voor f 2999,- intermeubel deurloo Keurslager ROOKWORST antiek DINSDAGMORGEN GEOPEND J. G. L. Simmers Adverteren doet verkopen! ERIC DE NOORMAN Het Niewe Moollenhuys STREEKNIEUWS SUCCESJES HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN! ZWAAR EIKEN BANKSTEL KRIJNSE LOCKER DE WERKPLAATS J. v. d. HOEK FRANK GILIJAMSE LEKKER ROOKVERS" zoutarme rookworst VARKENSROLLADE.6,75 GEBRADEN GEHAKT 0,85 Vers lams- en kalfsvlees Tien jaar later electra - water - sanitair Nieuwbouw verbouw reparatie en onderhoud GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 25 januari 1982 Nr. 23053 7 Mooie koilektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiks voor werpen Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 De Heere, die leven gaf en le ven spaarde, verblijdde ons zeer met de voorspoedige ge boorte van een zoon en broertje HENDRIK MARTIN US (Henk) G. MOL M. MOL-VAN LAGEN MARK GEERT HANS GEURT-JAN MARLEEN 25 januari 1982 Deltastraat 25 4306 BJ Nieuwerkerk ALKMAAR. De president van de rechtbank in Alkmaar, mr. T. W. At- tema, vindt dat het bestuur van de Katholieke kleuterschool Maria Go- retti in Hoogwoud (N.H.) geen wille keur verweten kan worden, door een leerlingetje te weigeren, omdat de ouders niet principieel voorstander zouden zijn van bijzonder onderwijs. De president wees in zijn uitspraak in kort geding de eis van de ouders van het meisje af hun kind alsnog toe te laten tot de kleuterschool ZIERIKZEE Causerie voor NCVB-afdeling In het Hervormd Verenigingsge bouw vond de maandelijkse vergade ring plaats van de NCVB-afdeling. Spreker was burgemeester W. den Boer van Middenschouwen, met als onderwerp „Christenvrouw en poli tiek". Vraag is - volgens hem - of christenvrouw en politiek in één adem kunnen worden genoemd. Hij merkte op dat de huidige huis vesting, de werkwijze in het huishou den, de betere materialen e.d. hebben gemaakt dat de vrouw meer tijd heeft voor de politiek. In de vorige eeuw was alleen de mannelijke be lastingbetaler kiesgerechtigd. De vrouwen kwamen in aktie en kregen kiesrecht in 1919, maar het duurde nog tot 1963 voordat de eerste (A.R.)- vrouw in de Tweede Kamer kwam. Vrouwen in de politiek werken doorgaans harder en er wordt meer op hen gelet. In het verleden werd be wust gekozen voor gelijkgezindheid, maar tegenwoordig is overtuigend niet meer alleen bepalend voor de keuze. Er is trouwens ook meer verloop in de partijen als vroeger. De gekozen vertegenwoordiger neemt een ver trouwenspositie in en de christen vrouw speelt daarin ook een aktieve rol. Zij neemt op een voortreffelijke manier haar plaats in in de politiek. Enkele nadien gestelde vragen wer den uitvoerige behandeld. De verga dering stond o.l.v. de presidente mevr. E. Tuitman-v. d. Maas, die me diteerde over het schriftgedeelte Luk. 11:30 en 42. Aan het slot werd Gez. 312 gezongen: de heer Den Boer sloot met dankgebed. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Alblasserdam: G. Zon- neberg, Amstelveen-Buitenveldert (part-time); te Haskerhorne-Oude- haske-Vegelinsoord: J. Pannekoek, Burbach (wonende te Höxter, Did.). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Berkel en Rodenrijs: D. T. Vreugdenhil, miss. predikant te Curagao; te Emmeloord: W. Tiekstra, Blija-Holwerd. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Noordeloos: H. H. Klomp, Zwaagwesteinde. Aangenomen naar Nijkerk: A. Ste- houwer, Aldergrove (Canada, pred. Free Ref. Church of N.A.). Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Rhenen in kombina- tie met dovenzorg en voor Rilland- Bath: Th. van Stuyvenberg, Melis- kerke. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Chilliwack (B.C. Can.): F. Mallan, Rhenen, die be dankte voor Terneuzen. Te Zutphen is op 21 januari overleden onze beste schoon zoon, zwager en oom HENDRIK ANTON ELISA VAN GRIETHUYSEN echtgenoot van P. M. VAN DONGEN op de leeftijd van bijna 72 jaar. Uit aller naam: M. VAN DONGEN-RIDDER Zierikzee, Scheldestraat 16 Heden behaagde het de Heere, tot onze grote droefheid, na een geduldig gedragen lijden van onze zijde weg te ne men, onze geliefde zwager en oom MICHIEL MARINUS VAN HOUSELT echtgenoot van JACOMINA DOOGE op de leeftijd van 58 jaar. Oosterland: J. OTTE-DOOGE C. OTTE Krimpen a/d IJssel: J. C. DOOGE D. DOOGE-KREUK Oosterland: L. OTTE-DOOGE J. L. DOOGE L. DOOGE-DE BRUINE A. DOOGE L. DOOGE-STOUTEN M. DOOGE J. DOOGE-DE BRUINE M. DOOGE-DE BRUINE Zierikzee: M. OSINGA-DOOGE Neven en nichten Oosterland Heden behaagde het de Heere na een kortstondige ziekte uit ons midden weg te nemen onze geliefde en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder LEENTJE VAN SCHOUWEN Weduwe van JOZEF RIDDERHOF op de leeftijd van 86 jaar. Zierikzee: T. MAIJS-RIDDERHOF F. A. MAIJS Noordgouwe: M. J. MOELIJKER-RIDDERHOF S. P. MOELIJKER M. v. d. WEKKEN-MAIJS L. P. v. d. WEKKEN TANJA, STOFFEL en MARIANNE Zierikzee: F. KOMMER-MAIJS C. W. KOMMER AD en FRANS Noordgouwe, 23 januari 1982 Correspondentie-adres F. A. Maijs, St. Domusstraat 57, 4301 CN Zierikzee Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. In de kerk der Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de St. Domusstraat te Zierikzee zal woensdag 27 ja nuari a.s. een rouwdienst gehouden worden welke aan vangt om 13.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvin den te Noordgouwe om 14.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal van bovengenoemde kerk. Tot onze diepe droefheid overleed te Goes, zacht en kalm, onze lieve zuster, schoonzuster en tante J. W. L. VAN FRAASSEN-DE VRIËZE L r echtgenote van C. VAN FRAASSEN Renesse: J. DE VRIEZE-GELEIJNSE Ouwerkerk: W. VAN DER WERF-DE VRIEZE J. VAN DER WERF Renesse: L. L. BRAAL-DE VRIEZE A. W. BRAAL L. DE VRIEZE-VOS Haamstede: L. J. DE VRIEZE C. H. DE VRIEZE Neven en nichten 23 januari 1982 Voor uw belangstelling en hartelijke blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder ELIZABETH VAN DER SLUIJS-VAN DE VELDE betuigen wij u onze welgemeende dank. Son: Eindhoven: C. POSTMA-VAN DER SLUIJS J. VAN DER SLUIJS Januari 1982 Te koop: Speciale open haard kolen en div. andere brandstoffen. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei schor, tel. 01112-1443. Koelkast, 5-pits gasstel, bankstel, elek. oven en een 1- pers. bed. tel. 01110-4440. .met prachtig rundleer van f 4995,- ZOLANG DE VOORRAAD STREKT Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee, Telefoon (01110) 2946 Op de gasrekening besparen? Wij helpen u daarbij. Deur-en raamprofielen, tochtband, brievenbusafsluiters, voorze traamprofielen, buisisolatie, glaswolrollen, tempex radia torfolie, enz. Hubo-Karwei shop, Renesse. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Wengé wandmeubel, br. 2.20 mtr. hoog, 1.75 mtr. prijs 225,-. Tel. 01117-1816. Yamaha, 3 jaar oud, zeer veel chroom, pr.n.o.t.k. Tel. 01113-2808. Te koop gevraagd: Pony of hitje. Cees Snijders, tel. 2521, Zierikzee. Te huur gevraagd: Wij zoeken voor onze ass. be drijfsleider (alleenstaande) kleine woonruimte (apparte ment) in of in de omgeving van Burgh-Haamstede. Bun galowpark ,,'t Zeepe", Hoge- weg 44, 4328 PG Burgh- Haamstede, tel. 01115-1698. Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. aoooooQooooooooooooooooooooocooooocoooooeooooooooooo* ONDERSTAANDE WINKELS IN RENESSE ZIJN IEDERE VERSMARKT DOE-HET-ZELF-ZAAK CENTRA ZELFBEDIENING HUISHOUDELIJKE APPARATEN KADOARTIKELEN AARDEWERK GLAS CAMPING ACCESSOIRES AUDIO-VIDEO lOOQCoooooooooooooooooooooooooeooaooooooooaooooooooooeooooooeeeS Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. tweede rookworst HALVE PRIJS Klasse van huis uit onze 500 gram 100 gram STEEDS VOORRADIG: is echt is van Keurslager VISSTRAAT 11 - ZIERIKZEE Benieuwd hoe het de familie uit „Groenten uit Ba len" nu verder vergaat? Of gewoon nieuwsgierig hoe een vlaamse familie Doorsnee zich met kunst- en vliegwerk probeert te hanhaven in deze woelige tijden van werkloosheid en doemdenken Alle antwoorden vindt u in Walter v. d. Broeck's blijspel 99 een herkenbaar stuk volkstoneel gespeeld door Toneelgroep Bent met o.a. Jo de Meyere Woensdag 27 januari om 20 uur te zien in de Concertzaal te Zierikzee Kaarten f 16,50; CJP/Pas 65 f 9,50 uitsluitend tel. te bestellen op dinsdag 26 januari van 19-20 uur onder nr. (01110) 2192 en woensdag vanaf 19 uur a/d zaal. Installatiebedrijf Billijke prijzen zonder voorrijkosten TEL. 01112-1267 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken in gevolge artikel 12 van de wet Algemene Bepalingen Mi lieuhygiëne, bekend, dat bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van; 1. M. P. Capelle, Kerkstraat 4, Oosterland om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bouwbedrijf/timmerwerkplaats op het adres Kerkstraat 4, kadastraal bekend gemeente Duive land, sectie B, nr. 244; 2. J Dooge, Ringweg 4, Oosterland om vergunning tot het uitbreiden van een varkensfokkerij/mesterij op het adres Ringweg 4, kadastraal bekend ge meente Duiveland, sectie H, nr. 481; 3. L. van der Wielen; Sluisweg la, Nieuwerkerk-om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en-in werking houden van een varkensmesterij op het adres Nieuweweg z/n, kadastraal bekend ge meente Duiveland, sectie F, nr. 112. De aanvragen en andereter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie ter inzage vanaf 25 januari 1982 tot 25 februari 1982, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op de maandagavonden gedurende deze periode van-18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7). Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach tigde bezwaren inbrengen op de openbare zittingen waar gelegenheid wordt gegeven tot gedachten wisse ling, te houden op 9 februari 1982, op het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Om 9.00 uur t.b.v. de aanvraag van J. Dooge te Ooster land. Om 9.30 uur t.b.v. de aanvraag van M. P. Capelle te Oosterland. Om 10.00 uur t.b.v. de aanvraag van L. van der Wielen te Nieuwerkerk. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij ons college worden ingediend. Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikkin gen kan later, behalve door de aanvragers en de advi seurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij re delijkerwijze niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester e wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 21 januari 1982 Wigberths wraak 13. Met een gevoel van verbijstering staart de Noorman naar de gestalte van Wigberth; Wig- berth, de gevangene van de Pieten. Wigberth, die hij ervan verdacht met de Pieten te heulen, 't Klopt weinig met elkaar. Er is echter nu geen tijd om daar over kalm te gaan nadenken; hij en zijn mensen lopen zelf gevaar gesnapt te worden. Voorzichtig en vlug keert Eric naar zijn met gezellen terug en stelt hen op de hoogte van zijn ontdekking. De enige, die er werkelijk he vig van onder de indruk is, is Mildred; de an deren hebben voornamelijk hun eigen veilig heid op het oog, die lelijk in de knel dreigt te komen. Dicht bijeen zetten ze de tocht voort. Eric heeft nog even geopperd iets voor Wigberth te doen, maar ten eerste wat kunnen ze beginnen tegen een troep Pieten en ten tweede stuit het bij de mannen op verzet; zo sluipen ze door de duisternis voort, waarbij de hond - die het ge vaar schijnt te voelen - met stijve nekborstels om hen heendraait als een herder om zijn kud de. Even horen ze een kreet, achter hen, dan i: het weer stil en ze hopen al min of meer, dat z\ het gevaar nog kunnen ontlopen, als voor hei een schelle kreet klinkt. Dan duiken langs di richel van de klip ontelbare gedaanten op. Pio ten met de lange speren in de hand. Links vai hen, rechts, achter, overal zien ze de ring vai koud staal om zich heen. Ze zitten in een dode lijke val.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7