OPRUIMING ERIC DE NOORMAN 7 H. h. kompetitie Schaakver. TOG V oor wedstrijden 2e klas bandstoten Uitgave van de „Dwerg Stern" Voor 55 jaar Uitnodiging SUCCESJES VERLICHTING JOH. DE VRIES H.H. ADVERTEERDERS Gemeente Westerschouwen HINDERWET OPRUIMINGSKOOPJES T LI 1 C KI APPELMARKT 24 1 niCIM ZIERIKZEE Regelmatig adverteren de bron van uw verkoop! Wigberths wraak Ook in de 17e ronde van de huis houdelijke kompetitie van de Bruse schaakvereniging T.O.G. slaagde dit maal M. Houkamp er niet in de ko ploper J. de Jonge te bedreigen. Abr. v. d. Berge hield A. Douw op remise. J. hagens had met wit weinig moeite met A. Kik, terwijl J. Reurich met schitterend spel won van W. van Maurik. J. de Korte, met zwart spe lend, blijft in de top door winst op P. Holleman; J. Knop kon het niet bol werken tegen de op de tweede plaats staande J. v. d. Bos. C. v. d. Berge liet L. Beider kansloos; D. van Wolferen speelde L. Kostense in weinig zetten van het bord. W. Hoek kon ook nu geen vuist maken; hij zag zijn partij tegen L. Holleman volledig de boot ingaan. Uitslagen: J. de Jonge-M. Hou kamp 1-0; Abr. v. d. Berge-A. Douw V2-V2; J. C. Hagens-A. Kik 1-0; J. Reurich-W. Van Maurik 1-0; P. Holle- man-J. de Korte 0-1; W. Hoek-L. Hol leman 0-1; D. van Wolfereri-L. Kostense 1-0; H. Knop-J. v. d. Bos 0- 1; C. v. d. Berge-L. Beider 1-0. ZIERIKZEE, 21-1. Aan de voor wedstrijden bandstoten 2e klas van het distrikt Schouwen-Duiveland zal door dertien spelers worden deelge nomen welke in twee poules zijn in gedeeld. In poule A zullen uitkomen: W. Donkersloot, J. Tempel, J. Vis, A. Heijboer, F. van der Lee en C. de Wit. In de poule B zullen uitkomen: C. van der Werf, L. Koopman, J. Stols, J. Meganck, J. Verboom jr., A. Kort en L. van Nieuwenhuize. In de poule A zal worden gespeeld op donderdag 28 januari (OKK); dins dag 2 februari (Bommenede) en don derdag 11 februari (DOS). In poule B zijn de wedstrijden vast gesteld op donderdag 28 januari (DOS), donderdag 4 februari (Onder Vrienden) en dinsdag 9 februari (B.V. Renesse). SCHEEPVAART Amersfoort, 21-1 van Languaira naar San Juan Antilla Bay, 20-1 Kp. St. Vincent naar Rotterdam Nedlloyd Nassau, 20-1 van Punta Arenas naar Panama Kanaal Nedlloyd Delft, 20-1 van Jeddah naar Singepore BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Verschenen is het „Eerste helft - 1982 - nummer van de „Dwerg Stern", het blad van de Jeugdvogel- wacht. Het blad ziet er heel fris uit, ener zijds door een „kleuren"-cover en bijzonder lollige - een geslaagde - te keningetjes tussen de tekstbladzij den. Tekstmatig trouwens „staat er wat in ook", zoals uitrustingstips voor exkursies, en (geld moet er ook zijn) alles over het lidmaatschap van de Jeugdvogelwacht. Verslag wordt gedaan van een viertal gemaakte ex kursies. Na de puzzelrubriek, typering van een aantal plantjes, dat je tegen kunt komen als: Gevlekte rupsklaver, Grasklokje, Guichelheil e.d. Een bij drage verder over het z.g.n. „Atlas- projekt", waarin plaatsen staan ge noteerd, waar bepaalde vogels voor komen. Flora en fauna van „het slik" (het wad) komen ook aan de or de en dan een verhaal over de marter- achtigen: bunzing, hermelijn, wezel. Tot slot het exkursieprogramma voor de eerste helft van 1982. Leuke „Dwerg Stern". ZIERIKZEE. Het herbedelven van eenige waterleidingen volgens bestek no. 574 is door het Dagelijksch bestuur van het Waterschap Schou wen aanbesteed en gegund aan J. K. uit Zierikzee voor f 502,—. ADVERTENTIE. Groote Harder wijkers 7 cent, lekkere bruine bak- bokking 5 cent. gerookte makreel 25 en 30 cent. Bosjes Engelsche sprot 20 cent. ZIERIKZEE. Naar men ons mee deelt is de tweede winterlezing die deze maand gehouden zou worden met het oog op de vele griepgevallen voor onbepaalden tijd uitgesteld. ELKERZEE. Ook Eikerzee en Scharendijke krijgen elk hun benzi nepompen. Reeds zijn er vanwege de Nederlandsche Petroleummaat- schappij twee reservoirs, elk 6000 l per tram aangevoerd en ter plaatse gebracht. Voor de heeren autobezit ters uit de omgeving voor zeker een groot gerief. Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon MAARTEN JAN (Martijn) Martijn is het broertje van MARIJE en JORIEN JAN en MARRY SLIJKHUIS-VIJGE 22 januari 1982 Deltastraat 9 4306 BJ Nieuwerkerk Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" JOKE GAST en JOS PELGRÖM trouwen 4 februari in Emmeloord. Receptie 6 februari van 15.00-17.00 uur in restaurant „De Vier Jaargetijden" te Zonnemaire. Januari 1982 „Schuitkaai", 4318 EN Brouwershaven „Isodorushoeve", Uiterdijkenweg 28, 8315 PR Luttelgeest Hartelijk dank voor de belangstelling, felicitaties, bloemen en geschenken, die wij van u mochten ontvangen op onze 25- jarige huwelijksdag. C. VAN DEN BOS E. W. VAN DEN BOS-SCHILPEROORT Januari 1982 Van Hertsbekestraat 22 4311 GT Bruinisse Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader KRIEN WANDEL betuigen wij onze hartelijke dank. Familie WANDEL Zierikzee, januari 1982 De vele blijken van medeleven, ons betoond na het zo plotse ling overlijden van onze lieve moeder en oma JANNETJE DE LOOZE-VAN BURGH heeft ons veel steun gegeven. Wij betuigen daarvoor onze welgemeende dank. Familie KRISTALIJN-DE LOOZE Familie VAN BURG-DE LOOZE Familie VAN DUIVENDIJK-DE LOOZE Zierikzee, januari 1982 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven mij be toond na het plotseling overlijden van mijn lieve man SAMUEL DE VLIEGER betuig ik u mijn oprechte dank. C. DE VLIEGER-BEUKELAAR Zierikzee, januari 1982 Langs deze weg danken wij H.H. doktoren en .wijkzusters, en bejaardenhulp voor de goede verzorging in al die jaren van mijn lieve vaderen opa JOH. STOEL Ook voor de vele blijken van deelneming die wij hebben mo gen ondervinden na het overlijden van onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, betuigen wij onze oprechte dank. Namens de familie, Mevr. M. W. FONDSE-STOEL H. FONDSE Haamstede, januari 1982 Noordstraat 24 Op D.V. 1 februari a.s. zal de heer J. VAN SLUIS 25 jaar als onderwijzer aan de School met de Bijbel te Nieuwerkerk verbonden zijn. Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en In standhouding van Scholen met de Bijbel te Nieuwer kerk, biedt hem en zijn gezin naar aanleiding hiervan een receptie aan, welke gehouden zal worden op maan dag 1 februari 1982 in het Dorpshuis, Poststraat 20 te Nieuwerkerk van 19.30-21.00 uur. i Ouders en oud-leerlingen worden voor deze receptie hartelijk uitgenodigd. HET BESTUUR Te koop: Honda agregaten, om zelf stroom op te wekken bij de caravan, boot of in de hobby schuur. Tuincentrum Renes se, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Isolatie- en tochtweringsarti- kelen. Hubo Karweishop, Re nesse. Nieuwe stacaravans ±15 stuks, o.a. Norwind, Sun See ker, Boston, enz. „De Smok kelhoek". Gebruikte caravans, keus uit ±30 stuks. „De Smokkel- hoek", Biezelinge. Tel. 01102- 1623. Chateaux, de 1982-modellen zijn er. Nog enkele 1981-mo- dellen met 10% korting. „De Smokkelhoek". Hobby, nog enkele 1981-mo- dellen met 10% korting. „De Smokkelhoek". Bürstner. de 1982-modellen zijn er. Nog enkele 1981-mo- dellen nu 10% korting. „De Smokkelhoek". Adria, de meest verkochte ca ravan. Nog enkele 1981-mo- dellen van de A.C.-serie, nu 10% korting. „De Smokkel hoek". Alle evenementen Sportpa leis Ahoy. tel. (01116) 1473 bellen. Hout en diverse andere open haard brandstoffen in handi ge meeneem-verpakking. (Ook een leuk idee voor een warme attentie). Fa. L. Ber- revoets Zn, Wevershoek 9, Zierikzee. Voor buitenvogels: strooi- voer, pindanetjes 1,50; vet bollen 0,50; Mezenbollen 0,75; ongebrande pinda's. Tuincentrum Sluijs, Hooge- zoom 44, tel. 01115-1437. Sla- en bloemkoolplanten in perspot voor onder glas. Tuincentrum Renesse, Laóne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf J. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. Racefietsen vanaf 503,-, grote voorraad en maten. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 2248, Kerkwerve. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Ruime eengezinswoning in de Volkerakstr., Zierikzee. 4 sl.kamers, badk., 2e toilet, dubbele beglazing, geïso leerd dak, tuin op het zuiden. P.n.o.t.k., inl. na 19.00 uur. 01115-1675. Toeval? Ja, door toevallige omstandigheden, kunnen wij u aanbieden: filters voor uw afzuigkap 45/55 cm 1,- p. stuk, niet voor handelaren. Deurloo Zierikzee, Meel- straat 31-33. Voor wand- en vloertegels en plavuizen gaat u natuurlijk naar Tegelhandel de Boerde rij. Wij hebben vele soorten en voordelige prijzen, uit voorraad leverbaar. Ook houten schroten a ƒ1,- per m1, Langeweg 59, Anna Jaco- bapolder, tel. 01677-2632, ook zaterdags open. Opel Kadett 1979; Honda Ac cord 1978; Datsun 120 AF II 1978; Toyota Corolla 1974; Fi at 127 128; Citroën Dyane 1981. Autobedrijf v. d. Have, St. Joostdijk 45, Oosterlarid, tel. 01114-1743. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,-. Afgehaald contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Voor zelfbouw. Broeikasglas 1 m x 60 cm en 60 x 50 cm. Kastroeden en ijzeren onder bouw, ook in gedeelten. Spanten ook geschikt voor schuur. Kapbreedte tot 10 m. Haamstede E. Jonker, tel. 01115-1566. Aardgaskachel, als nieuw. Tel. 01115-2579. Speciale open haard kolen en div. andere brandstoffen. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei schor, tel. 01112-1443. Azobè schuttingen: onder houdsvrij en zeer lange le vensduur. Tuincentrum Re nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos- kerke en Noordwelle voor het opmeten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Z.g.a.n. Nordmende K.T.V. 66 cm, prijs 698,-. Tel. 01119- 1786. 1 autoradio, 1 trouwjurk, maat 40/42, 1 projectie scherm, 2 autobanden, radial maat 135 sr x 13. Prijzen n.o.t.k. Te bevragen: tel. 01110-5808. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. BUITENLAMPEN TAFELLAMPEN WANDLAMPEN SPOTS tegen afbraakprijzen HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; maken bekend, dat van 14 t/m 24 december 1981 bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinder wet zijn ingekomen van: 1. J. Gloude te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een hotel restaurant, gelegen aan de Ramp weg 1 te Renesse; 2. Vliegclub Haamstede te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gastank voor L.P.G.-gas; 3. C. Veerhoek te Renesse, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor de bar Oril- la en cafetaria de Zoom gelegen aan de Hogezoom 169 te Renesse; 4. H. Beije te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbe drijf met manege, gelegen aan de Stoofweg 10 te Re nesse; 5. L. Lemsom te Renesse, voor het oprichting, in wer king brengen en in werking houden van 2 winkels met verkoop van bouwmaterialen en textiel, gelegen aan de Hogezoom 171-173 te Renesse; 6. N. J. van den Berg te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bar gelegen aan de Hogezoom 184 te Renesse; 7. H. P. van Oost te Renesse, voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een cam- pingbedrijf, gelegen aan de Hogezoom 112 te Renes se; 8. L. J. Blom te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een werkplaats, kantine, kampwinkel en pompinstalla- tie, gelegen aan de Hogeweg 96 te Burgh-Haamstede. De aanvragen alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 22 fe bruari 1982 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, alsmede op 25 januari en 1, 8 en 15 februari 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. 18.00 uur tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 februari 1982 schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe re delijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 22 januari 1982 VEEL VOORDEEL VOOR U MET DEZE -i, 1 ,rl THEEDOEKEN 6 voor 15,- THEEDOEK met bijpassende keukendoek 6.45 WASHANDJES 11 stuks voor 10- prachtige BADDOEKEN prima kwaliteit 7,50 SLOPEN 100% katoen 5- p.st. LAKENS- LAKENSETS DEKBED OVERTREKKEN ZEER VOORDELIG 4 m.slips voor 10, 4 d.slips voor 10, KOALA h. slips 5,- bijp. singlets 5,50 En nog vele ander koopjes vindt u bij: 12. Uiterst behoedzaam vervolgen Eric en zijn kleine groepje de tocht, terug naar de lig plaats van hun boot. Een lelijke tegenvaller, want het is een haast ondoenlijke taak met dit handjevol mensen zo'n groot schip te zeilen, maar alles is beter dan in handen van de Pie ten te vallen. Om dit gevaar zoveel mogelijk te vermijden, neemt de Noorman een geheel andere koers, dicht langs de kust, waar het landschap rotsi- ger is en de gelegenheid voor een snelle vlucht gunstiger. Allen houden geschrokken de adem in. als de hond, die vooruit gaat, in één keer stokstijf staan blijft en gromt. „Snel. verberg je tussen de rotsen." fluistert Eric zijn mensen toe. Hij beveelt de hond bij hem te blijven en sluipt met zijn hond langs de steile helling van de kloof, waarin zij zich juist bevinden, naar boven. De Noorman bijt zich op de tanden, als hij de troep ruiters gewaar wordt, waarvan een aan tal afgestegen en in druk gesprek gewikkeld is. „Die zijn op jacht naar het een of ander, het is niet te hopen, dat ze onze sporen ontdekt hebben", mompelt Eric, voorzichtig achteruit schuivend. Maar het volgende ogenblik ligt hij roerloos en staart vol ongeloof naar de gestalte, die hij nu pas temidden van de Pieten gewaar wordt Het is Wigberth. Wigberth. met de handen op de rug gebonden, de gevangene van de Pieten J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7