*)fü/ I RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE B.V. Itreffer s Wie slank wil worden en slank wil blijven gaat nu naar Weight Wbtchers. DE LAATSTE AANBIEDINGEN TIJDENS DE UITVERKOOP GOUDZWAARD SUCCESJES R.S.G. „Prof. Zeeman' Uitnodiging voor Oud-leerlingen Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland M. K. Buth VOOR AL UW KLEURENWERK OPRUIMING HEM0 ZIERIKZEE 3 V Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk WaghtVtetchers. Slank worden. Slank blijven. Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&0 Uw speciaalzaak voor uw totale pakket: Drukkerij L 0 Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje CORNEL1S JOHANNES Wij noemen hem Cornelis D. HAGE P. HAGE-KIK JACOB WIM 20 januari 1982 Langeweg 2 4311 RB Bruinisse Tijdelijk: Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland Te koop: Hengelsport één adres met de grootste sortering tegen de scherpste prijzen. Hen gelsportcentrum Renesse. Houtblokken voor de open haard en allesbranders, onge zaagd of gezaagd en gekloofd te leveren v.a. 70,- per m3. A. Leeuwe, Noordwelle, 01116-1768. Kersen als struikvorm, snel vruchtdragend. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. ADR1E DE REUS MATTY BOOGERT geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voorgeno men huwelijk. De voltrekking zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 5 februari a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 15.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Oosterland door Ds. J. Plante. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 21.30 uur in Restau rant ,,De Blauwe Keet" te Oosterland. Januari 1982 Wielingenstraat 25, Zierikzee St. Joostdijk 21, Oosterland Ons adres wordt: St. Joostdijk 29, 4307 AR Oosterland. Graag wil ik u allen, ook namens mijn man, hartelijk bedan ken, voor de vele bezoeken, fruitmanden, bloemstukken, brieven en kaarten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Goes. Het was overweldigend. Nogmaals har telijk dank. COBY SCHIEWOLD Nieuwerkerk, januari 1982 Te Terneuzen is op 17 januari overleden onze schoonzoon, zwager en oom ADRLAAN LEENDERT DE VIN echtgenoot van A. W. VAN DEN HOUTEN op de leeftijd van 69 jaar. Zierikzee: Mevr. J. C. VAN DEN HOUTEN-HANSON Zwijndrecht: Familie H. VAN DEN HOUTEN Canada: Familie W. VAN DEN HOUTEN Na een kortstondige ziekte is overleden onze broer, zwa ger en oom PIETER MEERSE op de leeftijd van 66 jaar. Scharendijke: C. MEERSE Zonnemaire: A. FONDSE-MEERSE J. FONDSE Neven en nichten Zonnemaire, 20 januari 1982 Heden overleed nog geheel onverwachts onze lieve zeer bezorgde dochter, schoonzuster en tante JOHANNA GANZEMAN geboren STEENPOORTE op de leeftijd van 57 jaar. Het verlies valt ons zeer zwaar. M. STEENPOORTE A. STEENPOORTE-SCHERPENISSE ADRIE en BE A v. d. BERGE Oosterland, 20 januari 1982 Correspondentie-adres: Badweg 48, 4191 BM Geldermalsen De vele blijken van medeleven met het overlijden en de gro te belangstelling bij de begrafenis van onze lieve moeder, behuwd-, groot-, overgroot- en betovergrootmoeder JOHANNA GEELHOED-HEIJBOER hebben wij zeer op prijs gesteld. Wij betuigen daarvoor onze welgemeende dank. In het bijzonder willen wij de directie en het personeel van de Corneliastichting danken voor hun liefdevolle verzor ging. Familie GEELHOED Januari 1982 HATFIELDPARK 2 - 4301 XC ZIERIKZEE tot het bijwonen van de musical: „Een plus één plus één is één" op zaterdag 6 februari 1982 in de Aula om 20.00 uur. Na afloop: gelegenheid tot bezichtiging van het nieu we gebouw. Entree: 5,— Aanmelding uitsluitend per briefkaart vóór 3 febru ari aan: R.S.G. „Prof. Zeeman", Postbus 70 4300 AB Zierikzee. ■GiJBFISlllWfF'BfKIia 1 kg harde spruiten1,85 10 citroenen2,50 1 kg Granny Smith'sf 2,50 2Vi kg Irene aardappelen f 1,25 Zoute snijbonen1,95 Volsap sinaasappelen ïo voor 2,50 20 voor 3,95 TELEFOON (01114) 2028 Uit eigen rokerij: fijn ge rookte paling uit de zuiverste wateren. Reklame vanaf 12,50 per pond. Fa. W. K. Schot en Zn., Nieuwe Haven 123, Zierikzee. Tel. (01110) 2374. Grijze roodstaart met kooi. Tel. 01110-3146. Aardgaskachel, als nieuw. Tel. 01115-2579. Speciale open haard kolen en div. andere brandstoffen. P. L. Quist, Bogerdweg 31, Drei- schor, tel. 01112-1443. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588. 1 kg Malse Stootlappen 14,-. 500 gram Braadworst of Sau cijsjes 4,78. Woensdag 1 kg gehakt 8,80. Voor zelfbouw. Broeikasglas 1 m x 60 cm en 60 x 50 cm. Kastroeden en ijzeren onder bouw, ook in gedeelten. Spanten ook geschikt voor schuur. Kapbreedte tot 10 m. Haamstede E. Jonker, tel. 01115-1566. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Slaplanten in perspot. P. C. Geluk, Zwaneburgseweg 11,' Kapelle bij Zierikzee, tel. 01110-2791. Diversen: Zitdag te Dreischor 25 janua ri in het wijkgebouw, Pedicu re podologe A. G. Steendijk, tel. afspr. 01110-4440. DIERENARTS Haamstede Avond spreekuur van vrijdag 22 januari a.s. komt te vervallen. Nu kopen is geld verdienen! Speciale aanbiedjngen BROMFIETSEN FIETSEN Zie etalages Weststraat 5-7 DROOGLIJN- AUTOMAAT Een steviqe wandhou- RAUWKOSTMOLEN Wilt u snippers, schijfjes of sliertjes7 Met deze rauwkost molen met inklap bare pootjes maalt u met 5 schijven alles van grof tot fijn. VLEESPLANK Uw vlees is snel ge sneden op deze blank houten vleesplank met sapgleuven en stevige sisal greep. Afmeting 24x36 cm. 1335 SET VAN 4 8LOEMPOTTEN 4 stevige cylindrische bloempotten in wit kunststof. Inhoud bloempot 0 11,13 15 en 17 cm. Voor de fleurige C 95 prijs van «f i -V f FIRMA BRABER Bruinisse - Telefoon (01113) 1395 GESCHENKENHUIS HOOGERHUIS B.V. Renesse - Telefoon (01116) 1343 V m mm /MK'iii Kwwai i m •m I D ,1 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook sooeesosooseoeeooooiMosesoc Van 25 t/m 29 januari houden we Open Huis voor iedereen die slank wil worden én slank wil blijven. Daar hoort u alles over plezierig afslanken onder deskundige begeleiding. Geheel vrijblijvend en dus zonder enige verplichting. Laat u zich vóór 31 maart 1982 inschrijven, dan krijgt u een forse korting van 50%. dus betaalt Normaal bedraagt het inschrijfgeld f 17,- cursusgeld f 12,- per week. U bent van harte welkom. Verrijn Stuartlaan 27,2288 EK Rijswijk. .«or iwto«s- f» sw uxo a«cssmr«t lOo wi ".O". m?ck« mbiu^wi h. ui»*ss£i s c ifctnQTt viMiPran-ci tK3 Open Huis in: Zierikzee, Verenigingsgebouw, Vrije 2, maandag 19.30 uur. Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 WELTEVREDEN RADIO- /OPNAME /AFSPEELAPPARATUUR: GRUNDIG TAFELRADIO metallicvan 274,— nu f 224, ITT-PORTABLE RADIO lichtnet, batterij, FMvan f 148,— nu f 119, ITT-PORTABLE RADIO MG en LGvan f 78,— nu f 59, PHILIPS PORTABLE RADIO type 290, krasjesvan f 135,nu f 119,— PHILIPS PORTABLE RADIO type600,krasjesvan/ 205,nu f 179, SANYO STEREO RADIO CASSETTE RECORDER van/ 498,— nu f 398, PHILIPS BOXEN 3-w. syst., max. 100 w., p. stel van 560,— nu f 399, CELESTION BOXEN 2-weg syst. 40-50 w., per stelvan 490,nu f 298, GEBRUIKTE PLATENSPELER 2 boxen (electrofoon)Spec, prijs nu f 149, TECHNICS DRAAITAFEL type SLD 303 excl. elementvan 619,— nu f 426, TECHNICS DRAAITAFEL type SLQ 202, excl. element van/ 680,— nu f 478,— TECHNICS DRAAITAFEL type SLQ 303, excl. element van 805,— nu f 584, AFDELING TELEVISIE: SANYO DRAAGBARE KLEUREN TV b.b. 37 cmspeciale prijs nu f 898,— SABA KLEUREN TV b.b. 56 cm, infrarood afstandbediening, wegens krasjes op glas beeldbuisvan 2239,— nu f 1498, KLEIN EN GROOT ELEKTRISCH HUISHOUDELIJK: PHILIPS HAARKNIPAPPARAAT van 62,50 nu f 49,50 BRAUN SCHEERAPPARAAT type Mic/Bti"Pius7van 194,— nu f 159, RADIATOR KACHEL 2000 watt, thermostaatspeciale prijs F1U f 119, HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER 650watt,3jr.garantievan/ 299,— nu f 199,— HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER type 1500,900wattvan/ 599,— nu f 399,— MIELE WASAUTOMAAT type W 423, 1100 toeren, wegens kleine beschadiging zijkant apparaat van 2098,— TIU f 1698, •GRAMMOFOONPLATEN EN MUSICASSETTES vanaf f 4,95 Alle aanbiedingen met volledig garantie Betalingen contant (cheques of girobetaalkaarten) Van de meeste aanbiedingen slechts enkele stuks. Korte Sint Janstraat 12-20, Zierikzee, telefoon: 01110-2805 Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 ?OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOC VOOR AL UW STOFFEERWERK naar MEUBELSTOFFEERDERIJ Zierikzee - Meelstraat 24 - tel. 2491 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" ?6Ö Q/umuyn Aanbieding deze week: Chrysanten 4,25 Narcissen 3,50 Mimosa 3,95 Tulpen 4,25 Margrietjes 3,95 Tol ziens in de „Nobelstraat" l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7