VERHAGE'S STOMERIJ DEURLOO VOOR KAMERBREED: voor f 117,50 Haal nu de nieuwe zomergidsen SPEELGOED HOBBY ROLLERSKATES TIJDELIJKE AANBIEDING 2e KLEDINGSTUK VOOR DE HALVE PRIJS SIMMERS 4,50 4,85 OCHTMAN TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN! SCHOMMELSTOEL intermeubel deurloo SUCCESJES Gemeente Middenschouwen »INTERTOVS« KWALITEITSSTOMERIJ VIERGEVER Stoffel v. d. Hoek B.V. Edelsmederij M. Jech uw Keurslager GEHAKT SCHOUDER KARBONADE kleine woning in Zierikzee Jeansboetiek Paljas Originele Ball Barry jeans Gezien zaterdagavond op T.V. Het is alweer zo ver. Stapels zomergidsen liggen op onze Boordevol informatie overallerlei zonnige vakantiebestemmingen. Kom nü langs om deze gidsen te zodat u, gezellig thuis vast kunt genieten bij de gedachten aan zon, zee, strand en alle andere vakantiegenoegens. En als u dan uw keus gemaakt hebt, boek dan snel want wie plaats onder de zon balie, halen, 8 Bali-bruin, normaal f 198,- ZOLANG DE VOORRAAD STREKT Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee, Telefoon (01110) 2946 Te koop: Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle rokken halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle Levi's ribcord pantalons 20% korting. Ongezaagd hout, alle dikten, 20,- per m3. Tel. 01110-2289. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle kinder ribcord pantalons 20% korting. Bruidsluier, clematis, kam perfoelie tegen de regen pijp?? Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle damestruien halve prijs. Te huur gevraagd: Bedrijfsvoorlichter (22 jaar) voor de akkerbouw op Schouwen-Duiveland zoekt kosthuis of kamer in Zierik zee of directe omgeving. H. Eerkens, tel. 05978-45466. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Wij reinigen uw tapijt nu te gen een kleine prijs. Grote ruimte 1,- per m2. Vraag in lichtingen. Tel. 01878-1703. BEKENDMAKING HINDERWET Burgemeesteren wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat door hen op 25 januari 1982 onder het stellen van voorschriften in het belang van het voorko men of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting vergunning ingevolge de Hinderwet is ver leend aan: de heer J. P. Boot, Kievitsweg 1 te Kerkwerve tot het uitbreiden van een inrichting ten behoeve van een stie- renmesterij met daarbijbehorende mestopslag aan het adres Kievitsweg 1 te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie E nummer 79; De beschikking met alle daarbijbehorende stukken light met ingang van 9 februari 1982 tot en met 8 maart 1982 ter gemeentesecretarie te Scharendijke op werkda gen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende genoemde periode op maanda gavond van 18.30 tot 21.30 uur (na telefonische af spraak) ter inzage. Tegen de beschikking kan tot en met 8 maart 1982 be roep bij de Kroon worden ingesteld door: 1. de aanvrager; 2. de inspecteur voor de milieuhygiëne; 3. iedere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij kerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te dienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko ningin en dient te worden gezonden aan Raad van Sta te, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 's-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor die datum beroep bij de Kroon is ingesteld en aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een ver zoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJK, secretaris Scharendijke, 2 februari 1982 ALLE MATEN bij aankoop van MEZO ROLSCHAATSEN GTS f 75,- voor uw oude rolschaatsen terug! ST. DOMUSSTRAAT54, ZIERIKZEE TEL: 01110-210 Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. yiAAWWWVWWWVWWVAAA/WWVWWWWWVAAlWWWWVVWVVAr Cboekee M.i.v. maandag 8 februari kunt u profiteren van ons jaarlijks terugkerende reklame Wij reinigen ieder (laagst geprijsde) of 10% op één stuk Uiteraard zonder enige kwaliteitsverandering!! Q>oekee Telefoon: 01865-3817 tel. B. Keijzer, 01879-2570 Onze laatste bontmantels moeten weg! Nu div. bont mantels v. spotprijzen! Volle garantie. Desgew. soepele kredietservice. De Bontko ning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Vrijdag koop avond. Wij zoeken nog spulletjes voor de rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zolder of in de schuur? Gooi het niet weg! Wij komen het gratis bij u ophalen. Bel a.u.b. 01110- 4940. Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. Kleine en grote KADO'S Hoek Kraanplein Zierikzee Privé verhuisd naar Zeedistelweg 18 - Renesse Telefoon 01116-1719 rug Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 500 gram 500 gram Met spoed te huur gevraagd of omgeving Huur tot f 300,— per maand Eventueel 1 jaar vooruitbetaling TELEFOON 01110-6266 Weekaanbieding Geldig t/m 13 februari van f89,—voorf64.50 VISSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Wereldprimeur van Oosthoek: De eerste boeken met geluidspagina's. De ja ren '40, '50, '60 en '70 in woord en beeld èn geluid. De 4-delige decennium serie Uit voorraad leverbaar Uitgebreide inlichtingen bij: BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL Lange Nobelstraat 14 - Zierikzee - Tel. 01110-2336 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8