Taktische blunders kosten All Ready halve winst: 6-6 Ondanks 30-7 winst toch sombere gezichten bij heren Delta Sport 4 Korfbal Handbal twee minuten later zorgde dezelfde speler uit een doorloop voor 6-4. „Je ziet wel, als ze de zaken rustig aanpakken en een aanval kalm op zetten, dan kunnen ze het wel", stel de de vergenoegd lachende Rinus Bruël na puike treffer van Fonteine, waarin overigens de drie vakgenoten een even groot aandeel hadden. Later zou Bruël het lachen echter vergaan en zou hij zelfs verbolgen sporthal Onderdak verlaten, nadat coach Ri nus Kloet zijn raadgevingen in de wind had geslagen. „We hadden de wedstrijd in onze zak", mopperde Bruël na afloop. Dit hadden we nooit meer mogen verlie zen. Als een vak slecht draait, moet er zonder aanschijn des persoons ge wisseld kunnen worden. Zelfs een blinde zag nog wel, dat de tweede aanval zo vast zat als een huis. Piet de Ronde had hen via zijn ervaring over de drempel kunnen tillen, bo vendien is hij de laatste tijd geweldig op schot. Akkoord, Rinus Kloet heeft de einbeslissing, maar ik dacht, dat ik toch wel enige inspraak mocht hebben. De volgende keer zit ik even wel op de tribune in plaats van op de bank bij de wisselspelers. Dat heeft zo geen nut". In de twintigste minuut veroor zaakte Leo Fonteine de eerste Hoekse-strafworp door Helene Mey- erink bij een schotpoging de bal uit haar handen te lopen. Arie de Graaf skoorde vanaf de drie meter feilloos en een halve minuut voor tijd mocht De Graaf nog een keer aanleggen en skoren na een laatste wanhoopsof fensief van de Zuidhollanders. Ed Mayer, de Hoekse-trainer benutte zijn wisselmogelijkheden aanmerke lijk beter. John Verstel, vijf minuten voor tijd ingebracht voor de door Leo Fonteine goed in bedwang gehouden Jeroen Meyerink, was degene die wroetend en wringend de voor zijn ploeg bevrijdende tweede strafwop versierde in de slotminuut. ZAALHANDBAL NHV AFDELING ZEELAND Heren le klasse: Delta Sport-GSC III 30-7. Heren 2e klasse: Delta Sport II- Marathon II 14-13. Dames le klasse: Sluiskil-Delta Sport 4-7. Dames junioren: Walcheren-Delta Sport 16-6. Jongens-pupillen: Walcheren-Delta Sport 14-7. Jongens adspiranten: Delta Sport - Olympus 16-7. Meisjes adspirtanten 2e klasse: Delta Sport-Ouwerkerk 6-4. Alleen 2e en 3e klaswedstrijden in zaalvoetbal ZIERIKZEE, 25-1. Woensdagavond worden er in de zaalvoetbalkompeti tie alleen tweede en derde klas wedstrijden gespeeld. Officieel stond er helemaal geen programma vast gesteld, maar toen de avond alsnog vrij kwam in sporthal Onderdak besloot de kommissie van het zaal- voetbalgebeuren de aanvankelijk als laatste speelavond geprogrammeer de wedstrijden naar aanstaande woensdag te verschuiven. Om 19.00 uur wordt het spits van de avond afgebeten door de twee hekkesluiters uit de tweede klas. Bij makelaardij II en Mevo II. De eerste wedstrijd leverde een 6-0 overwin ning op voor Bijmakelaardij II, waarmee twee van de drie winstpun ten van deze ploeg zijn verklaard. Mevo II inkasseerde alleen nog maar nederlagen in de tien overige wedstrijden. Om 19.40 uur moet de koploper uit de tweede klas De Steeg het opnemen tegen het altijd lastige Brogum. Hierbij mag De Steeg ongetwijfeld waken voor onderschatting. Ook de laatste wedstrijd van de avond is er een uit de tweede klas. Om 22.20 uur spelen ZZ'72 en SVOWK tegen el kaar. De winstkansen lijken hier groter voor de ZZ'72-mannen. De overige drie wedstrijden stam men uit de derde klas. Om 20.20 uur spelen de middenmoters Stella Boys II en Renesse tegen elkaar, om 21.00 uur gevolgd door de ontmoeting tus sen Brogum II en Die Gouwe, waar bij de laatste duidelijk als favoriet geldt. De ontmoeting tussen ZZ'72 II en SVOWK II zal wel een zege voor ZZ'72 II opleveren. Deze ploegen be ginnen om 21.40 uur. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. De Amerikaanse president Ronald Reagan heeft on langs een brief van de Israëlische premier Menachem Begin ontvan gen. Dit is door een woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. KHARTOEM. President Gaaf ar Nimeiry heeft donderdag verklaard dat hij de leider van de Soedanese na tie zal blijven zolang de doelstellin gen van ontwikkeling, eenheid en souvereiniteit niet zijn bereikt. NEW YORK. El Salvador heeft de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO in een diplomatiek schrijven om uitleg gevraagd over haar be weerde steun aan het Salvadoriaanse verzet. WENEN. Kurt Waldheim voorma lig sekretaris-generaal van de Ver enigde Naties, zal in de toekomst Oostenrijk vertegenwoordigen op grote internationale konferenties. Dit heeft bondskanselier Bruno Kreisky meegedeeld op de televisie in een vraaggesprek. LONDEN. Omdat hij de hevig be- diskussieerde beslissing nam in een verkrachtingsgeval geen vervolging in te stellen is minister Nicholas Fa- ribarin, advocaat-generaal van Schotland, zich gedwongen ontslag te nemen. MÜNCHEN. De laatste weken zijn ongeveer 1.500 Oostduitse grensmij- nen bij Beieren door inwerking van sneeuw in de lucht gevlogen. WASHINGTON. De ruimtevaar ders die voor de derde proefvlucht van het Amerikaanse ruimteveer Co lumbia zijn uitgekozen, Jack Lousma en Charles Fullerton, hebben donder dag in een vraaggesprek voor de tele visie gezegd dat de problemen die de tweede proefvlucht hadden bekort zijn opgelost en dat zij op 22 maart gelanceerd hopen te worden. BRUSSEL. De werkloosheid in de tien lidstaten van de Europese Ge meenschap is nog voor het einde van het vorig jaar gestegen tot boven de tien miljoen. Dit houdt in dat meer dan negen procent van de beroepsbe volking in de EEG werkloos is. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten vinden dat de ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Alexander Haig en zijn Russische kollega Andrej Gromyko, .voorzien voor komende dinsdag in genève dóór met gaan. Dat heeft woordvoerder Dean Fischer van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken vrijdag laten weten. PEKING. De president van de Mongoolse akademie van weten schappen, Bazaryn Shirendeb, is ont slagen omdat hij niet genoeg aan dacht schonk aan het wetenschappe lijk werk van Sowjet-geleerden. Dit heeft het persbureau Nieuw China zaterdag meegedeeld. SANTIAGO. Ex-president Eduar- do Frei van Chili is vrijdag op 71- jarige leeftijd in Santiago overleden. De christendemokraat Frei was van 1964 to't 1970 president van Chili. Een duel op hoog niveau tussen Jaap. van Gastel en Theo Nieuzvhof uit.-die wèdsirijd tussen All Ready en Hoekse SV, die in 6-6 eindigde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Het is onmogelijk om ruim twin tig minuten verdedigend staande te blijven tegen een super-gemotiveer de aanval", meende Leo Fonteine te recht. „Naar gelang onze aanval steeds maar slechter ging draaien, ro ken de Hoekse-spelers hun kansen. Via twee flitsende momenten lokten ze de straf worpen uit, maar je gaat wel onnodig voor schut". In de slot- sekonden probeerde getergde Fontei ne nog wel de zaken recht te trekken, maar dat zat er niet meer in. Via een doorloopje kwam hij er nog erg dicht bij, maar hij miste bij zijn schotpo ging de nodige zuiverheid, doordat hij min of meer struikelend toeliep. Bliksemstart Evenals in Hoek van Holland, toen de groenwitte ploeg van trainer Ed Mayer halverwege al een 7-1 voor- BADMINTON ZSC III wint duel tegen Netovertnet II SCHARENDIJKE, 23-1. In de be langrijke ontmoeting voor de bezet ting van de bovenste plaats in de re- kreatiebadmintonkompetitie moest ZSC III het te Scharendijke opnemen tegen Netovertnet II uit Bruinisse. Na een spannende wedstrijd slaagde de thuisklub erin de ontmoeting met een 4-2 overwinning af te sluiten. In het dames-enkel leverde de ont moeting tussen Marianne van Dijk en Tineke van der Zande een duide lijke overwinning voor laatstge noemde op. De eerste set werd door Tineke met 11-2 gewonnen waarna Marianne de tweede set verrassend met 13-12 op haar naam wist te brengen. In de derde en beslissende set kwam Marianne er echter niet aan te pas en leverde een afgetekende 11-1 zege op voor Tineke. In het heren-enkel won Gerard Co- bussen in twee sets met 15-11 en 15-12 van Dig Vleugel. Het heren dubbel leverde een overwinning op voor de Bruse kombinatie Michel Delfgauw- Dig Vleugel. In de eerste set moesten Jan Hart- Gerard Cobussen met 15-5 het on derspit delven waarna zij de volgen de set winnend met 15-7 wisten af te sluiten. In de derde en beslissende set bleef de Bruse kombinatie met 15-11 aan de winnende hand. Het dames dubbel werd in twee sets (15-10 en 15-4) door de ZSC-kom- binatie Janny Cobussen-Marianne van Dijk gewonnen van Lora Haeck- Tineke van der Zande. Winst was er ook voor de thuisklub in het gemengd dubbel. Willy Hart en Gerard Cobussen klopten Lora Haeck en Michel Delfgauw met 15-13, 15-13, terwijl Janny Cobussen en Jan Hart met 15-6 en 15-13 de baas bleven over Tineke van der Zande en Dig Vleugel. sprong had, probeerden de bezoekers ook nu een bliksemstart te forceren, die aanvankelijk nog sukses leek te hebben ook. In de derde minuut kwam Hoekse SV op voorsprong door een af standstreffer van Saskia Vermeulen, een van de voortreffelijke dames in het bezoekende team. Evenals Hele ne Meyerink, die in het andere vak akteerde kwam de pas 18-jarige Sas kia Vermeulen al vele keren uit in vertegenwoordigende ploegen. De boomlange speelster akteerde al op dertienjarige leeftijd in de hoofd macht van Hoekse SV. Direkt na haar openingstreffer zette Leo Fon teine de partijen, eveneens van stand weer op gelijke hoogte (1-1). Fonteine had een allerminst ge makkelijke opgave, omdat hij zowel letterlijk als figuurlijk moest optor nen tegen de 2,05 meter lange Jeroen Meyerink. „Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt", meende Rinus Kloet, „want halverwege de partij ben je als kleinere man al wel helemaal rot gesprongen". Leo Fonteine deed zijn werk evenwel meer dan voortreffe lijk en was na afloop dan ook terecht tevreden over zijn optreden. „In de uitwedstrijd bracht ik er te gen dezelfde speler niet al te veel van terecht en ik wilde me vandaag dus revancheren", stelde Fonteine. „Ik heb er vandaag vier in gegooid waar bij een geweldige doorloopbal. Ik ben over mezelf best te vreden, al zal ik de laatste zijn om te zeggen, dat ik foutloos heb gespeeld. Dat doet nie mand. Hoekse SV hadden we moeten pakken, als er gekonsentreerd was gespeeld in de hele ploeg. Iets meer zelfvertrouwen zou ook geen kwaad kunnen". Gerda Kloet In de vierde minuut kwam Hoekse Sv op voorsprong door een aktie van broer en zus Meyerink, waarbij Hele ne Meyerink een onachtzaam mo ment van Gerda Kloet attent afstraf te (1-2). In de elfde minuut kwam de kleine All Ready-speelster opnieuw in de kijker, nu echter omdat zij ozonder iets of iemand in de buurt plotseling op de grond lag. „Een omgezwikte BEDRIJFSVOLLEYBAL- KOMPETITIE Poule A: De Putters-Reis. v. Oev. 1- 2; Havenpark-WIK 0-3; Big „S"- Mevo 1-2. Poule B: Frisol-CJV 1-2; Zeelandia- Opel Team 2-1; WIK II-Chr. Sch. Gem. 1-2. Poule C: Brogum-ZWN 0-3; WIK III- Rabobank 3-0; Reisb. v. Oev. II- Cluzona 1-2. Poule D: Kwiek-Mevo D III 0-3; Zw. R. Kr. Z'huis III-Renesse III 3-0; Mevo DI-Mevo DII 1-2; DFS II-Zw. R. Kr. Z'huis IV 1-2. Poule E: SAZ-WIK IV 0-3; Zeelan- dia II-Schouwenoord 2-1; DTS- Renesse II 0-3. In de tweede helft werd andermaal Bert de Vos topscorer. De lange Zeeuws teamspeler kwam vijf keer scorend uit de strijd. Kees de Vos scoorde vier keer, Jac- co Vleeshouwer en Wim van de Welle twee keer en Rinus Nuyens, Ad de Jong, Frits Verhey en doelman Koos van Zvrieten ieder een keer, waar door de komplete ploeg doel trof. Van Zwieten tekende in de laatste minuut voor nummer dertig, nadat Jacco Vleeshouwer grof was neerge legd. Oog in oog met zijn kollega Arie van de Linde maakte Van Zwie ten geen fout. Omdat de Delta Sport- goalie evenwel niet vlug genoeg in zijn doel terug was, kon Paul van de Boog in het eindsignaal toch nog de zevende GSC-treffer laten aanteke nen. „Er was natuurlijk geen enkele twijfel over een goede afloop van de ze wedstrijd", stelde Cor Mol na af loop, „maar of de kompititie ook zo goed afloopt valt nog ernstig te be twijfelen. André Hartoog is bij ons weggevallen, omdat hij heeft geko zen voor het wielfrennen en dat mag ik met een gerust hart toch een ge voelig verlies noemen. Vandaag moesten we ook Bert Nuyens missen, maar dat is gelukkig maar voor één keer geweest. Bert was voor een\ week soldaat in Duitsland. Proble- matischer wordt het als je weet, dat we in de uitwedstrijd tegen Mara- 1 thon op 28 februari ook Frits Verhey zullen moeten missen". Duidelijk is, dat Delta Sport nog altijd niet het verlies van een van de betere spelers kan opvangen, om over twee nog maar niet te praten. De blauwwitte brigade wachten nog vier kompetitiewedstrijden en iro nisch genoeg zijn die allemaal op vreemde bodem. „Misschien wat vreemd, maar je hebt er wel mee te maken", vond Cor Mol. „Het wordt nu beslist nog fiks knokken om de zo begeerde titel binnen te halen. Op 28 februari kan de buit binnengehaald worden, maar dan mogen we tevoren geen steken laten vallen tegen GSC II en Utopia. De laatste wedstrijd tegen Operatie'71 wordt dan nog slechts een formaliteit". De damesploeg speelde een aardige wedstrijd bij Sluiskil. In de eerste helft liep de blauwwitte brigade uit naar 1-5, maar in de tweede periode kwam de thuisploeg toch nog even vervaarlijk opzetten tot 3-5. Delta Sport zette echter toen orde op zaken en de zege kwam niet meer in gevaar. Voor de Zierikzeese produktie zorg den Toos Pabbruwee, Els van Zwie ten en Liesbeth Risseeuw (ieder twee keer) en Alida Nieborg. Vernietigend De dames-junioren lieten het in Vlissingen vooral in de eerste helft totaal afweten. Voornamelijk door treffers uit de counter kon Walcheren een vernietigende 13-3 voorsprong nemen, waaraan in de tweede helft niet veel meer viel te doen. De tweede periode eindigde in een 3-3 gelijkspel, maar totaal kwam Delta Sport toch een tiental treffers te kort (16-6). Beter presteerden de jongens junioren. In sporthal Onder dak werd met duidelijke 16-7 cijfers gewonnen van Olympus. Al halver wege stond de herentoekomst met 8-4 aan de leiding, waarna men in de tweede periode niet meer in gevaar kwam. ZIERIKZEE, 23-1. Volkomen onnodig heeft het korfbalteam van All Ready zaterdagmiddag een winstpunt meegegeven aan de Hoekse SV. Met nog ruim twintig minuten te spelen had de Zierikzeese formatie een 3-4 achterstand om gebogen in een voordelige en veilig schijnende 6-4 voorsprong. Vanaf dat mo ment echter kon ook de tweede All Ready-aanval met Hans en Jaap van Gastel en Corrie Kloet en Corrie Stoutjesdijk geen vuist meer maken. Het viertal zat zo vast als een huis en leek niet meer dan redelijk dan dat er via een wissel zou worden ingegrepen, waardoor er weer verse ideeën konden worden aangebracht. All Ready-trainer Rinus Bruël onderkende deze mogelijkheid, maar coach Rinus Kloet - die in de opstelling het laatste woord heeft - weiger de noch de ervaren Piet de Ronde, noch de aalvlugge Jaco Stoutjesdijk in te brengen. Twee benutte strafworpen van de kalende Arie de Graaf - waarvan de laatste dertig sekonden voor tijd - leverden uiteindelijk de koude douche op (6-6). enkel", meldde Rinus Kloet, „maar ze tapte die ook altijd in en vandaag weer net niet. Dan vraag je om moei lijkheden". Nadat Gerda Kloet was opgekalefaterd speelde zij de eerste helft nog wel uit, maar kort in de tweede periode moest zij alsnog het veld verlaten, nadat zij andermaal onderuit was gegaan. In de twaalfde minuut was Hoekse op 1-3 gekomen, omdat een lucky schot van Jeroen Meyerink het meest tot zijn eigen verbazing in de korf be landde. Hierna werden de aanvals driften van de bezoekers duidelijk minder en kon All Ready hardwer kend langszij komen. Leo Fonteine tekende voor de aansluitingstreffer na een sublieme aktie, waarbij voor al Loes Hage en Gerda Kloet knap voorbereidend werk verrichtten. In de 24e minuut was het Rini Snijders, die mocht scokren, nadat hij volledig was vrijgespeeld. Gerda Kloet droge de bal andermaal aan (3-3). Kort voor het rustsignaal was het andermaal Helene Meyerink die voor een Zuidhollandse voorsprong zorgd- fe door van ver te scokren (3-4). „Er is nog helemaal niks aan de hand", meende trainer Rinus Bruël, nadat de spelers naar de kleedkamer waren gegaan om even op adem te komen. „Als de ploeg vooral gekonsentreerd blijft spelen hoeven ze dit niet te ver lezen. Zo sterk is Hoekse niet. Alleen de lengte van de spelers is een handi- kap voor ons, maar daar kan ade- kwaat tegen worden opgetreden." De eerste minuten van de tweede helft waren helemaal voor All Rea dy. Na vier minuten kwam de Zierik zeese ploeg naastzij. Een aantal schotpogingen van de broers Van Gastel belandde steeds op de korf, maar toen Hans van Gastel zich on der de paal had weten te manoeuvre ren, kon de lange Theo Nieuwhof niet anders dan een strafworp forceren. Corrie Kloet liet zich het buiten kansje niet ontnemen (4-4). Onenigheid In de zesde minuut was het Leon Fonteine, die van afstand All Ready voor het eerst op voorsprong zette en ZIERIKZEE, 24-1. Zoals wel gevoegelijk mocht worden aangenomen heeft de herenhandbalformatie van Delta Sport geen enkele moeite gehad om de laatste kompetitiewedstrijd in eigen zaal in winst om te zetten. GSC III werd na een zwakke eerste en een wat betere tweede helft gedecideerd met 30-7 af gedroogd. De damès zorgden in Sluiskil voor een aardige verrassing door met 4-7 te winnen van de gelijknamige formatie. De dames-junioren daarentegen lieten het andermaal lelijk afweten. In Vlissingen was Walcheren veel doel treffender, getuige de 16-6 uitslag. De jongens-junioren bleven hun leeftijdge noten van Olympus ruimschoots de baas (16-7) en het tweede herenteam kwam ook al winnend uit de bus (14-13). Afgaand op de stand op de ranglijst en de uitslag in de uitwedstrijd (32-8) was de enige vraag, die voor de wedstrijd Delta Sport-GSC III gesteld mocht worden: Hoe hoog zal de score nu oplopen? Dat het uitein delijk niet de mogelijke veertig of misschien wel 45 treffers werden, zat hem voornamelijk in de eerste dertig minuten toen Delta Spon erg veel kleine technische oneffenheidjes in het spel deed, waardoor de Goese te genstanders in die fase tot een rede lijk ogende 13-4 ruststand konden ko men en er eigenlijk nauwelijks spra ke was van „wegspelen" door de on geslagen koploper. Gemotiveerd „Het is een tegenstander, waarte gen je moeilijk gemotiveerd kunt spelen", verontschuldigde coach Cor Mol zijn mannen, „maar het was in derdaad niet geweldig". Het werd overigens een wedstrijd, waarin de strafworpen van tijd tot tijd als rijpe appelen van de boom vielen. Al na 120 sekonden had scheidsrechter Depré al twee keer de zwaarste straf uitgedeeld. GSC UI mocht de scoren openen toen Rinus Nuyens nogal fors aan de noodrem trok toen Huib Quinten dreigde door te breken. Paul van de Boog liet doel man Koos van Zwieten kansloos. Amper een minuut later waren de rollen omgekeerd. Nu werd Rinus: Nuyens door Huib Quinten afgestopt- en mocht Kees de Vos de partijen- weer op gelijke hoogte brengen. Tot aan de zestiende minuut bouw de Delta Sport daarna een ruime 8-1 voorsprong op, vooraleer GSC weer iets opbouwends kon verrichten. In die fase had de thuisploeg evenwel al veel verder afstand kunnen nemen als ër niet zo nonchalant met de vele kansen was omgesprongen. Deze nonchalance stond ook aan de basis van GSC-treffers. In de eerste helft tekenden zo ongeveer alle spelers voor de Zierikzeese produktie, waar bij nog vier benutte strafworpen. Bert de Vos en Jacco Vleeshouwer scoorden drie keer, Kees de Vos en Ad de Jong twee keer en Rinus Nuy ens en Wim van de Welle een keer. In de tweede helft speelde de thuisploeg duidelijk gekonsentreer- der en doeltreffender. Er werd aan merkelijk minder balverlies geleden, ondanks het feit dat de Goesenaren veel feller op de man speelden en veel overtredingen maakten. Slechts twee keer werd een GSC- speler voor twee minuten naar de kant gestuurd en het pleit voor de discipline in de Delta Sportploeg, dat de partij toch niet onnodig uit de hand liep. De in hun kunnen erg be perkte GSC-spelers speelden vaak veel te geniepig en ze hadden veel te veel trekpartijen nodig om de score te beperken. Delta Sport speelde in deze fase evenwel bijna ouderwets en de blauwwitte brigade scoorde er - met uitzondering van een korte peri ode - lustig op los. Kees de Vos legt aan voor een doelpoging. Hij wordt evenwel geremd door een hand op zijn rechterschouder. Huib Quinten veroorzaakte hiermee een van de vele strafworpen, die GSC moest toestaan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4