Titel derde klas bandstoten verrassend naar André Koot Oranje Nassau opnieuw sterker dan All Ready Vijf gepromoveerden Stamsnijder prolongeert titel veldrijden Gustafsson Europees schaatskampioen Het Hoogoven toernooi Voordeel voor alle clubs, verenigingen en sponsors! Korfbal INGEZONDEN STUKKEN „Nestwarmte" BEDRIJFSVOLLEYBAL- KOMPETITIE Poule A: MEVO II-Big „S" 3-0; De Putters-WIK 0-3; BB Wansink-PJZ 3- 0; Kwiek-MEVO 0-3. Poule B: Chr. Sch. Gem.-Onderdak 3-0; MEVO IV-Luctor 3-0; Zeelandia- Zw. R. Kr. Z'huis 1-2; WIK II-Opel Team 0-3. Poule C: Renesse-PJZ II 3-0; Brogum-Willibrordus 0-3; Zw. R. Kr. Z'huis II-Cluzona 0-3; WIK III-ZWN 2- 1. Poule E: VCS-PTT 3-0; Fiscus-WIK IV 1-2; SAZ-Schouwenoord 3-0; DTS- Fiscus II 0-3. DEN HAAG, 1-2. In de duinen van Kijkduin is wereldkampioen Hennie Stamsnijder erin geslaagd zijn natio nale titel veldrijden bij de profs te prolongeren. Stamsnijder legde het parcours winnend af in de tijd van 1.06.08. Op de tweede plaats eindigde met een achterstand van 51 sekonden Her man Snoeyink, die beslag wist te leg gen op het Ne4erlandse kampioen schap bij de amateurs. OSLO. De 22-jarige Zweed Thoma Gustafsson heeft tot veler verrassing in het Bisletstadion beslag weten te leggen op de Europese schaatstitel. Beslissend hiervoor was de slot wedstrijd over 10 km welke hij afleg de in de nieuwe wereldrekordtijd van 14.23.59 min. Hilbert van der Duim, die tot een serieuze kandidaat voor de titel werd gerekend verspeelde zaterdag zijn kansen op de 5000 km, nadat hij eer der de 500 m had gewonnen. In het eindklassement eindigde Van der Duim op de derde plaats ach ter Gustafsson en de Noor Falk- Larssen. Frits Schalij, die de 1500 m won in 1.58.05 min. eindigde in het eindklas sement op de 5e plaats, Hans van Helden, die voor Frankrijk reed werd 15e en de vooral op de 10.000 m tegenvallend Dolf Sibrandy moest genoegen nemen met de 16e plaats. Flitsen uit het buitenland MOSKOU. De Sowjet-Unie is be reid tot de dialoog met de Verenigde Staten, maar verwerpt zonder meer de mogelijkheid met Washington de Poolse kwestie te bespreken. Dit heeft de Prawda, het orgaan van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie, zondag gemeld. WASHINGTON. In een anderhalf uur durende televisieuitzending die via een satelliet naar ongeveer 50 landen werd uitgezonden, hebben zondag politici, vakbondsleiders en kunstenaars uit vele westelijke lan den hun solidariteit met het Poolse volk betuigd. VERONA. De Rode Brigades wa ren van plan een reeks aanslagen te plegen op funktionarissen en journa listen om verwarring te zaaien, voor dat ze waarschijnlijk de donderdag bevrijde generaal Dozier zouden do den. Dit heeft de Italiaanse politie zaterdag gezegd. SAN SALVADOR. Salvadoriaanse militairen hebben zondagochtend vroeg in de voorstand San Antonio Abad van San Salvador 17 burgers uit hun huizen gehaald en doodge schoten. Dit hebben bloedverwanten van de slachtoffers meegedeeld. MOSKOU. De gezondheid van de 30-jarige Lydia Vasjenko, die sinds 28 december in de Amerikaanse am bassade in Moskou in hongerstaking is, gaat steeds verder achteruit. Vol gens de aan de ambassade verbonden arts moet zij binnenkort in het zie kenhuis worden opgenomen. MÜNCHEN. Een rechtbank in München heeft de vrouwenarts Willy Appel (49) veroordeeld tot 2,5 jaar ge vangenis. De arts werd schuldig be vonden aan het doden op verzoek van de moeder van een volgens zijn diag nose zwaar gehandicapte baby. De 29-assistent-arts Eva-Maria Klotz kreeg anderhalf jaar voorwaarde lijk. JAKARTA. Overstromingen, ver oorzaakt door hevige regenval, heb ben op Midden-Java duizenden men sen dakloos gemaakt. Rijstvelden werden door de overstromingen ver woest, zo hebben de plaatselijke au toriteiten meegedeeld. GENEVE. De Verenigde Saten zijn van plan op de jaarlijkse bijeen komst van de VN-kommissie voor de Rechten van de Mens krachtig stel ling te nemen tegen de militaire on derdrukking in Polen. Dit hebben Amerikaanse funktionarissen vrij dag gezegd in Geneve. WENEN. Een rechtbank in Wenen heeft een hoge Weense politiebeamb te veroordeeld tot twee jaar gevange nisstraf wegens spionage voor Roe menië. De beambte, de 57-jarige Ed gar Berger, had jarenlang de namen van naar Oostenrijk gevluchte Roe menen en interne gegevens over de Oostenrijkse vreemdelingenpolitie doorgespeeld aan de Roemeense ge heime dienst. BONN. De kerncentrales in de Bondsrepubliek hebben in het afge lopen jaar zeventien procent van de Westduitse elektriciteitsvoorziening voor hun rekening genomen, zo heeft het Deutsche Atomform meegedeeld. Hun produktie nam met 22 procent toe tot 53,5 miljard kilowattuur. Om dezelfde hoeveelheid elektrische energie uit olie te verkrijgen zou twaalf miljoen ton ter waarde van 7,2 miljard mark nodig zijn geweest. De Flakkeeënaar bleef toen op twaalf karamboles staan. Eerder had Hokke, dié voor velen als favoriet was gestart, in achttien beurten ver loren van Adrie Oosse (22-25), waar door hij toen al min of meer was uit geschakeld. In de tweede ronde had Rob van Dijk hem in zestien beurten al een punt ontfutseld door remise te spelen. Rob van Dijk was misschien wel de pechvogel van het toernooi, omdat hij maar liefst drie keer met een ka- rambole verschil verloor en twee keer een remise moest toestaan. Be halve tegen Hokke remiseerde Van Dijk ook tegen Jans Lodewijk, die als vertegenwoordigster van de da mesbiljartvereniging Al Weer Mis uit Nieuwerkerk twee mannelijke oppo nenten te sterk was. Johan Tierie van de bv OKK en Piet de Jonge van de bv KVL moesten Jans Lodewijk voor laten gaan. Adrie Oosse was in de tweede ronde verrassend onderuit gegaan tegen Johan Tierie. In 23 beurten bleef Adrie Oosse steken op negentien. André Koot speelde een erg regel matig toernooi, waarin hij eigenlijk slechts een keer in grote problemen kwam. In de ontmoeting met Rob van Dijk leidde Van Dijk met 18-22, dus met nog drie karamboles te gaan. Koot produceerde in de volgende beurt evenwel een serie van vijf, waarop Van Dijk het antwoord met een produktie van een schuldig moest blijven. In de volgende beurt maakte Koot vervolgens de partij uit, terwijl Van Dijk andermaal niet verder kwam dan een karambole in de nabeurt en zpdoende met 25-24 alsnog aan het kortste eind trok. André Koot werd verrassend, maar wel ongeslagen kampioen in de derde klas bandstoten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbpde) Overigens noteerde ook Adrie Oos se in deze partij zijn beste prestatie, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Met veertien karamboles in negen beur ten realiseerde de Bommende-speler altijd nog een gemiddelde van 1,57. WARSCHAU/LONDEN/WENEN. Het Poolse ministerie van buiten landse zaken is begonnen met het uit geven van nieuwe perskaarten aan buitenlandse journalisten. Deze kun nen hiermee vanaf maandag weer buiten Warschau reizen. SCHAKEN WIJK AAN ZEE, 30-1. De Sowjet- rus Joeri Balasjov en de Brit Jona than Nunn zijn gedeeld eerste gewor den in de grootmeestergroep van het Hoogovens Schaaktoernooi te Wijk aan Zee. In de dertiende en laatste ronde kwamen beide spelers tegen el kaar remise overeen. Balasjov had wit. Het duo verzamelde in totaal 8,5 punten. John van der Wiel boekte zijn eerste grootmeesterresultaat door met wit remise te spelen tegen de Tsjechoslowaak Vlastimil Hort. Daardoor kwam de Leidenaar pre cies op het vereiste totaal van 7,5 punten. Advertentie 2ENTRASPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 Vragen Kost niets vraag dus ook offerte bij Zentrasport en u zult zien dat u voorheen teveel betaalde. U ziet: Concurrentie is goed voor U! ZENTRASPORT Ttefpunt /oor sporters Door deze prestatie dwong Oosse in de slotronde alsnog promotie af naar de tweede klas omdat hij uitkwam op 1,03 als toernooigemiddelde, ter wijl de promotiegrens één rond is. Kampioen Koot promoveerde even eens met een puik toernooigemiddel de van 1,25, maar om aan te geven dat er op de tafels van café De Mee- baal voortreffelijk werd gespeeld kan worden vermeld, dat ook Leen Hokke van biljartvereniging DOS en Rob van Dijk van biljartvereniging Bommenede tijdens het finaletoer- De organisatie van dit voortreffe lijk soepel verlopen toernooi was in handen van biljartvereniging DOS, terwijl Paul Bodbijl de wedstrijdlei ding verzorgde. De kampioen kreeg zondagmiddag de distriktsbeker en - medaille uitgereikt door Wim Hanse, namens het distrikt Schouwen-Dui- veland vam de Koninklijke Neder landse Biljart Bond. Eindstand van het distriktskampi- oenschap derde klas bandstoten in café De Meebaal in Nieuwerkerk ver speeld (achtereenvolgens het aantal gescoorde karamboles, het daarvoor benodigde aantal beurten, de hoogste serie, het algemeen toernooigemid delde en het aantal wedstrijdpunten): 1. André Koot, bv De Wig175 139 7 1,25 14 2. Adrie Oosse, bv Bommenede158 153 9 1,03 10 3. Leen Hokke, bv DOS159 137 8 1,16 9 4. Rob van Dijk, bv Bommenede 166 135 10 1,22 6 5. Wijnand aan de Wiel, bv DOS 135 160 5 0,84 6 6. Jans Lodewijk, bv Al Weer Mis154 181 8 0,85 5 7. Johan Tierie, bv OKK130 152 6 0,85 4 8. Piet de Jonge, bv KVL107 169 6 0,63 2 (Van de acht finalisten promoveren André Koot, Adrie Oosse, Leen Hokke, Rob van Dijk via de finale naar de tweede klas, terwijl Wijnand aan de Wiel in de voorwedstrijden promotie naar de tweede klas afdwong.) VLAARDINGEN, 30-1. Volgens verwachting heeft All Ready I zater dagavond verloren van koploper Oranje Nassau. Twee maanden gele den in Zierikzee was het 17-9, nu werd het in Vlaardingen 12-7 voor de sterkste ploeg in de 3e klas A van het district Zuid-West. All Ready bood toch veel tegenstand en vooral de tweede helft kon de Zierikzeese for matie zich goed meten met haar op ponent. In de eerste helft schoten de mensen van Oranje Nassau erg zui ver en daarvan was een 6-2 ruststand het gevolg. All Ready kwam wel op voor sprong. De op schoot zijnde Leo Fon- teine mikte van afstand zijn ploeg naar 0-1. Oranje Nassau kwam terug en liep vrij makkelijk weg naar een 4-1 voorsprong. Weer Leo Fonteine liet 4-2 aantekenen via een straf- worp, nadat Fonteine niet volgens de regels werd gestopt. Weer eenvoudig kwam Oranje Nassau nog voor rust op een komfortabele 6-2 voorsprong. Geblesseerd In de tweede helft startte AU Rea dy met Piet de Ronde voor de gebles seerde Rini Snijders. De Schouwse ploeg kwam terug tot 6-3 door een af standschot van Gerda Kloet, maar Oranje Nassau had antwoord via 7-3 en 8-3. Van vlak achter de korf scoorde Jaap van Gastel 8-4, maar All Ready was niet bij machte om daadwerke lijk iets van de achterstand weg te werken. Oranje Nassau liep weer naar 9-4, maar even later was het weer Leo Fonteine die tot zijn derde treffer kwam via een strafworp, 9-5. De strafworp was door Gerda Kloet verdiend. Het vijfpuntengat werd weer geslagen door de thuis- klub en het werd zelfs 11-5. Leo Fon teine en routinier Piet de Ronde scoorden beiden nog éénmaal van af stand en zij brachten All Ready op 11-7. Het in de laatste 5 minuten op balbezit spelende Oranje Nassau had het laatste woord en met een door- lopbal werd de einduitslag bepaald op 12-7. Toch een goede en aantrekkelijke partij korfbal, maar dat levert geen punten op. De ingecalculeerde neder laag blijft zonder ernstige gevolgen omdat de mede rode lantaarndragers Avantie en Hoekse SV eveneens ver loren. All Ready staat nu voor de twee schakelwedstrijden, beiden thuis, tegen Velocitas en vrienden schaar. Minimaal drie punten moe ten vergaard worden, wil men de kansen op behoud in eigen hand hou den. Volgende week dus All Reay- Velocitas om 14.50 uur. Overige uitslagen: Hoekse SV- Fluks 9-10; Velocitas-Merwede 8-8; Vriendenschaar-Avanti 10-9. Stand derde klas A distrikt Zuid- West Oranje Nassau 10 8 1 1 17 106 71 Velocitas 9 4 3 2 11 79 71 Vriendenschaar 10 4 2 4 10 79 80 Fluks 10 4 2 4 10 64 74 Merwede 10 2 5 3 9 66 65 AU Ready 9 3 1 5 7 53 69 Hoekse SV 10 2 3 5 7 67 70 Avanti 10 2 3 5 7 70 84 ROME. De Italiaanse filmproducer Carlo Ponti, echtgenoot van Sofia Loren, is in hoger beroep vrijgespro ken van smokkel van Italiaans geld naar het buitenland tot een bedrag van enkele duizenden dollars. De Centrale voor Pleegezinnen, een organisatie die zich vooral richt op het werven en ..selekteren" van pleeg- en gastgezinnen is in septem ber j.l. van start gegaan met een voorlichtingsaktie in de provincie Zeeland. De Centrale wil hierdoor in kontakt komen met belangstellen den én mensen die voor korte of lan gere tijd onderdak willen verlenen aan kinderen of jongeren, die om uit eenlopende redenen niet langer thuis of in een tehuis kunnen blijven. Cen traal is deze aktie staat de vertoning van de film .Nestwarmte" Het ver haal van de film is eigenlijk overbe kend: Een gezin valt uit elkaar. Moeder overspannen, vader onmachtig, zoon Hans is het huis uit. Na de zoveelste ruzie loopt moeder weg. Van de bu ren is weinig te merken. Vrienden en vriendinnen van dochter Connie kun nen niet mee naar huis, omdat zij zich schaamt voor de ruzies. De politie kan niets doen, maar waarschuwt het maatschappelijk werk, De hulp verlening ontfermt zich over het kind. Het tehuis een geheel andere leefwereld met eigen gewoontes en gebruiken. De „deskundigen" praten druk over oplossingen. De volwasse nen menen het goed, maar kunnen de kinderen niet geven wat ze zoeken. Connie heeft behoefte aan „nest warmte. Deze film, geregisseerd door Thijs Chanowski, wordt donderdag 11 fe bruari a.s. in het „Huis van Nassau" L. Nobelstraat 2 te Zierikzee. De aanvang is 20.00 uur. De entree bedraagt 2,50. Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar en beroepskrachter van gedachten te verwissellen. Ieder die belangstel ling heeft wordt van harte uitgeno digd deze filmvoorstelling bij te wo nen. „Jeugd Onderdak" Middelburg (Tel: 01118-28555) Voor 25 jaar ZIERIKZEE. De waarnemend korpschef van de gemeentepolitie te Zierikzee wijst belanghebbenden er op dat het zonder ontheffing verbo den is met een dragline te rijden, te doen of laten rijden over de voor het openbaar ij- en andere openstaande wegen! ADVERTENTIE. Het over enige maanden te openen nieuwe Zweedse Rode Kruis ziekenhuis roept sollici tanten op voor de functie van chef van de keuken, salaris f 316,16 tot f 343,20 per maand excl. 6 DREISCHOR. Vrijdag a.s. zal een tweede Nutsavond worden georgani seerd door ,,Nut en Genoegen" in ca fé Centrum. De heer H. J. Stuvel zal een causerie houden overHet Delta plan en de problemen". OOSTERLAND. De hevige windstoten die zich voordeden heb ben ook in onze gemeente hier en daar wat schade berokkend. Het erg ste was de in aanbouw zijnde boerde rij ,,De Abeele" er aan toe. De over eind staande spanten werden omver geslagen en vernielden op hun beurt weer verschillende gedeelten van muren. BRUINISSE. De in de Ned. Her vormde kerk te Bruinisse gehouden wederopbouw collecte bracht f 228,— op. NIEUWERKERK, 31-1. André Koot van biljartvereniging De Wig uit Renes- se is de verrassende kampioen geworden van de distriktfinale derde klas bandstoten, die het afgelopen weekeinde werd verspeeld in café De Meebaal in Nieuwerkerk. Koot bleef ongeslagen en werd zonder meer een verdiend en uitermate sterk kampioen, omdat hij naar gelang het toernooi vorderde steeds beter ging spelen. De finalepartij tegen zijn naaste belager Adrie Oosse van biljartvereniging Bommenede uit Zonnemaire vormde daarvoor het beste bewijs. In slechts negen beurten rammelde André Koot de benodigde 25 beur ten bij elkaar om meteen ook maar het hoogste partijgemiddelde van het toer nooi te laten aantekenen. Een gemiddelde van 2,72 is in de derde klas bepaald niet alledaags. nooi promoveerden. In de voor- wedstrijden was bovendien Wijnand aan de Wiel gepromoveerd. Deze DOS-speler hield daarin een positie ve marge van eenduizendste punt over (1,001). Theoretisch was Koot al voor de fi nalepartij kampioen. Oosse kon de titel alleen nog naar zich toehalen, wanneer hij in de finale met 25-0 zou winnen in twee beurten, hetgeen na tuurlijk slechts een droom kan zijn. Waarschijnlijk door deze wetenschap kwam André Koot tot die geweldige finale tegen zijn opponent, maar dat hij voortreffelijk overweg kan met het bandstootspel liet hij ook al zien in de zesde (voorlaatste) ronde toen hij in dertien beurten wist te winnen van Leen Hokke. Het eerste team van de badmintonklub Zierikzee, dat kampioen werd in de tweede klas van de af deling Zeeland. Gehurkt v.l.n.r. de dames Corrie Keizer, Conny Cashoek en Petra Krello en staande de heren André Koster, Harry Koster en Dave Clark. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ook het derde team werd kampioen, maar dan in de derde klas van de afde ling Zeeland. Gehurkt de dames Karin de Vos (links) en Erica Vuyk en staand de heren Ger Kops (links) en Hans Reijbering. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6