Schouwen-Duivelandse Sportspiegel i ONZE PUZZELRUBRIEK Belangrijke handbalwedstrijd Delta Sport Programma hockey Hengstenshow op Walcheren Damuitslagen D.S.V.F. St. Philipsland Promotieduel BC Zierikzee levert ruime 7-1 zege op In Noordgouwe Gewestelijke eindstrijd 2e klas libre met Jaap den Haan 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 26 februari 1982 Nr. 23072 7 Mwwuwwvwwuwwuuwvwvuwuwun/vuwwwvwuwwwwuvwwwuwuwwwwvuvuwv Mevo mogelijk revanche-objekt voor vernederend Wemeldinge Wolfaartsdijk zal ongetwijfeld op zijn tel- i len passen voor SKNWK Zware uitwedstrijd voor WIK in Koudekerke ZSC kan misschien ook profiteren van ineenstorting van Duiveland, maar moet dan wel in Oosterland winnen DFS heeft makkie aan bezoe- kend Racing White Brouwershaven moet uitkijken voor wispelturig Dauwendaele Zondagmiddag klapstuk op sportpark Bannink: Zierikzee ontmoet grootste titelpretendent Sluiskil Ouwerkerk heeft punten broodnodig, Kwadendamme mogelijk kandidaat daarvoor Dreischor kan tegen Hansweertse Boys 1 mogelijk het goede spoor weer oppakken Zonnemaire voor moeilijke opgave tegen Vlissingen LOOPERSKAPELLE. Unieke foto van de jeugd, die de toenmalige openbare lagere school te Looperskapelle bezocht. Het schooltje had drie leslokalen. Na opkomst van scholen te Scharendijke en Moriaanshoofd (inmiddels verdwenen), ging het schooltje te Looperskapelle achteruit en werd in 1936 gesloten. Hoofd was toenmaals de uit Dinteloord af komstige heer Van Tooren. De foto dateert uit 1924. Vanwege een sterfgeval in de Bru- se Boys-familie gaat de zaterdagse topper in de tweede klas tussen Bru- se Boys en koploper RVVH morgen (zaterdag) niet door. Deze wedstrijd is in samenspraak met de KNVB en RVVH nu verschoven naar zaterdag 10 april. De twee Schouwen-Duive landse ploegen in de vierde klas zijn door de wat betere resultaten van de laatste week weer in wat rustiger vaarwater komen te verkeren, al moet gezegd dat de sensationele zege van SKNWK bij Wemeldinge wel op een kruciaal moment kwam. Na een aantal zwakke optredens op rij was het juist dit wat het team van trainer Ed van Dalen zo broodnodig had, te meer ook daar Apllo'69 zich aardig in het spoor van de Nieuwerkerkse ploeg had gewerkt. Nu is er weer een gat van vier punten en kan de uit wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Wolfaartsdijk met een aanmer kelijk groter vertrouwen worden aangepakt. Als de juiste instelling er is, hoeft SKNWK in principe voor geen een klassegenoot onder te doen, dus ook voor Wolfaartsdijk niet, een gelijkspel moet daarom haalbaar zijn. Mevo begon aardig aan de kom petitie, maar viel daarna danig te rug. Nu lijkt de ploeg weer enigszins terug van weggeweest, maar het ster ke wapen, waarmee men het vorig jaar de promotie afdwong, de gewel dige skoringsdrift is nog ver zoek. Nu trainer Toon van Tiggelhoven (voor velen verrassend) bijtekende is er een flink brok onzekerheid wegge nomen en is ook bij de oranje forma tie meer zelfvertrouwen te bespeu ren. In Wemeldinge kan men zater dag proberen de stunt van SKNWK van een week eerder te evenaren, maar dat lijkt wat veel van het goe de, omdat Wemeldinge beslist revan che zal willen nemen op zichzelf. AFDELING ZEELAND In de eerste klas van het zaterdagse afdelingsvoetbal is het na de win terstop louter droefenis van de eerste orde geweest. Nadat WIK al eerder in grote pro blemen verkeerde is daar inmiddels ook het Scharendijkse ZSC bijgeko men, terwijl Duiveland nederlaag op nederlaag kreeg aangemeten, daar waar men voordat de vorst inzette schier onverslaanbaar leek. Aanstaande zaterdag komen er hoe dan ook twee punten bij Schouwen- Duivelandse ploegen terecht, omdat Duiveland en ZSC elkaar ontmoeten in Oosterland. Duidelijk mag zijn, dat in de huidige situatie ZSC het meest gebaat is met het binnenhalen van de beide punten om zodoende weer eventueel naast Rillandia te ko men, maar door het vele puntenver lies van de laatste weken heeft in middels ook de formatie van trainer Piet Roks de punten meer dan nodig. Vooralsnog lijkt het logisch, dat Dui veland iets hoger moet worden inge schat. VOETBAL KNVB ZONDAGKOMPETITIE 3e klasse D: Zeel. Sport-RCS; Goes- BreskensTerneuzen-Steenbergen Zierikzee-Sluiskil, 14.30 uur; BSC- Steen; DIVO-Jong Ambon. AFDELING ZEELAND le klasse: Sluis-SDO; Volharding- Domburg; Zeelandia-Oostburg; Hulsterloo-Com Boys; Graauw- Phillippine; Hoofdplaat-Lewed. Boys. Reserve le klasse: Zierikzee II- Noormannen II, 12.30 uur; Breskens II-Terneuzen III; Patrijzen II- Biervliet II; Hontenisse li-Jong Am- bon II; Philippine II-Robur II; Zee- landia II-RCS III. 2e klasse B: Walcheren II-Zeel. Sport III; Heinkenszand-Goes III; Ouwerkerk-Kw'damme, 14.30 uur; Middelburg V-Lewed. Boys II; Cort- gene-Robur; Hanw. Boys II- Dreischor. 3e klasse D: Walcheren III-Cortge- ne II; RCS V-Jong Ambon IV; Kw'damme II-Heinkenszand II; Vlis singen V-Zonnemaire. 4e klasse E: Hansw. Boys IV- Walcheren V; Patrijzen IV- Volharding III; Renesse II- Ouwerkerk II, 14.30 uur; Goes IV- Dreishcor II; Heinkenszand III- Zierikzee IV. 4e klasse F: Dreischor III-Renesse IV, 14.30 uur; Robur IV-Zierikzee V; Volharding Il-Patrijzen III; Cortgene III-Hansw. Boys III; Renesse III-Goes V, 12.30 uur. Het herenteam van handbalvereni ging Delta Sport wacht zondag 28 fe bruari een belangrijke wedstrijd in de kompetitie. In Souburg komt het Zierikzcesc team uit tegen Marathon, dat slechts twee punten achterstand heeft. Bij winst kan Delta Sport de titel praktisch niet meer ontgaan, omdat het team na zondag nog maar twee wedstrijden hoeft te spelen. Verliest Delta Sport en wint het de laatste twee wedstrijden, dan wacht de spe lers een beslissingswedstrijd. Bij een gelijkspel maakt Delta Sport ook een goede kans op de titel. Om Delta Sport te steunen rijdt er een speciale supportersbus. Voor in lichtingen hierover kan men terecht bij: L. Legemaate, tel. (01110) 3630. De wedstrijd begint om 10.20 uur. Ook WIK maakt weer trieste tijden door. Afgelopen zaterdag werd het zelfvertrouwen mogelijkerwijs enigszins opgepoetst door de beker winst op Hoedekenskerke, maar er moet niet te lang bij worden stil gestaan op welke manier dit gebeur de. Voor morgen staat er voor de mannen van trainer Henk Sprong weer een hopeloze klus op het pro gramma. In Koudekerke wacht VCK om WIK weer wat dieper richting tweede klas te duwen, of het zou zo moeten zijn dat Henk Sprong zijn mannen alsnog de juiste instelling heeft weten in te prenten. In de tweede klas moeten Brou wershaven en DFS in staat geacht worden om hun thuiswedstrijden in winst om te zetten, al moet met name Brouwershaven op zijn hoede zijn voor het altijd zeer wispelturige Dauwendaele. Racing White moet normaal gesproken niet de minste problemen opleveren voor Kees Rijn berg en zijn mannen, waardoor de jacht op koploper Middelburg onver minderd kan worden voortgezet. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Zondagmiddag staat er voor Zie rikzee een aardige suprise te wachten in de vorm van de elite-troepen van de uiterst roemruchte trainer Hanne van der Hooft, Sluiskil. Van der Hooft, in veel perspublika- ties vaak afgeschilderd als de Rinus Michels van het Zeeuwse voetbal, zal echter allesbehalve gerust zijn op de goede afloop van het treffen in Zie rikzee.- Weliswaar heeft Sluiskil op papier mogelijk het beste elftal, zo lang als dat aan het aantal winstpun ten niet is af te lezen, raakt niet een ploeg onder de indruk van zo'n favo riet. Zierikzee heeft een ploeg, die ook allerminst onder de indruk hoeft te zijn. Het grote euvel echter waar Zierikzee aan lijdt is een chronisch gebrek aan ervaring, anders zou Bas Ook het vorig jaar was Jaap den Haan in deze gewestelijke eindstrijd van de partij, die toen in café De Meebaal in Nieuwerkerk werd afge werkt Zijn eindklassering was toen niet om over naar huis te schrijven, maar mogelijk dat de vechterbaas, die Den Haan op het groene laken pleegt te zijn, nu beter uit de strijd komt De speler van de bv Renesse komt als zesde de eindstrijd binnen en zou, wanneer hij er ook als zodanig zon dagmiddag uit komt rollen zeker al goed hebben gepresteerd. Van de Zeeuwse distrikten komt Adrie van Drongelen uit Axel voor het distrikt Zeeuws-Vlaanderen aan de tafels, ter wijl johan de Rijke het distrikt Wal cheren/De Bevelanden vertegenwoor digt Van u<_ vijf Brabantse distrikten geldt zeker Ger Snoeren uit Kaatsheu- GOES, 2-4. Woensdagavond von den in Sport- en tenniscentrum Schelde International in Goes de eerste promotie-degradatiewedstrij den plaats, waarbij twee teams van badmintonklub Zierikzee zijn be trokken. Voor Zierikzee 1 begon de serie voortvarend met een 7-1 zege »p Terneuzcn III, maar het derde team van de Schouwen-Duivelandse ver eniging moest met 3-5 haar meerdere erkennen in Terneuzcn VI. Het eerste team bestaande uit Petra krello, Corrie keizer, Harrie Koster en Dave Clarke startte bijzonder goed Alle v.^r wisten zij hun enkelspel tot winst te brengen. Nadat vervolgens ook het herendubbelspel is een zege werd omgezet was de eindzege ol een feit. Het damesdubbel ging verloren voor de Zierikzeese ploeg, maar de beide gemengd dubbels léverden weer evenzoveel triomfen op. zodat Zierik zee op maandag 8 maart aan een pun- tendeling tegen Sinar I hoe dan ook voldoende heeft om naorde eerste klas van de badmintonkompetilie te pro moveren. De zege te Terneuzcn III was met 7-1 alleszins overtuigend. Voor het derde team van BC Zie rikzee verliep het eerste duel minder fortuinlijk. Erica Vuijk, Karin de Vos, Ger Kops en Hans Rijbering moesten Terneuzen VI een nipte 3-5 zege toestaan. Het grote euvel zat hem voornamelijk in de enkelspelen, waarbij allen Ger Kops zijn enkelpar tij wist te winnen. De overige drie gingen glorieus ver loren. Nadat ook het damesdubbel was verloren kwam de zware druk, dat er geen partij meer mocht worden prijs gegeven. Het herendubbel leverde de Zeeuw zijn mannen zonder de minste problemen torenhoog boven de andere ploegen uit zien steken. Misschien dat ook een flink stuk overtuiging in de eigen kwaliteiten erg veel goed zou doen, maar dat moet hen dan wel door meer mensen dan De Zeeuw alleen worden aange praat en daar lijkt het soms nogal eens aan te ontbreken. Voor aan staande zondag zou je als optimist moeten stellen: Sluiskil gaat hoe dan ook zonder punten terug naar het Zeeuws-Vlaamse land, maar daar voor ontbreekt het Zierikzee nou net aan dat beetje regelmaat in de prestatie. Daarom lijkt een gelijk spel al best mooi. AFDELING ZEELAND Halverwege deze week kreeg Re nesse plotseling een vrij weekeinde aan de broek, doordat kompetitielei der Wim Broekhoven het klaarblij kelijk beter vond, dat eerst Lewe- dorpse Boys op bezoek ging bij Hoofdplaat en daarna Renesse pas. In de tweede klas is het de laatste weken huilen-met-de-pet-op met Dreischor. De formatie van trainer Kees Kommer begon na de win terstop vanuit een alleszins floris sante positie, maar is die door de rits nederlagen lelijk verspeeld. Zondag middag moet tegen Hansweertse Boys de draad weer worden opge pakt. Ouwprkprk stpat in deze klas op een allerminst benijdenswaardige plaats en het lijkt waarschijnlijk dat daar ook na het komende weekeinde weinig verbetering in zal komen, al kan Bertus Bleyi zijn mannen moge lijk naar een gelijkspel laten werken tegen Kwadendamme. Voor Zonne maire geldt in de derde klas nage noeg hetzelfde verhaaltje als voor Ouwerkerk in de tweede klas. Tegen Vlissingen V wordt het zondag moei lijk, maar met een brok mentaliteit zit er ook hier mogelijk een punten- deling in. vel als de favoriet nummer een, terwijl ook John Wagtmans uit Sprundel hoge ogen zal gaan gooien. Het veld wordt gckompletecrd door Henry Jochems uit Halsteren, Peter van de Kamp uit Ze\enbergcn en Ton Sanne uit Etten-Leur. De eerste parijen beginnen vrijdaga vond om 18.45 uur. Hierin moet Jaap den Haan het opnemen tegen Hals- tenaar Jochems. De wedstrijdleiding tijdens het drie dagen durende toernooi is in handen van Jaap van der Weijde en degene, die zich zondagmiddag kampioen mag noemen verzekert zich van een aardig reisje, want de nationale eindstrijd wordt van 26 tot en met 28 maart in Groningen verspeeld. winst op en ook het gemengd dubbel Ger Kops/Erica Vuijk bracht de zege bij Zierikzee, De laatste gemengd dub bel partij moets de beslissing brengen. Na een prima partij van hans Rijbering en karin de Vos vond Zierikzee alsnog haar Waterloo. Op maandag 8 maart krijgt de ploeg een tweede kans. Dan levert winst op Nieuwland promotie naar de tweede klas. Omdat het meisjes A-team kampi oen is geworden van distrikt Zeeland in de zaalhockey-kompetitie komt het team zondag 28 februari uit in de selektie-wedstrijden voor de kam pioensklasse. In Kapelle speelt HSD tegen de kampioenen van distrikten West-Brabant (9.05 uur), Tilburg (11.30 uur) en Den Bosch (12.25 uur). Ook zondag start de tweede helft van de veldkompetitie en wel voor de seniorenteams van HSD. De da mes spelen thuis tegen Etten-Leur 3 (13.30 uur), heren 3 speelt ook thuis tegen Push 12 (15.00 uur) en heren 2 speelt uit tegen Gilze Rijen 2 (12.30 uur). Heren 1 is vrij. OSS. Het bliksembezoek van an derhalf uur van minister Van Dam van volkshuisvesting donderdag middag naar aaneiding van 150 nieu we woningen in het oude stadsdeel Kortfoort in het centrum van Oss werd zowel door werkloze bouwvak kers als het gemeentebestuur aange grepen te protesteren tegen de lage toewijzing van woningen dit jaar. De Zeeuwse hengstenhouders pre senteren op dinsdag 9 en donderdag 11 maart gezamenlijk hun hengsten aan het publiek. De twee shows worden gecoördi neerd door de beide fokdistrikten van het WPN in Zeeland. Bij de'de monstraties wordt een deskundige toelichting gegeven over de onder an dere Shetland-, Dartmoor-, Welsh-, New Forest- en Nederlandse trek paarden. Op 9 maart is de show in manege Riemens Nieuwvliet (19.30 uur) en op 11 maart is de show in ma nege de Gouwe Rijers in Serooskerke (W.) (19.30 uur). J. Joppe-J. Noorthoek 1-1; A. Ver- wijs-J. Suurlant 2-0; J. den Braber-L. v. d. Velde 0-2; P. Reijngoudt-J. Noorthoek 0-2; L. ten Hove-J. Joppe 0-2; R. Vermaas-R. Tichem 1-1. Tussenstand junioren 1. LeoZuidweg 21 38 2. Gerben van de Velde 22 31 3. Peter de Jager 18 2& 4_ Ike Verwijs i<20 25 5. Gërt-Jan Boudeling 21 27 6. JaccoQuist 18 22 7. Riemon Backer 19 17 8. Stanny van de Velde 18 18 9. AukeQuist 20 12 10. Lesly Lozekoot 20 10 11. Hélène van de Velde 21 9 Adspiranten 1. Arjan ten Hove 15 22 2. Leen-Jan Neele 14 20 3. MetaMaas 12 14 4. Magda Koolaard 14 15 5. Martin Reijngoudt 12 14 6. Frans Reijngoudt 13 11 7. Peter van Nieuwenhuijzen 14 13 8. Marcel ton Hove 12 8 9. Tony Moerland 7 3 10. Lianne Walpot 6 2 Sprong te ver SYDNEY, 25-2. De 28-jarige i Australiër Wayne Allwood is 1 per parachute geland op het dak van het hoogste gebouw i i van Australië en vervolgens, 1 na verandering van parachute, j 1 300 meter lager, op de grond. i Ik denk dat ik vandaag niet naar m'n werk ga, vanwege al- i le opwindingzei Allwood na i 1 de landing in het Hyde Park van Sydney. ,,Ik weet niet pre- J i cies waarom ik het gedaan i heb. Een soort stunt, denk ik". J Allwood was uit een heli- i kopter gesprongen met oranje- i kleurige rookpijlen aan zijn J i hielen en neergekomen op het j dak van de Sydney Tower, 1 vlak voor 8 uur maandagmor- J gen, toen het leger Forensen de i i stad binnentrok. i 1 Op het dak wisselde hij van parachute en landde in het i park. j I J De politie zou Allwood aan zijn jasje trekken, omdat de I i vergunning die hij gekregen J i alleen gold voor een sprong uit de helikopter in het park, niet i i eerst op de Tower Flitsen uit het buitenland LONDEN. Volwassen homoseksue len zullen in de toekomst in Groot- Brittannië zonder vrees voor straf vervolging hun liefdesleven kunnen lijden. De Britse regering heeft een wetswijziging ter zake aangekon digd. WASHINGTON. Een subkommis sie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten ko ningin Beatrix een speciale gouden medaille toe te kennen ter gelegen heid van de 200ste verjaardag van de diplomatieke en handelsbetrekkin gen tussen de Verenigde Staten en Nederland. NEW YORK. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is begonnen met een debat over een voorgenomen versterking van de VN-macht in Zuid-Libanon (Unifil) met ca. 1.000 man tot 7.000 man. DUBLIN. De Ierse oud-premier Charles Haughey is donderdag door zijn partij Fianna Fail toch opnieuw tot voorzitter gekozen. Tot dan werd rekening gehouden met de mogelijk heid dat de partij een andere leider, Desmond O'Malley, zou kiezen. GREENSBORO (GEORGIA). Een trien met het gevaarlijke chemische produkt trichloorfosfor is donderdag bij Greensboro in de Amerikaanse staat Georgia ontspoortd. Voor het gebied werd de noodtoestand afge- kondig en ongeveer duizend mensen werden geëvakueerd. Dampen van het chemische produkt kunnen, mits in hoge koncentratie, longklachten en brandwonden veroorzaken. Tot dusver zijn er geen slachtoffers ge vallen. PARIJS. Topfunktionarissen uit de zeven landen die in juni deelne men aan de ekonomische konf eren tie in Parijs komen op 27 en 28 februari in de Franse hoofdstad bijeen om voorbereidingen te treffen. De Fran se minister van financiën, Jacques Delors, heeft dit woensdag meege deeld na een kabinetsvergadering. Uit de inzendingen van de week- puzzel werden weer twee prijswin naars geloot, die een boekenbon ter waarde van 10,— krijgen thuis gestuurd. Oplossingen dienen uiter lijk donderdagochtend in ons bezit te zijn. De winnaars zijn: Mevr. De Lang-Konings Sluispad 36 4328 RM Haamstede en Mevr. C. Stoutjesdijk-Hage Slabberswerf 45 4301 GN Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. bliksem; 7. waan; 8. trom; 10. bijna; 12. nero; 14. Ra; 15. drogist; 18. ze; 20. rits; 22. HORIZONTAAL: 1. ondeugdelijke waar; 6. wagen voor smal spoor voor het vervoer van stenen, zand, enz.; 11. slangvormige vis; 12. wig om hout te klieven; 14. gehoororgaan; 15. slaande beweging; 17. veldgewas; 19. strijdperk voor boksers; 21. zangvo gel; 22. tak van sport; 23. klaar; 24. al de manschappen v. e. militaire een heid; 26. chemisch symbool; 27. touw dat ter versterking in de rand van een zeil wordt vastgenaaid; 29. mu zieknoot; 30. niet meer aanwezig; 32. vuurwapen met lange loop; 34. spo- rendragende plant; 36. bovenafslui- ting van een gebouw; 37. titel van een zekere rijks- of gemeenteambtenaar; 38. hemellichaaam; 39. liefderijk, in nig; 41. argument; 44. proper; 45. door, met (Latijn); 47. insekteneter; 49. voorzetsel; 51. lengtemaat; 53. schuifbak; 54. burcht, slot; 56. zangstem; 58. grondsoort; 59. schoep van een scheprad; 61. eigengemaakt vogelwoning; 62. Europeaan; 64. dui venhok; 65. voorwerp waarmee men schrijft; 66. weefsel van vlas of hen nep; 67. signaalhoorn. PEKING. In het zuidwesten van China zijn in januari zeven leden van een familie gedood er* een gewond in een rituele zelfmoord, berichtte het dagblad Sichuan Ribao in zijn laatste nummer. LISSABON. De havenloodsen in Portugal zijn donderdag voor 48 uur in staking gegaan. Naar een woord voerder van de vakbond meedeelde gaat de staking om een geschil over het werken tijdens weekeinden en nationale feestdagen. PARIJS. De Duitse Bondsrepu bliek en Frankrijk hebben donder dag laten weten dat zij op het gebied van het buitenlands beleid en de de fensie nog nauwer zullen gaan sa menwerken. Tevens verzekerden zij dat het bondgenootschap met de Ver enigde Staten van „vitaal belang" is. GAITHERSBURG. De twee loop bruggen in een hotel in Kansas City, die vorig jaar juli instortten, waren zo zwak gebouwd dat ze nauwelijks hun eigen gewicht konden dragen. Dit blijkt uit een regeringsonderzoek dat donderdag openbaar is gemaakt. sloot; 23. roek; 25. oksel; 27. min; 28. tango; 29. os; 30. tip; 32. wit; 33. AP; 35. dertien; 39. baar; 42. nu; 43. re; 44. paar; 46. orkaan; 47. moeras; 48. raid; 49. ik; 51. do; 52. teil; 53. knoeier; 56. t.t.; 58. dag; 59. duw; 61. hg; 62. joker; 64. Fin; 66. genie; 68. elan; 69. Texel; 71. gier; 72. km; 73. mazelen; 75. el; 76. peen; 78. Lent; 80. iets; 82. mier; 83. seizoen. VERTIKAAL: 1. band; 2. laars; 3. in; 4. St.; 5. ernst; 6. moet; 7. wij; 9. Mr.; 10. bats; 11. egoïst; 13. ozon; 14. riks; 16. olm; 17. ion; 19. eega; 20. roodborstje; 21. set; 23. rat; 24. ko perslager; 26. lid; 28. tin; 31. penning; 32. weemoed; 34. fakir; 36. Ru; 37. Ir.; 48. baret; 40. ara; 41. rad; 44. pet; 45. aai; 50. KO; 51. d.i.; 53. kar; 54. elixer; 55. rug; 57. tolk; 58. den; 60. weg; 61. hiel; 63. kamp; 64. fez; 65. nel; 67. niet; 69. tante; 70. lelie; 73. mees; 74. neen; 77. ei; 79. nr.; 81. si; 82. M.O. VERTICAAL: 1. wijdgetande kam met steel; 2. hemellichaam; 3. als bergplaats dienende ruimte; 4. oude lengteëenheid; 5. alvorens; 7. in oprichting (afk.); 8. deurwachter; 9. eenvoudig ledikant voor militairen; 10. overjas met aangeknipte schou ders; 12. vaarroute; 13. voormuur; 16. zonder moed; 17. bindmiddel om ste nen voorwerpen aaneen te hechten; 18. pluis op wollen stoffen; 20. hans worst; 25. nederige onderworpen heid; 27. effen wollen weefsel; 28. be haagziek; 30. zichtbare damp; 31. makker, vriend; 32. huisdier; 33. ge vangenis (Bargoens); 34. afgelegen; 35. kloosterzuster; 40. telwoord; 42. predikant; 43. zuilvoet; 45. ovaalvor mig verfplankje; 46. opstandeling; 48. roofdier; 50. onwrikbaar, onbe weeglijk; 51. blad papier; 52. dwaas; 53. niet bevestigd; 55. signaal, teken; 57. luchtig zomerverblijf; 60. zaad korrel in een vrucht; 63. muzieknoot; 65. rivier in Italië. ZIERIKZEE,„25-2., Vanaf vrijdagavond 26 februari (vanavond) wordt in hotel-cafe- restaurant» Van der Weijde in Noordgouwe de gewestelijk'finale tweede klas libre verspeeld. Voor het distrikt Sehouwen-Duiveland komt hierbij Jaap den Haan van biljartvereniging Renesse in aktie. Den Haan werd weliswaar geendistriktskampioen, maar Leo de Munnik, die de titel voor zich opeiste speelde in de finale een te hoog algemeen gemiddelde om te woorden toegelaten. DE NIEUWE PUZZEL

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7