S.v. W.I.K. gaat in najaar feestvieren Jaarverslag vereniging van aalvissers Z-W Nederland ERIC DE NOORMAN Meeuwen (ook in Zeeland) groeien te sterk Zilveren jubileum Programma volleybal ZSC III kampioen 2e klasse Rekreatie-badminton Voorwedstrijden le klas bandstoten SUCCESJES INGEZONDEN STUKKEN Nieuwe cursus „Theologische vorming van gemeenteleden 7 KERKWERVE, 15-2. Het bestuur van de s.v. WIK en de evenementenkom missie gaan zich binnenkort samen buigen over de plannen tot viering van het 25-jarige bestaan van de vereniging. Van diverse leden zijn er al suggesties binnengekomen om dat feest rond 22 november, de oprichtingsdatum, te gaan vieren. Deze mededelingen deed voorzitter Denny de Vos maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering in de kantine van het sportkomplex ,,De Vospit". Na twee seizoenen van afwezigheid zal er weer een elftalkommissie wor den gevormd, die in het seizoen 1982-'83 moet gaan funktioneren. Donderdag 18 februari: Bruinisse: dames: Kwiek-Hou-Stand 19.45 uur. Zaterdag 20 februari: Heren: Kwiek-Vollido 17.30 uur; Dames 2: Kwiek-Volley Quick 16.15 uur. Vrijdag 19 februari: 19.00 uur: PJZ 1-MEVO 2; ZWN-Cluzona; MEVO D2- WIK D2; SAZ-Fiscus 2. 19.50 uur: Zeelandia I-Onderdak; WIK 3-PJZ 2; Brouw-PJZ 3; Zeelan dia 2-PTT. 20.45 uur: Kwiek-WIK 1; Chr. S. Gem.-Frisol; MEVO D3-WIK Dl; Reisb. v. Oev. 2-Brogum. 21.40 uur: De Putters-Havenpark; DTS-Fiscus 1; DFS 1-Renesse 3; WIK 2-CPJ. SCHARENDIJKE, ZSC III speelde dinsdagavond in Zierikzee tegen Zie- rikzee IV, omdat vorige week al ge wonnen werd van Renesse kon tegen Zierikzee het kampioenschap be haald worden. Daarvoor was ten minste een gelijkspel nodig. Echter, daar zag het in het begin van de avond niet naar uit. Zowel de dames, als de heren dubbel gingen verloren. Zo keek Z.S.C. al tegen een 2-0 ach terstand aan met nog 4 partijen te spelen. In de dames enkel won Janny Co- bussen met grote cijfers van Adrie v. d. Have. Hieruit putte Gerard Cobus- sen genoeg inspiratie om ook de her en enkel winnend af te sluiten. Hij moest er echter wel voor knokken, zelfs het racket van Paul den Boer ging eraan in deze partij Hierna kwam gemengd dubbel aan de beurt. Janny Cobussen speelde met Jan Hart een spannende en gelijkopgaande 3 setter tegen Adri en Leen v. d. Have waarin de bezoeken de partij aan het langste eind trok. Nog gespeeld moest worden de ge mengd dubbel Jopie v. d. Schelde Paul de Boer tegen Connie de Vrieze Gerard Cobussen. Dit werd de slot- partij van de avond waarin na al weer 3 sets ZSC III onder luide toe juichingen en applaus de partij win nend afsloot. HE Paul den Boer-Gerard Cobus sen 6-15/12-15; DE Adri v. d. Have- Janny Cobussen 2-11/3-11; GD Jopie v. d. Schelde Paul den Boer-Connie de Vrieze Gerard Cobussen 15-10 2- 15 9-15; GD Adri v. d. Have Leen v. d. Have-Janny Cobussen Jan Hart 12-15 15-12 7-15; HD Paul den Boer Leen v. d. Have-Gerard Cobussen Jan Hart 6-15 15-11 15-5; DD Adri v. d. Have Jopie v. d. Schelde-Connie de Vrieze Janny Cobussen 15-9 15- 12. Totaaluitslag Zierikzee IV-ZSC III 2-4. ZIERIKZEE. 18-2. Aan de voor- wedstrijden voor het finale toernooi bandstoten le klasse van het distrikt Schouwen-Duiveland zal door 16 spe lers worden deelgenomen welke in 3 poules zijn ingedeeld. In poule A zullen uitkomen: J. van der Weijde, J. Koot, L. de Munnik, M. de Rijke, J. F. A. Berrevoets en J. L. J. Dorreman. Poule B: J. C. Everaers, J. den Haan, A. Geelhoed, G. Monster en N. van der Graaf. Poule C: H. J. de Bruine, M. C. Lems, W. Hanse, H. Reede en H. Berrevoets. De wedstrijden in poule A zullen worden gespeeld op dinsdag 23 febru ari (B.V. Renesse), dinsdag 2 maart (Bommenede) en maandag 8 maart (KVL). In poule B zijn de datums waarop wordt gespeeld: donderdag 25 febru ari (DOS), woensdag 3 maart (B.V. Renesse) en donderdag 11 maart (On der Vrienden). In poule C zal worden gespeeld op: donderdag 25 februari (OKK), dins dag 2 maart (Bommenede) en dinsdag 9 maart (d 'Eule). De lengte der partij en is vastgesteld op 75 caramboles. De voorzitter lichtte namens het bestuur toe, dat een dergelijke kom missie nodig is, alleen zal het moei lijk worden om op zijn minst twee le den te vinden die niet meer aktief voetballen, maar toch in de elftal kommissie willen plaatsnemen. Jeugdbegeleiders In zijn jaarverslag memoreerde se- kretaris Bouw den Boer het instellen van en dameselftal, dat er gedurende enige jaren niet was geweest. Tevens tipte hij de problemen aan met het vinden van jeugdbegeleiders. Het verslag van penningmeester Ad. Theunisse werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Jan v. d. Ven en Jos van IJsseldijk werden ipet algemene stemmen voor de peri ode van 3 jaar herkozen. De kaskommissie werd in zijn ge heel herkozen, voor de duur van een jaar. Dat betreffen Piet Berrevoets en Bouw Post, met als plaatsvervan gers Anco Berrevoets en Hans Keste- loo. VOETBAL KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: Altena-SSC; Piershil- Roda Boys; Bruse Boys-WHS, 14.30. 4e klasse A: Smerdiek-Nieuwdorp; Wemeldinge-SKNWK; Wolfaarts- dijk-NieuwIand; Kogelvangers- Yerseke. AFDELING ZEELAND le klasse: Colpl. Boys-Veere. Reserve le klasse: Yerseke III- Veere II; GPC II-Nieuwland II. Reserve 2e klasse: DFS II-AZW III, 14.30; VCK II-MEVO II. 3e klasse A: WIK III-DFS III, 14.30; Colpl. Boys Ill-Wissenkerke II. 4e klasse I: Bruse Boys V-ZSC III, 12.45. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Steen AI-HW'24 AI; Kloetinge AI- Vlissingen AI. Groep All: DFS AI-ZSC AI, 12.45; Krabbendijke AI-MEVO AI. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Vlissingen BI-Hontenisse BI. Groep Bil: Kloetinge BII-DFS BI. Groep BUI: ZSC BI-MEVO BI, 12.45; Colp. Boys BI-Ouwerkerk BI. Groep Cl: Duiveland CI-Bruse Boys Cl, 11.00. BEKERKOMPETITIE Viérde ronde: Kats-SKNWK II; Ka- pelle III-WIKII; WIK-Hoedekensker- ke, 14.30. Vijfde ronde: Brouwershaven- SVD, 14.30; ZSC-'s-H. Arendskerke, 14.30. Kwartfinale B-junioren: RCS BI- Bruse Boys BI. Kwartfinale C-junioren: MEVO CI- Kloetinge Cl, 11.00. ZONDAGKOMPETITIE le klasse: Hulsterloo-Philippine; Domburg-Renesse. Reserve le klasse: Noormannen II- Zierikzee II; Terneuzen III-Breskens II; Jong Ambon II-Hontenisse II; Ro- bur Il-Philippine II; RCS III- Zeelandia II. 2e klasse B: Middelburg V-Robur; Zeel. Sport III-Dreischor; Lewed. Boys II-Kw.'damme; Goes III-Hein- kenszand. 3e klasse D: Jong Ambon IV-RCS V. 4e klasse E: Heinkenszand III- Dreischor II; Walcheren V-Hansw. Boys IV; Goes IV-Zierikzee IV. 4e klasse F: Zierikzee V-Cortgene III, 12.30. Flitsen uit het buitenland PEKING. De Chinese leiding heeft opgeroepen tot een energieke zuive ring van het ambtelijk apparaat van China. Honderdduizenden overbodi ge funktionarissen en politieke vij anden moeten verdwijnen. WASHINGTON. President Reagan van de Verenigde Staten heeft achter gesloten deuren gesproken met zijn belangrijkste buitenlandse advi seurs over de ontwikkelingen in Midden-Amerika. Een woordvoerder van het Witte Huis weigerde nadere bijzonderheden te geven. Grote stukken zijn door de vogels geheel kaal geplukt en vertrapt Op sommige plaatsen is van de oorspron kelijke bedroeiing niets meer over. Vele zeldzame planten zijn verdwe nen. De oorzaak van deze overbeyolking moet waarschijnlijk worden gezocht in de overvloed aan voedsel die de meeu wen op vuilnisbelten bij de visindus- trie en in de steden kunnen vinden. Tuinbeheerder E. Wanders, werk zaam bij de duinwaterleiding van Den Haag, maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. SAN SALVADOR. Er is een komen en gaan in El Salvador van leden van het Amerikaanse congres, uit vrees voor het ontstaan van een nieuwe Vietnam-situatie. HAMBURG. De Westduitse politie heeft in Hamburg een Turk aange houden die destijds een vals paspoort zou hebben verschaft aan Ali Agca, zijn landgenoot die vorig jaar wegens de moordaanslag op paus Johannes II in Rome tot levenslang werd veroor deeld. BEIROET. Syrië heeft ongeveer 3.000 man elitetroepen uit Libanon teruggetrokken nadat de gevechten om de stad Hama twee weken gele den waren uitgebroken, zo is van een militaire zegsman in Beiroet verno men. MADRID. Twee ondernemingen die ernstige malversaties met spijs olie hebben gepleegd zijn tot boetes van 60 en 50 miljoen pesetas veroor deeld, zo heeft het Spaanse ministe rie van gezondheid en voedselvoor ziening meegedeeld. SAN SEBASTIAN. In de Spaanse stad San Sebastian hebben vier man nen een lid van de burgerwacht dood geschoten en een ander gewond. TOULOUSE. In de hoofdvestiging van het Europese consortium Airbus Industrie in Toulouse is de eerste ge reedgekomen airbus A310 officieel gepresenteerd. SALISBURY. Joshua Nkomo heeft gezegd dat de verklaring van de Zim- babwese premier, Robert Mugabe, dat hij geprobeerd had steun van Zuid- Afrika te verkrijgen voor een coup „een vierkante leugen" is. ,*AAAAAAAAAA#%AAAAAAAAAAg Muis bijt slang DARWIN, AUSTRALIË, 17- 2. Een .westerse Taipan" - een van de dodelijkste slangen die er zijn - is gebeten door een muis en vecht voor zijn leven. Twee weken geleden voedde de kurator voor reptielen van de noordelijke gebieden van het museum in Darwin, Grae me Gow, de muis aan Goddes", de Taipan van het instituut. Maar de muis beet en bezorg de Goddess een dubbele infek- tie. „Drie weken later zwol haar gezicht op als een ballon en daarna de rest van haar kop", vertelde Gow. Goddess is daarna vijf keer onder het mes geweest voor kleine operaties en één keer voor een grote en zij wordt nog driemaal per dag behandeld. De muis? Goddess heeft hem opgevreten ^WWWVWWIAArVAAAAAAAA* Toekomst met de chip WENEN, 15-2. De microchip heeft een nieuwe industriële revolutie ontketend die ofwel een volmaakte maatschappij kan scheppen ofwel de onder gang van de mensheid kan ver oorzaken, aldus een nieuw rap port van de Club van Rome. Het rapport is gepubliceerd in Salzburg op een konferentie over de sociale gevolgen van micro-elektronika. georgani seerd door de Club van Rome en bijgewoond door ongeveer tweehonderd internationale specialisten. Onder de titel „In voor- en tegenspoed" schildert het het beeld van een volledig gecom puteriseerde wereld. Het is het jongste van een se rie projekten van de club, die in 1968 is opgericht met het doel gevaren die de wereld be dreigen te analyseren en met wetenschappelijke methoden mogelijke oplossingen op te stellen. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 16 februari 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, f 50,25 - f 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,50 - 54,50; voergerst, basis 16 48,50 - 49,00; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 79,00 - 83,00; Schokkers 88,00 - 94,00; Capucijners 167,50; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 177,50 - 182,50; karwij (boe renschoon) 251,00 - 268,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 288,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 23,00 - 27,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 24,00 - 28,50 per 100 kg. Voeder- aardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 15 februari 1982: Bintje 35-50 mm 23,50 - 24,50 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 34,50 - 35,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,16 - 0,21 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,— -■ J10,—j.Raaigragsen ZIERIKZEE, 13-2. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging van aalvis sers in Zuid-west Nederland gaf sekretaris de heer V. Laban een uitgebreid jaarverslag. De vereniging telt nu 49 leden. De visserij kwam in het afgelopen jaar traag op gang, maar het bestuur was aktief en behandelde in haar verga dering onder meer: de concept nota Visserijbeleid met betrekking tot de afgifte van vergunningen voor vaste vistuigen en de uitgifte van visperce- len; de verdeling van fuikenplaatsen in het havenkanaal van Zierikzee en van andere plaatsen in de regio: de lozing van industrieel afvalwater en de onjuiste publikaties over P.C.B. paling. Besmette paling In de Grevelingen werden 1750 kg glasaal gedropt, in het Veerse Meer 400 kg. Rigoureuze prijsverlagingen waren het gevolg van onjuiste publi katies over met P.C.B. stoffen besmette paling, de paling van de Oosterschelde het Veerse Meer en het Grevelingenmeer zo mede andere wateren in onze regio, waren daar vrij van, maar pogingen om dit gepu bliceerd te krijgen hadden geen re sultaat. Talrijke besprekingen met diverse autoriteiten werden gevoerd, onder meer over de trek van de pootaal vanuit de Zandkreek naar het Veerse Meer. Weinig goede woorden had de sekretaris in zijn jaarverslag over de oestervisserij in het Grevelingen- meen Ecologisch is door het opkorren van de oesters over een oppervlakte van 600 ha. voor een aantal jaren on herstelbaar verstoord. Verwacht wordt dat ook de palingvisserij hier van de dupe zal worden. De palingvissers in de Grevelingen kregen vergunning om oesterbroed te winnen en dat was aanleiding tot het in het leven roepen van een firma waarin de palingvissers zich verenig den, genaamd Grevelingencultures. Vissluis De bemonstering van de vissluis op glasaal uitgaande van het RIVO, heeft geen resultaten opgeleverd, zo dat gekonstateerd mag worden dat zij wat de trek van deze aal betreft niet funktioneert. Het spuien door de Brouwersdam gaat de gehele winter door, de paling maakt van deze gele genheid gebruik, om weg te trekken. Het verzoek om een keemet voor de sluisopening te plaatsen, om de uittocht te verhinderen, had tot dus ver geen resultaat. 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,105,—; schokkerstro 100,125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 17-2. Aanvoer: totaal 7614, runderen 2589, graskalveren 471, vette kalveren 33, nuchtere kal veren 2493, schapen 1133, lammeren 8, geiten 55, slachtvarkens 832, slachtrunderen 1246. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1650 - 2200; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2100 - 2675; klamvaarzen 1850 - 2200; guiste vaarzen 1800 - 2150; pinken 900 - 1800; graskalveren 700 - 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 180 - 500; zwartbont 125 - 350; weidescha- pen 90 -ƒ 200; lammeren 90 - 180; vette schapen 200 - 210; vette lam meren 200 - 330. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,35 - 8,95, 2e 7,30 - 8,35; vaarzen le 7,55 - 8,50, 2e 6,80 - 7,55; koeien le 7,60 - 8,50, 2e 7,00 - 7,60, 3e 6,75 - 7,00; worstkoeien 5,40 - 6,75. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 7,00 - 7,20, 2e 6,80 - 7,00, 3e 6,50 -ƒ 6,80; Slachtzeugen le 3,00 - 3,10, 2e 2,90 - 3,00, 3e 2,40 - 2,90. SCHEEPVAART Abida, 23-2 te Curagao Acila, 16-2 te Singapore Acmaea, 16-2 600 zuid oost Bermuda naar Rotterdam Acteon, 17-2 te Chittagong Alnati, 15-2 van Hamburg naar Bre men Aludra, 16-2 te Duinkerken Amersfoort, 15-2 80 noord Kingston naar Marseille Atlantic Star, 15-2 400 west Belfast naar New York Macoma, 18-2 te Kharg Isl. verwacht Nedlloyd Adelaide, 17-2 130 zuid west Norfolk naar Udjung Pandang Nedlloyd Rockanje, 16-2 te Tripoli Nedlloyd Tasman, 15-2 van Tilburg naar Fos Ondina, 16-2 te Puerto Miranda Onoba, 16-2 300 oost St. Johus naar New York KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Wierden: C. van Ros- sem, legerpredikant, wonende te Den Ham; te Hillegersberg, als predikant voor bijzondere werkzaamheden (geestelijk verzorger bejaardencen trum Laurens" en verpleegtehuis „De Hofstee"): H. W. Doornink, pre dikant bijzondere werkzaamheden (pastoraat bejaardentehuizen) te Rot terdam. Aangenomen de benoeming tot bijstand in het pastoraat te Lunteren en Ede (Ned. Prot. Bond, part-time): J. B. Assendorp, a.s. emeritus predi kant te Zrerikaeer naar Putten: W. Westland, Lunteren, die bedankte voor Bodegraven en voor Zoeter- meer. Bedankt voor Vaassen: M. C. van der Meer, Sassenheim; voor Oud- Loosdrecht: J. Bezemer, Westkapel- le; voor Apeldoorn: A. P. Nauta, Meppel. Gereformeerde Kerken Beroepen te IJsselsteijn (U.): drs. S. Sluis, Burum; te Langeslag-Heino (part-time): drs. H. H. Langelaar, kand., Goes. Aangenomen naar Eibergen: drs. J. J. Th. Meijer, Blija. Nederlands Gereformeerde Kerken Beroepen te Heerenveen: A. H. Al- gra, Sliedrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Spakenburg-Noord, Bedum, Goes, IJmuiden, Enschede- Oost en te Hoogkerk: P. J. Trimp, Leerdam; te Drachten-Zuid-Oost (miss. dienst op Kalimanten Barat): drs. A. A. van Essen, kand., Zwolle. Aan de Theologische Hogeschool te Kampen zijn geslaagd voor het doc toraal examen: C. van Breeman, Meerkoet 2, 3752 ZD Bunschoten; A. J. Mol, Melkwegsingel 10, 3331 TG Zwijndrecht; A. de Ruiter, Burg. Sei- nenstraat 50, 9831 PX Aduard. Gereformeerde Gemeenten Aangenomen naar Emmeloord: Th. van Stuyvenberg, Meliskerke, die bedankte voor Brakel, Hilversum, Krabbendijke, Groningen en Ber- kenwoude in kombinatie met Stol wijk. Te koop: Roller skates. Verhage's speelgoed en hobby, St. Do- musstraat 54-56, Zierikzee, tel. 01110-2123. Allegro, b.j. 1975. Te bevra gen: Mastgatstraat 5, tel. 01110-4625. Voor al uw wielerkleding, w.o. shirts, broeken, schoe nen, handschoenen, e.d. naar Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de dur. Nu „Topwinner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diepvriesprodukten steeds voorradig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbe nodigdheden Bolle, Zuidwel- lestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. In september a.s. start een tweede kursus „Theol. vorming van Ge meenteleden" in Goes. De kursus gaat uit van de Herv.-Geref. Prov. Catechese Commissie en wordt gege ven door predikanten en vakdocen ten. In principe kan iedereen er aan deelnemen, hoewel enige vooroplei ding en godsdienstige kennis natuur lijk wel van pas zal komen. Er wor den geen examens afgenomen, wel toetsen, die in gezamenlijk overleg worden opgesteld. De kursus begint met veel aan dacht voor de bestudering van de Bij bel. Het lezen van oude teksten, zoals ze in de Bijbel staan, is niet altijd even gemakkelijk. De afgelopen tijd is er echter veel onderzoek verricht naar de achtergronden van de Bijbel. De betekenis van woorden en zinnen, de samenhang tussen de teksten en de onderlinge verschillen, dat alles wordt nu wat beter begrepen. Naast de aandacht voor de Bijbel in de vakken Oude en Nieuwe Testa ment komt ook ter sprake de samen hang tussen geloof en handelen. Hoe breng je de boodschap van de Bijbel in het dagelijks leven in prak tijk? Maatschappelijke vragen als werkloosheid, energie, milieu en ge weld komen in dit verband natuur lijk ook aan de orde. Verder worden niet vergeten de vragen, die ontstaan naar aanleiding van de ontmoeting met andere godsdiensten, sekten en stromingen. Om de dingen in het juiste verband te kunnen zien, is het nodig iets te weten van de geschiedenis van kerk en samenleving. Tevens moet er ruimte zijn voor geloofsbezinning en - verdieping. Geen afgerond stelsel van waarheden wordt gegeven, maar de kursisten wordt materiaal aange reikt, waardoor ze gaan nadenken over geloofswaarden en zich de sa menhang tussen Kerk en Bijbel en de rest van de wereld meer bewust gaan worden. De kursus is bestemd voor gemeen teleden. Daarom zal er ook tijd wor den ingeruimd voor het „oefenen" in Gemeente-opbouw, zoals pastorale gesprekken, het organiseren van en leiding geven aan gesprekskringen, het meewerken aan de kinderneven- dienst. Maar ook het diakonaat - im mers de centrale gedachte in alle Ge meente,.dienst" - wordt daarbij niet vergeten. Tenslotte enkele praktische zaken over de kursus: het kursusgeld be draagt 250,- per lesjaar, lopend van sept. tot juni, in totaal ca. 32 avon den; 25,- hiervan dient te worden voldaan bij de inschrijving; kursus- duur; 3 jaar: tijd en plaats: donderda gavond in de Vakschool, J. P. Coenstraat 5 te Goes. Meer informatie is te vinden in de kursusgids, prijs 3,-, schriftelijk of telefonisch te bestellen bij de Raad voor de Kattc'hese, postbus 1100,3970 BC Driebergen, tel. 03438-18334. Te vens kunt u voor nadere inlichtingen en voor de inschrijving terecht bij de kursusleiding: mevr. G. Verhoeff- Felius, Fr. v. Borselenstraat 8 te 's Heer Hendrikskinderen, tel. 01100- 16988 (graag tussen 19.00 en 20.30 uur); en drs. Ph. Kroes, I. G. J. v. d. Boschstraat 20 te Wilhelminadorp, tel. 01100-28712. Prov. Catechese Commissie DRS. PH. KROES Wigberths wraak DEN HAAG, 17-2. De sterk groeiende meeuwenkolonies in het gehele duingebied van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland vormen langzamerhand een bedreiging voor de duinvegetatie. Tien jaar Als de meeuwkolonies in hetzelfde tempo als de afgelopen tien jaar blijven toenemen, is daar alle reden voor. Er zijn al pogingen gedaan de utbreiding van de kolonies tot staan te brengen, maar de genomen maatregelen heb ben tot nu toe niets uitgehaald. In het gehele duingebied bevinden zich ongeveer 68.000 Zilvermeeuwen en 12.000 kleine Mantelmeeuwen. De ze aantallen nemen elk jaar met twin tig procent toe. 27. „Ik heb orders de vrouw boven te bren gen", zegt de Brit met een onbewogen gezicht. „Ik doe zoals mijn orders zijn, goedschiks of kwaadschiks". Onwillekeurig wijkt de man achteruit als Eric dreigend een stap in zijn richting doet, maar Aranrod komt tussenbeide. „Ik zal gaan", zegt ze zacht en met een nauw merkbaar knipoogje laat ze erop volgen: „Mis schien kan ik iets bereiken." Dan glipt ze langs de Britse krijger de gang in en snel sluit deze de zware deur achter haar. In een broedend stilzwijgen staren de achter blijvers elkaar aan. Svein snuift opstandig en haalt de schouders op. „Het is tegen de regels van een goeie troep om de aanvoerder tegen te spreken. En jij zal wel beter weten, Noorman. Maar ik had die snuiter met zijn wipsnor even gauw „Wat hoor ik", onderbreekt Bolan hem ge schrokken. Scherp luisteren ze naar de gelui den, en nu horen ze alle drie de schreeuw, of gil als van een vrouw. ,,'t Is Aranrod", stoot de Noorman bleek als een dode uit. „Als die zwervers haar een vinger krenken. breek ik hier de hele wrakke boel af grauwt de lange Sakser, terwijl hij hard maar vrij nutteloos op de deur begint te beuken. „Houdt toch stil," bijt Bolan hem toe. „er vertrekt weer een bende ruiters Het is ineens vreemd stil om hen heen, zo stil, dat het Eric benauwt. Is er niemand meer? Ja toch, er klinkt nauw hoorbaar en zacht een slepende trek, kort nabij hun deur. Gespannen staan de mannen bijeen. Gereed om hun huid zo duur mogelijk te verkopen. „De deur fluistert Eric gesmoord. „De deur staat op een kier

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7