J. DUBEL Totaal overzicht van de drie trekkingen 710e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij FA. VERWIJS ZN. Dokter Bontkes D. H. de Kup vers rundvlees SUCCESJES Reparaties Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland DROGISTERIJ-PARFUMERIE Fenjal bad olie Uw warme bakker dagelijks vers brood en banket WEEKENDREKLAME: MOORKOPPEN W eekendreklame Warme bakker JAN BOUWMAN Mededeling Gemeente Zierikzee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar op te tellen. 8 Wij werden verblijd met de geboorte van een dochter W1LLEM1NA ADRIANA (Willian) PIET en NEL ROTTE zusje van Jeroen en Remco 17 februari 1982 Margrietstraat 44 4328 BL Burgh-Haamstede Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis. Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Tandarts Vrijdag 19 februari geen spreekuur. VRIJDAGMIDDAG om 13.00 uur in Noodslachtplaats de Hem WIM MEERDINK Voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen, cadeaus, enz., die wij na de geboorte van onze zoon en broertje JOHN mochten ontvangen, zeggen wij hartelijk dank. AD en RIET VAN DER MAAS-FLIKWEERT KARIANNE Oosterland, februari 1982 S. M. Loncquestraat 23 Wij gaan trouwen BAS NEELE CORA RENTERS op vrijdag 26 februari a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.30 uur in het Dorpshuis, Ring te Ouwerkerk. Ouwerkerk, februari 1982 Noorsestraat 10 Burg. Romeynstraat 3 Ons toekomstig adres: Zweedsestraat 11, 4305 AM Ouwerkerk. Gaarne wil ik u hartelijk dankzeggen voor uw belangstel ling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man JAN LEENDERT VIERGEVER De vele blijken van medeleven en vriendschap hebben mij goed gedaan. M. D. VIERGEVER-DE RIJKE 4328 NC Burgh-Haamstede, februari 1982 Weeldeweg 10 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze geliefde vader JOHAN CORNELIS WESDORP betuigen wij u onze welgemeende dank. M. WESDORP-SAMAN en kinderen Zierikzee, februari 1982 Te koop: Modem sjiek beige bankstel, geheel gestoff., 3/2 combi, showmodel, van 2395,- voor 1500,-. Havenweg 2, Oud dorp, 01878-1925. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Houtblokken voor de open haard en allesbranders, onge zaagd of gezaagd en gekloofd te leveren v.a. 70,- per m3. A. Leeuwe, Noordwelle, 01116-1768. Bruidsluier, clematis, kam perfoelie tegen de regen pijp?? Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Slaplanten in perspot. P. C. Geluk, Zwaneburgseweg 11, Kapelle bij Zierikzee, tel. 01110-2791. Kropslaplanten in perskluit, groente-, kruiden-, bloemza den van Zwaan", tegen sterk verlaagde prijs. Alles in voorraad. Tuincentrum ,,Sluys", Hogezoom 44, Haamstede. Auto-fietsenrekken voor 1, 2 of 3 fietsen, v.a. 89,-. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid- wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Deurbellen en gongen zowel op batterij als lichtnet. Hubo-Renesse. Honda tuinfraisen, ook voor de amateur, met diverse aan- bouwwerktuigen. Tuincen trum Renesse, Laóne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Puzzle bolwerk Zierikzee (500 stukjes). Verhage's Speelgoed en hobby. St. Do- musstraat 54, Zierikzee, tel. 01110-2123. Honda 50 bromfiets, in goede staat 300,—. Joh. Berre- voets, Bagijnestraat 44, Zie rikzee, tel. 01110-3568. Verstelbare inbouwspots, kleur bruin. Prijs slechts 24,75. Radio v. d. Berge, Ze- venhuisstr. 6. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklappen 8,50; 300 gram mager ha- cheevlees met zakje kruiden 4,80; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Marijnen diep vrieskist, 180 liter, half jaar oud; 2 3 zits bankstel, geschikt voor zo merhuisje; ouderwets school- bankje met 2 zitplaatsen: Tel. 01115-2614. Aquariumbak, 80x40x40; 4 pers. bungalowtent i.z.g.st.; merk Walker, 2 jr. oud; 2 pers. luchtbed, nieuw; 2 fiet sen, heren en dames. Tel. 01110-5511. Nu bij Tuindecor weer ver krijgbaar vele soorten prima groentezaden v.a. slechts ƒ1,- per pakje, bij 10,- nu 10% korting. Tevens hebben wij nog vele voordelige tuinarti- kelen en gereedschappen b.v. aluminimum kweekkastje van 235,- nu 117,50; spade 15,-; tuinnet 3x5 m 9,- enz. enz. Ook nog vele voordelen in planten en houten tuin schermen. Wij zijn heden al leen op zaterdag geopend of na tel. afspraak. Tuindecor, Oud Heiligeweg 14, Ooster land, tel. 01114-1813. Te koop gevraagd: Stripboeken, kapot geen be zwaar. Tel. 01113-1272. Te huur: Woonhuis, moet wat werk zaamheden aan gebeuren. Brieven onder nr. 4650 aan buro van dit blad. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Man, 65 jaar, vraagt schilder- wit- en behangwerk. Lage prijs. Tel. 010-815239. Diversen: Aan alle Legobouwers van alle plaatsen, doe mee met onze grote Lego bouw- wedstrijd. Voor leuke prij zen. Gewoon Lego 5 t/m 8 jaar; technisch Lego 7 t/m 12 jaar. Inleveren tot 25 februa ri a.s. bij Braber, Korte Ring, Bruinisse. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Tap'ijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer 1 Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. i Struytsehoek 88. Helle- 1 voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Bril stuk of niet in orde? Tel. 01110-2029. Wij komen U be zoeken, Bergmans Brillen Zierikzee. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Zitdag te Brouwershaven 22 februari in het wijkgebouw. Pedicure-podologe A. G. Steendijk. Tel. afspr. 01110- 4440. Doe mee aan de Lego bouw- wedstrijd bij Braber, Korte Ring, Bruinisse. Gewoon Le go 5 t/m 8 jaar; technisch Le go 7 t/m 1£ jaar. Inleveren tot 25 februari a.s. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Wij zoeken nog spulletjes voor de Rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zolder of in de schuur, wij komen het gratis bij u ophalen. Bel a.u.b. 01110-4940. Legobouwers doe mee aan de grote wedstrijd bij Braber in Bruinisse. Gewoon Lego 5 t/'m 8 jaar technisch Lego t/m 12 jaar. Inleveren tot 25 fe bruari a.s., in maart weer af halen. 8 grote Grape fruitsf 2,95 2 Hollandse komkommersf 1,95 Volle doos sinaasappelenf 20,00 Wij hebben weer volop Chrysanten vanaff 4,95 Er zijn ook weer slaplantjes. Dinsdag, woensdag en donderdag komen wij niet langs de deur, de winkel is normaal geopend. TELEFOON (01114) 2028 van f 11,25 voor f7,95 DAM 7 ZIERIKZEE TELEFOON 3404 De bekende Meelstraat 43 - 't Hoekje Mol 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2224 OOOOOOCXXIWWOOOOOOOOOOOOOQOOOg» Dit alles in de „Nobelstraat" 'lA/MWWWWWOW/\ftOIWVWWWWWWWWW^ 4 GEVULDE KOEKEN voor2,{ 6 PUNTBROODJES voor1,1 OOSTERLAND Bekendmaking Openbare Commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor onder wijs vergadert 24 februari aanstaande om 13.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: Opening; Verslag vergadering d.d. 14 september 1981; Opheffing van de vestiging van het Interlevensbe- schouwelijke Vormingsinstituut in Zierikzee; Huisvesting O.L.S. „Binnen de Veste"; Aanpassing in de O.L.S. „Theo Thijssenschool" i.v.m. tijdelijke huisvesting kleuters van de O.K.S. „De Woelwaters"; Rondvraag; Sluiting. afwezig van 22 t/m 26 februari Waarneming: Dokter Van Geer voor de patiënten A t/m M, Dokter Visser voor de patiënten N t/m Z. Eindcijfer(s) Totaal eindigend op: of lotnummer(s): prijzen bedrag 11 811 851 034671 041091 50 450 200 50.000 5.000 Extra prijs serie E Troostprijs andere series 32 52 812 992 015362 015362 082862 50 50 1.000 100 500.000 5.000 100.000 43 83 022783 50 50 5.050 4 0564 025924 036394 069454 074644 096954 10 2.010 2.010 2.010 2.010 50.010 25.010 5 016585 042445 043085 15 2.015 2.015 2.015 6 366 045556 25 225 2.025 Extra prijs serie O Troostprijs andere series 07 077 537 046267 046267 50 100 200 100.000 2.000 78 828 069718 070168 100 100 2.000 10.000 Extra prUs serie W Troostprijs andere series Extra prijs serie B Troostprijs andere series 89 609 7869 022899 022899 025029 028539 028539 029889 067139 075359 50 100 1.000 100.000 2.000 5.000 250.000 4.000 5.050 2.000 5.000 20 380 460 790 1600 019330 031470 043740 059250 50 75 400 400 1.000 2.000 25.000 5.000 5.000 Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale prjjzenbedrag vermeld. De prijzen zjjn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden. Prijzen boven f 1.000zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd, Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 1 maart 1982. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten perRiro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- over als u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt u dan uw lotnummerfs) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie StaatsloterijDen Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8