12.275,- CITROËN VISA RIDO RIDO DOE-HET-ZELF VAN ZOEST Gar. C. WANDEL ZN. antiek „PRIVÉ" JAN DE JONGE deurloo „VHS" Panasonic Video-recorders Radio Weltevreden Zierikzee BV VOOR ELK WAT WILS AKTIE VAN BOSCH f 435,- f 278,- f 177,- „OPEN MIDDAG" GARAGE GARAGE -Bescherming tegen: - -.koude J *- warmte! -■* inbraak - lawaai! - regen- - - *-wincL Érfals extra j ~pjuspuntL~_ Energie-V^- besparend- DE PANASONIC NV 2000 Uw video-speciaalzaak SUCCESJES REPARATIE EN ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN KORTING OP BENZINE 7 CENT! f 25,— per uur exci. b.t.w. M.I.- fhOP Chr. Scholengemeenschap voor MAVO-LHNO te Zierikzee G. J. Wilbrink Administratiekantoor C. de Groot-Vergouwe De vroegste fietsers zien het meest AUTORIJDEN IS AL DUUR GENOEG Oude Noordstraat 11 Nieuwerkerk Tel. 01114-3032 Oude Noordstraat 11 Nieuwerkerk Tel. 01114-3032 Nieuwerkerk - Tel. 01114—1487 VOORLICHTINGSAVOND voor Schouwen en Duiveland over Mavo en Havo-(V.W.O.) onderwijs De mogelijkheid bestaat om in Goes op onze refor- matorisehe scholen dit onderwijs te volgen. Om deze mogelijkheden nadere bekendheid te geven en toe te lichten, zal er D.V. maandagavond 8 februari om 8 uur in de Christelijke school te Nieuwerkerk een bij eenkomst zijn, waar direktie- en bestuursleden van de betreffende scholen aanwezig zullen zijn. De avond zal geopend worden door Ds. M. J. van Gelder en gesloten door Ds. M. v. d. Sluys. Komt u ook? Er is alle gelegenheid om vragen te stel len. Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen Olielampen. Het Niewe Moollenhuys te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 - - WELTEVREDEN VHS-systeem 't meest betrouwbare Minimale kopslijtage Langere levensduur van uw banden Weer uit voorraad leverbaar: van f 2972,- nu1 2.499,- Voor informatie en demonstratie: 'Korte St. Janstraat 12, telefoon: 01110-2805 ST. DOMUSSTRAAT43 ZIERIKZEE TELEFOON: 01110-3395 KLOPBOOR MACHINE CSB 650 - 2 RLE f 554,- - tijdelijk Diversen: Autobedrijf Ista, Oosterland, tel. 01114-1495, uw dealer voor Austin, Morris, Tri umph, Sherpa, Rover, Land en Range Rover, Subaru. Wie nu wilt laten draineren belt direct P. L. Quist. Tel. (01112) 1443, Dreischor. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. DAGELIJKS VAN 8 - 6 ZATERDAGS VAN 9 - 5 De hele maand februari het arbeidsloon van f 32,50 naar Grote voorraad accessoires enniet duur! Kom eens langs, of bel voor een afspraak Eenhand haakse SLIJPMACHINE PWS 115 f 351,- tijdelijk bekijkt u het maar gelderland meubelen, ontworpen door jan des bouvrie. gelderland meubelen, klasse uit eigen land, met een internationale kijk op de binnenhuisarchitektuur. gelderland meubelen. Er zijn 4 nieuwe Visa's: een snelle, een supersnelle, een zuinige en een superzuinige. Visa II super E 1:19.6 bij 90 km constant. Er is altijd een Visa met vijfde deur. die ook beantwoordt aan al uw wensen en budget. V.a. f 12.275.— zonder afl. kosten. Kom kennismaken met de Visa's II. DECOUPEER ZAAG PST 50 f 224,- tijdelijk Begin februari gaan in de re gio Schouwen-Duiveland nieuwe cursussen AUTORIJSCHOOL Voor uw komplete rij opleiding. Lesprijs: f 35,- p.u. Gratis halen en brengen. Inl.: J. F. V. UDEN Manbuisstr. 29, Zierikzee Tel. 01110-5511 Speekvaardigheid Engels van start, zowel voor begin ners als gevorderden. Duur van de cursus 6 maan den van 1 lesuur per week op maandag (beginners) en dins dag (gevorderden). Lesgeld f 30,— per maand Aanmeldingen bij: 't Vrije 2, Herv. Ver. Geb. Zierikzee. Tel. 01110-2037 of persoonlijk ter plaatse op 8 en 9 februari a.s. om 19.00 uur. de Huybertstraat 35 - Telefoon 01110-2823 Op 10 februari 1082 wordt in onze dépendance aan de Schuurbeque Boeyestraat 51 een gehouden voor toekomstige brugklasleerlingen uit de 6e klas van de lagere scholen. Aanvang 13.30 uur. 's Avonds geven we in ons hoofdgebouw, de Huy bertstraat 35 voorlichting voor ouders van toe komstige brugklassers over de mogelijkheden na de lagere school. Aanvang 19.00 uur. Ieder is vrijblijvend hartelijk welkom. De directeur. 't lange uus interieurontwerp realisatie havenpark 28/4301 cd zierikzee 01110-3727 Diepvriesvlees voor hond of kat Altijd in voorraad Korte St. Janstraat 3-5 Telefoon 01110-2923 Zierikzee Nü is onze voorraad op z'n grootst. Nu hebt u dan ook de grootste keus. In fietsen, maar na tuurlijk ook in alles wat uw fiets extra mooi, prettig en praktisch maakt. Déér zijn we fietsenmaker-speciaalzaak voor. Dus ook met alle nazorg. Komt u gauw even kijken? St. Jacobstraat 17-19, Zierikzee Elke dinsdag en woensdag schilderen op de Stern, o.l.v. de landschapschilder Ad Zuiderent, Noordgouwe, 01112-1381. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vrles-en air- cond.-installaties. Lijstenmaker Zwart, Kre- pelstraat 25. Tel. (01110) 4842. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Telers gevraagd voor erwten, witte bonen, tuinbonen en knolselderij. J. L. Bodbijl, tel. 01117-1593. Onze laatste bontmantels moeten weg! Nu div. bont mantels v. spotprijzen.' Volle garantie. Desgew. soepele kredietservice. De Bontko ning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Vrijdag koop avond. woninginrichting zierikzee - appelmarkt 4 dam 1 telefoon 11 10) 59 51 Dorpsweg 11 - Serooskerke Voor uw boekhoudingen (achterstand geen bezwaar) Ook belasting aangiften, bedrijfsadvi sering en opleidingen TELEFOON 01117-1828 Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 Met de Dru Economaat op uw CV-ketel haalt u het onderste uit de kan. Een aardgas besparing van tenminste 10%, subsidie op de aanschaf 250,—. Uitvoerige docu mentatie voor iedereen ver krijgbaar. Technisch instal latiebedrijf Saman B.V. Juli- anastraat 40, tel. 01110-2647. l k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9