keer per 20.000 km ccn beurt nodig heeft en even opmerkelijk presteert als hij er uitziet. Nee toch.' Wie eerst van verbazing wil omvallen en daarna een proefrit maken, gaat snel naar de onderstaande dealer(s). De Familie Metro. Was gisteren standaard al uitzonderlijk kompleet. Is vandaag kom pleet uitzonderlijk. Met standaard een korting-cheque van f 1.000,-. HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN Weeltaanbieding Geldig t/m 13 maart super strak - strak - wijd Deze week van 69,90 voor 49,90 daarbij f 60,00 VISSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Normaal f 3295,— Zolang de voorraad strekt Meelstraat 31-33 - 4301 EB Zierikzee - Telefoon 01110-2946 Gisteren kostte de Familie Metro nog gewoon v.a.f 12.890,-. Maar voor wie tor vandaag de verleiding om 'm te kopen heeft kunnen weerstaan, hebben we goed nieuws. Wie nu namelijk een nieuwe Familie Metro koopt, krijgt 'm standaard van ons afgeleverd met een korting-cheque

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10