Veelzeggende naam: GAZELLE Fa. Volkeri Het wordt nu toch hoog tijd, dat uw CV zuinigheid leert. FA. GEBR. VERTON KJcKerc C.J.V.-LOTERIJ DRU haalt het uiterste uit uwgasnekening. FA. VERWIJS ZN. JAN BOUWMAN COURS DE FRANCAIS Uitvoering ^7 C.J.V. „SAMEN VERDER" Iedere dag Vers brood en banket van uw warme bakker WEEKENDREKLAME: SLAGROOMSOESJES Bmw €HU ■ZS&A Gemeente Middenschouwen Aangifte van leerlingen W eekendreklame Mededelingen Gemeente Zierikzee Verton's schoenen Reparaties m rpoooow ZINGEN IN ZIERIKZEE Uniek kerkconcert Residentie Mannenkoor Viermaal per week al het nieuws uit stad en streek HARTELIJK DANK! 9 Zeg "Gazelle" en iedereen denkt onmiddellijk aan topkwaliteit, betrouwbaarheid, veel fiets- plezier. Want Gazelle betekent al 90 jaar lang kan niet beter, kan niet mooier. Wij als vakmensen kunnen erover meepraten. En we hebben ze staan: de nieuwste Gazelle-modellen om te toeren, te trimmen, te racen. Kom eens langs. Voor 'n gedegen advies. Of voor een kleuren- folder. Voel ons maar meteen aan de tand wat betreft onze service. Die is Gazelle-waardig. Gegarandeerd! BURGH GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEEK banden. Meelstraat 43 - 't Hoekje Moll - Zierikzee Telefoon (01110) 2224 IN HET HUWttDMNW Jjik&stj 'zQkmwertxN KUNNffi I «OUWEN, OP tk WEDÊPzyPS /V i .vfprEouwN.Vj^ Havenplein 5 - Zierikzee - Tel. (01110) 2439 Burgemeester en wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat aangifte van leerlingen voor het nieu we schooljaar kan geschieden: a. voor de openbare lagere school te Ellemeet bij het hoofd van de school, de heer B. A. Kievith, Schelp- weg 21 te Ellemeet, tel. 01117-1480 (huis) of 01117- 1501 (school); b. voor de openbare lagere school te Kerkwerve bij het hoofd van de school, de heer H. A. Schipper, Donke- reweg 17 te Schuddebeurs, tel.-01110-3492 (huis) of 01110-3102 (school). Burgemeester en wethouders voornoemd, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 3 maart 1982 3 OUBLIES voor2,50 SUIKERBROODJE voor1,98 Warme bakker OOSTERLAND -tous niveaux Pour vos vacances, vortre travail, votre plaisir. Apprenez parler comme un vrai Francais Tel. 01110-2144 Taxatie onroerendgoed In de loop van de tweede week van maart tot uiterlijk 1 juli 1982 zal een tweetal taxateurs al het in de ge meente aanwezige onroerend goed hertaxeren ten behoeve van de hef fing van de onroerend-goedbelas- tingen. De nieuw te berekenen waar den zullen voor het eerst worden toe gepast met ingang van het belasting jaar 1983. Het is niet uitgesloten dat één of bei de functionarissen toegang tot uw ei gendom of huurpand zullen vragen ter vaststelling van bedoelde taxatie. Zij zijn voorzien van een door ons col lege afgegeven legitimatie. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 2 maart 1982 Verkiezingen leden provinciale staten op woensdag 24 maart 1982 Tot 10 maart a.s. bestaat de mogelijk heid om schriftelijk verzoeken in te dienen tot het stemmen in een stem bureau naar keuze of tot het stem men bij volmacht. Tot 19 maart a.s. kan nog een monde ling verzoek gedaan worden om in stembureau naar keuze te stemmen. Voor wat het stemmen bij volmacht betreft voor kiezers behorende tot hetzelfde stemdistrict kan men de volmacht tot uitdrukking brengen op de oproepingskaart zelf. Mocht u vragen hieromtrent hebben wendt u dan tot het bureau burgerza ken, in het stadhuis. Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis. tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. met ca. 400 medewerkenden in de Chr. Geref. Kerk, Zevengetijstraat 11 op D.V. vrijdag 26 maart te Zierikzee. Aanvang 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door het: Chr. Geref. koor ,,de Lofstem" o.l.v. J. Schouls; Chr. Geref. jeugdkoor „Sjaloom" o.l.v. Art de Jonge; Chr. Geref kinderkoor ,,de Sjofar" o.l.v. Mar v. d. Veer, en als gastkoor: het uit 's-Gravenhage o.l.v. Anne Posthumus. Kaarten voor dit concert zijn a 7,50 verkrijgbaar bij: Sigarenhandel „de Pupekop", Appelmarkt 27, Zierikzee. Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 7, Zierikzee, en in de hal van de Chr. Geref. Kerk op de do.avonden: 11, 18 en 25 maart van 19.30-21.00 uur, en de za.middag 13 en 20 maart van 15.00-16.00 uur. U kunt ook een giro-betaalkaart op sturen aan Mevr. Heijboer, Mastgatstraat 10, 4301 WG Zierikzee. U krijgt dan uw kaart thuisgestuurd. Muziekvereniging Crescendo" DREISCHOR op zaterdag 6 maart 1982 in het Dorpshuis Aanvang half acht Bal na !«o«eewM( «oosswseee1 De prijzen van de loterij zijn gevallen op de volgende nummers: 0071 1501 2420 0198 1600 2533 0297 1871 2699 0793 2277 2782 0833 2332 3483 1020 2408 3493 Prijzen zijn vanaf vrijdag 5 maart a.s. af te halen op het kontaktadres: Plevierstraat 49, Zierikzee. Langs deze weg willen wij iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan het succesvolle verloop van de bazar en loterij hartelijk danken! De middenstand en bedrijven uit Zierikzee willen wij daarbij zeker niet vergeten. Hartelijk dank voor al uw belangstelling en enthousiasme! Zierikzee De DRU-Economaat zorgt er voor dat uw CV-installatie uw huis net zo warm stookt als nu. Maar voor veel minder geld. U kunt wel 15% besparen. De DRU-Economaat kunnen wij op de meeste be staande CV-ketels installeren. De DRU-Economaat gebruikt de hitte van de tot nu toe nutteloze schoorsteen- gassen (200 a 300°C.) om het water in uw CV - installatie voor te verwarmen. De overheid betaalt f 250,- mee. Uw DRU-Econo maat betaalt zichzelf binnen zo'n drie jaar terug. Over de DRU-Economaat vertellen wij u alles. En rekenemu voor wat hij in uw geval besparen kan. Bel eens. Of kom eens langs. De tijd is er rijp voor! Informeer bij uw DRU-specialist: INSTALLATIEBEDRIJF Schuddebeurs postbus 81 4300 AB Zierikzee Kloosterweg 19 Telefoon 01110-6255

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9