„La Moustache" ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG SUCCESJES Mw. N. A. FILIUS-RIJSTENBIL RUITERSPORT DE VRIEZE Bistro LEKKER ETEN - ZEKER WETEN! Zierikzeesche Nieuwsbode 8 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. C. L. de Rooij. 11.00 uur ds. J. B. As sendorp. 19.00 uur ds. C. L. de Rooij. Herv. Verenigingsbouw: 19.00 uur ds. J. B. Assendorp. Kerkwerve: 11.00 uur ds. J. B. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Meijer, Scharendijke; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur eerw. heer M. Allewijn, Middelburg; 19.00 uur ds. H. Meijer, Scharendij ke. Renesse: 9.30 uur ds. T. S. Fahner. Noordwelle: 11.00 uur ds. T. S. Fah ner. Scharendijke: 9.30 uur ds. J. B. Duk. Brouwershaven: 11.00 uur de heer J. C. Mesu, Wemelinge. Zonne- maire: 9.30 uur de heer J. C. Mesu, Wemeldinge. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer M. J. Rouw. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Alb. van der Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. J. Plante. Sir- jansland: 10.00 (Doop) en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 (Doop) en 17.00 uur ds. W. F. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. P. Blokland. Haamstede: 10.00 uur ds. J. C. Eikelboom; 19.00 uur Avondge bed. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. R. Faber, Kampen; H.A. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. E. J. Nijhuis, Ouwerkerk; 15.00 uur ds. J. A. Rootselaar. Nieuwer kerk: 10.00 uur de heer J. Buitenhuis, Utrecht; 17.00 uur ds. A. Vos, Bergen op Zoom. Bruinisse: 10.00 uur ds. A. Vos, Bergen op Zoom; 17.00 uur de heer Buitenhuis, Utrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. B. de Graaf, H.A. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. M. van der Sluys, H.A. Haamstede: 10.00 en 16.30 uur ds. B. Oosterbroek, H.A. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. M. J. van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. M. J. van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.00 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. OVERDENKING Christus waakt, zijn kerk slaapt „En Hij kwam en vond hen slapende...." (Mark. 14:37a) Wie een moeilijke periode door maakt, kan zo echt behoefte hebben aan meeleven. Wat doet het goed als iemand ons dan bezoekt. En wat be tekent het onnoemelijk veel, als ie mand van de familie in een zware nacht aan het bed zit. Je bent dan niet alleen. Er is iemand die mee lijdt, meebidt. Als de Heere Jezus Gethsemané binnengaat heeft ook Hij sterk die behoefte. Hij is immers ook tenvolle waarachtig mens! En met het oog hierop heeft Hij Petrus, Jakobus en Johannes meegenomen. Hij wil niet helemaal alleen zijn in zijn doodstrijd. Niet dat zij Hem in Zijn lijden op de een of andere manier moeten bijstaan. Hij zal zijn werk al leen doen, volkomen alleen. Wat zou een zondig, verloren mens kunnen toedoen aan dit reine verlossings werk? Maar Hij wil toch dat ze erbij zullen zijn en dat ze het bewust mee maken. Hij drinkt de lijdensbeker immers voor hun behoud. En in deze donkere nacht wil Hij dat Zijn volk dichtbij is en waakt. Dat kunnen echter de discipelen niet opbrengen. Als Jezus even terug komt liggen ze in diepe slaap en dat gebeurt tot drie keer toe. Bedroefd en teleurgesteld zegt de Heere: ,,Kunt gij niet één uur met Mij wa ken?" In Gethsemané laat de kerk het volkomen afweten. Jezus heeft deze discipelen meegenomen tot in het binnenste van het heiligdom van Zijn lijdenswerk. En déór gaan ze slapen. Terwijl er eeuwige beslissin gen vallen, doen zij de ogen dicht. Toch ben ik zo blij, dat ook deze zwarte bladzij in de Bijbel staat. Want wat komt juist hier de trouw van de Heere uit. Hij breekt Zijn werk niet af als Hij dit ziet. Nee, Hij gaat door. Als Zijn Kerk slaapt is dat voor Hem des te meer een reden om te waken en te worstelen. Al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw. Is dat geen troost voor de discipelen van vandaag? Laten die het ook niet in zoveel dingen afweten? Slapen ze niet dikwijls op momenten dat er ge- wóékt moet worden? Ja, ook als de Heere ons krachtig geroepen heeft, blijft daar die onvolkomenheid. Ik kan Hem niet volkomen dienen, hoe graag ik dat ook zou willen. Wonderlijk, met zo'n volk wil Hij doorgaan. Daar zit Zijn eeuwige lief de achter. Voor zo'n volk wil Hij de dood ingaan. Wil Hij Zijn bloed laten vloeien. En midden in Zijn lijden komt Hij opnieuw terug om Zijn discipelen wakker te roepen. Zij denken niet aan Hem, maar Hij wel aan hen. Hun waken wordt Hem een extra zorg. Wat een tere liefde. Bent u een discipel van Hem ge worden? Dan hebben we niets van onszelf te verwachten, maar alles van Hem. Ik schiet zo onnoemelijk tekort, maar Hij strijdt Zijn strijd al leen, voor mij. DS. B. DE GRAAF Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur mevr. Ds. T. Elders-Mayer. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. B. Oosterbroek. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te 't Woudt: L. Terlouw, kand. te Utrecht; te Huissen (Geref. Samenwerkingsgemeente) P. D. Wol- thaus, die bijstand in het pastoraat te Eierland verleent, wonende te De Cocksdorp; te Lekkerkerk: dr. G. H. Plantinga te Naarden; door de gen. synode tot pred. voor buitengewone werkzaamhe. (wetenschappelijk se- kretaris van het Bijbelgenootschap) dr. E. W. Tuinstra, 1.1. pred. te Eist. Gereformeerde Kerken Beroepen te Een-Norg-Veenhuizen: mevr. C. Koestveld, kand. te Amstel veen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Assen-zuid: P. Groe- nenberg te Stadskanaal; te Kaapstad (Z-A): C. J. de Ruijter te Rotterdam- centrum. Aangenomen naar Drachten-zuid oost (voor miss. dienst op Kaliman- tan Barat): drs. A. A. van Essen, kand. te Zwolle. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Doetinchem: C. Ha- rinck te Dordrecht. Beroepen te Alblasserdam: J. van Haaren, Amersfoort; te Boskoop: L. Blok, Nunspeet; te Scherpenzeel: A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland. Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Loenen aan de Vecht: M. van de Ketterij, Urk. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Hierden: E. M. Bak ker, Veenendaal; te Wijckel en Slo ten: J. P. Kraaijeveld, kand., Utrecht; te Dedemsvaart: B. van 't Veld, Nunspeet. Aangenomen naar Acqouy (part time): H. J. Kuilart, Klooster-Ter Apel (part-time). Bedankt voor Oud-Beijerland: J. J. W. Mouthaan, Nunspeet. Toegelaten tot evangeliebediening en beroepbaar: T. Dankers, Couwen- hovenstraat 52-03, 3703 ER Zeist, tel. 03404-60913; Jac. Goorhuis, Uthof 80, 9202 HP Drachten, tel. 05120-18310; T. Verbeek, Tijmstraat 25, 2255 RH Katwijk aan Zee, tel. 01718-18023. Toegelaten tot evangeliebediening: mevr. J. A. Koerselman-Pettinga, Greate Buorren 23, 9262 SB Sua- Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Ermelo: D. t. Vreug- denhil, Curagao. Aangenomen naar Assen-Noord: C. van den Berg, Zuidhorn. Christelijke Gereformeerde Kerk Beroepen te Opperdoes: W. Kok, Capelle a/d IJssel. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 25-2. Aanvoer: 212 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2450 - 4050; voljarige 1950 - 3200; 2V2-jarige, luxe (merries) 1700 -ƒ 2600; 2V2-jarige luxe (hengsten) 1500 -ƒ 2550; l'/z-jarige, luxe (merries) 900 -ƒ 1700; l!/2- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1700; veulens, merries 725 -ƒ 1375; veu lens, hengsten 700 -ƒ 1350; hitten 600 - 1550; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 600; Shetlandse pony's (merries) 300 - 675. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,40 - 8,40; oude slachtpaar- den 7,30 - 8,30. De handel was traag, prijshou dend. De Eierveilingen BARNEVELD, 25-2. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 3.926.820 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 12,95 - 12,70; 55-56 gram 14,50 - 14,60; 60-61 gram 14,70; 65-66 gram 14,95 -ƒ 15,20. Eierveiling: Aanvoer 1.880.280 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 13,45 - 13,55; 56-57 gram 14,65 - 14,70; 61-62 gram 14,95; 66-67 gram 15,10 -ƒ 15,25. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.100.000 stuks. Handel: vlot. Eieren van 48-54 gram 12,50 -ƒ 15,15 per 100 stuks, kg-prijs 2,60 - 2,81; 57-61 gram 15,50 - 15,80 per 100 stuks, kg-prijs 2,72 - 2,59; 64- 67 gram 16,10-16,25 per lOOstuks, kg-prijs 2,52 - 2,43. SCHEEPVAART Alnati.lÜ^ van Rotterdam naar Re cife Aludra, 25-2 te Bordeaux Atlantic Star, 24-2 te Baltimore Macoma. 24-2 T. A. Mina al Faha^ SANDER noemen wij ons zoontje en broertje die werd geboren op 25 februari 1982. JAN en SONJA KEUS-KLOET EVERT-JAN Lange Nobelstraat 35 4301 HD Zierikzee Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Wij willen hartelijk dank zeggen voor de belangstelling na de geboorte van onze dochter CHRISTA. KEES en NELLA FILIUS-RIJSTENBIL 4301 KP Zierikzee, februari 1982 Kaersemakerstraat 5 Op 1 maart 1982 is het 25 jaar geleden, dat onze ouders JACOBUS M. BEUN en CATHARINA F. BEUN-DESEYN elkaar het Ja-woord gaven. Wij willen dit vieren op zaterdag 6 maart 1982. Een ie der die hun hiermede willen gelukwensen, nodigen wij uit op de receptie, die gehouden wordt in het Her vormd Verenigingsgebouw, Het Vrije 2 te Zierikzee van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kinderen: PAULA en WIEBE CARINA PETRA 4301 LR Zierikzee, februari 1982 Scheepstimmerdijk 39 Met diepe droefheid geven wij kennis dat plotseling van ons is heengegaan, ons innig geliefd zoontje en broertje CHRISTIAAN EMIEL op de jeugdige leeftijd van 13 jaar. TEUN DEN BREEJEN ASTRID DEN BREEJEN-VORSTENBOS TON 4301 WJ Zierikzee, 24 februari 1982 Zandkreekstraat 17 Voor zijn intentie wordt zaterdagmiddag om 16.00 uur een Eucharistieviering gehouden in de Sint Willibrordus- kerk aan de Hogemolenstraat. Daarna is er gelegenheid om afscheid te nemen van Chris. De crematie zal plaatsvinden maandag 1 maart a.s. om 11.15 uur te Rotterdam (Z.), Maeterlinckweg 101. Diegenen, die deze crematie wensen bij te wonen, dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de kof fiekamer van het crematorium. Heden overleed plotseling ons innig geliefd buurjongetje en vriendje CHRISTIAAN EMIEL DEN BREEJEN op de jeugdige leeftijd van 13 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. HAN en ANNIE KOSTER RENÉ en JOHNNY DICK en KLAZIEN PASSCHIER SILVIA, MARCO en ROBBY KEES en NEL RINGELBERG PETROVCKA en MARISKA GERRY en ADDY TER RIET MARIËLLE Zierikzee, 24 februari 1982 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het over lijden van ons trouw lid CHRIS DEN BREEJEN Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en broer met dit zware verlies. Bestuur en leden Reddingsbrigade Zierikzee en Duiveland 24 februari 1982 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hein al! Te koop: Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf J. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. Kunstmest, gedr. koemest, ook in korrel, potgrond, beendermeel, compost, turf, grote sortering gewasbe schermingsmiddelen, enz. Tuincentrum „Sluys", Hoge- zoom 44, Haamstede. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos kerke en Noordwelle voor het opmeten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Hang- en legkasten 100 cm. breed, in pakket geleverd. Div. kleuren. Eenvoudig zelf te monteren. Slechts 165,-p.st. Inkl. B.T.W. Afge haald a kontant. Bouw- en Handelsond. Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land. Tel. 01114-1641. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Hubo-Renesse voor hang- en legkasten in verschillende uitvoeringen. Wij maken ook kasten op maat, snel en voor delig. Wandmeubel, balibruin, nieuw, 250 breed, 190 hoog, van 2295,voor 1895,—. Alleen Duivelands Meubel huis, Poststraat 1-8, Bruinis se, tel. 01113-1513. Nieuwe stacaravans, keus uit 15 stuks, o.a. Sun Seeker, Tudor, enz. De Smokkel- hoek. Voor reparatie, onderhouds beurten, accessoires, enz. De Smokkelhoek. Gebruikte toer- en stacara vans, ±40 stuks. De Smok kelhoek, Biezelingen, 01102- 1623. Bürstner, de betaalbare licht gewicht, nog enkele model len tot 10% korting. Bürstner importeur Dé Smokkelhoek. Chateaux het kasteeltje op wielen. Nog enkele modellen tot 10% korting. De Smok kelhoek. Adria de meest verkochte. Nu, zolang voorradig 380 Q.S.L. 5595,-. De Smokkel hoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner. Nog enkele model len tot 10% korting. Hobby importeur „de Smokkel hoek". Nu bij Tuindecor weer ver krijgbaar vele soorten prima groentezaden v.a. slechts ƒ1,- per pakje, bij 10,- nu 10% korting. Tevens hebben wij nog vele voordelige tuinarti- kelen en gereedschappen b.v. aluminimum kweekkastje van 235,- nu 117,50; spade 15,-; tuinnet 3x5 m 9,- enz. enz. Ook nog vele voordelen in planten en houten tuin schermen. Wij zijn heden al leen op zaterdag geopend of na tel. afspraak. Tuindecor, Oud Heiligeweg 14, Ooster land, tel. 01114-1813. Radiator en ventilator ka chels voor de kille avonden. Radio v. d. Berge, Zeven huisstraat 6. Polly kinderfietsen, mooi en sterk. HEMO Zierikzee, 01110-2022. Wandkast, eiken, inruil, 125 breed, 180 hoog 695,—. Al leen Duivelands Meubelhuis, St. Joostdijk 56, Oosterland. tel. 01114-1213. pedicure nieuw adres vanaf 24 febr.: Kaersemakerstraat 5, Zierikzee, tel. 01110-4689 BEHANDELING OP AFSPRAAK Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard HAVEN N.Z. BROUWERSHAVEN TELEFOON (01119) 1739 Kwaliteits open-haarden, 50 en 60 cm vuurbreedte, in struktuur uitvoering, geheel compleet met smeedijzeren vuurkorf en aslade. Slechts 375,- incl. B.T.W. Afgehaald a contant. Bouw- en Handels ond. Jan P. Boogert b.v., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Heesters, coniferen, dennen, bosplantsoen, rododendrons, fruitbomen, bessen, frambo zen, enz., enz., grote sorte ring, laag in prijs. Tuincen trum „Sluys", Hogezoom 44, Haamstede. Dames blauwe Peugeot brommer. Tel. 01110-3720. Wandelwagen en kinderwa gen. Vloedstr. 46, Kerkwer ve. 01110-6444. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Een degelijke en sterke fiets. Geheel kompleet 295,-. Met garantie. Rijwielhandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Brui nisse, tel. 01113-1663. Wandmeubel, inruil, zwart, 250 breed, 180 hoog 795,—. Alleen Duivelands Meubel huis, St. Joostdijk 56, Ooster land, 01114-1213. Sorteermachine. Elek. aan drijving. Geschikt voor spruiten, aardappelen en ui en. Alle zeven aanwezig. Kloosterman „De Schelp- hoek", Noordwelle. Tel. 01117-1323. A.s. zondag kijkgenot met één driedimensionale televi- siebril, ƒ1,— per stuk. Coen Honing Optiek, Visstraat 14- 16, Zierikzee. 27 MC art. Major 4000 „Avan- tie Sigma 4". „lh Golf Rin- gostar" ant. 1 voeding 2.3 A, 2 kabels, 1 SWR meter 100 Watt. Tel. 01116-1435. Met Bovag-garantie Opel Ka- dett City 1979; Honda Accord 1978; Datsun Cherry 1978; Ci- troën Dyana 1981; Ford Escort 1300 L 1977; Simca 1307 GLS 1977. Autobedrijf Van der Have, St. Joostdijk 45, Oosterland, 01114-1743. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. WOOOQOOOQQQQQOOOOQQOOOOBffll Neem eens een PROEFABONNEMENT op de Naam: Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Wigberths wraak 32. De oude Bearon houdt met een ruk de pas in, als hij het geschreeuw op de toren hoort. En als hij enige ogenblikken later een donkere fi guur met een jammerkreet van de trans ziet tuimelen, beseft hij dat het maar beter is, eerst eens de kat uit de boom te kijken. „Dat leek veel op een Piet", mompelt een krijger naast hem, „en dit ook", vervolgt hij ademloos, als nummer twee beneden komt. „Ach wat, Pieten hier?" gromt Bearon aarze lend, „dat zie je niet goed kijk, ik zei het wel dat zijn geen Pieten". En opgewonden wijst hij naar boven, waar de gestalte van Eric de Noorman is verschenen. „Pas op," hoort hij deze schreeuwen, „dertig Pieten staan hier klaar om je in een dodelijke val te lokken „Is dat een waarschuwing of een dreige ment", mompelt Bearon, die niet een van de aller snuggerste is. Maar dan ziet hij ineens, wie hij daar voorheeft. „Wel bij de goden, als dat die dolle Noorman niet is", schreeuwt hij, het zwaard uit de sche de rukkend. „Dertig Pieten zei je? Dertig maar? Let op, hoe wij van dit eiland Harragj met die kerels afrekenen. Ten aanval mannen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8