Zierikzee geeft voorsprong tegen Dosko bijna*weg: 4-3 Belangrijke zege Kwiek-dames tegen runner-up Data C/D: 3-0 Mevo veegt vloer aan met Toren Boys: 9-3 Thuiswedstrijd schakers daverend sukses ERIC DE NOORMAN Aardige partij Volleybal Wigberths wraak 6 ZIERIKZEE, 20-1. In een gezien de omstandigheden bijzonder aantrekkelijk duel heeft Zierikzee min of meer revanche genomen op Dosko, momenteel de fiere lijstaanvoerder in de tweede klas van het zondagvoet bal. Het vorig jaar klopte de formatie van de Bredase oefenmeester Frans Roelandt de Zierikzeese elf op sport park Bannink met maar liefst 2-6. Nu gebruikten Bas de Zeeuw en zijn mannen deze oefenpartij voor een recht- zettertje. Nadat Zierikzee met 3-0 en 4-1 had geleid mocht men uiteindelijk niet mopperen, dat Dosko niet verder kwam dan 4-3. Voordat Dosko zich goed en wel realiseerde wat er gaande was, had den Martin Quist en Wim van der Maas Zierikzee al op 2-0 staan. Quist flitste in de vierde minuut voorbij aanvoerder Ad van Eekelen, die zon dag aanstaande zijn 250ste wedstrijd speelt in de Bergen op Zoomse hoofd macht, waarna hij doelman Frank Bruegel met een diagonale schuiver het nakijken gaf. Gymschoenen Nog geen drie minuten later was het andermaal raak en nu speelde vooral de Dosko-goalie een hoofdrol. Bruegel reageerde volkomen foutief op een inzet van Wim van der Maas en Zierikzee leidde binnen zeven mi nuten met 2-0 florissant. „Pas op dat moment werden ze bij ons enigszins wakker", stelde Frans Roelandt later. „Bovendien paste Zierikzee zich veel sneller aan aan de omstandigheden van het veld. Bij ons stonden ze allemaal op gym schoenen, terwijl enkele Zierikzeeë- naren toch voor voetbalschoenen hadden gekozen, hetgeen achteraf een juiste gok leek". Naar gelang de eerste helft vorder de begon Dosko toch meer en meer aan te dringen, maar door toedoen van doelman Ronald Lievense en Han van de Sande werden kansen van Hans Vaders en Ton Wijnans ver ijdeld. Vijf minuten voor het rustsig- naal ging een mee terug verdedigen de Eric Aerden in de fout, waarna Martin Quist zijn tweede en Zierik- Advertentie NO-WAX LANGLAUFSKI met 75 mm binding, glasfiber stokken montage Normaal f 184,- setprijs f 129,- N0-WAX LANGLAUFSKI trak Davos MET SCHOENEN 75 mm binding en glasfiber stokken montage Normaal f 304,- setprijs f 249,- Uw wintersport begint bij: zees derde treffer kon aantekenen (3- 0). In de tweede helft leek het er aan vankelijk op, dat Dosko hetzelfde van plan was als Zierikzee in de eerste periode, namelijk snel een aantal doelpunten produceren. In de tweede minuut was het al raak, toen Dennis Wijnans uit een hoekschop van Eric Aerden in een keer inknalde (3-1). In de minuten hierna ontkwam Zie rikzee zeker drie keer op mirakuleu- ze wijze aan verdere tegentreffers. Met name John Schuurbiers zorgde voor karrevrachten met kansen voor bezoekers, maar Eric Aerden, Hans Vaders noch Dennis Wijnans hadden het vizier op scherp staan. In de ze vende minuut kon Bertus Stadtz uit een afgeslagen aanval van Zierikzee alleen oprukken, maar juist op het moment, dat hij wilde inschieten ont futselde de teruggesprintte Rob Wijnstekers hem feilloos het leer. In de 26e minuut herstelde Zierik zee de drie doelpunten verschil. In een scrimmage voor het doel van Frank Bruegel schoot Jan-Leen Boot eerst twee keer tegen een Doskoaan, maar Rini Stoutjesdijk ontdekte daarna alsnog een gaatje, waarna de bal feilloos in het doel zeilde. Aan dit doelpunt ging voorbereidend werk van Rob Wijnstekers en Kees Ver- kaart vooraf. Wijnstekers speelde overigens toch een puike wedstrijd vooral in verdedigend opzicht, ter wijl Verkaart zichtbaar moeite had met het harde en hobbelige veld. Geknoei Vijf minuten later kon Dennis Wij nans andermaal tegenscoren. Nu werd hem daarvoor de gelegenheid geboden, omdat scheidsrechter Joop Stoutjesdijk terecht een strafschop aan de Bergenaren had gegeven, na dat Bart Helbers op forse wijze de mee opgekomen Ad van Eekelen had onderuitgehaald. Wijnans schoot de bal hard en laag in (4-2). „Dit was nou weer eens een doel punt, waaraan ontstellend, veej^gg-^ knoei vooraf ging-'*, mopperde Bas de Zeeuw terecht. „Het begon, al op de andere helft met Kees Verkaart. Even daarna deed Martin Quist èr nog een schepje bovenop en als klap op de vuurpijl die manier van afstop pen van Bart Helbers. Op zulke mo menten zie je toch, dat je een Marcel van Grunsven als organisator duide lijk mist". Acht minuten voor het eindsignaal was het de beurt aan laatste man Ton Wijnans om mee op te komen, zoals de middenvelders en verdedigers van Dosko de hele wedstrijd door hun voorwaartsen assistentie verlenen. In een ruk dramde Ton Wijnans door tot in het strafschopgebied, waar hij door geen een Zierikzeese verdediger werd aangepakt en toen maar besloot te schieten. Met een droge knal plofte het leer achter de verbou wereerde Ronald Lievense in het doel (4-3). Ook daarna nog probeerde Dosko er alles aan te doen om toch nog een remise uit het vuur te slepen, maar door veel vertragend spel op de eigen helft en redelijk wat kunst- en vlieg werk in de verdediging konden de pupillen van Bas de Zeeuw de zege over de streep halen. „Het was een nuttige partij", stelde Bas de Zeeuw, Zaalvoetbal ZIERIKZEE, 20-1. In de eerste klas van de Schouwen-Duivelandse zaalvoet balkompetitie heeft Mevo geweldig de vloer aangeveegd met Toren Boys, dat steeds meer in aanmerking begint te komen voor een van de twee degradatie- plaatsen in deze klas. De oranje formatie won met maar liefst 9-3 van de num- FC Kerkwerve deed andermaal een goede zaak. Door met 4-0 te winnen van hekkesluiter Bijmakelaardij is de Kerkwerfse ploeg nu vrijwel in veiligheid. Theoretisch zou de forma tie nog achterhaald kunnen worden, maar is louter theorie. Er mag gerust gesteld worden dat het eerste klas- serschap gekontinueerd kan gaan worden. Countryclub 13 12 1 0 63-21 25 Skol Boys 14 9 2 3 42-31 20 Sporthuis ZZ 13 8 3 2 48-33 19 Mevo 13 8 3 2 55-36 19 FC Kerkwerve 13 4 3 6 22-25 11 SKNWK 12 1 5 6 20-42 7 Skol Boys II 13 2 3 8 29-44 7 Toren Boys 13 2 2 9 26-48 6 Bijmakelaardij 14 2 1 11 26-52 5 In de tweede klas had koploper De Steeg opmerkelijk veel moeite met het puntloze Mevo II. De hekkeslui ter kon de koploper lange tijd vol gen, maar moest uiteindelijk toch de eer aan de tegenstander laten (3-5). Ook Stella Boys liet geen steek val len, waardoor Bruse Boys de volledi ge negatieve opbrengst van de verlo ren wedstrijd tegen ZZ'72 heeft kun nen inkasseren. Stella Boys omzeilde met 3-1 de lastige klip SVOWK. De Steeg J0 8 1 1 38-18 17 Stella Boys 10 6 3 1 47-22 15 Bruse Boys 10 6 2 2 45-25 14 ZZ'72 9 6 0 3 32-22 12 Country Club II 10 5 1 4 32-28 11 SVOWK 10 4 1 b 27-25 9 Brogum 8 2 3 3 16-20 7 Bijmakelaardij II 10 1 1 8 18-45 3 Mevo II 11 0 0 11 15-63 0 In de derde klas maakte Die Gou we een halve misstap door met 1-1 ge lijk te spelen tegen Zeelandia, wat op zich zeker niet eens zo slechte presta tie te noemen is. Bovendien is de positie van Die Gouwe in de klassering dusdanig flo rissant, dat het verlies van dit er" puntje geen negatieve gevolgen zal opleveren. De ontmoeting tussen de reserves van Stella Boys en die van ZZ'72 eindigde in een 4-2 zege voor Stella Boys. Dreischor 7 7 0 0 35- 8 14 Die Gouwe 8 6 l l 27-17 13 Vv Oosterschelde 10 5 2 3 33-22 12 Zeelandia 9 4 2 3 24-23 10 Stella Boys II 8 3 2 3 16-23 8 Brogum II 8 3 1 4 20-28 7 ZZ'72 II 8 2 1 5 16-30 5 Renesse 8 1 2 5 18-23 4 SVOWK II 8 0 1 7 11-26 1 „maar er moet hier en daar nog heel wat bijgeschaaft worden. We zijn er nog lang niet. Als het een kompetitie wedstrijd was geweest had Dosko zich zo niet laten pakken, want daar is het een te goede ploeg voor". Tegelijkertijd speelden ook de bei de reserveteams tegen elkaar van de twee verenigingen. Dosko, dat uit komt in de reserve derde klas van de KNVB, toonde zich iets doeltreffen der, ondanks het feit dat de veldver- houding weinig krachtsverschil te zien gaf. Twee keer moest doelman Eric Schot vissen. In de eerste helft op een inzet van Cees de Witte en in de tweede 45 minuten kon Ton Dem- mers de marge verdubbelen. Met 2-0 kwam het einde. Extra ledenvergadering zaalvoetbal kommissie ZIERIKZEE, 20-1. Maandag 25 ja nuari aanstaande wordt in het „Huis van Nassau" in Zierikzee een extra ledenvergadering gehouden, die al eerder door de voorzitter van de zaal voetbalkommissie de heer Cees in 't Veld werd aangekondigd. Belangrijk gegeven waarom deze extra ledenvergadering draait is de financiële staat van de verenigingen, die in het Schouwen-Duivelands zaalvoetbalgefceuren meedraaien. Door het nieuwe verenigingsrecht, dat overigens pas medio 1989 defini tief zijn beslag krijgt, zou iedere ver eniging aanvankelijk 50 leden op de ledenlijst moeten hebben. Geschrok ken door de heftige reakties draaide de KNVB dit aantal al vrij snel terug naar 25, maar de financiële proble men werden er zeker niet door ver minderd. Met name in Zeeuws-Vlaanderen werkt men al geruime tijd met een totaal andere verenigingsopzet. Alle meedraaiende verenigingen worden weer overkoepeld door een grote ver eniging. Hier in wordt dan een onder linge kompetitie afgewerkt. In de extra vergadering van aan staande maandag wil het zaalvoet- balbestuur van Schouwen-Duiveland de verenigingen de vraag voorleggen of er eventueel ook bij hen interesse is om in het Zeeuwsvlaamse voetspoor te treden, of dat men toch maar de voorkeur blijft geven aan het huidige systeem. Na de pauze wordt er dan ook nog gesproken over eên aantal financiële aspekten, terwijl voor de rondvraag ook nog de yolledige rechtsbevoegd heid van de'klubs ter sprake zal wor den gebrachf. De vergadering in het „Huis van Nassau" begint maandagavond om 20.00 uur en zonder twijfel is het uit ermate belangrijk, dat alle klubs van de partij zijn om mee te besluiten over de toekomst van het zaalvoet- balgebeuren op Schouwen-Duive land. 1 m 1 Het Nederlands-Belgische koppel Pijnen-Sercu bij de huldiging na hun overwinning in de Rotterdamse Zesdaagse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schaakvereniging „Zierikzee" Op zaterdag 9 januari speelden de in degradatiegevaar verkerende schakers van Zierikzee tegen S.V. West Zeeuws Vlaanderen, eveneens verkerend in de onderste regionen van de ranglijst. Het begon niet best v. Baarle en v.d. Westen moesten al vrij vlug op geven en v.d. Wekken moest tot z'n verbazing erkennen driemaal dezelf de stelling op het bord gekregen te hebben: remise. De andere partijen stonden niet ge weldig, reden dus tot groot pessi misme. Schaken is echter niet zo'n strikt logische sport waarvoor het vaak gehouden wordt. Tegen het eind van de speeltijd rolde ineens het ene na het andere punt binnen. De te genstander van Krijger werd ner veus en liet z'n stelling en elkaar storten. V.d. Ende walste vanaf het begin over z'n tegenstander heen. Uil z'n tegenstander had ook last van ze- nuwen, bood herhaaldelijk remise aan en verloor. Moerman speelde eën goede Draak en won. Zwarts z'n te- genstander gaf een stuk weg. Jukke- - rrëk'ke baande zich al offerend een lweg 'door de vijandelijke defensie. V.d Made bleek ook plotseling het punt binnengehaald te hebben, tijd nood bij tegenstander luidde de dia gnose. Gedetailleerde uitslagen: 1. M. Krijger-B. de Melker 1-0; 2 J. v.d. Ende-J. Jansen 1-0; 3 R. v.d. Veken-J. Louws V2-V2; 4 H. Uil-G. de Winter 1- 0; 5 A.M. v.d. Westen-J. de Meester 0- 1; 6 R. Moerman-M. de Bokx 1-0; 7 J. Zwart-M. Marteijn 1-0; 8 H. Jukkenekke-J. Worst 1-0; 9 J. v.d. Made-J. Snoep 1-0; 10 P. v. Baarle-L. de Vlieger 0-1. Totaal 7V2-2V2 voor Zierikzee, waarmee degradatiegevaar voorlo pig afgewend is. In de 17e ronde van de huishoude lijke kompetitie werden maadag, 11 januari jl., 11 partijen gespeeld. De uitslagen: R. v. d. Veken-J. J. v. d. Ende V2-V2; M. M. Krijger-H. Uil 0- 1; R. Moerman-J. van Loon V2-V2 (na arb.); J. M. C. Zwarts-H. C. Jukke- nekke 1-0 (na arb.); A. J. Scheele-J. L. Bom 1-0; J. J. Hoogstrate-J. A. J. v. d. Made V2-V2; J. Verkerk-C. van Eldik 1-0; L. Oosse-P. M. Bouwens 0-1; A. Louws-P. C. v. d. Schee 1-0; B. S. Spiegels-C. P. Polderman 1-0; A. Waaijers-H. van Rossum 0-1. Regio-vergadering Schouwen-Duiveland in kantine SKNWK NIEUWERKERK, 20-1. Op dinsdag 26 januari treedt de Nieuwerkerkse voetbalvereniging SKNWK als gast heer op van de voorjaars- regiovergadering van de KNVB, waarvoor alle besturen van de Schouwen-Duivelandse voetbal- OUD-BEIJERLAND, 19-1. Het op de gedeelde eerste plaats staande dames volleybalteam van Kwiek uit Bruinisse heeft een uitstekende en uitermate belangrijke zege behaald op Data C/D. In Oud-Beijerland moest de runner-op er met 0-3 aan geloven. Omdat Mevo'80 een punt afpikte van medekoploper Ibis gaan de Kwiek-dames nu weer alleen aan de leiding. Het eerste heren team van Kwiek verloor in Oud-Beijerland met 3-1 van Data C/D en het twee de team verloor met 3-1 van koploper VC Goeree, nadat er geruime tijd uit zichten waren op een 2-2 eindstand. In de eerste set had het damesteam niet de minste problemen met Data C/D. In minder dan geen tijd wezen de bordjes 15-5 aan in Bruinisser voordeel. In de tweede set liep het al lemaal een stuk minder, maar uitein delijk bleek de Duivelandse ploeg toch over de langste adem te beschik ken (15-10). In de aanvankelijk tamme derde set nam Kwiek een 10-2 voorsprong, maar daarna kreeg de thuisploeg de gelegenheid om tot 12-10 terug te ko men. De set eindigde met erg veel spanning, maar andermaal hield Kwiek het hoofd koel. Via 13-13 kwam de setwinst weer in Bruinisse terecht (13-15). De Kwiek-dames om zeilden zo een bijzonder lastige klip. Het tweede herenteam speelde een thuiswedstrijd tegen koploper VC Goeree. Door voornamelijk veel fou tieve opslagen werd de eerste set een farce (1-15). Door het inzetten van twee wisselspelers kon Kwiek in de tweede set wat meer tegenstand bie- den. De service liep veel beter, maar winst zat er vooralsnog niet in. De koploper won met 12-15. Toch bleef de stijgende lijn in het spel van Kwiek gehandhaafd. Er werd goed geblokt en het was nu VC Goeree dat fout op fout stapelde. Kwiek haalde de set ruimschoots met 15-6 winnend binnen. In de vier de set leek het op een 2-2 setstand af te gaan, toen Kwiek een 11-2 voor sprong nam. Bij deze stand stortte de ploeg evenwel totaal in. Het aanvalsspel werd niet meer goed afgewerkt aan Bruinisser zijde en VC Goeree groeide weer meer en meer in de wedstrijd. Kwiek skoorden niet een enkel punt meer en verloor kansloos met 11-15 en 1-3, hetgeen beslist niet no dig was geweest. Ook het tweede da mesteam moet het in Bruinisse afleg gen tegen VC Goeree II. Het werd tenslotte 0-3 voor de bezoeksters. klubs een uitnodiging ontvingen. Te vens werden ook alle regiogemach tigden van Schouwen-Duiveland, alsmede de zaalvoetbalkommissie, het zomeravondvoetbalbestuur en de scheidsrechtersvereniging uitgeno digd. Tenslotte zullen de bestuursle den van de KNVB Dick Mooy en Wim Broekhoven in Nieuwerkerk van de partij zijn. De vergadering op dinsdag 26 janu ari begint om 19.30 uur in de kantine van het sportpark „Het Springer" aan de Burg. Van Eetenstraat. Er is een agenda, die zeven punten ver meldt. Er zullen mededelingen wor den verstrekt door de Schouwen- Duivelandse regio-gemachtigden, maar ook zal er uitvoerig worden ge- diskussieerd over wat nu eigenlijk de taak is van een regio-gemachtig de. Het afdelingsbestuurslid Wim Broekhoven zal hierna ingaan op de vraag: Hoe wordt een kompetitie in gedeeld en hoe wordt deze verwerkt? Er bestaat de mogelijkheid de heer Broekhoven daarover vragen te stel len. Na de rondvraag, die met name in de laatste vergadering op 12 okto ber 1981 in Zierikzee veelvuldig werd benut, wordt de vergadering beslo ten. Zierikzeese Bridge Club Uitslagen van de wedstrijden op de negende kompetitie-avond: Groep I: 1. heren V. d. Mark-de Wit 139 pnt.; 2. heren Becu-v. d. Post 121 pnt.; 3. heren Nolet-Teerlink 117 pnt.; 4. heren Blonk-v. d. Hengstum 113 pnt.; 5. echtp. Kloet 109 pnt.; 6. heren Besamusca-Meulstee 108 pnt.; 7. da mes Does-Hendriksen 106 pnt.; 8. echtp. V. d. Berg 98 pnt.; 9. dames V. d. Valk-v. d. Zande 89 pnt.; 10. heren Goedhart-de Vlieger 80 pnt. (108 is 50%). Groep II: 1. echtp. Pomper 103 pnt.; 2. dames Haas-Melieste 90 pnt.; 3. da mes Goedhart-Nolet en mevr. Heuser-heer Boot 87 pnt.; 5. heren Hendrikse-Sweere 84 pnt.; 6. dames Kops-Tuinman en dames Becu-v. Post 76 pnt.; 8. heren Eekman-v. Geesbergen (84 is 50%). Groep III: 1. dames Eekman-lv. Geesbergen 85 pnt.; 2. dames Bonn- Sluijter 82 pnt.; 3. dames Geluk-v. d. Zande 79 pnt.; 4. dames Van Oeveren- Tennekes 74 pnt.; 5. mevr. V. d. Befg- heer de Vries 70 pnt.; 6. heren Pbs- Schot 69 pnt.; 7. echtp. Schults|64 pnt.; 8. dames De Graög- Schiettekatte 63 pnt.; 9. dames Vj d. Duijn-v. Kooten 62 pnt. (72 is 50%). DEN HAAG. De Haagse politie heeft de 49-jarige A. W. D. uit Den Haag aangehouden op verdenking van bedrieglijke bankbreuk. De man heeft bekend met opzet de boekhou ding van een bedrijfje waarvan) hij direkteur was te hebben vernietigd. ROTTERDAM. Bij een inval injeen illegaal gokhuis aan de Zwart Janstraat in Rotterdam heeft de poli tie een bedrag van bijna 300.000 gul den in beslag genomen. 11. „Hij kan nog niet ver zijn", zegt de Noor man, terwijl hij met de anderen naar buiten loopt. Op het erf zijn in het donker geen sporen te vinden en even overweegt hij de hond erop af te sturen, maar ten eerste heeft hij niets om het dier lucht te geven en ten tweede, als Wolf de Piet weet op te sporen, wat dan? De hond zal zijn gewoontegetrouw aanslaan en het hon dengeblaf kon hun aanwezigheid wel eens ver raden, aan in de buurt rondzwervende Pieten. Gehaast doorzoeken de mannen de naaste omgeving van de ruïne. Het leert hun slechts, dat de Piet hier in ieder geval niet meer is. „Dus dan was die sluwerik toch niet zo vré selijk gewond", gromt Svein, „zo meteen komt hij natuurlijk terug met al zijn makker tjes en dan hebben we de poppetjes aan het dansen." „Hier vandaan moeten wij en zo gauw moge lijk". knikt Eric grimmig. „We mogen nog van geluk spreken als we deze dans ontspringen." Zo gaat het kleine troepje opweg door de troosteloze verlatenheid van de hoogvlakte en bij ieder van hen spookt dezelfde bange vraag door de gedachten. De vraag of ze de boot vei lig zullen bereiken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6