WAT VERBRUIKT DIE NIEUWE AUTO? Bouw je eigen meesterwerk met LEGO. lus 101 1ST SUPERMARKT FA.H.E.BRABER iSssgssft- Droptiek „De Passage" Droptiek „De Passage" voor al uw drukwerk Onpartijdige brochure vertelt het. VOOR AL UW STOFFEERWERK GOUDZWAARD EEN PEUGEOT DAMES RACEFIETS Han Steenland VOOR AL UW KLEURENWERK Oliebollenaktie Gemeente Bruinisse Aankondiging B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman NU AL PASEN? Havenplein Zierikzee 12 Wat verbruikt een nieuwe auto? Wat verbruikt een hand- geschakelde auto? Wat verbruikt een auto met een automaat? Wat verbruikt een auto in de stad? Wat verbruikt een auto op diesel? ^at verbruikt een auto op normale benzine? Al deze vragen krijgen n u een eerlijk antwoord in de gratis brochure: Brandstof-Verbruiks cijfers van Personen auto's (3e druk). (Uitgegeven door Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RAI en Sven.) Hierin treft u de verbmiks- gegevens van de nieuwe auto's van vrijwel alle merken aan. Kijk 'm in bij uw dealer of bestel 'm bij Sven, postbus 503,7300 AM Apeldoorn. Of anders bij garages en benzinestations. De Auto, De Autokampioen, De Consumenten Gids en Koop kracht geven ook informatie. naar MEUBELSTOFFEERDERIJ Zierikzee - Meelstraat 24 - tel. 2491 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Doe mee aan onze LEGO Jubileum Bouwwedstrijd. Fijn iets moois maken van LEGO en je hebt nog kans op een prachtige prijs ook. Als dat niet leuk en spannend is. Alle kinderen van 5 t/m 8 jaar kunnen meedoen met gewoon LEGO en van 7 t/m 12 jaar met technisch LEGO. Elke deelnemer krijgt een leuke beloning en wie weet je wel één van de hoofdprijzen. Dan kun je misschien ook kampioen van Nederland IQ worden in het LEGO-bouwen. f\ Haal meteen een wedstrijdfolder. LEGO JUBILEUM BOUWWEDSTRIJD VAN 12 - 26 FEBR. BIJ „De dorpszaak met de stadssortering" KORTE RING 16 BRUINISSE TE KOOP met 10 versn., uitvalnaven, 57 cm, Reynolds frame enz. enz. Van 995,- nu voor 875,— Wielersport Dreischor - Tel. 01112-1496 C.J.V. „Samen Verder" Zierikzee op zaterdag 13 februari a.s. De burgemeester van Brui nisse maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, be kend dat de raad in zijn open bare vergadering van 21 ja nuari 1982 heeft besloten te verklaren: a. dat voor de percelen Deestraat 26, Kon. Julia- nastraat 15 en Pr. Bea- trixstraat 1 en 23 een bestemmingsplan wordt voorbereid; b. dat voor de percelen Dee- zij straat 3 en 12 een her ziening van het Herbouw plan Bruinisse wordt voorbereid. Deze voorbereidingsbeslui- ten liggen ter gemeentesecre tarie, afdeling algemene za ken voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, T. C. HEKMAN Bruinisse, 5 februari 1982 De waarnemend dijkgraaf van het waterschap Schou- wen-Duiveland maakt bekend dat op woensdag 17 februari 1982 om 9.30 uur, een openbare algemene vergadering van het waterschapsbestuur zal worden gehouden in 's Landskamer te Zierikzee, Havenpark 40. Zierikzee, 9 februari 1982 De waarnemend dijkgraaf voornoemd, M. J. STEUR. Jannewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 Jazeker, nu begint onze grandioze vleeswarenparade met GRATIS eieren voor Pasen. Tien weken lang ont vangt u bij aankoop van elke 150 gram vleeswaren één eiermunt. 25 elermunten geven recht op een doos kakelverse eieren. Zo maar at te halen in de paasweek. Helemaal GRATIS. Da s mooi meegenomen. GRATIS paas eieren voor een paar koste lijke Paasdagen. M Qeco'nbl"ee'ts UW spaar- 1 n,elee<lntweede doos l \e late" ONZE WEEKREKLAME: 250 gram Mentos-pepermuntf 1,50 Gewoon even doen! Enig in zijn soort 1 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12