All Ready toch nog onnodig in ernstig degradatiegevaar Veel degradatieduels in zaalvoetbalstrijd deurloo Ruime winst (1-9) voor eerste seniorenteam Biljartfinale tweede klas bandstoten in café De Wig Ruiteravond met toneel van ,De Schouwse Ruiters' Maximale score (10-0) voor senioren Scaldina 7 Zware nederlaag onderhoudsmiddel leren meubelen T.t.v. Kerkwerve Examens reddingsbrigade .Zierikzee-Duiveland' Schaakkampioen schap voor basisscholen Schouwen-Duiveland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag- 2 maart 1982 Nr. 23074 Advertentie ZIERIKZEE, 27-2. Het zal een dubbeltje op zijn kant worden voor kor/bal- ploeg All Ready, of men het vege lijf zal weten te redden in de derde klas van het landelijke korfbal. Daarover zal dan zaterdag in de uitwedstrijd tegen mededegratiegegadigde Avanti een punt gepakt moeten worden, tenminste als men niet afhankelijk wil zijn van wat SV Hoekse bij het Bodegravense Vriendenschaar gaat doen. Na de resultaten van afgelopen zaterdag is deze vervelende situatie ontstaan. All Ready zelf leed in de Zierikzeese sporthal een kansloze 7-12 nederlaag tegen een van alle troubles bevrijd Merwede en de SV Hoekse kreeg een steuntje in de rug van Velocitas, dat er geen moeite mee had om via 8-6 verlies de punten aan de Hoekse-ploeg te laten. Nog gelukkig voor de Zierikzeese formatie, dat Fluks in ieder geval zijn sportieve plicht nog wel wilde doen en Avanti met 8-5 kansloos liet. lang voor er voor het eerst werd ge- skoord, maar toen Merwede de korf eenmaal had gevonden was het hek goed van de dam. Nog slechts twee keer kon All Rea dy de vijandelijke korf doorboren (Jaap van Gastel en Leo Fonteine), terwijl de bezoekers totaal ontke tend doorstootten naar een forse 7-12 winst. ,,A11 Ready viel me vandaag erg tegen, zeker nu er zoveel belan gen op het spel stonden!" stelde Ad Meijer nog, „maar ik zie het de ploeg nog wel redden, want in z'n totaliteit is het zeker niet de zwakste ploeg van de klas. Dat predikaat komt eer der Avanti toe". Een Rinus Kloet: „Jammer, maar we houden er maar goede moed op. In het ongunstigste geval halen we er nog een beslissingsduel uit en dan redden we het alsnog. Daar ben ik van overtuigd en ik denk, dat dat voor de ploeg ook geldt". Het juiste voor uw leverbaar in 15 verschillende kleuren. Ook is er een middel om balpenstrepen e.d. te verwijderen. meelstraat 31, zierikzee MOSKOU. Een jong Russisch echt paar is dinsdag langs de Russische bewakers de Amerikaanse ambassa de binnengereden en heeft er politiek asiel gevraagd. Dit heeft een woord voerder van de ambassade meege deeld. VLISSINGEN, 1-3. Het eerste seniorenteam van de tafeltennisvereniging Kerkwerve speelde tegen Westerzicht 3 in Vlissingen. Buddy Mathey speelde in de plaats van Appie Kroezemann, hetgeen hem goed af ging. Hij zette al zijn partijen in winst om, waarvan 2 in 3 games. Ook Leen v. d. Wekken was goed op dreef en scoorde eveneens 100 De winst in het dubbel was eveneens voor Kerkwerve, welke werd gespeeld door Leen en Henk 't Hart. Laatstgenoemde behaalde in 2 par tijen winst, doch moest in 1 set de eer aan de tegenstander laten. Met een klinkende 1-9 overwinning werd de thuisreis aanvaard. Tweede team Het 2e team van Kerkwerve speel de tegen het eerste team van TTVO in Oudelande, en verloor met 6-4. Na verlies van de eerste set door Jaap Huigens, speelde Jan van Urk een zwakke partij en verloor eveneens. Daarna bewees Mathey zijn waar de voor dit team en haalde in 3 games het eerste punt binnen. In een goed gespeelde dubbel wisten Jaap en Buddy de partijen op gelijke hoogte te brengen (2-2). Eerstgenoemde bracht ook de daar na gespeelde set op zijn naam. Ver volgens moest Buddy in een goede partij tafeltennis in de 3e game het hoofd buigen voor zijn tegenstander, zodat de stand 3-3 werd. Jan van Urk was schijnbaar niet op dreef en ver loor zijn tweede partij. Hierna was het antwoord weer aan Bud, die met groot verschil van zijn tegenstander won en het 4e punt binnenhaalde. Door verlies van Jaap Huigens en Jan van Urk in de laatste sets moesten beide punten in Oudeland worden achtergelaten. Junioren Het eerste jeugdteam van Kerk werve speelde zaterdag tegen 't Zand 6 uit Middelburg. 112 kandidaten ZIERIKZEE, 1-3. Honderd en twaalf leden van de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland hebben in fe bruari het examen afgelegd voor de brevetten 1 t/m 6 en de diploma's A en B. Bij aanvang werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de pas overleden Chris den Breejen, die ook zijn exa men zou hebben afgelegd. Honderd en acht leden slaagden. Het eerste examen werd afgenomen door de heer Th. Sluijs uit Zierikzee en het tweede examen door de heren De Rooij en Schoof, beiden uit Vlissin gen. De jeugdinstrukteurs van de reddingsbrigade verleenden op beide examens assistentie. Geslaagden: Brevet 1: E. Berre- voets; M. Berrevoets, R. v. Dijk, J. v. Dreven, M. Deurloo, W. Evertse, W. Huigens, D. Joppe, M. Kuzee, T. v. Putten, J. Kloet, M. Kooman, J. Klink, M. Klink, M. Kristalijn, M. Kristalijn, X. Lodiers, R. Mossel man, R. Pothaar, M. v. d. Ruyt, M. Schipper, C. d. Vries, G. Vijfwinkel, P. Vijfwinkel, R. Deurloo, K. Ver- hey, P. v. d. Bergh, M. Bouwman, R. Smaling, J. v. Dienst, P. Feeleus, M. Veldhorst, M. Bijmolt. Brevet 2: M. Berrevoets, M. Bosho ven, R. Berrevoets, H. Dikhooff, R. Evertse, P. Kramer, M. Klippel, D. Lodiers, S. Meier, N. v. d. Moezel, M. v. d. Made, F. v. Rijn, P. Spiegels, A. Twist, J. Vijfwinkel, J. Warm, R. Holm. UTRECHT. De verbondsraad van het C.N.V. heeft maandagmiddag besloten geen akties te voeren of te ondersteunen die alleen gericht zijn op het ziektegeld. Akties tegen werk gevers die ook niet over andere c.a.o.- voorstellèn willen praten, sluit het C.N.V. echter niet uit. Een spannende wedstrijd, waarbij de beslissing viel in de 9e set en niet minder dan 6 sets in 3 games werden beslist. Stoffel v. d. Wekken was weer goed voor de volle winst in 3 sets, allen in 2 games. Zowel voor Ge rard Knol als Marco Padmos was er slechts in 1 set winst. Door ook het dubbel te winnen werd de eindstand 6-4 in het voordeel van Kerkwerve. Het 2e jeugdteam speelde een uit wedstrijd tegen 't Zand 9 en won met 1-9. Aanvankelijk lieten de Kerkwer- venaren zich van de goede kant zien en was spoedig een 0-4 stand bereikt. Hierna moest Jan Jaap Landman een punt inleveren. Marianne v. d. Wek ken en Han v. d. Velde behaalden beiden de volle winst deze middag, zij het dat hun laatste sets in 3 games werden gespeeld. Het 3e jeugdteam speelde te Sint Laurens. De uiteindelijke beslissing voor de puntenverdeling viel in de 10e set, waarin Willeke Huigens haar eerste nederlaag leed. Ook Elmar Verhage moest een punt aan zijn te genstander laten, terwijl Marléne v. d. Wekken niet tot winst kon komen. Omdat ook het dubbel werd verloren werd de eindstand 6-4 voor St. Lau rens 9. Brevet 3: C. Boogert, R. Boshoven, D. Castel, A. Heyboer, M. Immerzeel, J. Immerzeel, J. Klippel, D. d. Looze, M. Maris, N. Mens, M. v. d. Moezel, M. Speelman, M. Verkaart, L. v. d. Ruyt, T. v. d. Tak. Brevet 4: T. Berrevoets, A. Castel, M. Clarijs, F. Deurloo, H. Engel- bregt, C. Kurvink, F. Koper, M. Ko per, G. v. d. Maas, A. v. d. Maas, J. d. Munnik, E. Mens, R. Martens, E. d. Poorter, P. Quist, S. Spiegels, E. Ver- kaart, A. v. d. Woel, G, v. Dreven, P. d. Kuiper. Brevet 5: A. v. Berchum, L. d. Braai, J. v. Drie, G. v. Drie, N. Kur vink, D. Meier, M. Meier, R. v. d. Schelde, M. d. Looff, M. v. Oord. Brevet 6: B. Barendrecht, M. d. Braai, M. d. Braai, A. Bouwman, H. Deurloo, M. v. d. Have, J. P. Mol, A. Willemse, J. Wiggers. Diploma A: H. Saman, B. Tol, J. J. Wigger. Diploma B: J. W. d. Oude. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de schaakvereniging Zierikzee werd voor de eerste keer het officiële schaakkampioenschap voor de basisscholen van Schouwen- Duiveland georganiseerd. Met groot enthousiasme speelden 35 jonge scha- kertjes hun wedstrijden, de „stuk ken" vlogen eraf. In totaal deden er 8 teams mee van 7 scholen. De wisselbeker, die door de schaakvereniging ter beschikking is gesteld, werd gewonnen door de Theo Thyssenschool uit Zierikzee, die al zijn wedstrijden won. De twee de prijs was voor Onder de Wieken uit Haamstede en de 3e prijs ging naar De Schoener uit Brouwersha ven. Eindklassement: 1. Theo Thijssen- school, Zierikzee 19V2 pnt.; 2. Ónder de Wieken, Haamstede 17 pnt.; 3. de Schoener, Brouwershaven 14V2 pnt.; 4. Op Dreef, Bruinisse 12 Vi pnt.; 5. De Schouw, Brouwershaven 12 pnt.; 6. 't Kofschip, Zierikzee 9l/2 pnt.; 7. Chr. Nat. School, Scharendijke 5V2 pnt.; 8. Theo Thijssenschool 2, Zierikzee 5Vi pnt. Het winnende team bestond uit de spelers: Wibo van Hekken, Roger v. d. Veken, Ernst Pols en Manon Dijkstra. ZIERIKZEE, 2-3. Vanaf vrijdagavond 5 maart om 19.00 uur wordt in café De Wig in Renesse de distriktsbiljartfinale tweede klas bandstoten verspeeld. Opvallend hier in is dat maar liefst vier van de acht finalisten uit de Nieuwer- kerkse biljartvereniging DOS komen. Als nummer een stapt evenwel De Wig eigenaar Jaap Verboom sr. de eindstrijd binnen. Van dê~bv DOS geven Wim-Don kersloot, Jaap Stols, Cees van de Werf en Jan Tempel acte de présence en van hen moet zeker Wim Don kersloot gezien worden als een van de voornaamste kanshebbers voor de eindzege. Naast Jaap Verboom, die het voordeel van het eigen materiaal heeft zijn zeker Jan Vis van de bil jartvereniging OKK uit Nieuwer- kerk en F red van der Lee van de Zon- nemairse bv Bommenede belang rijke opponenten van de Flakkeese biljarter. Met Adrie Kort van de biljartvere niging Onder Vrienden uit Burgh- Haamstede wordt het veld gekom- pleteerd en ook Kort is een speler, die best verrassend uit de bus kan komen in dit bandstoottoernooi, waarvan de plaatselijke organisatie in handen is van biljartvereniging De Wig. De partijlengte in de tweede klas bandstoten is 45 karamboles. In de eerste ronde, die dus vrijdag avond om 19.00 uur begint moet Jaap Stols het opnemen tegen Adrie Kort, terwijl Wim Donkersloot klubgenoot Cees van der Werf ontmoet. Hierna speelt Jan Vis tegen Fred van der Lee en kruisen Jaap Verboom en Jan Tempel de biljartkeu's. Zondagmiddag omstreeks 17.00 uur moet zo ongeveer de kampioen bekend zijn, omdat zaterdag nage noeg de hele dag wordt gespeeld on zondagmiddag al om 13.00 uur wordt begonnen. Wannaar de kruitdampen zijn opgetrokken overhandigt Paul Bodbijl namens het distriktsbestuur de kampioensbeker en -medaille aan de nieuwe kampioen, die hoe dan ook uit het goede hout gesneden moet zijn om als winnaar uit deze eindstrijd te komen. Derde seniorenteam De eerste goede wedstrijd in dit seizoen leverde het derde team ook een 3-7 overwinning op. Koos van Neck kwam drie keer tot winst. Har ry Koper kon uitstekend meekomen in de uitwedstrijd en won twee keer tegen St. Laurens 7. Joke Verspeek kon na een spannende strijd haar eerste kompetitie-zege begroeten. Koper/Van Neck wonnen ook het dubbel. Eerste nederlaag Het eerste jeugdteam leed een ne derlaag. De uitwedstrijd tegen ko ploper St. Laurens 3 werd met 7-3 verloren. Ondanks een 3-5 achterstand had Scaldina toen nog een kans op een ge lijkspel. In een spannende strijd ging Martijn Bruel met 21-17 in de beslis sende derde game.ten onder. Cor v. d. Wekken zette in zijn laatste partij al les op alles om het verlies zoveel mo gelijk te beperken, maar moest zich met 28-26 gewonnen geven. Het dubbel Bruel/v. d. Wekken, tot nu toe ongeslagen, won met 21-17 en 21-14. Het tweede jeugdteam kwam ook 'Voorde basisscholieren van Schouwen-Duiveland werd zaterdag voorde eerste keer een schaakkampioenschap geor ganiseerd. ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de schaakvereniging Zierikzee. De wisselbeker werd gewon nen door de Theo Thijssenschool uit Zierikzee. Op de foto: Wibo van Hekken. Roger v. d. Veken, Ernst Pols en Manon Dijkstra. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 2-3. Tijdens het zaalvoetbalprogramma van woensdagavond staan vooral de eerste twee wedstrijden in het teken van de degradatie uit de eerste klas. Toren Boys en SKNWK moeten door het behalen van punten pro beren afstand te nemen van Skol Boys II, dat momenteel met hen op gelijke hoogte staat, maar dat wel een keer meer speelde. Toren Boys moet het om 19.00 uur opnemen tegen FC Kerkwerve, dat inmiddels al veilig is, hetgeen zonder enige twijfel een puike prestatie ge noemd mag worden voor een debu tant in de eerste klas. Om 19.40 uur krijgt SKNWK zo op het oog een ge makkelijke kluif om zich enigzins uit de gevarenzone te werken. Bijmake laardij is inmiddels al gedegradeerd naar de tweede klas en dat zal hen nog allerminst stimuleren om er nog eens fors tegenaan te gaan of men zou met een overwinning uit de eerste klas willen stappen, maar dan nog moet de Nieuwerkerkse ploeg in staat geacht worden winnend uit de strijd te komen. Nadat Brogum I om 20.20 uur on getwijfeld zal hebben afgerekend met het nog altijd puntloze Mevo II, krijgt Die Gouwe de kans om zich wat verder van naaste rivaal Vv Oosterschelde te distantiëren in een duel tegen SVWOK II. Die Gouwe staat er op de tweede plaats achter Dreischor nog altijd zeer florissant voor om promotie naar de tweede klas te bewerkstelligen. Deze wedstrijd begint om 21.00 uur. Om 21.40 uur gaat tweede klasko ploper De Steeg de vloer op om aan te treden tegen het altijd lastige ZZ'72. Indien deze ploeg volledig kan aan treden moet De Steeg wel degelijk op zijn tellen passen. Puntenverlies kan men zich zeker niet veroorloven. De avond wordt om 22.20 uur besloten met een duel uit de derde klas. Ko ploper Dreischor zou het daarin best eens zwaar kunnen krijgen tegen Zeelandia. Duel onder de paal uit het duel tussen All Ready en Merwede waarbij Jaap van Gastel probeert een bal af te vangen. (Foto: ^ierikzeesche Nieuwsbode) Door al deze resultaten is de situa tie met nog een wedstrijd te gaan zo, dat Avanti de rij sluit met acht pun ten, de SV Hoekse daar een punt bo ven staat en All Ready tien punten totaliseert. Verlies van All Ready bij Avanti zou betekenen dat de ploeg uit Pijnacker naast de Zierikzeese formatie zou komen, waarna het aan de SV Hoekse is om minimaal een punt weg te halen bij Vrienden schaar, iets wat nog niet zo gemakke lijk zal zijn, omdat de verhoudingen tussen deze twee ploegen zeker aan merkelijk minder vriendschappelijk zijn dan dat dat tussen Velocitas en SV Hoekse het geval is. Bij een ge lijkspel in dit voorbeeld eindigen drie ploegen onderaan en dan volgt er nog een nakompetitie tussen het drietal, iets waar natuurlijk hele maal niemand op zit te wachten. Het lijkt dus zaak voor All Ready om het voor zichzelf zo eenvoudig mogelijk te maken en een punt weg te halen bij Avanti. Dan immers is de Zierikzeese ploeg hoe dan ook safe en kan men het verder aan de beide an dere gegadigden overlaten om de zaak uit te vechten. Een ander ver haal is evenwel: kan All Ready als nog deze kracht opbrengen, want wat de ploeg zaterdag voor eigen publiek liet zien tegen een met perioden knap korfballend Merwede was nou be paald niet om lang bij stil te staan. „De ploeg speelde erg mat en nerveus en er werd met erg weinig overleg en overtuiging gespeeld", meende coach Rinus Kloet na afloop. „Dit was beslist een van de minste wedstrijden van dit seizoen. Geluk kig maar dat we de vorige week dat ene puntje hebben gepakt bij Veloci tas, anders was het na vandaag hele maal penibel geworden. Nu is de kans, dat de ploeg er in blijft gelo- ven, toch nog iets groter. Ik geloof dan ook pertinent niet dat wij het haasje worden. Daar heb: ben we over de hele kompetitie geno men te goed voor gespeeld. Dat men in zo'n belangrijke wedstrijd als van daag alles niet goed op een rijtje houdt, is toch wel min of meer begrij pelijk, maar daardoor niet minder vervelend". Het duurde acht minuten vooraleer de gevaarlijkste Merwede-dame Joy ce de Jong de skore kon openbreken, even later gevolgd door een afstand- doelpunt van Martin Struyk (0-2). „Ik dacht toen even, dat het hetzelf de zou worden als bij ons thuis", stel de Merwede-coach Ad Meijer „Toen gingen we ook zo flitsend weg, waar door All Ready later niet meer bij kon komen". Dat viel nu evenwel mee, want bij 3-3 had All Ready de partijen weer naast elkaar. Doelpun ten van Leo Fonteine, Hannie Fon teine en Jaap van Gastel waren daar debet aan. All Ready kon juist in deze belan grijke fase steeds net niet voorbij de tegenstander komen, maar hield wel steeds goed het spoor van de Slie- drechtste ploeg. Via Rini Snijders (4- 4) en Hans van Gastel (5-5) leek het erop alsof de thuisploeg erin zou sla gen om Merwede te gaan pakken. Vlak voor het rustsignaal kwamen de bezoekers evenwel nog op 5-6 door een dubieuze treffer van Arie Huijs- man, waarbij Jaap van Gastel zijn te genstander voortreffelijk verdedig de, maar scheidsrechter De Groot toch tot toekenning overging. Ook in de tweede periode duurde het erg DREISCHOR, 2-3. Op vrijdagavond 5 maart organiseert de Landelijke Rij- vereniging en Pony Klub „De Schouwse Ruiters" uit Dreischor haar jaarlijk se ruiteravond met toneel. Deze zal plaats vinden in „Het Tonnemagazijn" in Brouwershaven en de aanvang is bepaald op 19.30 uur. Er zal een vrolijk spel worden op gevoerd, getiteld „Toen verstuikte ik mijn voet" en het stuk is geschreven door Hans van Wijngaarden. Het spel zal worden uitgevoerd door een groep enthousiaste eigen mensen, bijgestaan door regisseur A. Dreij- gers, souffleur J. Bevelander en gri meur Ph. van Ast. De generale repe titie vindt plaats op donderdag 4 maart en hiervoor heeft het bestuur de bejaarden uit de regio uitgeno digd. Iedereen is van harte welkom. De rolverdeling van het stuk is als volgt: Eugène Dubois, juwelier, Jan Nele; Emmy, zijn vrouw, Trudy Boin; Sjaan, hun dienstbode, Ellen van de Velde; Monique, schoon heidsspecialiste, Sylvia Bevelander; Kitty, Moniques zuster, Gonneke Ar kenbout; Johnny, een gentleman- inbreker, Hans Boin; Billy, de „scharrel" van Sjaan, Bram Beve lander; Oma Steehouwer, Logé, Wol- ma Struyk. ZIERIKZEE, 1-3. Het eerste seniorenteam van de tafeltennisvereniging Scaldina uit Zierikzee heeft tegen Mz 16 de maximale winst binnengehaald: 10-0. Deze thuiswedstrijd was voor Ad de Graaf, Michel Holm en Cor Smal- heer vlug afgelopen, omdat van enige spanning geen sprake was. Het tweede team won ook. De uit wedstrijd tegen Mz 13 werd met 3-7 gewonnen. Leo de Ruiter zorgde voor drie overwinningen en Rita v. d. Zan- de kwam een keer tot winst. Bij Jan Kik gaat het steeds beter, in deze wedstrijd won hij twee sets. In een heel spannend dubbelspel wonnen Kik/v. d. Zande tenslotte met 25-27 in de beslissende derde game. Door deze zege draait het Scaldina-team weer in de middenmoot van de vier de klas mee. tot de maximale score en versloeg Slagvast 1 thuis met 10-0.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7