Jaarlijkse feestavond Leden sportvereniging WIK voerden toneelstuk op Midwintertoernooi Tennisklub Westenschouwen Zaalvoetbalavond met interessante ontmoeting-en Zeeuws kampioenschap dammen senioren J eugddammers Zierikzee op Zeeuws kampioenschap Uitslag en standen DSVF St. Philipsland Drugs INGEZONDEN STUKKEN ERIC DE NOORMAN vers rundvlees SUCCESJES H.H. ADVERTEERDERS Zierikzeesche Nieuwsbode 8 KERKWERVE, 5-2. In het Vereni gingsgebouw te Kerkwerve werd vrijdagavond de jaarlijkse feest avond van de s.v. WIK gehouden. Voorzitter Dennie de Vos heette iedereen van harte welkom en in het bijzonder de wethouder van sportza ken, de heer J. Padmos. KAPELLE, 16-2. In de grote ten- nishal van het Sportpark 't Groene Woud te Kapelle - Biezelinge hield de Tennisclub Westerschouvven zater- middag een midwintertoernooi waaraan 48 leden deelnamen. Er werd gespeeld in het bekende pun tensysteem in een opzet van ge mengd - dubbelspel (zo mogelijk we gens gebrek aan damesopkomst) en in partijtjes van 20 minuten. De wed strijdkommissie heeft weer succes gehad met deze hoogtijdag voor de tennisclub. Behalve enkele normale uitslagen is weer gebleken dat de jeugd opnieuw de oudere spelers de baas is. 's Avonds tijdens een mosselmaaltijd in restau rant Het Grote Zwijn te Burgh werd door voorzitter Peter Kleijn een kort dankwoord gesproken tot de wed strijdkommissie en de grote groep deelnemers en deelneemsters. Hij was van mening dat een ieder die dez middag met scherpe services en de- durfde lob 's succes had, het hoogst in de ranglijst was gekomen. Namens de wedstrijdkommissie reikte Henk Wille brands Bakker de prijzen bestaande uit tennisartikelen uit Bij de dames won Lenie Verdam met 27 punten, gevolgd door dochter Astrid en moeder Corrie Roda, resp. met 26 en 21 punten. Vierde was An neke Kleijn. Lous de Bruine kreeg de poedelprijs. De jeugdige Renée Geleij- nese won bij de heren met 24 punten. Ex aeqou tweede en derde werden met 23 punten Robin Verdam en Maar ten Klein en vierde Jaap S malbroek. Een volledig jeugdsucces dus. De poe delprijs ging naar Leon Klompe. het was een bijzonder gezellig en geslaagd toernooi. ZIERIKZEE, 9-2. In de zaalvoetbal kompetitie staan woensdagavond met name in de tweede klas een twee tal interessante ontmoetingen op het programma. Om 21.00 uur ontmoet Bruse Boys het altijd lastige SVOWK, waarbij de Bruse formatie wel degelijk op zijn hoede moet zijn voor onderschatting. Veertig minuten later, om 21.40 uur dus komt een andere kandidaat voor promotie uit de tweede klas in aktie, maar voor Stella Boys lijkt de opga ve aanmerkelijk simpeler, tegen het nog altijd puntloze Mevo II zal de ploeg op niet al te veel oppositie stui ten. De avond wordt om 19.00 uur ge opend met de ontmoeting tussen Country Club en Bijmakelaardij, waarna Country Club officieel het kampioenschap kan inkasseren. Het seizoen is voor de formatie van coach Cees in 't Veld dan uitermate sukses- vol na het binnenhalen van de Schou- wen-Duivelandse beker, zeven dagen eerder. Om 19.40 uur ontmoeten Mevo en de FC Kerkwerve elkaar. Hierbij staat voor Mevo nog de eervolle tweede plaats achter kampioen Country Club op het spel, terwijl voor de Kerkwerfse formatie eigen lijk niets meer te winnen of te verlie zen valt. Aan het eind van de avond staat er nog een belangrijk duel op het pro gramma in de derde klas. Hierbij moet Die Gouwe het opnemen tegen de reserves van Stella Boys waarbij de Noordgouwse ploeg beslist geen puntjes meer mag verspelen wil men nog een serieuze gooid doen naar pro motie. Om 20.20 uur tenslotte treffen de reserves van Brogum en ZZ'72 elkaar in een ontmoeting uit de derde klas, die evenwel niet veel om het lijf heeft. In het kort vertelde hij dat WIK 3 ongeslagen bovenaan de ranglijst prijkt en dat de dames dit seizoen en thousiast zijn begonnen met het voet ballen en dat aan het einde van het seizoen wordt bekeken of het team in kompetitie-verband mee kan draai en. De heer De Vos zei dat de vereni ging op 22 november van dit jaar 25 jaar bestaat en dat daaraan enkele festiviteiten zullen worden verbon den. Toneelstuk Door enkele leden werd het to neelstuk ,,De Laatste strohalm" op gevoerd. Het stuk speelt zich af op het kantoor van de firma Bom en Haas, Commissie en Agenturen. De beide direkteuren verkeren in grote financiële moeilijkheden, maar ge lukkig krijgt 'de bediende Peter Prent een grote erfenis. Hem wordt gevraagd compagnon van de firma te worden. De jongste vrouwenlijke be diende helpt hem, totdat hij verliefd wordt op de vriendin van de dochter van direkteur Haas. De erfenis bleek een vergissing, maar Peter wordt door aandelen toch steenrijk en wordt alsnog mede-firmant. De rol len werden vertolkt door Kees Berre- voets, Adrie Noordijke, Ad Theunis- se, Cathy de Vos-de Bil, Jopie Kou- wenberg-Bevelander, Ineke Noordijke-Tichem, regisseur Adrie Noordijke, souffleur Leen de Bil en man achter de schermen Jos van IJs- seldijk. Na afloop namen de dames een bloemetje in ontvangst en de he ren een leuke attentie. Vorige week werden de resterende partijen om het Zeeuws kampioen schap dammen senioren gespeeld. In de hoofdklasse verloor Cor Boot nipt van C. Rijk, maar hij behaalde nog een ruime remise tegen de uitein delijke nr. 2, D. Kasse. De speler uit Noordwelle eindigde op een trieste laatste plaats na een toernooi, waarin hij in het eindspel veel partij en verloor. In de eerste klasse - zoals reeds ge meld - werd kampioen Sjaak Douw, Rinus van de Wielen werd derde en Jos de Wild (met veel tegenspoed) ze vende. In de tweede klasse ook een Zierik- zees sukses: Chris van de Wielen was onbetwist kampioen. In totaal goede resultaten voor de deelnemende Zie- rikzeese spelers. Afgelopen zaterdag werd te 's Gra venpolder gespeeld om het Zeeuws kampioenschap dammen voor pupil len, adspiranten en junioren. Van Zierikzee deden Johan Theuns en Jo- han Rombouts mee, die beiden goed speelden, maar zich toch niet in de fi nale konden plaatsen. Johan Rom bouts eindigde in zijn voorronde op een gedeelde derde plaats met 3 pun ten en Johan Theuns eindigde in zijn groep zelfs op een gedeelde tweede plaats met 2 punten. Hij kon in de barrage echter die tweede plaats, welke hem in de finale had kunnen brengen, niet definitief pakken. ST. PHILIPSLAND, 9-2. J. Joppe- J. den Braber 1-1, C. van 't Hof-J. Noorthoek 0-2, P. Reijngoudt-J. Suurland 2-0, R. Tichem-A. Verwijs 0-2, R. Vermaas-P. Reijngoudt 2-0, J. Joppe-P. Reijngoudt 2-0, J. de Boer-J. v. d. Velde 0-2, J. Suurland-J. Noor thoek 0-2, R. Vermaas-R. Tiche, afge broken, L. v. d. Velde-A. Verwijs, af gebroken. Stand per 2 februari 1982: 1. J. v. d. Velde 18 partijen, 21 punten; 2. J. Joppe 16 partijen 23 punten; 3. J. Noorthoek 13 partijen, 18 punten; 4. A. Verwijs 13 partijen, 17 punten; 5. L. v. d. Velde, 13 partijen, 12 punten; 6. R. Vermaas 14 partijen, 12 punten; 7. L. ten Hove 11 partijen, 11 punten; 8. J. Suurland 15 partijen, 11 punten; 9. P. Reijngoudt 14 partijen, 8 pun ten; 10. J. den Braber 9 partijen, 6 punten; 11. D. Starkenburg 3 partij en, 2 punten; 12. R. Tichem 3 partijen, 2 punten; 13. J. de Boer 5 partijen, 2 punten; 14. C. van 't Hof 1 partij, 0 punten. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 8-2. Aanvoer totaal 1431, waarvan: slachtrunderen 1058, scha pen en lammeren 373. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,20, 2e 8,05 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,50, 2e 6,90 - 7,50; koeien le 7,50 - 8,50, 2e 7,20 - 7,50, 3e 6,75 - 7,15; worstkoeien 5,90 -ƒ 7,00; dikbillen extra kwaliteit 9,40 - 13,50. Prijzen per stuk: Schapen 225 - 310; lammeren 260 - 300. Overzicht: slachtrunderen: handel redelijk, en prijzen iets hoger; scha pen en lammeren: handel matig, en prijzen stabiel, lammeren iets hoger. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 8-2. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 279 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2150 - 2150; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 535 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 275 - 675. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,55 - 8,35; jonge slachtpaarden 6,80 - 8,50. De handel in slachtpaarden was lui, duur tot goed prijshoudend en in pony's willig tot zeer matig. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 8-2. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, prijzen per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 20,50 - 22,00; Bintje 50 mm opw. 31,50 - 32,00; Bintje 35^55 mm opw. 23,00 -ƒ 24,00; Eigenheimer 35 mm opw. in zakken 22,50 - 26,50. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 18,50 - 19,50; Bintje 50 mm opw. 25,00 - 27,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken voor Italië 29,00 - 30,00. Voeraardappelen tot 8,00 10,00. Stemming: flauw. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Woudsend: J. de Kor te, kand., Houten; te Westervoort (toez.): J. A. Scholten, Goes. Aangenomen naar Heerde (toez.): B. H. Weegink, Beerzerveld, die be dankte voor Bennebroek (toez.). Bedankt voor Hierden: W. West- land, Lunteren; voor Haskerhorne- Oudehaske: J. Pannekoek, eervol ontheven predikant met bevoegd heid van emeritaat te Böxter (Did.) (Westzaliche Landes Kirche). Beroepbaarstelling per 25-2-1982: P. Buitelaar, Middenhage 3, 3078 BG Rotterdam, tel. 010-823026. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Joure: C. W. Kempenaar, Utrecht-West. Bedankt voor Hoogeveen: drs. H. Boswijk, Dordrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Assen-Noord: C. van den Berg, Zuidhorn. Beroepbaarstelling: drs. A. A. van Essen, Palestrinalaan 803, 8031 TK Zwolle, tel. 05200-23075. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zwijndrecht: W. Kok, Rotterdam-Oost-Capelle a.d. IJssel; te Gorcum: dr. T. Brienen, Kampen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Groningen en te Ber- kenwoude in kombinatie met Stol wijk: Th. van Stuyvenberg, Melis- kerke; te Zwolle: J. C. Weststrate, 's- Gravenpolder, die bedankte voor St. Catharines (Canada); te Spijkenisse: R. Kattenberg, Lelystad. Bedankt voor Mijdrecht: D. Hak kenberg, Lisse; voor Norwich (Cana da) en Rijssen: M. Mondria, Waarden burg. Tweetal te Herkingen: A. Bregman, Rijssen en J. Karens, Opheusden. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Vlaardingen: M. van Beek, Opheusden. Hervormde Gemeente Brouwershaven/Zonnemaire Ds. J. Kroon overleden Ds. J. Kroon uit 's-Heerenberg, emeritus predikant van de Neder landse Hervormde Kerk, die donder dag 4 februari 1982 op ruim negenen- zestigjarige leeftijd in het St. Antoni- usziekenhuis te Utrecht is overleden, is dinsdagmiddag 9 februari 1982 te 's-Heerenberg begraven, nadat daar vooraf in de Hervormde kerk een dienst van lof en dank was gehouden, waarin voorging ds. J. Lans, predi kant van de hervormde gemeente van 's-Heerenberg en Zeddam. Op 4 februari 1973 werd ds. Kroon door ds. H. van den Heuvel, toen nog predikant van de Hervormde ge meente van Nieuwerkerk, bevestigd als predikant van de Hervormde ge meente van Brouwershaven en Zon- nemaire in de klassis Zierikzee. In deze zijn vierde (en laatste) gemeente werd hem m.i.v. 1 september 1976, om gezondheidsredenen vervroegd emeritaat verleend, na zijn emeritaat vestigde ds. Kroon zich als emeritus predikant te 's-Heerenberg. Beroepen OOSTERLAND. Door de kerke- raad van de Gereformeerde Gemeen te te Oosterland werd een beroep uit gebracht als predikant van de ge meente op ds. J. C. Weststrate, predi kant van de Gereformeerde Gemeen te te 's-Gravenpolder. Zulks ter voor ziening in de vakature die ontstond wegens het vertrek van ds. W. Hage naar de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam, enige jaren geleden. Boeken en brochures De landelijke stichting „Ouders van drugverslaafden" heeft een fol der uitgegeven getiteld: „Als blijkt dat uw kind drugs gebruikt". In deze folder staan diverse raadge vingen, gericht aan ouders. Verder vermeld de folder het een en ander over kontaktgroepen van ouders van drugsverslaafden. In deze kontakt groepen proberen mensen die in de zelfde situatie verkeren elkaar te steunen en te helpen de juiste hou ding te vinden ten aanzien van hun verslaafde kind. De folder kan wor den aangevraagd bij deze Stichting, Postbus 8060 - 1012 Alkmaar. Bij herhaling bereiken ons inge zonden stukken, die niet onderte kend zijn. Wij attenderen er nogmaals op, dat deze anonieme stukken niet kunnen worden geplaatst, onafhankelijk van de waarde en de hoedanigheid van de inhoud. REDAKTIE Voor 50 jaar ZIERIKZEE. Wat hier ter plaatse gedaan wordt voor kindervoeding wenschen we in breederen kring be kend te maken. In 't gymnastieklo kaal van School B worden 's Maan dags, 's Woensdags, 's Donderdags en 's Zaterdags telkens plus minus 50 kinderen gespijzigd. Twee dagen staat erwtensoep op 't menu, de an dere twee dagen gestampt. HAAMSTEDE. Woensdagmiddag zijn achttien militaire vliegtuigen van Soesterberg op het vliegveld West- Schouw en" neergestreken, na boven het vliegterrein en omgeving verschillende maoeuvres te hebben uitgevoerd. Na een lunch in „De Schouwsche Boer" stegen de toestel len weer op, om huiswaarts te koer sen. ZIERIKZEE. De schippersvereni ging „Helpt Elkander" heeft f 25 uit haar kas afgedragen aan het crisis- comitée, daarmede een daad doende haar zinspreuk waardig. ADVERTENTIE. Buitengewone aanbieding van een schitterende radio-grammophone-combinatie in gebouwd in pracht salonmeubel, zeer geschikt voot café. Werkelijke prijs f 450 voor slechts f 300. ZIERIKZEE. De groote bovenach- teréaal van de voormalige sociëteit „Ons genoegen" is geheel ingericht voor ontspannings- en ontwikke lingsavonden der werklozen. In 't goed verlichte en verwarmde vertrek is 't behagelijk te vertoeven terwijl zoowel geestelijk voedsel als voor een smakelijk kopje thee zal worden gezorgd. Wigberths wraak 22. „Sla d'r op", buldert Svein, een klein boompje uit de grond rukkend. „En maak zoveel lawaai als je kunt", schreeuwt Eric. Met afgrijselijke kreten stor men zij op de Pieten in, zij weten, hoe zinloos het eigenlijk is, maar het idee, Axe aan zijn lot over te laten komt zelfs niet in ze op. En dan houdt de Noorman vlak bij de vech tenden gekomen, abrupt de pas in, terwijl hij verbaasd naar de wapenrusting van de krij gers staart het zijn Britten. Deze zijn door de naderstormende Noren danig van hun stuk gebracht. „We zijn ingesloten," roept er een schel. Maar dan klinkt de stem van de Noorman: „De vijanden der Pieten zijn onze vrienden!" er gaat een gejuich op onder de Britten en een baardige krijger gooit Eric zijn zwaard toe. dat deze met een behendige beweging opvangt. Ook Svein en Bolan bemachtigen een zwaard en vol vuur storten zij zich in de strijd. Het zag er aanvankelijk niet zo gunstig voor de Britten uit, maar de kansen keren al gauw, wanneer de Pieten kennis maken met deze nieuwe tegenstanders. Het duurt niet lang of de Pieten worden door een panische angst bevangen, wanneer de reu sachtige Saksische krijger ook op het toneel verschijnt en de rest gaat er hals over kop van door. Tevreden staren allen de vechtende vij and na. „Goed zo, vrienden", zegt de Britse aanvoer der, breed lachend tot Eric en zijn metgezellen, „zeg ons thans wie gij zijt „Dat kan wachten", antwoord de Noorman, wiens ogen ongerust over slagveld gaan. „Hebt gij niet twee mannen en een vrouw ge zien, voordat ge in gevecht met de Pieten kwam? De eerste kreten van nieuw leven, Deden ons van vreugde be ven Dankbaar zijn we ook nu weer, Voor dit geschenk van onze Heer. Blij berichten wij u de ge boorte van ons dochtertje en zusje WENDY JOOST, TANNY, JANINE en RENATE VAN LEEUWEN 6 februari 1982 Keetenstraat 43 4301 VZ Zierikzee DONDERDAGMIDDAG om 13.00 uur Noodslachtplaats de Hem WIM MEERDINK Te koop: Geschenkenhuis Hoogerhuis b.v. Renesse voor tafelten nistafels, sjoelbakken, bil jarts, kinderschommels, glij banen, enz. Tel. 01116-1343. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Niet-irriterende panty's. Ver krijgbaar bij Reform- en dieethuis Joppe. Hout en diverse andere open haard brandstoffen in handi ge meeneem-verpakking. (Ook een leuk idee voor een warme attentie). Fa. L. Ber- revoets Zn, Wevershoek 9, Zierikzee. Vaste planten in pot, meer dan 300 soorten met kleure- netiket. Tuincentrum Renes se, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Dames- en herenrijwielen in vele soorten en maten. Rij wielhandel M. Haeck, fCerk- straat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Weer uit voorraad leverbaar: verstelbare inbouwspots, kleur bruin. Prijs slechts 24,75. Radio v. d. Berge, Ze venhuisstraat 6. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 2588. 1 kg. mal se stootlappen 14,—; 500 gram braadworst of saucijs jes 4,78; woensdag: 1 kg ge hakt 8,80. Kinderwagen. Tel. 01110- 5162. Vroege zetpoters: Doré, Eersteling, Lekkerlanders, maat 28-35, uit voorraad le verbaar. Tuincentrum „Sluys", Hogezoom 44, Haamstede. Een degelijke en sterk feits. Geheel kompleet 295,-. Met garantie. Rijwielhandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Brui nisse, tel. 01113-1663. Nieuwe oogst groente- en bloemzaden, katalogus ver krijgbaar. Tuincentrum Re nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Televisie, radio en cassette in één en een nieuwe encyclope die. Te vragen onder Tel. 01114--3015. Grote sortering in kinder- sport-tour- trim en racefiet sen. Wielersport Han Steen- land, Dreischor, tel. 01112- 1496. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Huur uw bioscoopfilm op vi deoband bij Videokring „De Eilanden". De grootste sorte ring films op V.H.S., tevens verhuur Betamax en V.C. 2000. Gratis gehaald en ge bracht 15,— per film per week. Vraag lijst 01873-2425. Personeel aangeboden: Meisje, 12 jaar zoekt werk voor de zaterdagmorgen b.v. in een supermarkt of als kin deroppas. Liefst omgeving Oosterland. Tel. 01114-1819. Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Kennismaking Jonge vrouw met 1 kind zoekt serieuze jonge man tot 35 jaar. Liefst zonder kinde ren. Brieven onder nr. 4649 buro v. d. blad. Huisdieren: Vermist: Siamees, sinds vrij dag 5 februari. Roepnaam: Roeki, Korte Reke 9, Renes se, 01116-1305. Diversen: Telers gevraagd voor erwten, witte bonen, tuinbonen en knolselderij. J. L. Bodbijl, tel. 01112-1593. Onze laatste bontmantels moeten weg! Nu div. bont mantels v. spotprijzen! Volle garantie. Desgew. soepele kredietservice. De Bontko ning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Vrijdag koop avond. A.z. zaterdag oliebollenaktie van het C.J.V. Zierikzee. Bij u aan de deur of Grachtweg 4. Voor alle klussen buiten en binnen. Wij willen graag bij u beginnen. Kom en bel wij zien dan wel. Tel.: 01115-2355. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Bij plaatsing in deZierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook 'wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. towoeoooaoooaaccoooaoocoQ i Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I i I Naam: I Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaame met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) ooooooooooooooooooooooooo 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8