ERIC DE NOORMAN SUCCESJES Reparaties AUTORIJLES (N)IETS VOOR U? f 30,- per uur BERT NEIJENHUIS Edelsmederij M. Jech Mededelingen Gemeente Zierikzee OPRUIMING HEMO ZIERIKZEE UITVOERING N. FILIUS VRACHT AUTORIJLES f 45,- per uur BERT NEIJENHUIS 6 Want Gij, HERE, hebt mij verheugd door uw daden Over de werken Uwer han den zal ik juichen. Blij mogen wij u meedelen, dat God aan onze liefde en zorg toevertrouwt, onze K1RSTEN Zus van HESTER en JUDITH B. OOSTERBROEK J. J. OOSTERBROEK- PULLEN 26 januari 1982 Irenestraat 14 4328 BV Haamstede Met blijdschap en dankbaar heid geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon JAN ADR1AAN We noemen hem Arjan AD DE BRUINE NEL DE BRUINE- FLIKWEERT 26 januari 1982 Weelstraat 44 4307 BS Oosterland Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" NIC-JAN SCHRIER CARLA WANDEL trouwen op vrijdag 5 februari 1982 in het gemeentehuis te Westerschouwen om 15.00 uur. Gelegenheid om ons te feliciteren van 19.00 tot 20.30 uur in het „Durpsuus" te Ellemeet. Januari 1982 4328 BH Haamstede, Zandweg 24 4325 ED Renesse, Lindelaan 13 Wij gaan wonen: Beatrixstraat 19, 4328 BN Burgh-Haam- stede. DEN HAAG. De vaste tweede-ka- merkommissie voor defensie ziet geen aanleiding de behandeling van de begroting van defensie, die voor volgende week op de kameragenda staat, uit te stellen. UTRECHT. Het overleg tussen de hoofddirektie van het gemeenschap pelijk administratiekantoor (GAK) en de vakbonden over de problemen rond de beloging van de medewer kers op de ziektewetafdelingen wordt volgende maand voortgezet. SCHEEPVAART Abida, 26-1 te Monrovia Acila, 25-1 te Hongkong Acmaea, 6-2 te Curcao verw. Acteon, 27-1 te Singapore Aldabi, 26-1 te Bordeaux Alnati, 25-1 10 noord Sao Vicente naar Antwerpen Amersfoort, 26-1 van Aruba naar Punta Cordon Amstelburcht, 25-1 370 zuid Azoren naar USA Atlantic Star, 25-1 van New York naar Porthmouth Baltimore Ondina, 26-1 van Cardon naar Port land Maine Onoba, 25-1 te Lymebay Vitrea, 27-1 van Mina Sqar naar Ka rachi Zafra, 25-1 te Auckfield MARKTBERICHTEN Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 27-1. Aanvoer: totaal 6928, runderen 2486, graskalveren 282, vette kalveren 39, nuchtere kal veren 2251, schapen 1149, lammeren 5; geiten 33, slacht varkens 723, slachtrunderen 1234. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1600 - 1950; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2100 - 2675; klamvaarzen 1850 - 2200; guiste vaarzen 1800 - 2150; pinken 900 - 1175; graskalveren 700 - 1100; nuchtere kalveren roodbont 225 - 535; zwartbont 175 - 410; weideschapen 80 -ƒ 170; lammeren 80 - 160; vette schapen 190 -ƒ 290; vette lammeren 190 - 275. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,15, 2e 7,40 - 8,45; vaarzen le 7,45 -ƒ 8,45, 2e 6,75 - 7,45; koeien le 7,55 - 8,45, 2e 6,95 - 7,55, 3e 6,65 - 6,95; worstkoeien 5,30 -ƒ 6,60. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,80 -ƒ 7,00, 2e 6,50 - 6,80, 3e 6,10 -ƒ 6,50, dikbillen 9,45 - 13,80; slachtzeugen le 3,25 - 3,35, 2e 3,15-3,25, 3e 2,50-/ 3,15. Beursbericht Markt Goes van dinsdag 27 januari 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,50 - 51,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 53,00; zomer- gerst, basis 16 53,25 - 54,25; voergerst, basis 16 48,25 -ƒ 48,75; haver, basis 16 45,25; erwten (kleine groene) 82,00 -ƒ 86,00; Schokkers 88,00 - 94,00; Capucij- ners 167,50; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 177,50 - 182,50; karwij (boeren schoon) 245,00 - 262,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 282,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 22,00 -ƒ 27,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 23,00 - 28,00 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,50 - 10,— per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 25 januari 1982: Bintje 35-50 mm 21,50 - 22,50 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 37,00 - 39,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,12 - 0,17 per kg. Zaai- uien, grove blanke partijen, 0,18 - 0,20. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,— - 110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,— - 105,—; schokkerstro 100,—- 125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Tot onze diepe droefheid is, toch nog onverwachts, zacht en kalm van ons heengegaan, onze broer, zwager en oom LEENDERT BAKKER op de leeftijd van 78 jaar. J. BAKKER Familie MEGANCK Familie ONASSE Rotterdam, 26 januari 1982 Beukelaarsstraat 11a Correspondentie-adres M. Onasse, Oldegaarde 642 d, 3086 AK Rotterdam Bezoek en gelegenheid tot condoleren in de rouwkamer Maasdamstraat 4 (Mijnsherenplein) te Rotterdam-Zuid: donderdag van 20.15 tot 20.45 uur. De crematie zal plaatsvinden vrijdag 29 januari in het Crematorium Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101, na aankomst om circa 14.30 uur. Vertrek vanaf het woonhuis om 14.00 uur. Op Zijn tijd heeft de Heere plotseling van ons weggeno men onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM HAECK echtgenoot van E. BERGHUIS op de leeftijd van 59 jaar. Dordrecht: Bruinisse: Salt Lake City: Liverpool: Hilversum: Bruinisse: Middelburg: P. J. BOOT-HAECK M. BOOT K. C. HAECK-JUMELET J. M. VAN HORSSEN-HAECK W. H. G. VAN HORSSEN A. C. HAECK G. HAECK-HUDSON D. VAN MAAREN-HAECK A. VAN MAAREN K. DE JONGE-HAECK L. DE JONGE A. A. VAN DER LEER-HAECK A. A. VAN DER LEER Neven en nichten 27 januari 1982 Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het over lijden van mijn geliefde man, onze vader en schoonvader MARTINU S HENDRIK VAN DER MEER betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie, K. E. v. d. MEER-KRISTELIJN Zonnemaire, januari 1982 Voor de vele blijken van medeleven welke ik mocht ontvan gen na het overlijden van mijn geliefde broeder JAN SOONS zeg ik u langs deze weg mijn welgemeende dank. C. SOONS Brouwershaven, januari 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Half jaar oude racefiets, ex tra acc. p.n.o.t.k. 01110-2720. Piano Zimmermann, 5 jaar oud 3200,-. Tel. 01110-4470. Houtblokken voor de open haard en allesbranders, onge zaagd of gezaagd en gekloofd te leveren v.a. 70,- per m3. A. Leeuwe, Noordwelle, 01116-1768. Slaplanten in perspot. P. C. Geluk, Zwaneburgseweg 11, Kapelle bij Zierikzee, tel. 01110-2791. Gebruikte materialen, vele maten, gebruikte banden. Kleine dieselmotor (Lister), ijzeren H. binten, slijptol op lucht, luchtsleutel, autora dio, radiocassette. Tel.: 01114-2399. Een degelijke en sterke fiets. Geheel kompleet 295,-. Met garantie. Rijwielhandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Brui nisse, tel. 01113-1663. Catamarang Swift", incl. 2 stel zeilen, alle beslag r.v.s., t.e.a.b. tel. 01113-2301. Voor het inlijsten van bor duurwerk, diploma's of foto's etc., hebben wij ook in- en verkoop van antiek of uit grootmoederstijd of wat re paratie. Bel dan 01114-1657. A. Dorst, Molenweg 57, Oosterland. Zelf stroom opwekken bij ka- ravan, boot, e.d., Honda- agregaten. Tuincentrum Re- nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Hevea rubberlaarzen (groen), maten 42 t/m 46 42,95. Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Diepvrieskist, 220 1. (Marij- nen), 2 jaar oud, praktisch niet gebruikt 300,-; Mercury 3'/2 jaar oud, elek. starten, 50 pk 2.000,-; Speedboot/vis- boot aluminium in redelijke staat, incl. ankergerij 1.150,-; Waterski's; Ski-lijn; 4 zwemvesten; brandblusser 350,-. Het bovengenoemde Mercury, speedboot, ski-uit rusting, tesamen 3.250,-. Tel. 01113-1268. Hubo Karweishop Renesse voor hang- en legkasten. Laagste prijzen. Wij maken ook kasten op maat, voorde lig. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- i harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. «AAAAAAAAAAAAAAAAAi 't Is 't proberen waard! Nu eerste 10 rijlessen voor personenauto, schakel of automaat Autorijschool Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, tel. 01110-5081-3742 fU\J Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 Eiken wandschaarlampen. Ook losse kappen. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588. 1 kg. fijne riblappen 16,60; 1 kg magere speklappen 8,50; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Renault 5 TL, b.j. 1974, i.g.st. 01119-1737. Mazda 1300 1972, kleur wit, 1:16, vraagprijs 850,-. Tel. 01112-1862. Caravan Sprite, lengte 3.20 m. met koelkast en voortent in prima staat. 01110-3979. Peugeot 504, half '77, bellen tussen 18.00 en 19.00 uur. 01110-2977. Bankstel, kompleet met ta fel; Mazda 323 1300 1. 1978. Wegens einde werk. Tel. 01110-5442. Sla- en bloemkoolplanten. Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Dames- en herenrijwielen in velen soorten en maten. Rij wielhandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Voor: huisbrand kolen, open haard of allesbrander. Diver se soorten voorradig. Olie Butaan en Propaan Gas. J. Tuinman, Weeldeweg 58, tel. 01115-1678, Burgh-Haam- stede. Hometrainers, kompl. met km-teller en snelheidsmeter v.a. 260,—. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Wijziging bestemmingsplannen I De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 januari 1982 heeft besloten dat een wijziging van het bestemmingsplan ..Poortambacht II" wordt voorbereid voor een ge bied, gelegen aan de Miereweg en het Eerste Weegje. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 29 januari 1982 ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. II De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 januari 1982 heeft besloten dat een wijziging voor een gedeelte van het bestemmingsplan „Poortambacht VII" wordt voorbe reid. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 29 januari 1982 ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. De loco-burgemeester, C. BIJ DE VAATE Zierikzee, 28 januari 1982 Art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door de heer L. Kooman, Eerste Weegje 2 te Zierikzee, een bouwaanvraag is inge diend voor het bouwen van een land- bouwschuur aan het Eerste Weegje, kadastraal bekend gemeente Zierik zee, sectie K nr. 134. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor dit perceel van kracht zijnde bestemmingsplan „Poortambacht II", doch is in overeenstemming met de in voorbereiding zijnde gedeelte lijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan me dewerking te verlenen met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouw vergunning kan echter eerst worden verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven; deze ver klaring kan pas worden aangevraagd nadat wij de aangrenzende of naburi ge eigenaren en gebruikers in de gele genheid hebben gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daarte gen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande lig gen de op de bouwaanvraag betrek king hebbende bescheiden met in gang van 29 januari a.s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken ter inzage. Gedurende de hier boven genoemde termijn kan een ie der zijn (gemotiveerde) bezwaren te gen het onderhavige bouwplan aan het college van burgemeesteer en wethouders, Meelstraat 8 te Zierik: zee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 28 januari 1982 Hondenbelasting Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend, dat nog niet geregistreerde houders van hon den in de gelegenheid worden gesteld alsnog aangifte te doen van het hou den van honden in de gemeente Zie rikzee. Aangifte dient te geschieden vóór 1 maart 1982 ter gemeentesecretarie, Verrenieuwstraat 1 (tel. 01110-3151, toestel 38). In de periode 15 februari 1982 tot 15 maart 1982 kan steekproefsgewijs een controle worden toegepast op het houden van honden. Opsporing van niet geregistreerde honden kan verdubbeling van de aanslag tot gevolg hebben. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester -A. G. IZEBOUD, secretaris Atag gasstel, bankstel, bed den. Tel. 01110-4440. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering „De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Te koop gevraagd: Een winkeltoonbank, mini maal 2 mtr. lang. Tel. 01113- 2201. Stripboeken, kapot geen be zwaar. Tel. 01113-1272. Diversen: Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. nu kopen is geld verdienen Speciale aanbiedingen: TRIMFIETSEN KINDERFIETSEN SPORTFIETSEN BROMMERS Lage prijzen, zie etalages Weststraat 5-7 Meerijden of meerijders ge vraagd tegen betaling: Zonnemaire-Middelburg v.v., 5 dagen in de week, 7.15-16.30 uur. Tel. 01112-1832. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Meubel- en tapijtreiniging volgens de spray extractie methode. Bel Ambacht B.V., tel. 01114-2648. Wij zoeken voor onze rom melmarkt studieboeken, leesboeken, stripboeken. Wij komen ze gratis bij u opha len. Bel a.u.b. 01110-4940. Zitdag te Brouwershaven 1 februari in het wijkgebouw. Pedicure-Podologe A. G. Steendijk, tel. afspr. 01110- 4440. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Bril stuk of niet in orde? Tel. 01110-2029. Wij komen U be zoeken, Bergmans Brillen Zierikzee. Gevelreiniging. Ambacht B.V., tel. 01114-2648. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Wij zoeken nog spulletjes voor de rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zolder of in de schuur? Gooi het niet weg! Wij komen het gratis bij u ophalen. Bel a.u.b. 01110- 4940. S. V. Velocitas Serooskerke 30 januari, aanvang 19.30 uur Dorpshuis Pedicure Praktijk hervat I I 140,- examengeld Vrachtautorijschool Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, tel. 01110-5081-3742 Wigberths wraak 15. Hoewel Eric het liefst voor de Pieten ver- borgeft had gehouden, dat zij Wigberth ken nen, kan hij niet verhinderen, dat Mildred op haar broeder toesnelt, zodra ze daar de kans toe krijgt. „Och, mijn goede broeder", hoort Eric haar fluisteren, „het is dus toch werkelijk waar. dat je spion was?" „Stt", snauwt Wigberth haar toe, „praat daarover niet". Peinzend fronst Eric de wenkbrauwen en naast hem snuift Aranrod vol minachting. „Hij spion? Op zijn gunstigst heeft hij de Pie ten, de Britten en zichzelf proberen te dienen en zichzelf het meest". De Noorman haalt aar zelend de schouders op. Het idee, dat Wigberth met levensgevaar gespioneerd heeft voor de Britten klopt niet erg met de indruk die hij van hem had, maar toch, men kan zich vergis sen. „Als hij gespioneerd heeft, geef ik geen duit meer voor zijn leven", mompelt hij tegen Aranrod. „Goed gezien", klinkt een scherpe stem en opkijkende ziet Eric de Pictenhoofdman aan zijn zijde rijden. „Het leven van deze Brit is waardelozer dan een rat. Hij zal sterven en zijn boze zuster met hem. En gij honden even eens. Gij zult de dageraad niet meer aanschou wen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6