deurloo mode GARAGE DIJKMAN I briljant Jonge „betaalbare" mode Alleen de betere modezaak mag Melka verkopen. Kwaliteit enVrijheid Tandarts Bakker afwezig AANMELDING VAN LEERLINGEN y a M Adverteren doet verkopen! jïIrih Voor sportprijzen Productverbetering begint met grondverbetering SCALDIS STRAO - ELLEMEET DANSEN CAFÉ V. D. HAVE Chr. Scholengemeenschap „Prins Maurits" VOORLICHTING f m - Ak 1 8 C DeGoedNk Toyota luidt't voorjaar in met 'n hele frieboe<s serie gloednieuwe modellen. Waarvan a\Mo0tdie<cd u hier'n paar schitterende voorbeelden sp htien ve dnorJe( if't op ziet. Kom dus snel naar onze Goed i ^eene*t<^leVt0,^„l,ri Nieuws Show. Om van alles 't fijne te qesw*f rtaifceSta?oo*. horen. En te zien. Welkom! e^°^>"d0^#®e"'J'wo<!'r,9V Zuidstraat 10 - Haamstede IK»6"1'1 Telefoon 01115-1446, b.g.g. 1533 ID Wij maken uw oude deuren en deur- kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag gereed. Jf* Bel meteen even op! JpJ V .nllfü Of vraag inlormatiemalonaal i^^RVtRVtH poRTkS Alleenvertegen woordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg, Spijkenisse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland PORTAS-Vakbedrijf INNOVATIE-Service PORTKS Dijkstraat 34, 3231 CB Brielle Tel. 01810-5253/01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedrjven overal m Nederland en in vele Europese landen yZ Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Plaatje graveren gratis Dit verkrijgt men o.a. door: DRAINAGE MENGFREZEN Tevens vezorgen wij ook het onderhoud van zowel bestaande als nieuwe drainage. B.V. DRAINAGE BEDRIJF 4454 AA BORSSELE (HOLLAND) MONSTERWEG 47 TELEFOON (01105) 2207 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Hogezoom 171 - Renesse - Telefoon 01116-1450 van'6 t/m 21 maart fpOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCCOOOQ te MIDDELHARNIS Tel. 01870-2745 voor het cursusjaar 1982/1983 Van HAVO-leerlingen voor de klassen 1 t/m 5; Van MAVO-leerlingen, die na het behalen van het MAVO-4-diploma wensen toegelaten te worden tot klas 4 van de HAVO. Zo mogelijk vóór 15 maart vla het hoofd of de direkteur van de huidige school; of rechtstreeks bij de direkteur van bovenge noemde school. Inlichtingen worden graag verstrekt door: de direkteur, J. van Hoorn, Juliana van Stolberg laan 21, 3241 GL Middelharnis (tel. 01870-2560) of bij éón van de adjunkt-dlrekteuren J. Boot, Rem- brandtlaan 24, 3241 AK Middelharnis (tel. 01870- 5624) en C. Quist, Kluut 14, 3245 TC Sommelsdijk (tel. 01870-5346). Voor ouders: D.V. op donderdag, 11 maart a.s. om half acht 's avonds in de aula van de school, hoek Langeweg/Julianaweg (ingang Sportlaan) te Mid delharnis en voor toekomstige leerlingen: D.V. op woensdag, 2 juni a.s. om half twee 's mid dags. De samenwerking met andere Christelijke scholen (i.v.m. opleiding Atheneum) blijft gehandhaafd. Een informatiegids wordt u op verzoek toegezon den. -m t ff M m l| gi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8