Damesteam Mevo '80 wint knap bij Valkenisse: 16-18 Toppers blijven winnen Teams van TTV Scaldina boeken goede resultaten Windmill-surfing" is verhuisd naar Ellemeet Damesteam Kwiek wint oefenwedstrijd met 3-0 Elf geslaagden bij examen van kursus Hoefverzorging Basketball J aarvergader ing RTC Schouwen- Duiveland op 16 februari Programma zaalkorfbal Programma basketball Voorjaarsvergadering Zomeravondvoetbal Zaalvoetbal Bilj art ver eniging Witte van Haemstede bij de KNBB Tafeltennis Verlies voor herenteam Kwiek Programma Mevo '80 volleybal Kompetitie damklub Zierikzee Damavond in Nieuwerkerk Verlies voor koploper J. de Jonge TOG Dealerdag Tegen Volley Quick Gelijkspel Netovertnet 2 Programma TTV Scaldina 6 ZIERIKZEE, 9-2. Het herenteam van basketballvereninging Mevo '80 heeft en zwakke eerste helft tegen de nieuwe koploper Operatie uitTerneuzen met een nederlaag moeten bekopen, ondanks een sterke tweede wedstijdhelft. Na een 8-22 ruststand hielden de Zeeuwsvlamingen uiteindelijk een nipte 32-38 marge over. Het tweede damesteam zorgde voor de enige overwinning door met 16-18 bij het lastige Valkenisse te winnen en de jongens-junioren waren niet opgewassen tegen het sterke Souburg (27-52). Operatie uit Terneuzen kwam de voorbije week plotseling aan de leiding, omdat het herenteam van Mevo '80 de eerdere koploper Valkenisse op een nederlaag trakteerde. De Terneuzena- ren waren daarom extra gewaar schuwd en gingen dan ook furieus uit de startblokken. Mevo '80 werd in die beginfase volledig overrompeld. Wim van Bemden en Bob Noomen konden wat later nog wel een paar keer skoren, maar Mevo '80 hield aan de eerste helft toch een nadelige 8-22 skore over. In de tweede speelhelft kon Mevo '80 het spelverloop veel meer dikteren en kon Operatie aanmerkelijk meer in het eigen verdedigingsvak terug wor den gedreven. Het liep allemaal een stuk beter voor de Zierikzeese ploeg dan in de eerste wedstrijdhelft en beetje bij beetje werd de achterstand ingelo pen. Vijf minuten voor het einde kon Peter van Bemden de marge terug brengen naar zes punten, maar door gped stoorwerk van Operatie-zijde ontbrak verder de tijd om nog dichter of zelfs voorbij de Zeeuwsvlamingen te komen. Mevo '80 moest uiteindelijk genoegen nemen met een 32-38 uitslag. Het tweede damesteam van Mevo '80 speelde een sterke wedstrijd bij Valkenisse in Vlissingen. In de eerste helft bleven de teams uitstekend bij elkaar, al werd er weinig geskoord, getuige de 10-10 ruststand. In de tweede helft kwamen d ploegen over en weer aan de leiding, maar in de laatste minuten was het eerst Hetty Mol die Mevo '80 naarst Valkenisse bracht, terwijl Corien van Rijn de winnende basketskoorde met een schot uit de tweede lijn (16-18). RENESSE, 11-2. Op dinsdag 16 fe bruari a.s. zal de Rijwiel Toer Club „Schouwen-Duiveland" in restau rant „De Wig" te Renesse haar jaar vergadering houden. Naast de gebruikelijke agendapun ten, zoals de jaarverslagen van de penningmeester en de sekretaris zal er aandacht worden geschonken aan het programma in 1982. Van de periodiek aftredende bestuursleden stellen de heren L. Deij en J. Steenland zich niet meer als zodanig beschikbaar. Door het bestuur worden in deze vakante plaatsen voorgedragen de heren P. Jonker en A. Wurth. Daar de voorzit ter in funktie wordt gekozen, wordt door het bestuur het bestuurslid de heer G. J. van der Klooster voorge dragen. Het periodiek aftredende bestuurslid de heer C. J. Braai stelt zich herkiesbaar. Zaterdag 13 februari Sporthal Onderdak 3e klasse A: All Ready-Vrienden schaar, 14.50. AFDELING ZUID WEST 5e klasse A: SKNWK-Olympia IV, 13.50. ASPIRANTEN le klasse D: All Ready Al-Olympia AI, 13.00 uur. De jongens-junioren van Mevo '80 moesten in sporthal Onderdak optor^ nen tegen he sterke Souburg. Het werd een uitermate fraai duel, waarbij de nederlaag (27-52) wel wat geflat- teerder uitviel, dan dat hij in feite had hoeven te zijn. De klasse van Souburg rechtvaardigde evenwel de overwin ning voor de Walcherse junioren ten volle. In de eerste helft kon de Zierik zeese ploeg nog wel redelijk bijhouden, maar in de tweede periode moesten de oranjemannen vooral konditioneel de eer aan de tegenstanders laten, waar door de marge in punten geleidelijk- .aan naar de uiteindelijk 25 punten ging- Vrijdag 12 februari. Heren: Dyna mo III-Mevo'80, Middelburg. Dames: Scheldesport-Mevo'80, Terneuzen. Dames II: Operatie-Mevo'80, Oost- burg. Meisjesjunioren: Volharding- Mevo'80, Goes. Zaterdag 13 februari, sporthal On derdak. Dames: Mevo'80-Hulst, 19.00 uur. Meisjesjunioren: Mevo'80- Smokkelhoek, 19.00 uur. Dames II: De Polder-Mevo'80, Vrouwenpolder (bekerwedstrijd tweede ronde). ZIERIKZEE, 11-2. Op vrijdag 19 fe- bruari zal de kommissie Zomera vondvoetbal in de bestuurskamer van het sportpark Bannink te Zierik- zee haar voorjaarsvergadering hou den. Naast o.m. het financieel jaarover zicht over 1981 zal aandacht worden geschonken aan de kompetitie welke dit jaar weer zal worden georgani seerd. De Steeg 11 8 1 2 38-21 17 ZZ'72 10 6 0 4 33-26 12 Brogum 9 4 3 2 23-16 11 SVOWK 12 5 1 6 31-31 11 Country Club II 10 4 1 5 28-32 9 Bijmakelaardij II 12 2 1 9 24-52 5 Mevo II 13 0 0 13 17-72 0 Derde klas Dreischor 8 8 0 0 39- 9 16 Die Gouwe 10 7 2 1 37-23 16 Vv Oosterschelde 11 6 2 3 39-26 14 Zeelandia 9 4 2 3 24-23 10 Brogum II 11 4 2 5 34-41 10 Stella Boys II 1(32 6 19-40 8 Renesse 9 2 2 5 26-24 6 ZZ'72 II 10 2 1 7 21-41 5 SVOWK II 9 117 17-29 3 ZIERIKZEE, 10-2. Het zaalvoetbalprogramma van woensdagavond heeft louter normale uitslagen opgeleverd, waarbij de toppers in de diverse klassen tot een overwinning kwamen. In de hoogste klasse werd Country Club nu he lemaal officieel kampioen door de 4-1 zege op het laag geplaatste Bijmake laardij. Zeven dagen na het binnenhalen van de Schouwen-Duivelandse beker heeft de formatie van coach Cees in 't Veld nu als eerste in de nog jonge zaal voetbalgeschiedenis de „doublé" binnen. Mevo boekte een ruime 5-2 over winning op de FC Kerkwerve, die zich reeds in een eerder stadium red de in de eerste klas. Mevo wil blijk baar alles op alles zetten om de twee de plaats achter kampioen Country Club voor zich op te eisen, hetgeen een loffelijk streven genoemd mag worden. Op 24 februari zal de ont moeting met Sporthuis ZZ hierin dui delijkheid kunnen brengen. In de tweede klas klopte Bruse Boys toch nog redelijk gemakkelijk het Ouwerkerkse SVOWK met 5-0 en Stella Boys was gewoon te sterk voor Mevo II (4-1), dat hierdoor nog altijd op de hatelijke nul punten is blijven staan. Voor hen rest er niet meer dan de stap terug naar de derde klas. In de tweede klas resten er nog een aan tal spannende weken om uit te ma ken welke twee ploegen er zullen promoveren naar de eerste klas. Drie ploegen komen daarvoor als nog in aanmerking. De Steeg, Bruse Boys en Stella Boys zullen in een spannende strijd uit moeten gaan maken wie van de drie er uiteinde lijk moet gaan afhaken. Wedstrijden als Bruse Boys-Stella Boys op 24 fe bruari, Bruse Boys-De Steeg op 7 april en De Steeg-Stella Boys op 19 april worden daarom dan ook met de nodige spanning tegemoet gezien. In de derde klas maakt Die Gouwe na twee opeenvolgende gelijke spe len nu geen fout en werd er regelma tig gewonnen van Stella Boys II (1-5). De ontmoeting tussen de middenmo ters Brogum II en ZZ'72 II werd een 5- 2 zege voor de soosploeg. De standen in de diverse klassen na de wedstrijden van woensdagavond 10 februari: EerSte klas CountryClub 14 13 1 0 67-22 27 Mevo 14 9 3 2 60-38 21 Sporthuis ZZ 14 9 3 2 52-34 21 Skol Boys 14 9 2 3 42-31 20 FC Kerkwerve 14 4 3 7 24-30 11 Skol Boys II 13 2 3 8 29-44 7 SKNWK 13 1 5 7 21-46 7 Toren Boys 13 2 2 9 26-48 6 Bijmakelaardij 15 2 1 12 27-56 5 Tweede klas Bruse Boys 12 8 2 2 56-26 18 Stella Boys 11 7 3 1 51-23 17 HAAMSTEDE, 10-2. De leden van biljartvereniging „Witte van Haemstede", die haar domicilie heeft in hotel Bom in Haamstede, hebben onder voorzitterschap van D. de Jonge besloten om toe tetreden tot de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB). Die toetreding houdt in, dat een achttal leden zich in het biljartsei- zoen 1982-1983, dat begint in septem ber aanstaande, laat inschrijven voor de persoonlijke kampioenschappen en de teamkampioenschappen voor drie- en viertallen in de landskompe- titie. Naar aanleiding van deze aanslui ting is er nog plaats voor enkele nieu we leden bij biljartvereniging „Witte van Haemstede". Zij moeten dan wel bereid zijn in KNBB-verband te gaan spelen. Voor opgave en verdere in lichtingen kan men kontakt opne men rpet de sekretaris van de vereni ging, J. den Haan, Zuidstraat 7 in Haamstede. ZIERIKZEE, 9-2. Teams van de Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina hebben de afgelopen dagen bijzonder sterk gepresteerd. Het eerste team won met 7-3 van Wilno 3, terwijl het derde team zelfs tot een maximale 10-0 skore kwam tegen TTVO 4. Het tweede seniorenteam boekte een 5-5 gelijkspel te gen TTVO 1 en het pas gepromoveerde jeugdteam klopte het sterke Middel burg-Zuid met 6-4. Het eerste seniorenteam speelde een uitwedstrijd tegen het sterker geachte Wilno 3 in Vlissingen. Bo vendien was Scaldina gehandikapt door Ad de Graaf verstek moest la ten gaan en Bram Vroegop als inval ler moest fungeren. Dit werkte wel als een rode lap op een stier bij de twee overige teamleden Cor Smal- heer en Michel Holm. Beiden wonnen alle drie hun parti jen, waarbij vooral het sterke spel van Michel Holm opviel. Bram Vroegop bleek duidelijk niet sterk genoeg voor deze opponenten en ver loor alle drie zijn partijen. Samen wonnen Smalheer en Holm ook in het dubbelspel, zodat er uiteindelijk een 7-3 voordelige uitslag in de boe ken kwam. Het tweede seniorenteam speelde in eigen zaal tegen het Oudelandse TTVO 1. Leo de Ruiter speelde dit keer een bijzonder sterke wedstrijd en won drie keer. Jan Kik kwam in het enkelspel een keer tot winst en samen met Bram Vroegop kwam Kik ook winnend uit de strijd in het dub belspel. Vrij verrassend haalde Scal dina 2 zodoende een 5-5 skore tegen TTVO 1. Het derde seniorenteam had geen enkele moeite met TTVO 4. In de thuiswedstrijd waren Koos van Neck, Harry Koper en Han Ketting veel te sterk voor de tegenstanders uit Oudelande zodat zij zonder enige moeite een 10-0 overwinning uit het vuur sleepten. Het pas gepromoveerde eerste jeugdteam blijkt ook in de derde klas goed mee te kunnen. Na de knappe 8- 2 zege op 't Zand werd nu Middel burg-Zuid in Zierikzee met 6-4 ver slagen. Martijn Bruel, de kampioen van Zeeland bij de welpen, kwam drie keer winnend uit de strijd en zo wel Roeland als Cor van der Wekken won een keer. In een flonkerend dub belspel wonnen Cor van der Wekken van Martijn Bruel ook het dub belspel met 21-12 en 21-4, zodag Scal dina met 6-4 aan de positieve kant van de skore kwam. Het eerste herenteam van de vol leybalvereniging Kwiek uit Bruinis- se heeft de thuiswedstrijd tegen Me vo II met 1-3 verloren. Onder leiding van scheidsrechter Schiettekatte uit Zierikzee had Mevo in de eerste set moeite met de zaal. De eerste set waren de rollen omge draaid en kwam Kwiek op een 1-5 achterstand, veroorzaakt door een slechte verdediging. Na een time-out kwam de ploeg uit Bruinisse tot 6-6 terug, maar Mevo bleef sterk aanval len en kwam met 10-6 voor. Na een wissel kon Kwiek tot 9-10 terugko men, maar Mevo liet het niet verder komen en maakte de set met 9-15 uit. De derde set toonde hetzelfde spel- beeld als de tweede: een sterk aan vallend Mevo-team en een zwak ver dedigend Kwiek-team. Ook de derde set gaat met 9-15 naar de gastploeg. In de vierde en laatste set kwam Kwiek nog niet tot een goede aanval. Mevo won met 7-15. In deze wedstrijd heeft zich de dalende lijn in het spel van Kwiek voortgezet en Mevo won daardoor verdiend met 1-3. Het tweede herenteam speelde een uitwedstrijd tegen Mevo IV en won met 1-3. De setstanden waren: 9-15, 15-13, 7-15 en 11-15. ZIERIKZEE, 9-2. Het eerste heren team van volleybalvereniging Mevo'80 heeft een kompetitievrij weekeinde, wat met het oog op de ve le blessures erg welkom zal z{jn. Het tweede herenteam speelt om 16.45 uur zaterdagmiddag thuis in de sporthal van Zierikzee. SVH II uit Heerjansdam is de tegenstander, waar van normaliter gewonnen moet worden. Ook om 16.45 uur speelt het derde herenteam in sporthal Onderdak te gen Ibis IV uit Hellevoetsluis, de hekkesluiter in de derde klasse D. Een belangrijke wedstrijd met het oog op de degradatie voor de Zierik zeese ploeg. Heren IV gaat op bezoek bij Geervliet III. Deze ontmoeting be gint zaterdagmiddag om 12.30 uur. Het eerste damesteam van Mevo'80 speelt om 16.45 uur tegen de VC Goe- ree uit Stellendam. Hier mag nor maal gesproken een overwinning verwacht worden. Ook het tweede damesteam speelt zaterdagmiddag in de eigen omgeving. Vovero IV uit Ro zenburg is de tegenstander en dat mag niet te veel problemen opleve ren. Dames III en IV moeten beide uit spelen. Het derde team speelt om 18.30 uur in Spijkenisse tegen Spivo IV, hetgeen beslist een zware klus ge noemd mag worden en ook het vierde damesteam zal het niet gemakkelijk hebben tegen en bij Volley Quick IV in Strijen. Deze ontmoeting begint om 13.30 uur. Vrijdagavond om 19.30 uur speelt het meisjes-juniorenteam van Mevo'80 in de gymzaal aan de Mul- lockstraat de uitermate belangrijke wedstrijd tegen mede-titelkandidaat TOP uit Brielle. Bij winst heeft Me vo'80 alleen nog af te rekenen met Data C/D uit Oud-Beijerland om het kampioenschap naar zich toe te ha len. Op de klubavond van de damklub Zierikzee vielen voor de onderlinge kompetitie enkele verrassende uit slagen te noteren. A. Saman kwam alleen aan de lei ding door winst op M. v. d. Wielen. De twee spelers die in verliespunten gelijk stonden met de leider, liepen beiden tegen een verliespartij op. M. de Wild beging in het eindspel een foutieve positiezet waarvan C. v. d. Velde profiteerde. J. L. Smalheer kwam al snel een schijf achter tegen C. L. Boot en de partij was spoedig verloren. De uitslagen: J. L. Smalheer-C. Monteban 2-0; J. de Wild-M. de Wild 0-2; J. Honig-A. J. Flikweert 1-1; C. L. Boot-J. L. Smalheer 2-0; M. v. d. Wielen-A. Saman 0-2; A. J. Flik- weert-J. de Wild 0-2; M. de Wild-C. M. v. d. Velde 0-2. De uitgestelde wedstrijd uit tegen Goes is nu vastgesteld op vrijdag 12 februari. Een gehavend Zierikzee zal dan wellicht tegen verlies aanlopen. Derhalve pas weer klubavond op 19 februari. Voor woensdag 17 februari wordt er in het Dorpshuis te Nieuwerkerk een open damavond georganiseerd. Het initiatief komt van de dam klub Zierikzee en het doel is huis- dammerfe kennis te laten maken met de klubdammers. Na 1953 bestaat er op Schouwen- Duiveland slechts één damvereni ging meer en wel te Zierikzee. Voor dat jaar kende men op vele dorpen een klub. Het is de organiserende dammers bekend dat er veel huis dammers, onder wie potentiële klu- bleden zijn, en daarom wil men in de komende maanden enkele propagan- da-avonden organiseren, waarvan de eerste in Nieuwerkerk. Aanwezig zullen zijn verschillende klubdammers van Zierikzee om te gen te spelen en viervoudig klub- kampioen Anton Saman zal een si multaan spelen. Voor tijd: zie agen da. In de 20e ronde van de huishoude lijke kompetitie van schaakvereni ging TOG ging koploper J. de Jong dan toch eindelijk onderuit en wel te gen de nr. twee, J. v. d. Bos. Na eerst een „vork" te hebben ontdekt, zette V. d. Bos een zo geraffineerde val op dat ook De Jonge geen antwoord had. J. de Korte eiste de vierde plaats op dankzij winst op A. Kik. R. Bal sluipt richting top tien, achtervolgd door K. v. d. Bos (12e plaats). H. Knop duwde de rode lantaarn nog wat vaster in handen van Ad van de Berge. P. Holleman leverde een puike prestatie door K. Klink in 11 zetten te kloppen. L. Beider zag zijn opmars voorlopig gestuit door J. Reurich. Uitslagen: J. d. Jonge-J. v. d. Bos 0- 1; A. Kik-J. de Korte 0-1; M. Hou- kamp-J. C. Hagens V2-V2R. Bal-A. Slingen 1-0; J. Nieuwersteeg-K. v. d. Bos 0-1; H. Knop-Ad v. d. Berg 1-0; Th. v. d. Have-L. Kostense 1-0; A. J. v. d. Berge-W. Hoek 1-0; K. Klink-P. Holleman 0-1; D. v. Wolferen-W. We ber V2 - VbL. Beider-J. Reurich 0-1; Abr. v. d. Berge-L. Holleman 0-1; A. v. Maurik-L. Houkamp 1-0. ELLEMEET, 10-2. In zijn nieuwe behuizing te Ellemeet hield „windmill- surfing" van Jan de Jong woensdag de Windmill-dealerdag. Zijn bedrijf was voorheen in Dirksland gevestigd, maar ruimtegebrek noopte hem te verhui zen naar Ellemeet. De showroom beslaat 480 m2 en de afwerkafdeling 220 m2. Verscheidene handelaren in surfplanken bekeken de verschillende soorten, die Jan de Jong op de markt brengt. Free-lance medewerker John Sta- venuiter vertelt dat „windmill- surfing" alleen maar planken met specifieke eigenschappen verkoopt, gericht op de rompvorm en de konstruktie. Het bedrijf richt zich op de wedstrijdplanken en de zoge naamde „fun-boards". Laatstge noemd^ zijn niet bestemd voor wedstrijdsurfers, maar louter en al leen voor mensen die meer willen dan als rekreant op rustig vaarwater vertoeven. Brandingsurfen bijvoor beeld wordt beoefend met een jump- speedboard. Deze planken zijn ge schikt om mee te springen en ook om hoge snelheden mee te behalen. Theorie Jan de Jong, vroeger vertegen woordiger in landbouwmachines, raakte enkele jaren geleden geïnte resseerd in de surf sport, kocht zelf een plank en raakte verknocht aan het surfen. Hij merkte ook dat het materiaal, met name bij het bran dingsurfen nogal te lijden heeft. Bij de jachtwerf in Middelharnis werd een plank ontwikkeld, de windmill- board, waarvan de produktie eind 1980 werd gestart. Hij profiteerde van de kennis van de zeilsport door twee top-zeilers aan te trekken: Kees van Vliet en John Stavenuiter. Eerstgenoemde heeft een zeilmake rij in Middelharnis en werkt in op dracht van Jan de Jong en de heer Stavenuiter verricht het theoretische werk voor Jan de Jong. „Surfers den ken te veel in de praktijk. De theorie moet je zoeken in de zeilsport en die overbrengen op de surfsport", aldus de heer De Jong. BRUINISSE, 10-2. Het le damesteam van sv Kwiek speelde een soort vere delde oefenwedstrijd tegen het lager geklasseerde Volley Quick uit Strijen. Mocht Kwiek vorig jaar het kampioenschap nog verspelen door (onnodig) ver lies tegen dit Volley-Quick, zaterdag bleek dat het team van coach Henk Rut- ger de tegenstanders versloeg met uitgekiend en goed getimede aanvallen, 3- 0. In het begin van de eerste set ging de opslag over en weer; duidelijk het aftasten van eikaars krachten. Kwiek begon, mede door een goede service, toch overwicht op de partij te krijgen en hoewel de dames van Volley Quick fanatiek verdedigden was Kwiek niet meer te stuiten. Via een tussenstand van 8-0 ging de set naar Kwiek met 15-1. De tweede set verliep eveneens zeer snel. De dames uit Strijen kwamen niet meer los van de druk, die de Bruse dames op hen uitoefenden via gekoncentreerd aan- valsspel, goede service en (van o.a. Corrie Wilbrink) harde smashes. Setstand 15-3. Formaliteit De derde set was slechts een forma liteit. De dames Sonja Krijgsman, Marjo v. d. Have, Corrie Wilbrink, Dianne Jonker, Lia v. d. Berge, Coby v. d. Berge en Janny de Oude waren optima forma in de aanval en walsten over Volley Quick met 15-1. Met dit team, getraind door Kees DREISCHOR, 9-2. Elf kursisten slaagden de afgelopen week voor de kursus Hoefverzorging voor Paarden en Pony's, waarvoor de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Schouwse Ruiters het initiatief nam. Hiermee kwam een eind aan deze tien weken durende zware kursus. Het geheel werd gegeven onder toe zicht van het ministerie van land bouw en visserij, waarvoor de heer J. Lantinga als gedelegeerde optrad. De docenten van de kursus, de heer M. K. Buth voor de theorie en de heer J. Kurz voor het praktische deel, wa ren bijzonder goed te spreken over de wijze waarop de deelnemers aan de kursus zich hadden ingezet. Met veel elan werd de theorie doorgenomen, hetgeen bepaald geen sinecure was, en ook het „snijwerk" aan de paar denvoeten vergde menige zweetdrup pel. Immers, maar liefst 36 viervoe ters werden behandeld, „bekapt" zo als dat in vaktermen genoemd wordt. Na afloop van het examen lichtte dierenarts M. K. Buth een en ander toe en maakte hij de behaalde cijfers bekend. Anja van Dijke bleek de beste kursiste te zijn geweest, met een neuslengte voorsprong op me vrouw M. Sanderse-Lagrouw. Nadat de heer Lantinga de diploma's had uitgereikt - alle kursisten slaagden - en voorzitter A. J. Hanse van de Schouwse Ruiters zijn voldoening over het slagen van de kursus had uitgesproken, liet de heer H. van Dij ke zich namens de deelnemers aan de kursus loven uit over de docenten en de koördinator van de kursus, me vrouw J. van der Werve-Smits. Hij liet deze lovende woorden ver gezeld gaan van een attentie, welke door betrokkenen zeer op prijs werd gesteld. Tenslotte nog het „elftal" geslaagden. Dit waren de dames An ja van Dijke, T. Boin, M. Sanderse- Lagrouw, R. van Leeuwen, en de he ren P. van der Aa, H. van Dijke, J. Eger, H. Aarnoudse, J. Hart, J. Quar- tel en L. van de Weele. Arensman, kan op de helft van de kompetitie een kampioenschap zeker binnen de grenzen van het kunnen liggen. Mocht er in Bruinisse een sporthal gerealiseerd worden, dan zal het goede spel van Kwiek zeker meer toeschouwers trekken dan het tiental dat zaterdag aanwezig was, zittend tussen de gymattributen. NEW YORK. Door de gewelddadi ge dood van vijf buffels is beroering ontstaan in een reservaat in het noor den van de Amerikaanse staat New York van Onondaga-indianen. Hun opperhoofden hebben in een be zwaarschrift aan president Ronald Reagan om „rechtmatige schadever goeding" gevraagd. In een zware strijd, waarin beide partijen zich goed in evenwicht hiel den speelde dinsdagavond in sport hal Onderdak Zierikzee IV tegen Ne tovertnet II (Bru) in de 2e klasse van de badmintonbond. Uitslagen, H.E.: P. de Boer-D. Vleugel 15-7, 9-15, 15-7; DE: J. v. d. Schelde-T. v. d. Zande 4-11, 3-11; GD: J. v. d. Schelde/P. de Boer-Y. Geluk/E. Korstanje 15-10, 15-11; A. v. d. Have/L. v. d. Have-T. v. d. Zande/ D. Vleugel 1-15, 2-15. HD: L. v. d. Ha ve/P. d. Boer-E. Korstanje/D. Vleu gel 12-15, 15-12, 18-17. DD: A. v. d. Ha- ve/J. v. d. Schelde-Y. Geluk/T. v. d. Zande 11-15, 4-15. Uitslag: 3-3. ZIERIKZEE, 9-2. Het derde senio renteam van de Zierikzeese tafelten nisvereniging Scaldina speelt don derdagavond 11 februari (vandaag) om 20.15 uur in de Raamstraat tegen Middelburg-Zuid 18. Op vrijdag avond 12 februari speelt Scaldina 1 in Sint-Laurens tegen het derde team van Laurens. Aanvangstijd 19.30 uur. Zaterdag 13 februari speelt het eerste jeugdteam van Scaldina om 9.00 uur in de Raamstraat tegen TTV Kerkwerve. hetgeen altijd een leuke wedstrijd is. Om 12.15 uur begint in Middelburg de ontmoeting van het tweede jeugdteam tegen 't Zand 9.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6