All Ready komt net iets te kort tegen Velocitas: 11-12 Marion Hofland en Katherine Butler winnaressen in diverse rubrieken Tweede jeugdteam t.t.v. Kerkwerve wint met 10-0 Spannende titelstrijd eerste klas libretoernooi Mevo '80III verrast Kwiek met een 3-1 overwinning Springkonkoers Bruinisse Jeugd s.v. WIK bezocht mini voetbalwedstrijden Verrassende zege voor handbaldames van Delta Sport Verlies eerste team Brouwershaven wint oefenduel (2-1) Volleybal Oprichting van tennisvereniging te Scharendijke Delta Sporters bij midwintermarathon Winst voor badmintonteam Netovertnet 2 Examen mennen te Renesse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 9 februari 1982 Nr. 23062 7 BRUINISSE, 7-2. De Paarden- en Ponyclub Schouwen-Duiveland organi seerde zondag een geslaagd springkonkoers voor pony's in Ruitersportcen trum De Korenzolder in Bruinisse. In twee van de zes rubrieken kwam de overwinning terecht bij amazones van de organiserende vereniging, hetgeen een bijzonder kompliment verdiend, omdat er sterke tegenstanders overwon nen moesten worden. In rubriek 2, een klassiek handikap springkonkoers klasse B kategorie D, ging de zege naar Marion Hofland uit Bruinisse. Met Fa- rah bleef zij haar klubgenote Patricia de Broekert met Smokey net voor. In rubriek 8, een bijzonder springkonkoers niet vastgestelde tijden, leverde na een extra barrage een zege op voor Katharine Butler met Gipsy Queen. Het suksesvolle duo amazones van de Paarden- en Ponyclub Schouwen- Duiveland. Links Marion Hofland en rechts Patricia de Broekert. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zowel Marion Hofland als Patricia de Broekert, die de eerste twee plaat sen opeisten in rubriek 2, houden zich zo'n vier jaar bezig met de paar densport. Evenals Kees van Eekelen die met Globes reed, bleef het PPC Schouwen-Duivelabd duo in de bar rage foutloos, maar Marion Hofland kreeg van de jury de heer Goud swaard vijf punten meer voor stijl dan haar klubgenote, name respec tievelijk 65 en 60 punten. De Oldti- meruiter Van Eekelen moest met 57 punten genoegen nemen, hetgeen goed was voor de derde plaats. Mieke Evertse van PC Stevenshof, die als vierde in de barrage uitkwam, maak te daarin fouten en eindigde daar- doorals vierde. Rubriek 1, een klassiek handikap- sprongkonkoers klasse B kategorie A/B/C, leverde een zege op voor Inge Koster van de ponyclub Sé-Ros uit Serooskerke. Evenals de nummers twee tot en met vijf kwam zij in de barrage foutloos rond op haar pony Bobbje, maar haar 65 punten voor stijl leverde tenslotte de eerste prijs op. Met twee stijlpunten minder be zette Gabrielle Butler met Gipsy Queen de tweede plaats en Brian Oomen en Katinka van de PC Effen uit Breda werd met 62 punten derde. Theresa Kalverboer met Blacky van de PC Sé-Ros en Graham Oomen met Hester van de PC Effen werden respektievelijk vierde en vijfde met 60 en 58 stijlpunten. Weigering In rubriek 3, een klassiek handi- rhCl 1 kap springkonkoers klasse L, lever- de een driedubbele zege op voor le den van de ponyclub Oldtime-ruiters uit Nispen. In een extra barrage eiste Kees van Eekelen met Nora de eerste plaats voor zich op voor zijn klubgenootjes Astrid Koos met Henriette en Pim Roest met Red Roover. Erica Butler met Amorette, Linda Hoornweg met Bento en Katharine Butler met Gip sy Queen plaatsten zich achtereen volgens op een vierde, vijfde en zesde plaats met allen een weigering. Rubriek 6 werd een zege voor The resa Klaverboer met Blacky van de PC Sé-Ros. Evenals de nummer twee, Graham Oomen met Hester van de PC Effen kwam zij foutloos rond over het bijzonder moeilijke jacht- springkonkoers, dat parkoersbou wer de heer Verlaan had neergezet. Alle overige kombinaties kregen fou ten c.q. weigeringen aan hun broek. Gabrielle Butler werd voortreffelijk derde, ondanks het feit, dat zij met haar B-pony Gipsy Queen een C- parkoers (hindernissen met een hoog te, die tien centimeter hoger zijn dan bij B-pony's gebruikelijk) moest af leggen. Zij kreeg een weigering op haar konto, maar dit bleek toch vol doende voor een derde plaats. In rubriek 7 eiste Kees van Eekelen zijn tweede zege op, maar nu kwam hij in de ring op zijn pony Globes. Mieke Evertsen met Groove van de PC Stevenshof uit Huijbergen werd tweede en de beide PC Schouwen- Duiveland-kombinaties Marion Hof land met Farah en Patricia de Broe kert met Smokey werden respektie velijk derde en vierde. In deze ru briek voor klasse B en kategorie D- pony's kwam niet een kombinatie foutloos rond, hetgeen aantoont, dat er een bijzonder lastig parkoers stond opgesteld, hetgeen natuurlijk op zich geen enkel probleem is. Extra barrage Rubriek 8, een bijzonder spring konkoers met vastgestelde tijden, le verde eigenlijk twee winnaars op. Zowel Katherine Butler met Gipsy Queen van de PPC Schouwen- Duiveland als Kees van Eekelen met Nora van de Oldtime-ruiters behaal den 38 punten in de vastgestelde 70 seconden, maar een extra barrage bracht het oranje overwinnaarslint uiteindelijk bij Katherine Butler. Zij voltooide het parkoers, terwijl Van Eekelen zoveel fouten maakte, dat hij niet aan het einde kwam. Ook voor de derde en vierde plaats was een extra barrage nodig, omdat Linda Hoornweg met Bento van de PPC Schouwen-Duiveland en Pim Roest met Red Roover van de Oldtime-ruiters beiden 36 punten vergaarden. Linda Hoornweg toonde zich in de barrage het best. Op de vijfde plaats kwam tenslotte Astrid Koos met Henriette van de Oldtime- ruiters, terwijl Erica Butler met Amorette van de PPC Schouwen- Duiveland als zesde finishte. De PPC Schouwen-Duiveland kon na afloop terugzien op een bijzonder geslaagde springmeeting, ondanks het feit dat er ter elfder uren 20 kom binaties zich terugtrokken, omdat de schrik voor de inmiddels beruchte vreemde paardenziekte er goed in zit. Er werd in Paardensportcentrum overigens welwillend gebruik ge maakt van het springmateriaal van zustervereniging de Schouwse Rui ters, iets wat in de toekomst nog va ker zal gaan gebeuren. Dit bewijst, dat er naast rivaliteit, toch ook nog kollegialiteit valt te bespeuren tus sen de Schouwen-Duivelandse paar densportverenigingen. De wedstrijd in Bruinisse telde mee voor de win- terbokaal van de Nederlandse Pony Club. De jeugd van de sportvereniging WIK uit Kerkwerve bracht een be zoek aan de mini-voetbalwedstrijden in sportpaleis Ahoy' te Rotterdam. Eerst werd naar het wielrennen ge keken, waarna de voetbalwedstrij den militairen-oost-Nederland en Limburg-Groot-Brittannië werden gespeeld. ZIERIKZEE, 7-2. Met nog vier wedstrijden te gaan in de zaalhand balkompetitie zijn de heren van Del ta Sport nog altijd zonder een enkel verliespunt. Het Vlissingse Olympus was afgelopen zondag het volgende slachtoffer voor de formatie van co ach Cor Mol. Delta Sport kende geen enkel pardon met de Vlissingers en wonnen vrij gemakkelijk met 11-27. De ploeg draaide evenwel aller minst zoals het wel zou moeten met de belangrijke uitwedstrijden tegen Utopia en rivaal marathon in het verschiet. Halverwege de eenzijdige ontmoeting leidden de Zierikzeeëna- ren reeds met 13-4. In de tweede helft experimenteerde Cor Mol doorlo pend met spelers op voor hen vreem de plaatsen, hetgeen het spel niet ten goede kwam, maar de zege kwam geen moment in gevaar (11-27). Het damesteam van Delta Sport boekte een uitermate verrassende overwinning bij GSC. Zonder tops- koorster Toos Pabbruwee wonnen de Zierikzeese dames overtuigend met 8-12. Het skorend werk kwam nu van dames, die normaliter aanmerkelijk minder produktief zijn. Petra Pronk, Lena Bolier en Els van Zwieten te kenden gezamenlijk voor de produk- tie. Uit de laatste drie wedstrijden behaalden de Delta Sport-dames nu vijf punten en de ploeg staat nu net boven de middenmoot. Het tweede herenteam verloor on verwachts met grote cijfers van EMM. De Middelburgers toonden zich aanmerkelijk produktiever dan de blauwwitte ploeg uit Zierikzee, hetgeen via de eindstand 27-14 vol doende wordt gedemonstreerd. De jongens-aspiranten moesten ook met een nederlaag genoegen ne men. Marathon klopte de Schouwen- Duivelandse jeugd met 12-8. De meis jes-aspiranten wonnen nipt van At las en de welpen toonden zich een ware kampioen door met maar liefst 15-0 van Hontenisse te winnen. Op vallend was dat nu ook de meisjes tot skoren kwamen. Van de Ouwerkerkse ploegen kwa men de welpen met een 3-1 zege tegen Walcheren suksesvol uit de strijd in de Zierikzeese sporthal, maar de meisjes-aspiranten moesten hun meerdere erkennen in de kollega's van Utopia (5-7).fc KERKWERVE, 6-2. In de thuiswedstrijd van het eerste jeugdteam van de ta feltennisvereniging Kerkwerve tegen St. Laurens 3 (3-7) slaagden Gerard en Stoffel er in beiden in de punten voor de thuisklub te behouden. Marco was onfortuinlijk en verloor de 3e game met 20-22. Het dubbel werd een overwin ning voor de bezoekers, zodat met gelijke stand 2-2 werd gerust. Hierna was de beurt aan St. Lau rens om duidelijk te maken wie de sterkste was. Geen enkele speler van Kerkwerve kon in de volgende sets tot winst komen, zij het dat Gerard nog wel een game wist af te dwingen, zodat de stand 2-5 werd. In de volgen de set slaagde Stoffel er in de achter stand iets terug te brengen door in 2 games te winnen. Marco kwam ver volgens tot verlies en Gerard kwam nog wel in een game tot winst, doch kon niet voorkomen dat de eindstand 3-7 werd. Zege Het 2e jeugdteam speelde thuis te gen de debutanten in de kompetitie, Slagvast uit Kamperland. Alle sets werden in 2 games gewonnen, zodat in deze partij van weinig tegenstand sprake was. Het team was deze keer samengesteld uit Marianne v. d. Wekken, Han v. d. Velde en Jan-Jaap Landman. Uitslag: 10-0. Derde jeugdteam Het 3e jeugdteam ging zaterdag op bezoek bij Wilno 9 te Vlissingen. Marléne begon overtuigend door winst in de eerste set. Miranda Kristalijn had geen geluk in de eerste set en verloor de 3e game met 22-20. Door verlies van Willeke werd de stand 2-1. Na verlies van het dubbel, konden Marléne en Miranda niet voorkomen dat de thuisploeg op een voorsprong van 5-1 kwam. Willeke bracht in de volgende set deze stand op 5-2, terwijl zij ook de slotset won. Miranda en Marléne kwamen in hun derde set echter tekort. Eindstand 7- 3. Het eerste herenteam, dat toch da nig gehandikapt aan de start kwam, mocht zich in een thuiswedstrijd tegen het lag geklassseerde Ibis VI volledig uitleven. In amper derig minuten flits ten Piet Zoon, Hans Boot, Wim van de Zande, Gerard Jansen, Gerrit van Splunter, Joep Henning en coach Mar co Reedijk langs hun tegenstander met de alleszeggende setstanden 15-2,15- 3, 15-3. In de laatste set kon het team zich zelfs het nodige dolwerk veroor loven. Het herenteam is de komende week rij en moet de weer daarna bekeren tegen de bekerwinnaar van het vorig jaar VC Sliedrecht, hetgeen normali ter op een nederlaag zal uitdraaien, zeker nu de ploeg met zoveel gebles seerden zit Op 26 februari moet dan weer kompetie worden gespeeld tegen ZIERIKZEE, 6-2. In een erg spannend en aantrekkelijk duel heeft All Ready net verloren van het op de tweede plaats staande Velocitas. De ploeg uit Lei derdorp had het geluk in de slotfase aan haar zijde en kon de 11-12 voorsprong tot het laatste fluitsignaal behouden. In een zenuwslopende finale hadden Leo Fonteine en invaller Jaco Stoutjesdijk nog riante mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar zoals gebruikelijk, alle randen van de mand kwamen er aan te pas om de gelijkmaker te voorkomen. ZIERIKZEE, 8-2. Vanaf vrijdagavond 12 februari wordt in de Country Club in Renesse de finale van de eerste klas libre in het distrikt Schouwen- Duiveland van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond afgewerkt. Meer nog dan voorheen belooft dit een geweldige slijtageslag te worden, waarin zo op het ook zeker vier spelers elkaar volledig waard zijn en de vijf overige fi nalisten eveneens voor de nodige surprises kunnen zorgen. Er valt dan ook beslist geen zinnig woord over te zeggen, wie zondagmiddag de kampioensme daille zal krijgen omgehangen door Jaap Goudzwaard namens het distrikts- bestuur. Afgaand op de berichten, die uit der klubs komen druppelen, lijkt met name Ger Monster van biljartve reniging DOS uit Nieuwerkerk mo menteel in een zeer grote doen, waar door hij min of meer de gedoodverg- de kampioen genoemd mag worden en dus opvolger van Cees Hector van biljartvereniging De Wig uit Renes se, die zelf overigens ook allerminst valt weg te cijferen. Derde kandidaat voor de titel is Bertus Versteeg van biljartvereni ging OKK uit Nieuwerkerk. Ver steeg stapte aan het begin van dit sei zoen over van de ter ziele gegane Zie rikzeese biljartvereniging VOG naar OKK en fungeert vaak als sparring- partner voor Ger Monster, waarbij de twee spelers elkaar naar ongeken de gemiddelden op jagen. Natuurlijk is een finalestrijd in distriktsver- band nog wel even wat anders. Gegadigden voor de eindzege is verder Jan Berrevoets van de biljart vereniging Renesse. De veteraan speelt dit seizoen bijzonder sterk, maar vooralsnog slaagde hij er niet in om een toernooi winnend af te sluiten. Mogelijk dat dit libretoer nooi daarvoor alsnog een laatste mo gelijkheid is. Er zal in ieder geval terdege rekening met hem gehouden moet worden, want Berrevoets is een vechtersbaas zonder weerga. Het veld wordt gekompleteerd door Joop Koot van de bv De Wig, Berry Berrevoets en Henk Reede van bv OKK, Ko Vasseur van de bv Re nesse en Wim Hanse van de bv Bom- menede. Al met al een negental, dat weet wat biljarten is en die stuk voor stuk in staat zijn om elkaar het leven danig zuur te maken. Vanaf vrijdagavond zal de Country Club dan ook bol staan van de span ning, als de spelers hun acht ronden spelen met de titel in de eerste klas libre als inzet. De partijlengte is 170 caramboles. In de eerste ronde is titelverdedi ger Cees Hector vrij en ontmoet Joop Koot Berry Berrevoets. Bertus Ver steeg speelt in die ronde tegen Ko Vasseur en Jan Berrevoets krijgt het tegen Henk Redde erg lastig. Favo riet Ger Monster bij het spits af tegen Wim Hanse en moet daarbij zeker ook waken voor onderschatting. Al met al lijkt een gang naar de Renes- ser Country Club vrijdagavond, za terdag de hele dag en zondagmiddag meer dan gerechtvaardigd. Omdat de produktiviteit de laatste weken nogal te wensen over liet wis selden de heren, twee aan twee, van vak voor deze thuiswedstrijd. Zo kwamen de broers Van Gastel in de aanval en Leo Fonteine en Rini Snij ders verhuisden naar het verdedi gingsvak. De dames bleven in hun ei gen vak spelen. Goede start De start was grandioos. In de eerste de beste aanval scoorde Hans van Gastel al van afstand, 1-0. Jaap van Gastel liet na 5 minuten het pu bliek weer juichen door van afstand te scoren, 2-0. Velocitas kwam even terug tot 2-1 door eveneens een afstandtreffer. Leo Fonteine, ook zaterdag weer overal doorheen snijdend, sloeg weer een gat naar 3-1 door een slim ballet je van achter de korf. Door een straf- worp sloten de gasten aan tot 3-2, maar Jaap van Gastel sloeg van af stand weer gelijk terug, 4-2. Velocitas naderde tot 4-3, ook weer van afstand. Nu in de 20e minuut mocht Leo Fonteine van de stip zijn zelfversierde straf worp nemen, maar miste. In plaats van 5-3 werd het toen 4-4. Bouwend aan een nieuwe voor sprong zette Hans van Gastel zijn ploeg op 5-4. Nu klampten de bezoe kers nog aan tot 5-5, maar voor rust wist All Ready toch nog een twee punten voorsprong te veroveren, want eerst scoorde Leo Fonteine met een schitterende doorloopbal, en Cor- rie Kloet daarna uit de rebound, na dat zij in eerste instantie de zelf mee gekregen strafworp had gemist. Toch 7-5 dus en dat beloofde wat voor de tweede helft. Na rust weer veel doelpunten. Een bliksemoffensief van Velocitas le verde binnen twee minuten 7-7 op en All Ready kon opnieuw beginnen. Korrie Stoutjesdijk had in deze kom petitie nog niet gescoord, deed dat nu wel. Uit een schitterende doorloop bal bracht zij 8-7 op de borden. Na de ze voorsprong bleven doelpunten net iets te lang uit bij All Ready en hier lag het keerpunt van de wedstrijd. Velocitas nam het initiatief over en stoomde meteen door naar 8-11. Vlam in de pan Met nog een kwartier te spelen bracht Korrie Stoutjesdijk van af stand weer hoop, 9-11, en toen Hans van Gastel 10-11, ook van afstand, liet aantekenen sloeg de vlam in de pan. Het grandioos meelevende publiek stond als een blok achter haar ploeg en schreeuwde de bal bijna de korf in. Toch wist Velocitas 10 minuten voor tijd weer een gat te slaan naar 10-12. Dit was het sein voor coach Ri- nus Kloet om de snelle Jaco Stoutjes dijk in te brengen voor de deze keer niet op dreef zijn Rini Snijders. Om en om gleden Leo Fonteine en Jaco Stoutjesdijk langs hun tegen standers, maar door de haast waarin dat gebeurde, was de zuiverheid ver te zoeken. Toen Leo Fonteine 3 minuten voor tijd op de stip stond nadat Stoutjes dijk verkeerd werd gehinderd, was de spanning te snijden. Fonteine scoorde en de hoop bleef, 11-12. De niet echt goed op balbezit spelende gasten verspeelden nog enkele malen de bal, maar ondanks sterke aandrin gende akties van vooral Leo Fontei ne bleef de gelijkmaker toch jammer genoeg uit. De spektakulaire en ook uiterst sportieve strijd werd uitste kend geleid door scheidsrechter Zit man uit Leiden. Opvallend was ver der dat de All Ready-dames niet één doelpunt tegen kregen. Door dit verlies kan All Ready zich gaan opmaken voor vier duels die al len in het teken zullen staan van de strijd tegen degradatie. Volgende week speelt All Ready weer een BROUWERSHAVEN. 6-2. Op het sportterrein „Onder de Molen" speelde Brouwershaven zaterdag middag een vreindschappelijke wedstrijd tegen de reserves van Meeuwen welke de Brouwenaren met een 2-1 overwinning wisten af te sluiten. De eerste helft wisten de bezoekers met een 1-0 voorsprong af te sluiten, na de rust werkte een van de Meeu wen verdedigers een voorzet van re- né Dalebout in eigen doel (1-1) waar na Flip Bokelaar voor de winnende treffer zorgde 62-1). ZIERIKZEE, 7-2. Tijdens de afgelopen weekeinde gespeelde vollybalont- moetingen, waarbij Mevo '80-teams betrokken waren heeft het derde heren team voor een daverende verrassing gezorgd door met 3-1 te winnen van het eerste team van het Bruinisser Kwiek. Het eerste herenteam had meer een klein half uurtje nodig om Ibis VI een illusie armer te maken (3-0) en het meisjes jeugdteam behield zijn kampioensaspiraties door met 3-0 te winnen van Vevero III. het lastige Data C/D en een week later komt Intermezzo III, met TOP de naas te belagers van Mevo '80 naar Zierik zee Marco Reedijk hoopt dan weer te kunnen beschikken over Joop Juffer- mans en Eddy de Looff, terwijl het ook niet helemaal uitgesloten is, dat Tonnie Merle dan ook weer van de partij is. De afgelopen week werd hij bevrijd van het gipsverband rond zijn rechterhand, die hij bij een auto-on geluk met kerstmis danig blesseerde. Het tweede herenteam boekte een regelmatige, maar zeker niet onbedui dende 0-3 zege bij het Zuidlandse Set- Up, een ploeg, die boven de Zierikzee se ploeg stond, maar nu door Mevo '80 werd gepasseerd. Mevo '80 behaalde de zege via de setstanden 8-15,3-15,3- 15. De verrassing van de week kwam op naam van het derde herenteam. In de Zierikzeese sporthal werd het eerste team van Kwiek Bruinisse met 3-1 afgedroogd. In de eerste set moest Mevo '80 nog wat wennen aan het kleine zaaltje van Bruinisse, maar na dat deze set verloren was gegaan. (15- 11) was er in de drie volgende sets geen kruid meer tegen de Zierikzeese aanvalsdriften gewassen: 9-15,9-15,7- 15 en 1-3 in sets. Het vierde herenteam verloor ver diend van Kwiek II via 9-15, 15-13, 7- 15 en 1-3 en stes. het meisjesteam won met 0-3 ruimschoots van Vovero III en gaat steeds hogere ogen gooien voor het kompionschap in de 2e klasse A. Het eerste damesteam boekte een zeer goede 0-3 zege op het Brielse TOP II via 10-15, 7-15 en 11-15. Het door Hans Boot geleide team speelde een zeer goede wedstrijd tegen het veel hoger geplaatste team. het Mevo '80 team is de laatste plaatsen aan merkelijk gestegen op de ranglijst, omdat men een hele reeks wedstrij den ongeslagen is gebleven. Het tweede damesteam behaalde een verwachte 0-3 zege op hekkeslui- ter Sparta II uit Middelharnis via de setstanden 4-15, 13-15 en 6-15. Het vierde damesteam tenslotte behaalde een 2-2 gelijkspel tegen Intermezzo III uit Middelharnis. Mevo '80 kwam wel met 2-1 voor, maar de ploeg moest in de vierde in laatste set toch de volle winst laten lopen. (15-8, 12-15, 15-10 en 12-15). thuiswedstrijd en wel tegen Vrien denschaar. Uit won All Ready daar van met 5-6, maar na die verliespartij is Vriendenschaar nu al 6 wedstrij den ongeslagen gebleven. Merwede speelde dit weekend All Ready in de kaart door met 5-4 van Hoekse te winnen. Het blijft dus spannend. Stand 3e klas A, distrikt Zuid-West Oranje Nassau Velocitas Merwede Vriendenschaar Fluks Avanti All Ready Hoekse SV 10 8 1 1 17 106 71 10 5 11 3 10 4 10 4 10 2 10 3 11 2 3 2 13 5 3 11 2 4 10 2 4 10 3 5 7 1 6 7 3 6 7 91 82 71 69 79 80 64 74 70 84 64 81 71 75 Enkele inwoners van Scharendijke hebben vrijdagavond de eerste stap pen gezet tot de oprichting van een tennisvereniging te komen in deze plaats. Op korte termijn zal worden nage gaan of in deze kern of in de nabijge legen kern Ellemeet behoefte bestaat aan een tennisvereniging. Zo ja, dan wordt overleg gepleegd met de ge meente Middenschouwen om tot aan leg van twee banen te komen. Hier voor is ruimte gereserveerd in het nieuwe sportveldenkomplex aan de Elkerzeeseweg. Delta Sport-veteraan Ad Bouwens nam zaterdag deel aan de midwinter marathon, georganiseerd door de AV'34 te Apeldoorn. Hij legde de 42 km en 192 m in een tijd van 3 uur 29 min. en een sec. af. De Brit Lam- bourne uit Brighton werd eerste in 2 uur 20 min. en 58 sec. De Nederlander Rob Strik eindigde op de tweede plaats in 2 uur en 21 min. Ook aan de mini-marathon werd door Delta Sport deelgenomen/ Sa men met drieduizend andere atleten legden zij een afstand van 181/* km af. Krijn de Oude was de beste Delta Sporter (1 uur en 14 min.). Gerard v. d. Wiel deed er 1 uur en 50 min. over en Willem Welms liep de 18Vj km in 1 uur en 51 min. Naast de Delta Spor ters deden nog enkele inwoners van Schouwen-Duiveland mee: A. Blom (1 uur en 26 min.), gebrs. Bom (1 uur en 37 min. en 1 üur en 45 min.). Krij ger (1 uur en 50 min.). Het tweede team van de badmin tonvereniging Netovertnet uit Brui nisse heeft de uitwedstrijd tegen Re nesse met 0-6 gewonnen. Winst was noodzakelijk om aan sluiting met koploper ZSC te behou den. Uitslagen: H.E.: K. Leefting-D. Vleugel 16-18 6-15; D.E.: C. Hazebroek-T. v. d. Zande 1-11 7-11; G.D.: I. Meuldijk/J. Moerland-J. v. d. Ouden/E. Korstanje 8-15 12-15; C. van Oeveren/M. de Jong-T. v. d. Zande/D. Vleugel 8-15 1-15; H.D.. K. Leeftink/J. Moerland-E. Kor- stanje/D. Vleugel 9-15 9-15; D.D.: I. Meuldijk/W. Dorreman-J. v. d. Ouden/T. v. d. Zande 7-15 15-8 8-15. Netovertnet won dus afgetekend met 0-6. Netovertnet 3 speelde tegen Zierik zee s en behaalde een 3-3 gelijkspel. Bij het examen mennen, dat in ma nege Grol te Renesse werd afgeno men behaalde mevrouw Hart een vierde plaats met 22 punten. De heer De Feiter en de heer Jech werden ook vierde met 22 punten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7