VOORZITTER SCHAAKVERENIGING ZIERIKZEE STOPT NA 37 JAAR Een zeer verdienstelijk schaker „Flitsen" Het Ahold-concern 6 S«*n#wwwvwvwwwww ZIERIKZEE, 4-3. De schaak vereniging Zierikzee bestaat 20 maart zeventig jaar. Ter ge legenheid van dit heuglijke feit heeft het bestuur enkele aktiviteiten georganiseerd. Op maandagavond 15 maart wordt in de Zeeuwsche Her- berghe een simultaan-séance gehouden, waarbij de oud kampioen van de vereniging, de heer J. A. J. Seeleman uit Lent simultaan zal spelen. Om half zeven neemt hij het op te gen de junioren en om acht uur tegen de senioren. Voor be langstellenden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zaterdag 20 maart begint 's ochtends om 10 uur het Open Snelschaakkampioenschap van Schouwen-Duiveland, dat elk jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de schaakvereniging TOG uit Bruinisse. Dit kampioenschap mag zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling ver heugen. De kampioen van het vorige jaar, de heer H. Wierin- ga uit Amsterdam, verdedigt zijn titel in de aula van de Rijksscholengemeenschap te Zierikzee. Tot zaterdag 13 maart is inschrijving mogelijk bij de secretaris van Zierikzee, de heer H. Uil. 's Middags van vijf tot zes uur houdt de vereniging een buitengewone ledenvergade ring, waarin aandacht wordt besteed aan het jubileum en in het bijzonder aan het afscheid van de voorzitter, de heer J. J. van den Ende. Hem zal als af- scheidskado vijftig van zijn beste eindspelstudies in boek vorm worden overhandigd. Van zeven tot acht uur 's avonds is de receptie, die net als de ledenvergadering in de Zeeuwsche Herberghe wordt gehouden. Johan J. van den Ende Het schaken is in elk geval geble ven; de grote passie van de heer Van den Ende, die zaterdag 20 maart af scheid neemt als voorzitter van de schaakvereniging Zierikzee. Na 37 jaar vindt hij het welletjes en draagt de hamer over. Op die datum viert de vereniging het zeventigjarig jubileum, net als de heer Van den Ende zelf. Binnenkort kan hij er op bogen zeventig jaar be oefenaar van de schaaksport te zijn. Wie doet hem dat na? Beginselen Op 6 augustus 1902 werd hij in het Zeeuwse Nisse (Zuid-Beveland) gebo ren, waar hij slechts kort mocht ver toeven. Amper drie maanden oud verhuisde hij met zijn ouders naar Middelburg, waar hij opgroeide en zijn studie voor notaris voltooide. Na enkele jaren kandidaat-notaris te zijn geweest in Enschede en Axel vestigde de heer Van den Ende zich definitief in Zierikzee. Op jeugdige leeftijd kwam hij in aanraking met de schaaksport. Van zijn vader leerde hij de eerste begin selen, maar al spoedig moest zijn va der het tegen hem afleggen. In Mid delburg werden op 18-jarige leeftijd de eerste schreden als lid op het vere nigingspad gezet en na een jaar haal de Johan van den Ende prompt het klubkampioenschap binnen. De eerste, maar beslist niet de laatste keer, dat een sukses werd behaald. Hoewel de scheidende voorzitter er op aandringt niet te veel over zijn schaakkarrière uit te wijden, valt de enorme rij van overwinningen toch niet achterwege te laten. Bij een ver eniging in Enschede haalde hij zijn tweede klubkampioenschap binnen en in 1928 viel hem de titel kampioen van Twente ten deel. Zierikzee Na de komst in Zierikzee mocht de gelijknamige schaakvereniging hem als lid begroeten; een hele verster king voor de toen nog vrij kleine klub. ZIERIKZEE, 4-3. De persoon Johan J. van den Ende roept thuis in zijn rustig gelegen woning aan 't Vrije her inneringen op aan fragmenten uit oude leesboekjes De tijd, waarin het (kinder) leven onbezorgd en vrolijk was, moeder de lakens op het grasveld droogde en oom Johan 's avonds langs kwam voor een partijtje schaak met vader. Deze jaren zijn voorbij, maar de bijna tach tigjarige heeft er nog iets van vastgehouden en geprojek- teerd op zijn direkte omgeving. De heer J. J. van den Ende. Ondertussen is de heer Van den En de veertien keer klubkampioen ge weest, zes keer kampioen van Zee land en in elk geval een keer Zeeuws kampioen met het tiental, waardoor de Zierikzeese groep in de landelijke klasse terechtkwam. In 1975 vormde de uitreiking van de Zierikzeese Een eindspelstudie van de scheidende voorzitter, bij hem thuis in de woonkamer. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) sportbeker een soort bekroning op, zijn sukses. Eindspel Internationaal maakte Johan van den ende furore met zijn schaakkom posities voor het eindspel. ,,Het eindspel trok mij als jongen al aan. Deze laatste fase van het schaakspel draagt een bijzonder karakter en ik heb de theorie daarvan bestudeerd", alaus de heer Van den Ende. Met het eindspel heeft hij in het buitenland heel wat prijzen gewon nen. In 1964 sleepte hij op het door de Hongaarse bond uitgeschreven Ha- vasi-Gedenktoernooi een eerste prijs uit de bus. ,,Zelf ben ik er niet geweest, hoor. De kompositie heb ik per brief op gestuurd. De meeste inzenders hoorden niets, maar als je geluk had kreeg je antwoord. Ondanks dat er een paar Russische deelnemers wa ren, won ik toch de eerste prijs." Boeken zijn er van zijn hand nooit verschenen, maar wel heeft de Zie rikzeese schaker enkele jaren het re- dakteurschap vervuld voor eindspelstudies bij het tijdschrift van de Nederlandse schaakbond. De heer Van den Ende zegt een dui delijke voorkeur voor de kleur wit te hebben, omdat de speler met wit mag beginnen. „Dan ben je duidelijk in het voordeel. Een openingszet is im mers van wezenlijke invloed op het verdere verloop van de partij. Als je het spel van de tegenstander kent, of een beetje op de hoogte bent van zijn taktieken, dan kan je hem via een verrassende openingszet al goed voor het blok zetten," vertelt de voor zijn leeftijd nog uiterst krasse voorzitter. Vijftien Ondanks dat hij de oudste aktieve speler in Zeeland is, voert hij mo menteel wel de ranglijst van de huis houdelijke kompetitie bij schaakver eniging Zierikzee aan. ,,Er zit een redelijke kans van sla gen in, dat ik dit jaar weer klubkam pioen wordt", besluit Johan J. van den Ende. Het zou de vijftiende keer worden, wie doet hem dat na? Schaakvereniging „Zierikzee" In de 24ste ronde van de huishoude lijke kompetitie werden 9 partijen gespeeld. De uitslagen: J. J. y. d. Ende-R. v. d. Veken 1-0; R. Moerman-H. Uil 0-1; J. M. C. Zwarts-A. J. Scheele 1-0; A. M. v. d. Westen-P. M. Bouwens 1-0; H. C. Jukkenekke-J. L. Bom 1-0; L. Oosse-J. Verkerk V2-V2; J, J. Hoogstrate-C. van Eldik 1-0; A. Louws-H. L. H. Timmermans 0-1; H. van Rossum-B. S. Spiegels 1-0. H.H. kompetitie schaakvereniging TOG In de 23ste ronde van de H.H. kom petitie van schaakvereniging T.O.G. uit Bruinisse wist J. de Korte op nieuw een half punt afhandig te ma ken van koploper J. de Jonge. A. J. v. d. Berge won met zwart verrassend van J. Reurich, T. v. d. Have-J. Nieuwersteeg en de partij tussen H. Knop en D. v. Wolferen le verden remise op. I. Boeye haalde zijn tweede achtereenvolgende zege als debutant binnen, ditmaal ten koste van A. Knop. E. Wiebrens was niet opgewassen tegen L. Kostense. A. v. d. Berge gaf de rode lantaarn over na winst op de butant J. Klink. A. Douw gaf M. Houkamp geen kans en J. v. d. Bos bleef op de tweede plaats 11a winst op A. Kik. Uitslagen: J. de Korte-J. de Jonge >/2-V2R. Bal-C. v. d. Berge 1-0; L. Belder-W. Weber 1-0; J. Reurich-A. J. v, d. Berge 0-1; Th. v. d. Have-J. Nieu wersteeg '/2-'/2A. Knop-I. Boeye 0-1; A. Weber-W. Hoek 1-0; E. Wiebrens- L. Kostense 0-1; Ad. v. d. Berge-J. Klink 1-0; A. Douw-M. Houkamp 1-0; D. v. Wolferen-H. Knop Vi-'/z; A. Kik- J. v. d. Bos 0-1. Zierikzeese Bridgeclub Hieronder volgen de uitslagen van de 12e kompetitiedag van de Zierik zeese Bridgeclub. Groep I: 1. echtp. v. d. Berg, 103 pnt.; 2. heren Blonck-v. d. Hengsten, 97 pnt.; 3. dames Kops-Tuinman, 93 pnt.; 4. Mevr. Hendriksen-dhr. v. d. Post, 89 pnt.; 5. dhr. Nolet-Teerlinck, 79 pnt.; 6. dames v. d. Valk-v. d. Zan- de, 75 pnt.; 7. dames Born-Sluyter, 73 pnt. en 8. echtp. Kloet, 63 pnt. 84 pnt. 50 Groep 11 en 111: N-Z lijn: 1. echtp. Schults, 141 pnt.; 2. echtp. Eekman, 137 pnt.; 3. mevr v. d. Berg-dhr. de Vries, 132 pnt.; 4. dames v. d. Duyn-v. Kooten, 131 pnt.; 5. dames Haas-Me- lieste, 128 pnt.; 6. heren Pos-Schot, 127 pnt.; 7. dames v. Oeveren-Tenne- kes, 111 pnt. en 8. dames Hoets-We- ber, 101 pnt. 126 50 O-W lijn: 1. dames Goedhart-Nolet, 169 pnt.; 2. heren v. d. Mark-Vierge ver. 154 pnt.. 3. heren Besamusca- Meulstee, 151 pnt.; 4. echtp. Ver schoor, 148 pnt.; 5. heren Goedhart- de Vlieger, 146 pnt.; 6. en 7. dames Becu-v. d. Post en mevr. Heuser-dhr. Boot. 120 pnt. 144 50 VOETBAL KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: Heerjansdam-SHO; Good Luck-SSC; Roda Boys-Altena; WHS-Arnemuiden; Bruse Boys- Oranje.Wit, 14.30; Piershil-RVVH. 4e klasse A: Nieuwdorp-BWR; Wol- faartsdijk-Kogelevangers; Wemel- dinge-Yerseke; PTT-Apollo; Smer- diek-Nieuwland; Mevo-SKNWK, 14.30. AFDELING ZEELAND le klasse: Colpl. Boys-Veere; Kruiningen-Rillandia; WIK-SVD, 14.30; ZSC-VCK, 14.30; Heinkens- zand-Duiveland; 's-H.-Arendskerke- GPC. Reserve le klasse: Hoek II- Nieuwland II; GPC II-SKNWK II; Yerseke III-Arnemuiden III; Meeu wen Ill-Veere II; Bruse Boys II-WIK II, 14.30; Kapelle II-Krabbendijke II. 2e klasse: Dauwendaele-Wis- senkerke; Kats-Br'haven; SSV-DFS; Borssele-Middelburg; Bevelanders- Hoedekenskerke. Reserve 2e klasse: Colpl. Boys II- Zaamslag III; Apollo II-Kapelle III; DFS Il-Serooskerke III, 14.30; Mevo II-VCK II, 14.30; Tern. Boys III- Heinkenszand II; AZVV II- Nieuwland III. 3e klasse A: Bevelanders II-WIK III; Apollo IV-SSV II; Duiveland II- ZSC II, 14.30; SKNWK III-Colpl. Boys III, 14.30; Wolfaartsdijk II-DFS III. 4e klasse I: Duiveland III- Brouwershaven III, 14.30; Bruse Boys IV-Bruse Boys III, 12.45; WIK IV-ZSC III, 12.45; Bruse Bous V- SKNWK IV, 12.45. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Middelburg AI-Terneuzen AI; Zie rikzee AI-Vlissingen AI, 14.30; Arne- muiden Al-Steen AI; Kloetinge AI- HVV '24 AI; Goes AI-Robur AI. Groep A II: Mevo AI-Hansw. Boys AI, 12.45. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Middelburg BI-Goes BI; Robur BI- Tern. Boys BI; HVV'24 BI-Axel BI; Aardenburg Bl-Hontenisse BI; Vlis- singen BI-RCS BI; Terneuzen BI- Zierikzee BI. Groep B II: DFS BI-WIK BI, 12.45; SSV BI-Bruse Boys BI; Duiveland BI-Kloetinge BII, 11.00. Groep B III: Mevo BI-ZSC BI, 12.45; Zonnemaire BI-Ouwerkerk BI. 12.45; Colpl. Boys BI-SKNWK BI; Zierik zee BII-Br'haven BI, 12.45. Groep C I: Br'haven CI-Duiveland Cl. 11.00; SKNWK CI-Dreischor Cl. 11.00; DFS CI-Bruse Boys Cl, 11.00; WIK CI-Mevo Cl, 11.00. Groep C II: Wolfaartsdijk CII- Zierikzee CIII; SSV ClI-Zierikzee CII. Groep C III: Zierikzee CI-SSV Cl. PUPILLEN Groep Dl: ZSC DII-DFS DII. 10.00; Bruse Boys DII-DFS DlII, 10.00; DReischor Dll-Zierikzee DII, 11.00; SKNWK DIII-SKNWK DII. 10.00; Zonnemaire Dl-Zierikzee DIII. 11.00. Groep D II: Mevo DI-WIK Dl. 10.00; SKNWK DI-Duiveland Dl. 10.00; Ou- werkerk DI-Br'haven Dl, 10.00; Drei- schor DI-Bruse Boys Dl, 10.00; DFS DI-ZSC Dl. 10.00. Groep D VI: Wissenkerke DI- Zierikzee Dl. Groep E I: Zierikzee EII-Renesse EI, 11.00; SKNWK El-Zierikzee EIII, 11.00. Groep Eli: Mevo EI-Duiveland El. 11.00; Bruse Boys El-Br'haven EI, 11.00; Colpl. Boys EI-Ouwerkerk EI; DFS EI-Cortgene EI. 1 Programma tafeltennis Scaldina, donderdag 4 maart: Scal- dina 2-Kerkwerve 2, 20.15 uur; Scal dina 3-Kapelle 5, 20.15 uur. Vrijdag 5 maart: Goes 4-Scaldina 1; zaterdag 6 maart: Scaldina 2- Kerkwerve 2 (jeugd) 9.00 uur. Programma basketball Vrijdag 5 maart Dames 2: Volharding-Mevo'80. Meisjesjunioren: Volharding-Mevo '80. Zaterdag 6 maart: Jongens junioren: Voorwaarts- Mevo'80. Dames: Mevo'80-Hulst (sporthal Onderdak), 19.00 uur. Programma zaalkorfbal Al deling Zuid-West Zaterdag 6 maart sporthal Onder dak. 5e klasse A: SKNWK-TOGO V, 14.20 uur. Pupillen le klasse C: All Ready PI-KVK PI, 13.40 uur. 3e klasse B: All Ready P II-Luctor P IV, 13.00 uur. uit het buitenland MOSKOU. Een jong echtpaar uit de Oekraine dat het terrein van de Amerikaanse ambassade in Moskou opreed en er politiek asiel aanvroeg, is na een vijf uur durend gesprek met Amerikaanse funktionarissen ver trokken. DAR ES SALAAM. Aan boord van een vliegtuig van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Air Tanza nia is een bom gevonden. Dit is uit betrouwbare bron vernomen. Vorige week werd een toestel van Air Tanza nia op een binnenlandse vlucht ge kaapt. ANKARA. De militaire leiders in Turkije hebben het linkse weekblad Arayis verboden. Meegedeeld werd dat de sluiting permanent was. Een reden werd niet opgegeven. STUTTGART. Honderdduizenden mensen hebben koningin Beatrix woensdagmiddag tijdens haar wan deling door de binnenstand van Stuttgart toegejuicht. WASHINGTON. De Amerikaanse luchtmacht probeert overeenstem ming te bereiken met Honduras en Columbia om in deze landen vlieg velden te gebruiken. ISLAMABAD. In de Pakistaanse provincie Sind zijn de afgelopen twee dagen 238 mensen gearresteerd in verband met de officiële kampag- ne tegen „kriminele en anti-sociale elementen", zo is in officiële Pa kistaanse kringen vernomen. DAMASCUS. De Amerikaanse ge zant voor het Midden Oosten, Philip Habib, heeft woensdag bij zijn gesprek met president Assad van Sy rië hem een' boodschap van president Reagan overhandigd. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft voor het eerst grote hoeveelheden Amerikaans en Australisch graan op krediet gekocht in plaats van tegen kontante betaling, zo is in graans- handelskringen in de VS vernomen. MOSKOU. De Poose militaire lei der Wojciech Jaruzelski heeft bena drukt dat hij hard zal optreden tegen pogingen om de ekonomie in Polen te ontwrichten, onrust te stoken of het politieke en sociale systeem te veran deren. NAPELS. Na een drie uur durende belegering" heeft de Italiaanse poli tie in een villa in Napels de 43-jarige Luigi Vollaro gearresteerd, die als een van de machtigste onderwereld bazen geldt. JOHANNESBURG. Bij een zware bomexplosie in een fabriek voor plastics in de industriewijk Spartan even buiten Johannesburg zou een nog onbekend aantal doden zijn ge vallen. Naar het Zuidafrikaanse persbureau Sapa meedeelde, werd de explosie veroorzaakt door butaan gas. BONN. De organisatie van jonge socialisten van bondskanselier Hel mut Schmidt's sociaal-demokrati- sche partij zal de kwestie van de kernwapens in Europa op een partij- kongres in Münches in april aan de orde stellen. FINANCIËN EN EKONOMIE ZAANDAM, 4-3. Ahold NV heeft in de tweede helft van 1981 belangrijk beter gedraaid dan in de eerste 28 we ken toen de nettowinst een daling met 20 pet vertoonde. Geheel 1981 laat een nettowinst zien die met f 53,8 min nog 3.7 pet hoger ligt dan die ove~ 1980. Voorgesteld wordt het dividend te handhaven op f 6,40 per aandeel van f 20 waarvan opnieuw 4,40 in kontanten en f 2 in aandelen ten laste van de fiscaal vrije agiore- serve. Het bestuur voegt aan deze mededelingen toe te verwachten dat- mogelijke valuta-effekten niet mee gerekend - dit jaar de winst van 1981 minimaal zal worden geëvenaard. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Poortugaal (toez.): G. Geitenbeek, kand., aldaar, die dit be roep heeft aangenomen; te Sebalde- buren (part-time): J. Breure, kand.. Streefkerk; te 's-Gravenzande en te Dokkum: B. van 't Veld, Nunspeet; te Haamstede: J. P. van Roon, Katwijk aan Zee. Aangenomen naar Huissen (Prot. Samenwerkingsgemeente): P. D. Wolthaus, Eierland (verbeterd be richt). Gereformeerde Kerken Beroepen te Groningen-West: C. A. Wielemaker, Papendrecht; te Erica: P. W. van Wijngaarden, kand.,: al daar, die dit"* Beroep heeft aangeno men. Aangenomen naar Langeslag- Heino (part-time): H. H. Langelaar, kand., Goes. Beroepbaarstelling: drs. C. H. W. van den Berg, Hogendorplaan 23, 1215 EG Hilversum; P. W. van Wijn gaarden, Pandijk 13, 7887(j^V Erica. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Berkel en Ro denrijs: D. T. Vreugdenhil, miss. pre dikant te Curagao, die bedankte voor Berkum, Ermelo en voor Leiden. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Alphen aan den Rijn: J. Veenendaal, kand., Driebergen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Katwijk aan Zee in kombinatie met Dovenzorg: C. Ha- rinck, Dordrecht. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Spannum en Cubaar<4 (toez.): W.P. Ferguson, kand. te Utrecht; te Kampen L.J. van den Brom te Blokzijl. Aangenomen naar 't Woudt L. Ter louw, kand. te Utrecht; naar Joure drs. J.H. Sonderen, kand. te Amster dam; naar Dan Haag (toez:): G. Kals- beek, pred. bijz. werkzaamh. (Kloosterkerk) te Den Haag. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Oldehove R. Hoogsteen te Roodeschool. Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-centrum J. Snijder te Berkel en Rodenrijs. Gereformeerde Gemeente Bedankt voor St. Annaland A. Bregman te Rijssen. SCHEEPVAART Abida, 1-3 THV Cristobal naar Yoko hama Acila, 1-3 van Singapore naar Chitta- gong Acteon, 4-3 te Chittagong verwacht Aludra, 1-3 150 O Madeira naar Li breville Nedlloyd Delft, 1-3 650 NO Malta naar Fos Nedlloyd Tasman, 1-3 175 ZO Port Sudan naar Fremantle Zafra, 2-3 te Teesport Acila, 5-3 te Chittagong verw. Amersfoort, 2-3 van Barcelona naar Marseille Nedlloyd Adelaide. 2-3 van Jakarta naar Port Kelang MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 2 maart 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,50 - 54,50; voergerst, basis 16 f 48,50 -ƒ 49,00; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 77,00 -ƒ 81,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bo nen (vrij van grond)en halve bonen; 18 vocht) 177,50 -ƒ 182,00; karwij (boerenschoon) 238,50 - 256,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 276,00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, (trage markt) 32,00 - 37,00 per 100 kg. 0 mm op waarts, binnenlandse kwaliteitsei sen, 33,00 - 38,00 per 100 kg. Voe deraardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 1 maart 1982; Bintje 35-50 mm 30,50 - 33,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 51,00 - 53,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,20 - 0,27 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,-; Veldbeemd 150,-; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,105,—; schokkerstro 100,125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD, 4-3. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 2.197.800 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 12,70 - 12,60; 55-56 gram 14,55 - 14,35; 60-61 gram 14,85 - 14,75; 65-66 gram 14,80 - 14,85. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 24-3. Aanvoer: totaal 9780, runderen 2915, graskalveren 624, vette kalveren 44, nuchtere kal veren 2589, schapen 883; lammeren 15; geiten 19, slachtvarkens 891, slachtrunderen 1330. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1650 - 2200; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2100 - 2675; klamvaarzen 1850 - 2300; guiste vaarzen 1800 - 2200; pinken 900 - 1800; graskalveren 700 - 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 180 - 490; zwartbont 125 - 330; weidescha- pen 90 -ƒ 200; lammeren 90 - 280. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9.00, 2e 7,90 - 8.45; vaarzen le 7,65 - 8,60, 2e 6,90 - 7,65; koeien le 7,65 - 8.60. 2c 7,05 - 7.65. 3e 6,85 - f 7,05; worstkoeien 5,50 - 6,85. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren ie 6,90 - 7,10, 2e 6,70 - 6,90, 3e 6,50 -ƒ 6.70; extra kwaliteit dikbillen 9,50 - 13,80; slachtzeugen le 3,05 - 3,15, 2c 2,95 - 3,05. 3e 2,50 - 2,95; vette schapen 200 - 290; vet te lammeren 200 - 330.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6