Herenteam Mevo '80 verliest een punt uit tegen Spivo 4 Ontspannen generale voor Kwiek tegen te zwak Kangoeroes: 3-0 WIK in poule A nagenoeg niet meer in te halen P.V. „Gevleugelde Vrienden" hield internationale duivenshow 5 Voor topper tegen Ibis Bedrijfsvolleybalkompetitie Schaakvereniging Zierikzee Chris van de Wielen -damkampioen 2e klasse All Ready blijft in degradatiezone Wedstrijd programma Delta Federatie Zwakke wedstrijd basketbalteam Mevo '80 2-2 gelijkspel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE - Dinsdag 26 januarj 1982 Nr. 23054 BRUINISSE, 23-1. Een week voor de belangrijke uit wedstrijd tegen Ibis heeft het damesvolleybalteam van Kwiek uit Bruinisse een gemakkelijke 3-0 overwinning geboekt op het erg zwakke Kangoeroes. Alleen in de tweede set leek het er even op, alsof er een set zou moe ten worden afgestaan, maar nadat Kangoeroes gevaar lijk dicht in de buurt van de winst was gekomen zorgde een tempoversnelling ervoor, dat er alsnog met 16-14 werd gewonnen. In de derde set liet de thuisploeg ver volgens niets meer aan het toeval over. Het damesteam van volleybalvereniging Kwiek, dat aanstaande zaterdag de uitermate belangrijke wedstrijd tegen naaste konkurrent Ibis moet gaan spe len in Hellevoetsluis. Bij winst is het volgende kampioenschap nagenoeg een feit (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Dat is zo ongeveer gebruikelijk voor ons", stelde Sonja Krijgsman na afloop. ,,We spelen altijd wel een mindere set, zeker wanneer de tegen stand gering is. Dan willen we nog wel eens te veel dollen, maar meestal komt het allemaal nog goed. On danks het feit, dat de ploeg nog be hoorlijk jong is hebben we daarvoor al routine genoeg. We spelen inmid dels al weer heel wat jaartjes samen". Stimulans Momenteel leidt Kwiek in de twee de klas de dans voor Ibis, dat een wedstrijdpunt minder heeft. Aan staande zaterdag staat de uitermate belangrijke ontmoeting tussen de beide koploopsters op het program ma. „Dat wordt de wedstrijd van de waarheid", denkt Sonja Krijgsman. De Kwiek-damesploeg, die ge traind wordt door Kees Arendsman van het Middelharnisser Intermezzo en gecoached door Henk Rutgers, die overigens zaterdag nog op win tersportvakantie was, is een erg goed uitgebalanceerd geheel zonder opval lende uitspringers in kwalitatief op zicht. „We hebben dit seizoen wel Corrie Wilbrink erbij gekregen van Intermezzo en dat is een gevoelige versterking", vertelt Sonja Krijgs man. „Zij heeft aardig wat derde divisie-ervaring. Zo'n speelster, die het team een beetje draagt, hadden wij nog net nodig". Het is een vurige wens van de Brui- nisser dames om dit jaar het kampi oenschap in de tweede klas binnen te halen. Eenheid De eerste set werd een simpele 15-8 zege voor Kwiek, ondanks het feit, dat er nogal menig opslag knullig werd vergeven. De eenheid van het team stond in die fase evenwel toch garant voor de gemakkelijke set winst. In de tweede set liep Kwiek aan vankelijk ver weg van Kangoeroes, maar toen men het daarna geruime tijd wel geloofde konden de tegen standsters op karakter terugkomen tot 11-11. Tot aan 14-14 ging het ver volgens gelijk op, maar toen serveer de Dianne Jonker de partij in Kwieks voordeel uit. De derde set was vervolgens een vertoning van kracht van Kwiek zij de. Via 4-0 en 4-1 duurde het tot aan 4- 1 vooraleer Kangoeroes nog een paar puptjes mocht scoren, maar daarna vond de thuisploeg het dan ook wel letjes (15-3) en was de wedstrijdwinst met 3-0 voor Kwiek. Voor Kwiek kwamen Marjo van der Have, Hanny van Breda, Sonja Krijgsman, Janny de Oude, Lia van de Berge, Dianne Jonker, Corry Wil brink en Coby Schults in aktie. Eerste herenteam Het eerste herenteam van de Brui- nisser volleybalvereniging behaalde in eigen zaal eveneens een ruime overwinning tegen Kangoeroes, maar moest de tweede set toch aan de tegenstanders laten. De eerste set le verde een vlotte 15-6 winst op voor Kwiek, maar ongekonsentreerd spe len in de tweede set leverde in een mum van tijd een 12-4 achterstand op, die niet geheel meer kon worden goedgemaakt. Via 11-13 werd het 11- 15 voor de bezoekers. In de derde set moest Kwiek aanvankelijk weer een achterstand inkasseren, maar men ZIERIKZEE, 22-1. In poule A van de bedrijfsvolleybalkompetitie heeft WIK haar leiderspositie weer kun nen verstevigen. Zelf won het team uit Kerkwerve met 3-0 van het Ha venpark, terwijl naaste konkurrent MEVO in het treffen met Big ,,S" één set moest prijsgeven (2-1). Het team van Reisbureau van Oe- veren kon dank zij een verrassende 2- 1 overwinning op de Putters de rode lantaarn overdoen aan B.B. Wan- sink. WIK 11-29; MEVO ll-25;MEVO II 11- 25; Big „S" 11-23; de Putters 10-16; PJZ 10-10; Reisb. v. Oev. 10-8; Haven park 11-8; Kwiek 11-8; B.B. Wansink 10-7. In poule B moest het team van de Christelijke Scholen Gemeenschap in de ontmoeting met de reserves van WIK één setpuntje prijsgeven (2-1). Zeelandia liet de kans liggen om op gelijke hoogte te komen met nummer twee op de ranglijst daar in het tref fen tegen het Opel Team genoegen moest nemen met een 2-1 overwin ning. De ploeg van de CPJ kon haar positie wat verbeteren met een 2-1 overwinning op Frisol. Zw. R. Kr. Z'huis 10-27; Chr. Sch. Gem. 11-24; Zeelandia 11-23; Onder dak 9-19; WIK II 10-15; Frisol 10-12; Opel Team 11-10; CPJ 11-10; MEVO IV 9-9; Luctor 10-4. In poule C moest Cluzona in de ont moeting met dt reserves van het Reisbureau van Oeveren één setpunt je (2-1) laten liggen. Het Nieuwerkerkse team, dat mo menteel nog de tweede plaats bezet, wordt na op de hielen gezeten door de ZWN, dat met 3-0 van Brogum won, en WIK III dat met 3-0 de baas bleef over de Rabobank. Renesse 9-25; Cluzona 11-25; ZWN 11-24; WIK III 11-24; Willibrordus 9- 17; Brogum 11-15; Zw. R. Kr. Z'huis II 10-9; Reisb. v. Oev. II 10-8; Rabobank 10-4; PJZ II 10-1. In poule D kon Mevo III de leiding van het niet spelende DFS overne men door met 3-0 van Kwiek te win nen. MEVO Dl moest met lede ogen toezien dat het met 2-1 door MEVO DII werd geklopt. Renesse III ging met 3-0 de boot in tegen het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis III, terwijl het Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis IV met 2-1 aan het langste end trok in de ontmoeting met de reserves van DFS. MEVO III 13-37; DFS 13-35; Zw. R. Kr. Z'huis III 13-28; Renesse III 13-25; WIK Dl 13-24; Cluzona 12-21; DFS II 13-19; MEVO Dl 13-15; MEVO DII 13- 15; WIK DII 12-13; Zw. R. Kr. Z'huis IV 12-12; PJZ III 12-10; Br'haven 12- 10;Kwiek 11-1. In poule E kon WIK IV zich zonder al te veel problemen aan de leiding handhaven met een 3-0 zegen op SAZ. De reserves van Renesse wonnen verrassend met 3-0 van DTS, terwijl de reserves van Zeelandia de ontmoe ting tegen Schouwenoord konden af sluiten met een 2-1 overwinning. WIK IV 11-25; Fiscus 10-21.DTS 11-20; Renesse II 11-15; PTT 9-15; Zee landia II 11-14; SAZ 11-13; Fiscus II 9- 12; VCS 10-10; Schouwenoord 11-10. beschikte nu toch over de langste adem (16-14). De vierde set was ver der louter een formaliteit. Kwiek hervond zich in deze set volledig en overklaste Kangoeroes dan ook ruimschoots met 15-2 en een 3-1 wedstrijdzege. Ervaring- Het tweede damesteam van Kwiek liep in Spijkenisse tegen de zoveelste nederlaag. Spivo 3 was veel te sterk voor het jeugdige Kwiekteam en won dan ook gemakkelijk met 3-0 en de alleszeg gende setstanden 15-4, 15-5 en 15-3. Door veel misverstanden en bijzon der veel konsentratieverlies aan Kwiekzijde was de ontmoeting ei genlijk slechts een formaliteit. Deze ploeg mist zonder meer nog de erva ring, maar zal na verloop van tijd ze ker betere resultaten gaan boeken. Het tweede Kwiekherenteam speelde een uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Top 3 in Den Briel. De eerste set leverde na veel span ning nog een zege op voor de thuisploeg (15-13), maar in de tweede set leek Kwiek op een gemakkelijke setzege af te stevenen. De Bruinisser ploeg nam een 14-7 voorsprong, maar Top wenste zich nog lang niet neer te leggen bij de nederlaag. De Brielse ploeg kwam terug tot 14-14, waarna een ware zenuwenoorlog ontstond. Kwiek beschikte uiteindelijk over de langste adem en won de set met de niet alledaagse 19-21 score. Door een erg goede opslag haalde Kwiek ver volgens ook de derde set naar zich toe via 9-15 en de vierde set was een ge trouwe kopie van de eerste, met dat verschil dat nu Kwiek wat gelukki ger was in de afwikkeling (13-15)'. De Bruinisser ploeg had een bijzon der lastige klip omzeild. Voor de ont moeting nam Top een derde plaats in, terwijl kwiek op de vijfde plaats bi vakkeerde. In de 18e ronde van de huishoude lijke kompetitie werden maandag, 18 januari jl.11 partijen gespeeld. De uitslagen; J. J. v. d. Ende-R. v. d. Veken 0-1; H. Uil-M. M. Krijger 0- 1; A. J. Scheele-R. Moerman 0-1; H. C. Jukkenekke-A. M. v. d. Westen 0-1; J. A. J. v. d. Made-J. L. Bom V2-V2; J. Verkerk-P. van Baarle 0-1; C. van Eldik-P. M. Bouwens 0-1; L. Oosse-P. Wiebols 1-0; B. S. Spiegels-A. Louws 0-1; H. L. H, Timmermans-A. Waai- jers 1-0; C. P. Polderrrian-H. van Ros- sum 1-0. Afgelopen zaterdagmiddag is Chris van de Wielen uit Nieuwerkerk, lid van damklub Zierikzee, kampioen geworden van de 2e klasse van de persoonlijk Zeeuwse kampioen schappen in 's-Gravenpolder. Zelf won hij van P. Versluit uit Co- lijnsplaat, door een goede behande ling van het eindspel. Doordat de eni ge konkurrent Gorsse niet verder kwam dan remise tegen Spee is, met nog één ronde te gaan, Chris van de Wielen onbereikbaar geworden voor de achtervolgers. Deze titel is een bewijs van kracht van deze speler, die nog maar voor het derde jaar lid van Zierikzee is. Overigens een mooi sukses voor Zie rikzee samen met het le klassekam pioenschap van Sjaak Douw, dat vo rige week behaald werd. In de hoofdklasse lijkt de inzin king van Cor Boot - wel wat laat - voorbij. Hij behaalde een goede posi tionele zege op J. v. d. Beek uit 's- Gravenpolder, die tot voor zaterdag tweede stond op de ranglijst. Overtuigend Zeeuwse kampioen is geworden Johnny de Leeuw uit Goes, pas 16 jaar oud, die cracks als Schun- selaar, Kasse en Rijk achter zich hield. Zaterdag 30 januari de laatste ronde in hoofdklasse en 2e klasse. Het korfbalteam All Ready heeft zaterdag in sporthal Onderdak 6-6 gelijk gespeeld tegen de Hoekse SV. Door het gelijke spel klom All Rea dy wel weer een plaatsje op de rang lijst, maar het blijft dringen in de derde klas. Nog zeker zes van de acht ploegen komen in aanmerking voor degradatie, maar ook het op de twee de plaats staande Velocitas is nog verre van zorgenvrij. Merwede, Vriendenschaar en Fluks hebben al lemaal acht punten uit negen wedstrijden en All Ready, Hoekse SV en Avanti verzamelden elk zeven punten. De Zierikzeese ploeg heeft nog een achterstallige wedstrijd te gen Velocitas te goed. Voor Oranje Nassau valt er nog weinig te duchten. In totaal worden veertien kompetitiewedstrijden gespeeld. De uitslagen en de nieuwe stand in de derde klasse A van het distrikt zuid-west van het KNKV; AU Ready- Hoekse SV 6-6; Merwede-Vrienden- schaar 7-7; Avanti-Oranje Nassau 3-6; Velocitas-Fluks 12-4. Oranje Nassau 9 7 1 1 94- 64 15 Velocitas 8 4 2 2 71-63 10 Merwede 9 2 4 3 58-57 8 Vriendenschaar 9 3 2 4 69-71 8 Fluks 9 3 2 4 54-65 8 All Ready 8 3 1 4 46-57 7 Hoekse SV 9 2 3 4 58-60 7 Avanti 9 2 3 4 61-74 7 Voor de zeehengelaars staan er ze ven wedstrijden op het programma die in aanmerking komen voor het Delta kampioenschap. Voor deze 7 wedstrijden worden er 6 geteld. Het programma luidt als volgt: 1. 20 maart St. Maartensdijk; 2. 4 april Lepelstraat; 3. 2 mei Bergen op Zoom; 4. 15 mei Renesse; 5. 20 juni Kloosterzande; 6. 16 oktober Kapelle (Zld.) en 7. 31 oktober 's Heerenhoek. Het herenteam van de basketbal vereniging Mevo'80 speelde een zeer zwakke partij tegen Scheldesport in Terneuzen. Zo makkelijk het Zierik zeese team vorige week won in Sou burg, zo kansloos was het nu. Vooral in de eerste helft werd er niet goed gekombineerd en kon Peter van Bemden pas in de zevende mi nuut het eerste tegendoelpunt sco ren. Inmiddels was de stand wel 10-2. Ook het tweede doelpunt kwam van Peter, waarna Bob Noomen het pet vond. Mevo speelde een beetje chao tisch, waardoor de ruststand sterk iy het nadeel was voor Mevo: 30-14. In de tweede helft draaide het team van Mevo eindelijk wat beter en Pe ter van Bemden scoorde in 6 minuten 4 doelpunten. Nadat Bob Noomen de strafcorners'goed had benut wist de tegenpartij in de 11e minuut het eerste tegendoelpunt te scoren. Me vo, die het spelbeeld beheerste begon een ware opmars, maar de achter stand was te groot om nog in te ha len. Mevo die er toch nog alles aan deed om de overwinning mee naar huis te nemen moest lijdzaam toezien hoe de tegenpartij het spel zeer vertraagde. Eindstand: 40-34 voor Scheldesport. Dames 1 Het eerste damesteam van Mevo'80 speelde een leuke partij tegen Delta Colijn uit Colijnsplaat in sporthal Onderdak. Al verloren ze met 15-25, er was toch een stuk verbetering in het spel, mede door de twee debutan ten, Ellen Dreijer en Nelleke de Vlie ger. In de eerste minuut mocht Janny Pankow al strafcorners nemen, maar die miste ze allebei. Mevo-speelster Greet Schipper wist met een mooie afstandsschot de eer nog te redden. Ook Nelleke v. d. Werf scoorden voor Mevo en met zeer goed opbou wend spel vanuit de verdediging speelde Mevo een behoorlijke partij in de eerste helft: Ruststand 8-18. In de tweede helft was het Mevo da mesteam toch sterker dan Delta Co- lijn. Het was Greet Schipper, die 7 van de 9 punten scoorde in de tweede helft. De andere twee punten werden ge scoord uit strafworpen door Andrea Bech. Maar deze winst was te weinig om het verlies in de eerste helft te kompenseren, zodat men weer niet tot een overwinning kwam in een zeer sportieven wedstrijd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Het wordt tijd dat alle anti-fascistische krachten zich samenbundelen om onze wereld zo te vormen, dat ze in vrede en vrijheid bewoond kan worden. Dit zei de Amsterdamse wethouder W. Polak tijdens de herdenking van de bevrij ding van het koncentratiekamp Auschwitz bij het Auschwitzmonu- ment op de Nieuwe Oosterbegraaf plaats in Amsterdam. ROTTERDAM. De Transgulf-groep in Geneve, waarmee de Ogem-top af gelopen zaterdag vergeefse bespre kingen heeft gevoerd over de over dracht van de Stokvis-groep heeft plotseling toch weer belangstelling getoond. BRUINISSE, 23-1. De P.V. „Ge vleugelde Vrienden" hield vrijdag en zaterdag een zeer geslaagde interna tionale duivenshow in het „Durps'Uus" te Bruinisse. Mooiste duif van de tentoonstelling werd een oude doffer van de heer C. Beijer uit Zuid-Beijerland. De P.V. „Gevleugelde Vrienden" organiseerde deze duivenshow voor de vierde maal. Het bestuur toonde zich tevreden over 'de publieke be langstelling en ook financieel gezien kon over een goed geslaagd evene ment worden gesproken. De inzending geschiedde door mid del van een viertal duiven per stand. Vrijdagochtend werden de keuringen verricht door de heren van der Heide en Versendaal, twee bij het N.P.O. te Utrecht aangesloten keurmeesters. De uitslagen Mooiste oude doffer, C. Beijer, Zuid-Beijerland; Mooiste oude dui- 4 -V. vin, C. van Loon, Hoeven; mooiste jonge doffer, M. Schouteren, Steen bergen; mooiste jonge duivin, J. Ne lemans, St. Willebrord. le prijs J. Nelemans, 396% punten, st. 91; 2e C. Beyer, 369J/2 punten, std. 26; 3e J. Nelemans, 396% punten, std. 75; 4e C. van Loon, 369punten, std. 11; 5e C. Beyer, 369 punten, stand 4; 6e mevrouw Ewijk-Baartmans, 369 punten, std. 94; 7e C. v. d. Hoek, 369 punten, std. 6; 8e J. Nelemans 369 punten, std. 98; 9e J. van Vliet, 369 punten, std. 23; 10e A. Paassens, 368punten, std. 74; lie C. Beyer, 368% punten, std. 45; 12e C. van Loon, 368% punten, std. 82; 13e M. Schouteren, 368% punten, std. 22; 14e P. Giljam, 368% punten, std. 56; 15e Koert-Jordaan, 368% punten, std. 7; 16e C. Ewijk, 368% punten std. 85; 17e J. van Vliet, 368% punten, std. 55; 18e L. v. d. Hoek-Zn., 368% punten, std. 54; 19e J. B. Leys-Zn., 368% pun ten, std. 66; 20e Koert-Jordaan, 368% punten, std. 97; 21e P. Bolders, 368 punten, std. 89. BRUINISSE. De keurmeesters Van der Heide en Versendaal verrichtten vrij dagochtend de keuring tijdens de duivenshow van de P.V. Gevleugelde Vrienden". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) AMSTERDAM. Zestien peuter werksters houden sinds maandag morgen het centraal bureau van de vereniging „Ons Huis" aan de Amsterdamse Stadhouderskade be zet. AMSTERDAM. De produktie uit herstel- en verbouwingswerkzaam heden in Nederland zal dit jaar met 12,7 procent dalen ten opzichte van 1981. Afslankerij tijdelijk DEN HAAG, 25-1. De kans dat maaltijd-vervangende slankheidsprodukten tot blij vend gewichtsverlies leiden is uiterst klein. Tot die slotsom komt Koopkracht, het blad van Konsumeriten Kontakt, na een onderzoek dat het blad sa men met Koning Klant" van de VARA uitvoerde. De meeste mensen hebben overgewicht te wijten aan ver keerde eetgewoontes, die door gebruik van een onnatuurlijk dieetprodukt niet aangepakt worden. Daardoor is de kans op blijven succes bij gebruik van zo'n produkt erg klein, al dus de onderzoekers. Met ge wone levensmiddelen, die goedkoper en smakelijker zijn en evenveel kalorieën leveren, zou een dieet gemakkelijker vol te houden zijn. DEN HAAG. Met een aftakking van de aardgaspijpleiding door de Waddenzee naar Vlieland en aanslui ting van circa 400 woningen en za- kenpanden op het Waddeneiland op een aardgasdistributienet is een be drag van circa acht a negen miljoen gulden gemoeid. GEMERT. De werkgroep Gemeen tepolitiek heeft langs de verschillen de toegangswegen van het Brabantse Gemert pseudo verkeersborden ge plaatst waarop staat „Gemert Atoomvrije Zone". Dat heeft een woordvoerder van de werkgroep meegedeeld. DEN BOSCH. De gemeentepolitie van Den Bosch heeft de uitbraak van zeven gedetineerden in het Huis van Bewaring in Den Bosch weten te voorkomen. DEN HAAG. Voor de Poolse am bassade in Den Haag hebben maan dagmorgen acht leden van de F.N.V. postgevat. Zij zijn gewapend met spandoeken waarop de beknotting .van de vakbondsrechten in Polen aan de kaak wordt gesteld. UTRECHT. De Nederlandse Spoor wegen hebben er geen enkele moeite mee om ook in de toekomst door te gaan met het munitietransport van uit de Eemshaven naar West-Duits- land. DEN HAAG. Minister Zeevalking van verkeer en waterstaat is niet ge porteerd voor aanvullende financiële steun van het rijk aan de rederij Doeksen, die de veerdiensten van Vlieland en Terschelling met Harlin- gen onderhoudt. SPIJKENISSE, 23-1. Zonder coach Marco Reedijk trad het volleybalteam van Mevo'80 zaterdagavond in Spij kenisse aan tegen Spivo 4. Mevo speelde met twee ver vangers, Wim van Mourik en Herbert Swartz, die een verdienstelijke wedstrijd speelden. Zij vielen in voor de geblesseerde Tonnie Merle en Joop Juffermans. Spivo bleek gedurende de hele wedstrijd, die in een 2-2 gelijkspel eindigde, een tegenstander van for maat. De aanvalskracht en het blok waren sterke punten. In de eerste set bleef het aan- valsspel van Mevo door gespannen heid en een te afwachtende houding beneden de maat. Spivo liep uit naar 9-2, maar Mevo kwam tot 9-9 terug. Toch verloor het Zierikzeese team de set met 15-9. Mevo, dat niet gewend was om in dit seizoen met setverlies te worden gekonfronteerd, raakte ook in de tweede set ver achter. Spivo kwam op 2-0 door een 15-8 setwinst. In de derde set zag het er aanvanke lijk naar uit alsof Mevo zijn eerste nederlaag tegemoet ging. maar een goede mentaliteit bracht Mevo de winst in de derde set, 7-15. In de vier de set leek Mevo vrij makkelijk naar een 2-2 gelijkspel toe te gaan (6-14 voor), maar Spivo kwam terug tot 14- 14. Mevo won echter alsnog, 14-16 en dat betekende een 2-2 eindstand. Ge zien de blessuregolf is het niet al te lastige programma voor de komende weken, uiterst welkom voor het eerste herenteam. Derde herenteam Het derde herenteam bezorgde de toen wel aanwezige coach Reedijk vrijdagavond in de wedstrijd tegen Rowido 3 uit 's-Gravendeel een ple zierige verrassing. Het Mevo'80-team distancieerde zich door de 3-0 over winning (17-15, 15-11 en 15-9) van de twee degradatieplaatsen in de derde klasse D. Het vierde herenteam speelde in Hellevoetsluis 2-2 gelijk tegen Ibis 4. De eerste set werd gewonnen, de tweede set ging verloren, evenals de derde set. De laatste set won Mevo met 13-15 en kwam op 2-2. Dames Naast een verwachte 0-3 winst van het eerste damesteam in Mijnshee- renland tegen hekkesluiter Volley/V.d.B. 2 vielen er nog twee positieve resultaten bij het dames volleybal te registreren. Het tweede team speelde tegen ti telkandidaat Setpoint in Zuidland tot ieders verrassing gelijk (2-2). Na de eerste set met 15-6 te hebben verlo ren, won Mevo de tweede set met 12- 15, na een 12-8 achterstand. In de der de set blufte Mevo de tegenstander volkomen af via een 2-15 winst. De laatste set ging echter verloren met 15-6. Het derde damesteam boekte thuis tegen Data C/D 5 een 3-1 zege en pas seerde daardoor het Oud-Beijerland- se team op de ranglijst in de vierde klasse F. Mevo bezet nu een tweede plaats, dat recht geeft op het spelen van p.d.-wedstrijden aan het einde van de kompetitie. Meisjes Het meisjesjeugdteam raakte het ongeslagen rekord kwijt door in de uitwedstrijd tegen Sparta/H uit Mid- delhamis een 3-1 nederlaag te lijden. In de eerste set speelde Mevo vrij konstant, waardoor een 11-15 setzege werd geboekt. Daarna volgde een de sastreuze 15-0 nederlaag. De twee nog resterende twee sets leverden geen volledig herstel op, 15-11 en 15- 12. Door de nederlaag verliest Mevo de eerste plaats aan Data C/D uit Oud-Beijerland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5