I DRIJVEN DE GASTARIEVEN U OOK TOT HET UITERSTE 4 UITGESLAPEN PRIJSJES leider(ster) gezinsverzorging Plaatsvervangend hoofd (m/v) i TUINMAN INTERIEURVERZORGING MACHINESCHRIJVEN 18 - 19 - 20 FEBRUARI SHOW DEMONSTRATIE VOORLICHTING van een Nieuwe generatie energie-zuinige gasapparaten Collectie openhaard kachels (hout-kolen-huisafval) Stand van Honeywell over regel systemen in MOL 15 (naast Tuinman) ZIERIKZEE SAMAN B.V. juli an astraat 40 HELPT MEE HET UITERSTE UIT UW GASREKENING TE HALEN! fi i I MAKELAAR ASSURANTIËN MAKELAAR/TAXATEUR ONR. GOEDEREN Mh TYPESCHOOL KOETSDIJK TYPESCHOOL KOETSDIJK GEMEENTE BRUINISSE EEN MEDEWERKER BUITENDIENST EEN HOVENIER DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN KEUKENS 11 i ■T'KDHK lHUWfllBiUllBLh RlBfL'BIMI WiflBCWKII ■wBWBHBinwna SCHARENDIJKE - 01117-1460 lvj. m 16 om hoge, 2-ziJdig doorgestikte en verlijmde polyether matras s.g. 30 afmeting 80 x 190 cm,tijk in vrolijk blauw bloemdessin prijs 13 om hoge, 2-zijdig doorgestikte en verlijmde polyether matras s.g. 40 afmeting 80 x 190 om, tijk met getwijnde damast in bloemdessin prijs 14,6 om hoge, 2-zlJdlg doorgestikte en verlijmde polyether matras s.g. 40 afmeting 80 x 190 om, tijk in getwijnde damast, fraaie bloemmedalllon,_ warme winter kant en een schapenwollen afdeklaag prijs 16,6 om hoge, 2-zlJdlge doorgestikte en verlijmde soft polyether matras s.g. 40 afmeting 80 x 190 om, tijk in getwijnde damast met bloemdessin, een warme wlnterkant meti natuurzuivere schapenwol afgedekt, prijs Mol 17-19, Zlerikzee, telefoon: 01110-2887 Een unieke gelegenheid om goed en voordelig typen te leren! begint ook weer in uw omgeving met de bekende en goede kursus Opleiding voor wettig erkend diploma. Lesgeld slechts f 168,10 f 30,- materiaalkosten. Wanneer u geen eigen schrijfmachine heeft, kunt u voor f 51,25 gedurende de gehele kursus van ons een machine gebruiken. Op zaterdag 13 februari a.s. beginnen wij weer met onze kursus in Zierikzee. De kursus wordt als van ouds gegeven in „Huis van Nassau", Lange No- belstraat. De aanvangstijd is naar keuze 9.30 of 11.00 uur. Heeft u interesse? Kom dan naar de eerste les. Wanneer u van tevoren inlichtingen wenst, bel dan 01652-3577. Kaaistraat 36-42, 4731 LX Oudenbosch GEVRAAGD in de rang van werkman in algemene dienst. in de rang van vakman-tuinman De onder a. bedoelde kracht zal in samenwerking met anderen worden belast met o.a. alle voorkomende graaf- en spit werkzaamheden, het onderhoud van de bestratingen met riolering en de beplantingen e.d. Van de onder b. genoemde kracht wordt verlangd dat hij een grote mate van zelfstandigheid en met behulp van anderen de algehele verzorging van de openbare be plantingen op zich kan nemen. Daarvoor is een gerichte opleiding, liefde voor het vak en ervaring vereist. Bruto-bezoldiging per maand, incl. diensttijduitloop, voor de betrekking onder a. f 1.853,-tot f2.503,-; b. f 1.896,- tot f 2.642,-. Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. Premie A.O.W./A.W.W. voor rekening van de gemeente. Vakantietoelage: IVi Kleding- en rijwieltoelage en z.g. laarzengeld f 375,— per jaar. Minimaal 23 verlofda gen. Gunstige particuliere ziektekostenverzekering. Zonodig kan aan het verkrijgen van woonruimte mede werking worden verleend. Inlichtingen verkrijgbaar bij het waarnemend hoofd van gemeentewerken, de heer A. A. Verschoor, p/a ge meentehuis, tel. 01113-1251. Gaarne schriftelijke sollicitaties met opgave van refe renties binnen een week na het verschijnen van dit blad, te richten aan de burgemeester. |»OOOOQCX»QgQOQgBQOOQQOQDOC| Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikseesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk ÜOQQQQOOOOOOOOOQOQQOOOOQQQ^ DE STICHTING VOOR GEZINSVERZORGING OP GOEREE-OVERFLAKKEE Vraagt een De taak van de leider(ster) is samen met de aanwezige leidsters, leiding te geven aan de gezinsverzorging. Taak: Gevraagde opleiding: Geboden wordt: Een van de volgende diploma's: Diploma Sociale Academie, Akte N12, 19, 20, MSA, MBO-sd. Een prettige werkkring met andere collega's. Het bureau is centraal gevestigd in het C.C.H.-gebouw, Julianastraat 19 te Oude Tonge. Salaris volgens landelijke schaal. Kandidaat dient kerkelijk meelevend te zijn. Sollicitaties te richten aan de secretaris der Stichting, dhr. Th. M. Verhoef, Voorstraat 27 te Sommelsdijk 3245 BG, tel. nr. 01870-2917. KIES KWALITEIT kies 8ESTE BECKERMANN KEUKENKWAUTEIT Beckermann keukens laten het beste zien dat, hout en kunststof zich op harmonische wl|ze laten komblneren. In deze hout-kunststof serie wordt de horizontale lijn door de kroonll|st op de kasten en de massief eiken lijsten met de gefralsde grepen op bijzondere wijze getoond. KROMME ELLEBOOG ZIERIKZEE De Prot. Chr. Stichting voor geestelijke en sociale zorg aan hulp behoevenden op Goeree en Overflakkee, vraagt voor haar gezinsver vangend tehuis „Refugium" te Sommelsdijk, een In het bezit van diploma: O.P.M, Kinderbescherming A en B., M.B.O./I.W., Z., Kleuterleidster of een andere gelijkwaardige opleiding plus het diploma V.S.I.D./G.V.T. Aanstellingseisen: Minimumleeftijd: 21 jaar; 2 jaar ervaring als bevoegd leider(ster) in de zwakzinnigenzorg; Bij voorkeur Prot. Chr. levensovertui ging. Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O voor dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten. In het gezinsvervangend tehuis „Refugium" wonen 24 verstandelijk gehandicapten, die overdag werkzaam zijn op de soc. werkplaats. Voor verdere informatie kunt u kontakt opnemen met het hoofd van het tehuis, mej. H. van Geelen, tel. 01870-4624. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het bestuur van de Stichting, p/a Langeweg 92, 3241 KA Middelharnis, binnen 14 dagen na het ver schijnen van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11